Jupiter – Uránusz trigon 2019

December második fele sokkal vidámabban -és talán nagyvonalúbban is – alakul a hónap első heteinél. A december 15-én bepontosuló Jupiter – Uránusz trigon ( Bak – Bika 2°57′) sokat enyhít a már markánsan érzékelhető Szaturnusz – Plútó együttállás befolyásán. Sajnos csupán egyetlenegyszer áll össze a Jupiter Bakon való áthaladása folyamán, pedig egész 2020-ban szükség lenne rá.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Természetesen ez a jótékony fényszög már a hónap legelején is befolyást gyakorolt és egész decemberben, sőt, január első hetében is érvényesül. Részben neki, részben más, egyidejű bolygóhatásoknak köszönhetően a december második hetét beárnyékoló Vénusz – Szaturnusz- Plútó együttállás inkább afféle szimulációs program volt 2020 kihívásait illetően – több- kevesebb beleszólási lehetőséggel. (Hogy valójában mekkorával, a horoszkópok egyéni sajátosságain kívül most is korábbi döntéseinktől függ.)

Az eddigieknél kedvezőbb hatásokat érdemes kihasználni: egy utolsó, év végi hajrával még tető alá hozhatók olyasmik, amiknek jövőre is hasznát vehetjük, váratlan lehetőségek adódhatnak (ezek kívülről is érkezhetnek, de saját ötletekből, felismerésekből is profitálhatunk), új utak nyílhatnak, problémák oldódhatnak meg – vagy „csak” jobban érezzük magunkat, vidámabban, kellemesebb programokkal búcsúztatjuk az óévet. Azért, figyelembe véve , hogy 2020 inkább a türelem és állóképesség próbája lesz semmint a lendületes haladásé, kikapcsolódás mellett valamiket talán még tető alá kellene/ lehetne/ illene hozni a következő 2-3 hét alatt. Egyébként is, azoknak, akik ölbetett kézzel várják a Jupiter jótéteményeit, gyakran csalódniuk kell: a „szerencsével” való tudatos együttműködés sokkal kifizetődőbb. Különösen most, hogy a Jupiter a Bakban a Szaturnusz uralma alatt áll, így megint csak a két őselv energiának tudatos kiegyensúlyozása a feladat. Az elmúlt 12 hónaphoz képest, amikor a Jupiter is a saját jegyében, a Nyilasban tartózkodott, most az a különbség, hogy jövő decemberig a Szaturnusz vendége, így annak szabályai szerint kell játszania.Jupiter és Uránusz: hasonlóságok és különbségek

Hasonlóságok:

Ettől függetlenül a Jupiter és az Uránusz között vannak közös vonások, így a két őselv összehangoltabban tud együttműködni, mint mondjuk a Szaturnusszal. Bil Tierney Békességben az Uránusszal című, magyarul is elérhető könyvében így foglalja össze a hasonlóságokat.

„Tudták, hogy a mitológiai Uránusz volt Jupiter nagypapája? Azt azonban nem tudhatjuk, vajon volt-e valaha igazi családi kapcsolat közöttük. Asztrológiai értelemben viszont az Uránusz és a Jupiter sok közös vonást mutat. Mindketten könnyen izgalomba jönnek, mindketten úgy tartják, hogy a kishitűség csupán az idő és energiák elfecsérlése, és mindkettejüknek hatalmas, tágas térre van szükségük az életben rejlő magasabb lehetőségek felfedezéséhez. Nem utolsósorban mindketten fontos jelzéssel szolgálnak nekünk az ismeretlen, de remélhetőleg ígéretes jövővel kapcsolatban.”

Mindkét bolygó hajlamossá tehet a kockázatvállalásra, és Jupiter- Uránusz tranzitok időszakaiban szükség is lehet erre a továbbjutás érdekében. Kedvező fényszögeik esetén jellemzőbb, hogy ezeket körültekintő mérlegelés előzze meg, mint az, hogy esztelen ötletektől elkápráztatva menjünk fejjel a falnak. Trigonoknál és szextileknél  ha improvizálni kell, és spontán impulzusokat követve vállalkozunk a nyaktörő mutatványra, a bevállalt rizikó is nagyobb eséllyel is térül meg.

„A Jupiter összekapcsol minket a bennünk élő Istennel, míg az Uránusz segít megpillantanunk ideális énünk képét.”

„ Bár ez nem egy különösebben együtt érző keverék ( azt majd a Neptunusz – Jupiter adja), mégis kiváltja a nagyvonalsúág szellemét (tipikus jupiteri vonás), amely gyakran szociális aktivitásban nyilvánul meg. A Jupiter és az Uránusz együttesen javítani akarnak az emberiség általános állapotán. Mindketten szívesen szolgálják a szociális megvilágosodás ügyét. Tetejében még mindkettejük meggyőződése az is, hogy az ember sokkal magasabb rendű dolgokra hivatott és képes is.”

A problémás oldalaik között is vannak párhuzamok: sem a kitartás sem a gyakorlatiasság nem erősségük. „Az Uránusznak nincs kitartása és semmi kedve kivárni az összes megoldás eredményét, és a Jupiter is végtelenül türelmetlenné válik, ha túl sokáig kell várnia s közben oda lesz a lelkesedése”.
Különbségek:

A két bolygó közötti különbségeket Charles E. O Carter és Stephen Arroyo így foglalja össze:

„Az a tény, hogy a Jupiter pályája a Szaturnuszén belül található, az alábbi, nagy éleslátást tükröző megállapításra késztette Cartert: noha rajong a változásért, a Jupiter „egyszersmind különös módon konvencionális is.” Jóllehet széles körben kutat, veszélyes, nagy célokat tűz ki, a konvencionális korlátok őt is behatárolják. ”A Jupiter növekedés”-írja Carter. „De ez mindig egy meghatározott és elfogadott mintázaton belüli növekedés.” Ilyformán hatalmas különbség van a Jupiter és az Uránusz úttörő és kreatív tevékenységei között. Az Uránusz nagyságrendekkel eredetibb és nem hajlamos a társadalmi konvenciókra támaszkodni. Az Uránusz tulajdonképpen inkább kihajítaná a társadalmi szabályokat és hagyományokat. A Jupiter hajlamosabb a már meglévő dolgokat kiterjeszteni és javítani, míg az uránuszi energia legvilágosabban/legegyértelműbben az összes addigi gondolkodási mintától és társadalmi hagyománytól való radikális eltávolodásban érhető tetten”. (Stephen Arroyo : Exploring Jupiter)
Jupiter – Uránusz trigon Bak – Bika 2°57′

Természetesen a két földjegyben, a Bakban és a Bikában létrejövő Jupiter – Uránusz trigonról is elmondható, hogy nyitottá tesz az új energiákra, újszerű megközelítésmódokra és magatartásformákra . Jóllehet mindkét bolygó hajlamos a túlzott extravaganciára és kockázatvállalásra, a két gyakorlatias földjegyben megfontoltabbá válnak. (Trigon esetén egyébként sem érzünk sürgető kényszert, hogy olyan, váratlan, radikális változásokat eszközöljunk, amelykre még nem állunk készen.) A látomások és az inspirációk a gyakorlatban is kamatoztathatók, az ésszerű kockázatok áttöréseket hozhatnak. Tanulmányoknak, főleg ezek online változatának is kedvező időszak. A konkrét és átvitt értelemben vett utazásokból is profitálhatunk – jelen helyzetben, mivel fóld jegyekről van szó, valószínűleg nem elég a számítógép előtt punnyadni, hanem fizikai szinten is meg kell mozgatnunk magunkat. Hogy újfajta edzéstípus beikatátsa, esetleg néhány száz/ ezer kilométeres helyváltoztatás hoz új megoldásokat életünkbe-esetleg ezek kombinációja – már egyénektől függ.

A nagyvilágban ez a tranzit tudományos és technológiai eredményeket, akár találmányokat is jelezhet, az üzleti életben a szokatlan, de a realitásokat is szem előtt tartó pénzügyi stratégiák lehetnek eredményesek.
Bill Tierney meglátásai a jelenlegi Jupiter- Uránusz trigonra is érvényesek:

„Talán azt is kevésbé érezzük sürgetőnek, hogy kikutassuk a jövőben rejlő lehetőségeket: megelégszünk az előttünk feltárulkozó pillanatnyi pozitívumokkal. Mindenképpen harmóniába kerülünk az univerzummal, ezért lehetőségünk nyílik egy- két személyes álmunk megvalósítására. Bizakodóak vagyunk, tehát a gondolkodásunk is pozitívvá válik. Optimizmusunk pedig életünk egyes részein gyors és jó irányba előremutató változásokat idézhet elő. Ha elvárásaink nem lesznek túlzóak (ami gyakran előfordul feszítő fényszögek esetén), akkor elképzeléseinket könnyen megvalósíthatjuk (…)

“Az egyetlen probléma abból adódhat – a rosszul kezelt Uránusz ‘mindentudása’ vagy a nem jól beépített Jupiter arroganciája következtében- ha meggyőzzük magunkat arról, hogy Isten kiválasztottjaiként mi vagyunk a letéteményesei egy hatalmas, küszöbön álló szociális változásnak. Senki ne merészelje tehát megkérdőjelezni ellentmondást nem tűrő akcióinkat vagy profetikus látomásaink megvalósíthatóságát.”

Ezt azért ne várd 🙂

Milliós nyeremények? A váratlan nagy szerencsét is az Uránusz – Jupiter tranzitok egyik lehetséges megnyilvánulásának tartják. Mielőtt azonban elrohannánk a legközelebbi lottózóba és több száz szelvényt kitöltenénk, nem árt megfontolni azt a tényt, hogy a szerencse nem feltétlenül anyagi téren ér bennünket. Sajnálom kedves Oroszlán és Nyilas szülöttek, de ez a tranzit nem egyértelmű beutaló az élet napos oldalára. Ami viszont bőségesen áradhat, az a belső, lelki – szellemi gazdagság, amely abból az inspirációból fakad, hogy spirituálisan magasabb és teljesebb életet szeretnénk élni, miáltal a világ bonyolultságára is egy sokkal szélesebb látószögből tudunk tekinteni”. (Békességben az Uránusszal, 243- 244 old, Édesvíz kiadó, 2003)

 

Kapcsolódó

Decemberi előrejelzés – 2019

Jupiter a Bakban

Az Uránusz (Liz Greene)

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

Könyvajánló

Bil Tierney : Békességben az Uránusszal – Édesvíz Kiadó , 2003

Liz Greene : Az Uránusz a horoszkópban – Bioenergetic 2005

Stephen Arroyo : Exploring Jupiter

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!