Változó T – kvadrátok, 2019 ősz

Mint a szeptemberi előrejelzésben már szó volt róla, szeptember első három hetét egy változó T- kvadrát sorozat tesz ingataggá. A Szűzben haladó gyors mozgású bolygók rendre csatlakoznak 2019 egyik meghatározó aspektusához, a Jupiter- Neptun kvadráthoz (ld I rész, II. rész), így jön létre a T- kvadrát. Az egyidejűleg érvényesülő föld- trigonok kapaszkodót adnak a földindulásban. Azt is lehetővé teszik, hogy a felfordulás hatására kreatív, produktív irányokba mozduljunk el.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A T kvadrátról már többször szó volt a blogon, legrészletesebben Bil Tierney fényszögekről írt könyvének e témával foglalkozó fejezetében. Röviden, a T kvadrát nagyon erős, két kvadrátból és egy oppozícióból álló formáció, amely három bolygó energiáit ötvözi magában. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni; T- kvadrát esetén pedig a nagy nehezen létrejött egyensúly folyamatosan megbillen. Akárcsak egy széken, amelynek kitörött az egyik lába, folyamatosan mozognunk, egyensúlyoznunk kell, hogy le ne huppanjunk.

A bolygók egy derékszögű háromszöget képeznek egymással (nem tévesztendő össze a kvadráttal épp ellentétes hatású trigonnal, amelynek résztvevői egymásól 120°-os távolságra vannak). A szemben álló bolygók energiája a háromszög csúcsában összpontosul, az ott levő bolygó (ún. tengelybolygó) témái kerülnek a figyelem középpontjába.

Jó esetben a T kvadrát oly módon zökkent ki a komfortzónából, hogy idővel új, kedvező megoldásokra találjunk, komoly fejlődésen menjünk keresztül, eredményesen hajtsuk végre azt a bizonyos régóta esedékes nagy ugrást. Kedvezőtlenebb helyzetben az ellentétes irányú késztetések hatására hol ezt akarjuk elemi erővel hol azt, így végül semmit sem csinálunk végig, a dolgok kicsúsznak a kezeink közül és annyira elfajulnak, hogy csak kapkodjuk a fejünket: hogy is jutottunk el idáig.
A változó T – kvadrát

A labilis jegyekben álló bolygók meglehetősen változékonyak – és ezek a változások azokon az életterületeken zajlanak, amely házakat a T kvadrát összekapcsol az egyéni képletben. Ez nem olyasfajta hirtelen és váratlan változás, mint azt az Uránusz – Plútó kvadrát esetén tapasztalhattuk meg, hanem inkább lassú, fokozatosan bekövetkező, hosszabb ideig tartó. Mivel a Jupiter és a Neptun is része a T-kvadrátnak, jelen esetben a legnagyobb kihívás annak megértése: mi is az igazság valójában és hogyan érint ez bennünket személyes és kollektív szinten. Vagy, másképp fogalmazva, az egyik valóság egy másik valósággá alakul. Ez időnként közvetlenül az orrunk előtt zajlik. Egyik nap arra ébredünk, hogy a dolgok megváltoztak. Természetesen ez egy darabig nyugtalanító, sőt kimondottan kétségbeejtő is lehet és ideiglenesen elveszíthetjük tájékozódó képességünket.

Míg tavasszal az Ikrekben haladó bolygók csatlakoztak a Jupiter – Neptunusz kvadrát (ld I rész, II. rész) légvárépítésre hajlamosító duójához, ezúttal a Szűz Vénusz, Merkúr, Nap, Mars részvételével áll össze. A bepontosulásokra – mint a szeptemberi előrejelzésben részletesen szó volt róla, néhány nap eltéréssel kerül sor, így a hatások összeadódnak és szeptember első három hetében folyamatosan érvényesülnek. A feszültség a szeptember 14-i Halak teliholdkor tetőzik, de a hatás azt követően is érvényesül.  A T- kvadrát-sorozat mintegy felvezetője az őszi napéjegyenlőség- képletben is fontos szerepet játszó Jupiter – Neptun kvadrát  (ld I rész, II. rész) szeptember 21-i, utolsó bepontosulásának.

Bepontosulások:

Vénusz – Jupiter – Neptun

Szeptember 2 : Vénusz – Jupiter kvadrát 15°14

Szeptember 4 : Vénusz – Neptun R szembenállás, Szűz – Halak 17°28

Merkúr – Jupiter – Neptun

Szeptember 6 : Merkúr – Jupiter kvadrát, 15°30 Szűz – Nyilas

Szeptember 7 : Merkúr – Neptun szembenállás, Szűz – Halak 17°23

Nap – Jupiter – Neptun

Szeptember 8 : Nap – Jupiter kvadrát, Szűz – Nyilas 15°41

Szeptember 10 : Nap – Neptun szembenállás , Szűz – Halak 17°18

Mars – Jupiter – Neptun

Szeptember 12 : Mars – Jupiter kvadrát , Szűz – Nyilas 16°01

Szeptember 14: Mars – Neptun szembenállás 17°12

Jupiter – Neptun kvadrát:

Szeptember 21 : Jupiter – Neptun kvadrát újra egzakt, Nyilas – Halak 17°01

Az egymással ütköző tendenciák és törekvések között ezúttal sem könnyű egyensúlyt teremteni. A tavaszi, koranyári változó T- kvadrátokkal ellentétben most nem a Halak Neptunusz, hanem a Nyilas Jupiter a gyújtópont. A Nyilas Jupiter nagyban gondolkodik, a tervek nagyszabásúak, a díszletek monumentálisak. Számára minden csak hit és optimizmus kérdése. Mivel kétsége sincs afelől, hogy a dolgok csak jól sülhetnek el, mindent egy lapra tesz fel. (Ld. A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas, A Jupiter és Mr Hyde) A Halak Neptunusz eközben homályt és káoszt teremt. A formák és a kontűrök összemosódnak, az élek lekerekednek, semmi nem az, mint aminek látszik. A Szüzet az apró részletek, a megvalósíthatóság, a biztonsági szempontok érdeklik. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok – okoskodik, nem is egészen alaptalanul, mert ha jelen körülmények között a T kvadrát másik két résztvevőjére, a Nyilas Jupiterre és a Halak Neptunra bízná a túzok-vadászatot, mindenkinek felkopna az álla. És egyáltalán, hogyan is lehetne évekre előre tervezni, amikor az is bizonytalan, mit hoz a holnap ?!

Jupiter, mint a változó T kvadrát fókuszpontja

A T kvadrát fókuszpontjaként a Jupiter arra utal, hogy aktívan keressük az élet értelmét és igyekszünk filozofikus nézőpontból megközelíteni a meg a világ dolgait. Ez a pozíció egyszersmind igen szubjektív módon kérdőjelezheti meg a társadalmi morál, vallás, etika, politikai elméletek irányában tanúsított kortárs hozzáállásformákat. Az erőpróbáló fényszög természetéből adódóan az érintettek túl harsányan és igen rámenősen is népszerűsíthetik a számukra fontos ügyeket. Eközben az ítélőképesség és a józan ész hiányáról is tanúságot tehetnek és hajlamosak lehetnek az indokolatlan felfuvalkodottságra is. Jóllehet a változó minőségnek köszönhetően pozíció rugalmasabb a többinél, a Nyilas Jupiterének nagy adag misszionárius hevület és fanatizmus jellemzi. A vitatkozó felek ha nem is következetesen, de igen vehemensen ragaszkodnak álláspontjukhoz. A tényeket a hit és a dogma helyettesíti. Mások szempontjainak jogosságát szenvedélyesen és lehengerlő arroganciával utasítják el.

Ez az időszak inspirálóan hat az önkéntes erkölcs-csőszökre, hordószónokokra, prédikátorokra és demagógokra. Jóllehet elsősorban saját életük javítása és gazdagítása érdekli őket, úgy tesznek, mintha másokat is igyekeznének felemelni és megvilágosítani. (Vannak olyan esetek is, amikor nagyon is komolyan gondolják küldetésüket és hisznek is benne, de a részletek elnagyoltsága, szubjektivitás, lehengerlő stílus ilyenkor is gondot okozhat. ) A most reflektorfénybe kerülő figuráknak különleges képességük van arra, hogy nagyobb tömegek előtt is meggyőzően vázolják fel, milyenek lehetnének a dolgok. Hogy a társadalmi látomásoknak mennyi közük van az aktuális realitásokhoz, már kevésbé fontos számukra. Megbűvölt hallgatóságuk szintén elsiklik az ilyen apróságok fölött.

Akár egy szűkebb közösség megmondóembereiről van szó, akár tömegek által ismert közéleti, politikai, vallási szereplőkről, ritkán cselekszik azt, amit prédikálnak. A Jupiter ugyanis könnyen beazonosítja az ideális társadalmi modellt, de általában túlságosan fegyelmezetlen ahhoz, hogy ennek az idealizált modellnek az élő példája lehessen. Függetlenül attól, hogy összhangban élnek -e fennen hangoztatott nézeteikkel vagy vizet prédikálnak és bort isznak, a T-kvadrát által ösztökélt hangadók ellenállhatatlan kényszert éreznek arra, hogy minél népesebb hallgatóság előtt nyilatkoztassák ki bölcsességeiket, tekintet nélkül saját személyes gyarlóságaira. (Bővebben: A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas, A Jupiter és Mr Hyde)

Ez az aspektus, mértéktelenségre, pazarlásra is hajlamosíthat. Általában az elvárások is túlzottak ilyenkor ( pl. túl sokat akarunk a jóból és kevés késztetést érzünk arra, hogy visszafogjuk magunkat). Ez az életenergia és az anyagi tartalékok elfecsérléséhez vezethet, aminek később súlyos következményei lehetnek.

A jelenlegihez hasonló változó T-kvadrátokban 2016 folyamán is részünk volt, azzal a különbséggel, hogy akkoriban mindhárom résztvevő lassú mozgású külső bolygó volt ( Jupiter a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban, Neptunusz a Halakban). Így a hatások is hosszabb távon érvényesültek és maradandóbb nyomot hagytak. Ennek az időszaknak a történéseivel a régebbi blogbejegyzések részletesen foglalkoznak, így most nem térek vissza rájuk. (Ld. Változó T- kvadrát 2016). Az akkor elindult folyamatoknak azonban a jelenlegi helyzetre is hatásuk van: elég belegondolni, hogy a fatális kimenetelű Brexit- népszavazásra 2016. június 23-án került sor, egy Merkúr – Jupiter-Szaturnusz – Neptun változó nagy kereszt idején. Idén ismét terítéken van a téma és bármi lesz is a végkimenetel, bizonyos: olyan szintre eszkalálódtak a problémák, hogy csak rossz és rosszabb alternatívák maradtak. Ez egyébként a 2019 -2020-as Szaturnusz – Plútó együttállás árnyékában nem csak az Egyesült Királyságra, hanem világviszonylatban érvényes.

Okulva a múlt tapasztalataiból, amikor százával kellett letiltanom a nemkívánatos kommentelőket, politikai, mundán asztrológiai témákba a lehető legritkábban, és akkor is csak érintőlegesen fogok belemenni. Nemkívánatos kommentelők figyelmébe: a tiltás, törlés funkció továbbra is remekül működik, és ha nem is örömmel, de naponta többször is élek a lehetőséggel. Ez így marad a jövőben is. ) A Brexittel kapcsolatos észrevételeimet is megtartom magamnak 🙂 A témával foglalkozó cikkekből  angolul értőknek: What Astrologers are Saying About Brexit – The Oxford Astrologer , On Brexit – Lua Astrology, Brexit and 13° Pisces – Astrodienst  ,
Astrology Think Tank: Britain and the EU ,  Astrology Think Tank: Britain and EU Referendum Part II , The Astrology of No Deal Brexit )
Föld trigonok, mint stabilizáló elemek

A tavaszhoz képest abból a szempontból jobb a helyzet, hogy a Szaturnusz majd a Plútó trigonok kapaszkodókat és támpontokat kínálnak. A hónap nagyon érdekes sajátossága, hogy a kibillenésre, elszállásra hajlamosító tendenciákkal egyidejűleg olyanok is érvényesülnek, amelyek megtartanak a valóság talaján. (Mint a tavaszi változó T- kvadrátok kapcsán többször is felhívtam rá a figyelmet, elbizonytalanító hatások a külvilágból is érkezhetnek. Olyankor is, amikor látszólag semmire sem vágyunk jobban, mint eltökélten haladni céljaink felé. A helyzetek kiszámíthatatlansága – beleértve tágabb környezetünk, a nagyvilág gazdasági, politikai trendjeit is, a jövő ebből adódó tervezhetetlensége azonban ezt nagyon megnehezítheti.)

A föld elem a tárgyi világot, az érzékelhető, megfogható valóságot, fizikai testünket, az anyag nyújtotta lehetőségeket és korlátokat jelképezi az asztrológiában. Átvitt értelemben mutatja a realitásérzéket, türelmet, kitartást, a lassú növekedésnek, tartós értékek létrehozásának kedvező feltételek megteremtését, a térben való tájékozódás képességét, gyakorlati, esetleg műszaki érzéket, azt az adottságot, melynek révén megkülönböztetjük, mi a megvalósítható és mi tartozik a fantázia birodalmába, ill. annak finom érzékelését, hogy a kívánatos változásokat csak elképzeltük vagy már saját magunk és mások számára is érzékelhető, tapasztalati valósággá formáltuk. Bővebben: A föld elem és a szellemi utak

Bepontosulások

Szeptember 1 : Merkúr – Uránusz trigon, Szűz – Bika 6°26′

Szeptember 1 : Vénusz – SzaturnuszR trigon , Szűz – Bak 14°07

Szeptember 5 : Merkúr – Szaturnusz R trigon, Szűz – Bak 14°02

Szeptember 6 : Nap – Szaturnusz trigon, Szűz – Bak 14°,

Szeptember 7 : Vénusz – Plútó trigon, Szűz – Bak 20°47

Szeptember 9 : Merkúr – Plútó R trigon, Szűz – Bak 20°46

Szeptember 9 : Mars – Szaturnusz R trigon, Szűz – Bak 13°58

Szeptember 13 : Nap – Plútó trigon, Szűz – Bak 20°43′

Szeptember 19 : Mars – Plútó trigon, Bak – Szűz 20°40

A lehetséges forgatókönyvek

A fentebbi analógiák általános jellegűek, személyi horoszkópokban a házhelyzet által jelzett életterület egyéni jelentéstartalmával is kiegészülnek. Ily módon gyakorlatilag végtelen számú megélési lehetőség adódik, amelyek boncolgatása egy blogbejegyzés keretei között lehetetlen. Ilyen jellegű kommentekre sem áll módomban válaszolni. Hogy kinél milyen formában nyilvánulnak majd meg az említett segítő és akadályozó hatások, a személyi horoszkóp adottságai és a tudatossági szint szerint változik. Nagyjából az alábbi forgatókönyvek képzelhetők el:

  • Elejétől fogva tisztán látjuk az aktuális helyzetünkre szabott esélyeket és veszélyeket. A folyamatos zavaró hatások miatt azonban nem könnyű a gyümölcsöző irányokba haladni.
  • A feszültség riadókészültségben tart bennünket: talán már jó ideje próbálunk megbirkózni egy élethelyzettel. Mint ahogy már nagyon sok korábbi cikkben, más T- kvadrátoknál is szó volt róla, az utóbbi években érvényesülő bolygóhatások sokunk esetében gondoskodnak arról, hogy akár a puszta, fizikai létünket, pl. lakhatásunkat, az életünk fenntartásához nélkülözhetetlen körülményeket fenyegető krónikus problémáról legyen szó. Ilyenkor állandó és jogos a veszélyérzet akkor is, ha épp támadt egy életképes ötletünk, sikerült elindítani valamit, segítőket, támogatókat találtunk a külvilágból vagy bensőnkben fedeztük fel a gyógyulás és regeneráció új útjait. Érezzük ugyanis – és jól érezzük, hogy egy pillanatig sem ülhetünk a babérjainkon: mai eredményeink nem holnapra, hanem akár néhány órán belül is széteshetnek.
  • Bármennyire fájdalmas is, megszüntetünk bizonyos, működésképtelen élethelyzeteket, kapcsolatokat, hogy más, egészségesebb, táplálóbb irányokba indulhassunk el.
  • Sokak számára ezek a formációk nyújtanak fogódzót és hajtóerőt ahhoz, hogy kiszabaduljanak kémiai vagy lelki függőségeink csapdájából s egy “megváltottabb” analógiasíkon folytassák keresésüket. (A holisztikus világkép értelmében ugyanis a szenvedélybetegségek egyik lehetséges háttere a kudarcba fúlt keresés. A valódi spirituális élmények, lelki, érzelmi intimitás, élettelibb élet után sóvárgó lélek gyakran elfárad vagy rossz helyen kutat, s így köt ki a szintén neptuni, vénuszi analógialáncba tartozó kábítószerek, alkohol,nikotin, mérgező viszonyok mellett).
  • Úgy érezzük, játszadozik velünk a sors. Nagy szerencse ér bennünket az egyik életterületen és nagyon komoly megpróbáltatásokat, veszteségeket kell átélnünk egy másikon.
  • Valami nagyszerűnek tűnik, de nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Helyzete, embere válogatja, hogy miért. Mert nem sikerül kihozni belőle azt, amit ígért? Nem az lett belőle, aminek indult? Eltékozoltuk a lehetőségeket: azt hittük, majd holnap is a rendelkezésünkre állnak majd, nem dolgoztunk elég komolyan azon, hogy a valóság talajára hozzuk álmainkat?
  • Rosszul választottunk, már az elejétől fogva? Erre is nagyon nagy az esély, hiszen ezekben a hónapok szinte állandóan valamilyen döntés, megkülönböztetés elé állítanak bennünket. Eszünkre vagy a szívünkre hallgassunk? A rideg, számító, steril agyalás vagy a józan ész, a magunk és szeretteink érdekeit, esetleg túlélését szolgáló józan ész beszél belőlünk? Megérzéseinket vagy vágyfantáziáinkat követjük -e? Szívünk igazságai mellett szóló érzelmi döntést hozunk, vagy egy önpusztító kapcsolat fenntartásához keresünk ideológiákat? Ami itt és most jól hangzik, megfelel-e majd hosszú távon is? A dilemmák még oldalakon át sorolhatók – a döntések eredményei csak később mutatkoznak meg.

Lehetséges fogódzók :

A föld -trigonok által kínált kapaszkodóknak köszönhetően jó esetben nem földrengést kell megtapasztalnunk, hanem csak egy barátságos kis földcsuszamlást. Ez nem rombolja le a házat, hatására viszont muszáj hozzákezdeni az eddig elodázott javításokhoz. Az eddig járt utak – beleértve a zsákutcákat is – eltorlaszolódhatnak, így új ösvényeket kell kitaposni. Ezeken remélhetőleg könnyebben célba érhetünk.

Az alábbi, nagyon egyszerű, föld- jellegű kérdések sokat segíthetnek a helyzetek megítélésében és a döntésekben: működik-e a gyakorlatban vagy sem ? X határidőn belül megtérülnek -e az erőfeszítéseim ? ( Nem szerencsés, ha ez a határidő hosszabb 2- 3 hónapnál). Mit tettem bele, mit kapok vissza ? Bármennyire illúziórombolónak is hangzik, bármennyi időt raboljon is el, az élet gyakorlati feltételeinek biztosítására való odafigyelés emeletes butaságok elkövetésétől menthet meg.

Akik figyelemmel kísérték a Jupiter Nyilasba lépése óta eltelt időszakot, különös tekintettel a Neptunnal képezett kvadrátjainak bepontosulásait (január 13, június 19) megelőző és követő hetekre, nagyjából tisztában van, mennyit és mit lehet komolyan venni és mire kell legyinteni a nagy ígéretekből. A kevésbé szerencsések saját kárukon tanultak. Remélhetőleg sem a szeptember 21-i bepontosulás előtt, sem azt követően nem követik el ugyanazokat a hibákat. Ha igen, jó ha tisztában vannak vele: a következő hónapokban nem sok alkalom adódik majd korrigálásukra, az eltapsolt tartalékok pótlására és az elszalasztott lehetőségek helyett sem sok új mutatkozik. 2020 folyamán pedig még az idei év hátralevő részénél is kevesebb.

Kapcsolódó

Szeptemberi előrejelzés

T- kvadrátok a horoszkópban (Bil Tierney)

A Szűz (Liz Greene)

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter és Mr Hyde

Jupiter – Neptunusz kvadrát (ld I rész, II. rész)

 

Kép : A sors útján (  On the way of destiny) Michael Cheval festménye

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!