Vérholdak tetrádja: 2014 április 15 – 2015 szeptember 28

2014 április 15 – 2015. szeptember 28 között egymás után négy teljes holdfogyatkozásra, az ún. “vérholdak” tetrádjára került sor. Az elmúlt 500 évben csak háromszor észleltek ilyen égi jelenséget. Sokan úgy vélik, hogy az asztrológiai szempontból is fontos események az Apokalipszis kezdetét jelzik.„A Nap elsötétül és a Hold vérbe borul, mielőtt az Úr hatalmas és borzalmas napja eljő” (Jakab Király bibliája). A hátborzongató “vérhold” elnevezés onnan származik, hogy teljes holdfogyatkozás alkalmából a Holdkorong vörös fényben világít, A Föld takarásába került égitest látványát ugyanis elszínezik a bolygónk légkörében található porszemcsék és egyéb szennyeződések.

A „véres tetrád”: 2014. április 15, telihold és holdfogyatkozás a Mérleg 25 fokán, 2014 október 8, telihold-és teljes holdfogyatkozás a Kos 11 fokon, 2015. április 4, teljes holdfogyatkozás a Mérleg 14 fokon, 2015.szeptember 27, teljes holdfogyatkozás a Kos 4 fokon. Kardinális eklipszek lévén, ha a világvége nem is jött el, a jelzett időintervallumban személyes és társadalmi szinteken is sokféle irányváltás, a prioritások, hatalmi viszonyok átrendeződése zajlott, esetenként apokaliptikus jellegűek is. (Természetesen itt más hatások is közrejátszottak: a szűkebb – tágabb környezetünket felforgató Uránusz – Plútó kvadrát, amely 2010 – 2014 között többször is kardinális nagy keresztté alakult, a határokat, régi struktúrákat feloldó Szaturnusz – Neptun kvadrát, stb.) A Nap-és Holdfogyatkozások gyakran háborúk jelölői is – és valóban, idézzük fel mi minden történt abban az időszakban és a vérholdakat követően. A teljesség igénye nélkül íme néhány példa: 2014:  Ukrajna, Gázai válság – majd a zsidó állam jogos önvédelmét követő újabb igazságtalan szankciók Izrael ellen, az Iszlám Állam Kalifátusának kikiáltása és az ezt követő borzalmas mészárlás, 2015: az Iráni Egyezmény aláírása, az Európa nagy részét egyetlen hatalmas no-go zónává tevő migránsáradat elszabadulása, Izraelben a késelős intifáda elszabadulása, stb.

 

A 2014 április 15- i teljes holdfogyatkozás az első egy nagyon ritka eklipsz sorozatból. Az elkövetkező másfél év alatt egymás után négy teljes holdfogyatkozásra, “vérhold” tetrádjára kerül sor. Az elmúlt 500 évben csak háromszor észleltek ilyen égi jelenséget. Sokan úgy vélik, hogy az asztrológiai szempontból is fontos események az Apokalipszis kezdetét jelzik.„A Nap elsötétül és a Hold vérbe borul, mielőtt az Úr hatalmas és borzalmas napja eljő” (Jakab Király bibliája)

A hátborzongató “vérhold” elnevezés onnan származik, hogy teljes holdfogyatkozás alkalmából a Holdkorong vörös fényben világít, A Föld takarásába került égitest látványát ugyanis elszínezik a bolygónk légkörében található porszemcsék és egyéb szennyeződések. A 2014. április 15-i eklipsz nem lesz látható Ázsiából és Európából, így Magyarországról sem, de asztrológiai hatása azért érzékelhető lesz. A penumbrális szakaszokkal együtt egy négy órás időintervallumról van szó, a teljes holdfogyatkozás 30 percen át tart, a teljesség fázisa budapesti idő szerint reggel 8: 46- kor kezdődik

Nos, ha a világ vége nem is jön el, egész biztos, hogy nagy átalakulásokra, drámai eseményekre számíthatunk. Ezek egy része, mint szintén szó volt róla, már sokkal régebben elkezdődött. A már többször idézett Pat Paquette amerikai asztrológusnő egy, még 2008- ban írt cikkében (Mi is az Apokalipszis? ) így értelmezi az Apokalipszist:

“Apokalipszis” alatt manapság olyasféle, ítéletnapi eseményt értünk, ami megsemmisíti világot. Bár egy percre sem vonom kétségbe, hogy a legjobb úton vagyunk egy ilyen végkifejlet felé, jelenleg eredeti értelmében használom a szót. Ez ugyanis szó szerint kinyilatkoztatást jelent, vagyis hogy valamire fény derül (…) Egy asztrológus számára a Jelenések könyve[i] azoknak a kozmikus eseményeknek a metaforikus, szimbolikus leírása, amelyek a világkorszakok váltását kísérik. Az ilyen időszakokat nagy felfordulás, zavar, nyughatatlanság jellemzi és ez fizikai szinteken is megnyilvánul (…) Sokféle elméletet olvastam Krisztus második eljövetelérőll, de az a kedvencem miszerint ez nem abban a formában nyilvánul majd meg, hogy testet ölt egy személyben, hanem hogy az emberiség magasabb tudatossági szintre lép”

A véres tetrád

Nos, a fentebbiek egybevágnak azzal a megfigyeléssel is miszerint a holdfogyatkozások kedveznek a tudatállapot váltással együtt járó felismeréseknek, eseményeknek, sorsfordulóknak is. A jelenlegi az első a Kos – Mérleg tengelyen létrejövő eklipszek sorozatából . Ezek: 2014. április 15, telihold és holdfogyatkozás a Mérleg 25 fokán, 2014 október 8, telihold-és teljes holdfogyatkozás a Kos11 fokon, 2015. április 4, teljes holdfogyatkozás a Mérleg 14 fokon, 2015.szeptember 27, teljes holdfogyatkozás a Kos 4 fokon. Kardinális eklipszek lévén, a jelzett időintervallumban személyes és társadalmi szinteken is sokféle irányváltás, a prioritások, hatalmi viszonyok átrendeződései várhatók.

 

A vérholdakat bemutató cikkek

 

Apokalipszis most ?  2014. április 15 – i teljes holdfogyatkozás

Az eklipsszel egy időben erőteljesen érvényedül a kardinális nagy kereszt hatása is. Ezzel a témával már számos cikk foglalkozott ezen a blogon, ahogy a tavasz eseményeiről is született egy összefoglaló (Tavaszi tűzvihar ) a cikk végén további linkek találhatók). Négy jelentős hatású bolygó áll most a kardinális jegyekben: Uránusz a Kosban, Jupiter a Rákban, Mars a Mérlegben és a Plútó a Bakban. Ezek a dinamikus, évszak- kezdő jegyet átvitt értelemben is új fejezeteket nyitnak , így arra szólítanak fel, hogy vegyünk kezünkbe a döntést, álljunk egy ügy élére, cselekedjünk felelősségteljesen, tudatosan. A következő hetekben ezek a bolygók olyan, különféle formációkban vesznek részt, amelyek sorozatos összeütközéseket, sorsfordulókat eredményezhetnek.Az időjárás szélsőségei, a különféle természeti katasztrófák, tömegszerencsétlenségek, balesetek, merényletek, terroristaakciók további jellemzői lehetnek ennek az időszaknak.

(Asztrológiai szempontból a közelmúltbeli előzmények sem szokványosak: az április 8.-iNap – Mars szembenállás idején a Mars földközelben tartózkodott, mely bolygóállás különösen kedvez a viszályok, harcok kirobbanásának. Mint később szó lesz róla, a Mars jelenlegi, előnytelen pozíciója miatt e konfrontációk nem túl sportszerűek. Április 14-én, egy nappal a holdfogytakozás előtt a Plútó is elkezdte fél éven át tartó, tolató mozgását, sokakat újabb alvilági utazásra invitálva)

Az előttünk álló hetek tehát semmiképp sem nevezhetők könnyűnek. Akár úgy is érezhetjük hogy krízishelyzetről krízishelyzetre vergődünk, életünk legsebezhetőbb, legjelentősebb területein kell azonnali döntéseket hoznunk. Nem sokat javít a helyzeten, hogy a Mars, a cselekvőerő, asszertivitás planétája halmozottan hátrányos helyzetben van. Egyfelől száműzetésben van a Mérleg jelében, így, hatását tehetetlenség, döntésképtelenség, passzivitás, túlzott kompromisszumkészség, az ösztönös reakcióktól való elidegenedettség, túlintellektualizálás, esztétizálás jellemzi. Másfelől pedig retrográd, látszólagosan hátráló mozgása teszi még erőtlenebbé.

A konstelláció néhány jellemző külső megnyilvánulása: úgy érezzük, adott helyzetben tehetetlenek vagyunk. Pontosan átlátjuk mit kellene tenni, mi lenne helyes, az igazságos, a jogszerű, csak éppen nem állnak rendelkezésre a cselekvés eszközei, nem vagyunk elég bátrak, legnagyobb erőfeszítéseink sem hoznak eredményt, a levegőt markolásszuk vagy éppenséggel öngyilkosság lenne szembe menni a forgalommal. A védtelenek, gyengék, kiszolgáltatottak sérelmére elkövetett bűncselekmények, a jogfosztás , jogtiprás formái tovább folytatódnak.. Az elfojtott düh a legrosszabbkor robbanhat és okozhat rombolást azokban a kapcsolatokban, ahol nem kellene, vagy befelé kezd el hatni, betegségeket, baleseteket, öngyilkosságot vagy más autoagresszív megnyilvánulásokat előidézve. A rosszul pozícionált Mérleg Mars eszköztárához tartoznak az intrikák, a mobbing, a különféle manipulációk, árulások is, melyek révén tisztségük betöltésére tökéletesen alkalmatlan vezetők kerülhetnek hatalomra és maradhatnak is ott. Ez a tendencia szűkebb- tágabb környezetünkben egyaránt érvényesül. Ennek ellenére reménykednünk kell abban, hogy éberségünket megőrizve, ráhangolódva a megfelelő áramlatokra, cselekvőerőnket alkalmasabb pillanatokra tartalékolva olyan konstruktív változásokat is végre tudunk hajtani, melyek hosszú távon javíthatnak életünk, kapcsolataink minőségén.

Hűen önmagunkhoz. átalakuló kapcsolatok

A teliholdak a beérlelődés időszakai, fényüknél teljesebb képet kapunk az újholdaknál elkezdődött folyamatokról is. Segíthetnek megérteni egy helyzet vagy kapcsolat természetét is
A holdfogyatkozások gyakran valaminek a lezárulásával segítik ezt a folyamatot. Ez az esetek nagy részében nem túl kellemes élmény, a frusztráció viszont felismerésekre és fokozott erőfeszítésekre sarkall, így hosszú távon akár még javunkra is fordítható a helyzet. Az asztrológiai gondolkozásmód szerint ugyanis, miközben a tudatosságot jelképező Nap fényét elnyeli a Föld árnyéka, jobban ráhangolódhatunk valódi, tudattalan motivációinkra és vágyainkra.

Mint a Tavaszi előrejelzésekben  már szó volt róla, a legutóbbi újhold a Kos jegyében jött létre, március 30-án, az Uránusz szomszédságában. A kezdetekkel, pionírszellemmel kapcsolatban álló Kos princípium még hangsúlyosabbá tette a megújulási folyamatokat és az egyéniség érvényesítésének erőteljes igényét. Jelen helyzetben azonban, a nagy kereszt jelenléte, és a Marsnak, a Kos urának gyenge helyzete (vagyis a korlátozott cselekvőképesség, akadályok) garantálják, hogy az önkifejezésnek, asszertív törekvéseknek,függetlenségi igények kinyilnvánításának meglegyenek a nagyon traumatikus mozzanatai is. Nem könnyű dolog tehát elfogadni kik is vagyunk valójában és milyen áldozatokat is követel tőlünk identitásunk, függetlenségünk megőrzése, kivívása vagy visszaszerzése. ( Közösségi szinten talán az ukrajnai események a legideillőbb analógiák)

Egy, a Mérleg (Hold) – Kos (Nap) tengely mentén létre jött holdfogyatkozás,kapcsolataink, társulásaink (Mérleg) és személyes identitásunk, motivációinkkal (Kos) kapcsolatos felismerésekre sarkall. Mivel holdfogyatkozásról van szó, folyamatosan szem előtt kell tartanunk, a múlt mely darabkáját kell letenni, magunk mögött hagyni (Hold) ahhoz, hogy az új fejezet elkezdődhessen (Nap, Kos)

Ez a telihold a Mérleg 25 fokán jön létre. Legutóbb 1995 április 15-én volt itt egy részleges holdfogyatkozás, érdemes tehát végiggondolni, milyen döntéseket hoztunk ebben az időszakban, milyen projektek, kapcsolatok, munkák kezdődtek el és mi ért véget. Természetesen szó sincs arról, hogy minden problémás kapcsolat, társulás lezárul, de valamilyen változást, átalakulást tapasztalunk majd viszonyainkban, mindennapi életünkben. Egyes kapcsolatokon talán tényleg csak egy icipicit kell módosítani, mások mélyrehatóbb tisztuláson, átalakuláson mennek majd át, és ismét mások megszűnnek.

Létrejöhetnek váratlan, meghökkentő vagy már kialakulások pillanatában sem sok reménnyel kecsegtető kényszertársulások is, melyeknek talán egyik fél sem örül igazán, hosszú távon pedig több probléma származik belőlük, mint előny, de most valamiért ez tűnik az egyetlen járható útnak.Ezek mögött a megfontolások mögött részben az áll, hogy a felek reménykednek: ily módon talán még fenn lehet tartani bizonyos, már rég nem kielégítően működő, de még valamilyen szintű stabilitást nyújtó helyzeteket. Az ilyen szövetségek klasszikus esete az, amikor egy pár úgy próbálja megszilárdítani széthullóban levő kapcsolatát, hogy pánikszerűen rohannak az anyakönyvvezetőhöz vagy összeköltöznek akkor, amikor épp nagyobb távolságot kell adni a másiknak. Ez máskor sem szokott tartós stabilitást nyújtani, de most a Nagy Kereszt jelenléte szinte garantálja a drámai robbanást, vagy pedig, nevéhez hűen, a feleknek később, akár sok- sok éven keresztül is, súlyos keresztként nehezednek vállukra a rossz döntés következményei.Ugynez igaz lehet más típusú, pl. üzleti, szakmai jellegű társulásokra is. Érdemes hát nagyon-nagyon megfontolni, kikkel és miért társulunk, kiktől és miért válunk el ezekben a hetekben.

Nincs “jó” döntés, csak döntés…

Természetesen az ilyen helyzetek legtöbbször sokkal összetettebbek, semhogy le lehetne őket egyszerűsíteni a szokásos “gondolkodj pozitívan” sztereotípiákkal, melyek arra biztatnak, hogy égessünk csak fel minden hidat magunk mögött, merjünk változtatni, kritikátlanul beugorni az ismeretlenbe, akár megérett erre az idő, akár nem. Általánosságban ugyanis persze igaz ezekre a formációkra, hogy újítani kell, lecserélni a régi, már nem működő mintákat, teret adni valami újnak, életképesebbenek. De azt sem árt mindeközben folyamatosan szem előtt tartani, hogy a jelen konstellációk mellett valóban nagyon nehéz új utkat kitaposni, inkább alanyai semmint kezdeményezői vagyunk a változásoknak, gyakran olyan kész tényekre kell gyors reakciót adni, mint egy váratlan környezeti katasztrófa, politikai helyzet változása, a lakhatást, napi élelmet biztosító bevételforrások megszűnése, közeli, pl. családfenntartó hozzátartozó halála, megrokkanása, betegség, baleset, stb. Megannyi, nehezen pótolható veszteség, megannyi súlyos, akár életveszélyes helyzet, nagyfokú kiszolgáltatottság. Ilyenkor, tegyük szívünkre a kezünket, legtöbbünket nem érdekli az, hogy mi lesz három hónap, tíz vagy harminc év múlva, ha akkor és ott legalább valamennyi esélyt kap a túlélésre. Ilyen esetekben ugyanis, ahogy Takács Tibor asztrológus kollégám mondaná, nincs “jó” döntés, csak döntés van…..

Személyes horoszkópunkban azok az életterületek mennek majd át a legnagyobb változásokon, ahova a Kos és Mérleg 25 foka esik

Kapcsolódó cikkek :

Sorsfordulók hírnökei ( általános tudnivalók az eklipszekről)

Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek ( a nagyvilág asztrológusai a 2014 tavaszi eklipszek és a kardinális nagy kereszt hatásairól)

Ami megrengetheti a világot….(Leslie Hale) Érdekes cikk a 2014. áprilisi holdfogyatkozásról és a nagy keresztről. Az előrejelzésnek abban igaza volt, hogy az eklipsz tragikus hatásokat jelzett a nagyvilágban és az Egyesült Államokban is – ld. az Obama kormány külpolitikai ámokfutását, erőtlenségét, csapnivaló közel – kelet politikáját, illetve az őket követően sem sikerült  hatékony alternatívával előrukkolni. Hiszen egy republikánus győzelem valóban életmentő lett volna, de a jelenlegi Trump-kormány sem nevezhető kompetensnek)

Weekly Forecast April 14: Full Moon Lunar Eclipse in Libra, Pluto Retrograde

 Journeys Through Nine Dimensions (Ez egy nagyon részletes összefoglaló a 2012 – 2015 közötti időszakról)

Into the Shadow, Through the Portal – Pluto Stations Retrograde at the Libra Lunar Eclipse

A Series of Full Moon Total Lunar Eclipses in Aries/Libra Intensifies Relationship Re-Balancing & Re-Structuring for 2014-2015

The Lunar Angles

APOCALYPSE NOW: Why a rare astrological event LAST NIGHT could herald the ‘End of Days’

 

 

Teljes holdfogyatkozás – mit hoz az életünkbe? ( 2014. október 8 – második vérhold, Hírhatárban jelent meg )

A 2014. október 8-i teljes holdfogyatkozás a második egy nagyon ritka eklipsz sorozatból. Az elkövetkező másfél év alatt egymás után négy teljes holdfogyatkozásra, “vérhold” tetrádjára kerül sor. Az elmúlt 500 évben csak háromszor észleltek ilyen égi jelenséget.

A hátborzongató “vérhold” elnevezés onnan származik, hogy teljes holdfogyatkozás alkalmából a Holdkorong vörös fényben világít, A Föld takarásába került égitest látványát ugyanis elszínezik a bolygónk légkörében található porszemcsék és egyéb szennyeződések. A jelenlegi eklipsz csak a Csendes-óceán területeiről, illetve Ausztrália, Ázsia keleti feléről, Észak-Amerika nyugati feléről lesz látható. Jóllehet Európából – így Magyarországról sem figyelhető meg, asztrológiai hatása érzékelhető lesz.
Bár az októberi “vérhold” hatásai nem annyira súlyosak, mint az április 15-i (Apokalipszis most?), jónéhány kellemetlen meglepetést tartogathat. A teljesség fázisa magyar idő szerint 10:56-kor kezdődik, a fogyatkozás 58 percen át hat, így az asztrológiai hagyomány értelmében kb. egy hónapon keresztül érezteti a hatását (persze, akik ez idő tájt ünneplik születésnapjukat, mint pl. az október 7-én született Vlagyimir Putyin, Holdjukra, személyi bolygójukra, ascendensükre esik, Kosban, Bakban vagy Rákban vannak bolygóik, sokkal hosszabb távú változásokat élnek át)
Az október 8-i teljes holdfogyatkozás az én (Kos) és mások (Mérleg) tengely mentén jön létre, még inkább fókuszba helyezve a kapcsolatokat, beleértve a nemzetközieket is. A holdfogyatkozás képletben nagyon erőteljes hatások érvényesülnek.
A radikális változások valószínűleg társas viszonyainkat és pénzügyeinket érintik majd, szakításokat és egymásra találásokat, nagy nyereséget, de sokkal valószínűbben nagy padlófogást eredményező üzletek, befektetések valószínűsíthetők. Az Uránusszal együtt álló Hold hatására szokatlan barátok és ügyek jelenhetnek meg a semmiből, váratlan találkozások kavarják fel érzelmi életünket. Más témákkal kapcsolatban is jó, ha felkészülünk a meglepetésekre. Felelevenedhetnek a 2012-es Pluto–Uránusz kvadrát témái is. A hóbortos ötletek, a lehetőségek túlértékelése, a társulások elhamarkodott felbontása további veszteségeket eredményezhet.
A tavasszal ható Nagy Kereszttel ellentétben most a Mars, a Jupiter és az Uránusz közötti nagy trigon valamelyest ellensúlyozza a destruktív hatásokat. Tehát kezdeményezőkészséggel, kreativitással, egészséges kockázatvállalással…és némi szerencsével a legjobbat is kihozhatjuk a legkedvezőtlenebb feltételekből, az esetleges hibákat jóvátehetjük. Ennek azonban a fordítottja is igaz lehet: a könnyelműség, a kalandvágy, a rövid távban gondolkodás, felelősségérzet hiánya, a fanatizmus, az elvakult indulatok katasztrófákhoz vezethetnek. A nagy trigonok ugyanis nem csupán jót jelentenek, tüzes jegyben, egy eklipsszel kombinálódva úgy egyéni, mint közösségi szinten pusztító erejű tűzvészt is okozhatnak.
Az asztrológusok világszerte egyetértenek abban, hogy a jelenlegi egy meglehetősen veszélyes hatású eklipsz, amely járványok robbanásszerű elterjedését, erőszakot, kegyetlenkedést jelezhet. A német Peter Stockinger szerint az események elsősorban Oroszországot, Kínát, Thaiföldet, Laost érinthetik. Figyelemreméltó, hogy a bejegyzést jóval a hongkongi események és az ebola Európában való megjelenése előtt írta.
Bár az országok és vezetőik ügyeivel foglalkozó mundán asztrológia szerint egy államfő Napja környékén végbemenő fogyatkozás az illető bukását is eredményezheti, nem valószínű, hogy a jelenlegi, Putyin születésnapja környékén bekövetkezett eklipsz ilyesmit jelezne. Egész évben számíthat azonban egészségi problémákra, le kell majd valószínűleg mondania néhány grandiózus tervről. Népszerűsége, támogatottsága csökkenni fog, pozícióját pedig csak olyan intézkedések révén szilárdíthatja meg, amelyekért hosszabb távon ő is, Oroszország is nagy árat fizethet.

 

Régi Asztropressz blogon, a 2014 őszi előrejelzésben részletesen írtam a vérholdról, ill. az azt követő napfogyatkozásról. A holdfogyatkozással kapcsolatos részletek:

Az elkövetkező másfél év alatt egymás után négy teljes holdfogyatkozásra, “vérhold” tetrádjára kerül sor. A jelenlegi a második. Az elmúlt fél év történéseinek a fényében valószínűleg azok is egyetértenek azzal, hogy az eklipsz baljós időszaknak volt az előhírnöke, akik nem tartják valami sokra az asztrológiát.

Bár az októberi “vérhold” hatásai nem annyira súlyosak, mint az áprilisié, jónéhány kellemetlen meglepetést tartogathatnak , A fogyatkozás 58 percen át hat, így az asztrológiai hagyomány értelmében kb. egy hónapon keresztül érezteti a hatását (persze, akik az idő tájt ünneplik születésnapjukat, Holdjukra, személyi bolygójukra, ascendensükre esik, sokkal hosszabb távú változásokat élnek át)
Az október 8– i teljes holdfogyatkozás az én (Kos) és mások (Mérleg) tengely mentén jön létre, még inkább fókuszba helyezve a kapcsolatokat, beleértve a nemzetközieket is. A holdfogyatkozás képletben nagyon erőteljes hatások érvényesülnek. A telihold egy rendkívül robbanékony T- kvadrát formáció része, ahol a Vénusz együtt áll a Nappal Mérlegben, oppozíciót képeznek a Kos Holddal együtt álló Uránusszal. (A Vénusz – Uránusz szembenállás csak október 12-én pontosul be, de a hatás érzékelhető,) A Mérlegben és a Kosban levő bolygók pedig újabb diszharmonikus kapcsolatot, kvdrátot létesítenek a Plútóval (A Vénusz – Plútó kvadrát egzakt).

A radikális változások valószínűleg társas viszonyainkat és pénzügyeinket érintik majd szakítások és egymásra találások, nagy nyereséget, de sokkal valószínűbben nagy padlótfogást eredményező üzletek, befektetések formájában. Az Uránusszal együtt álló Hold hatására szokatlan barátok és ügyek jelenhetnek meg a semmiből,váratlan találkozások kavarják fel érzelmi életünket. Más témákkal kapcsolatban is jó, ha felkészülünk a meglepetésekre. Felelevenedhetnek a 2012 -es Pluto – Uránusz kvadrát témái is. a hóbortos ötletek, a lehetőségek túlértékelése, a társulások elhamarkodott felbontása további veszteségeket eredményezhet.
A tavasszal ható Nagy Kereszttel ellentétben most a Mars, a Jupiter és az Uránusz közötti nagy trigon valamelyest ellensúlyozza a destruktív hatásokat. Tehát kezdeményezőkészséggel, kreativitással, egészséges kockázatvállalással…és némi szerencsével a legjobbat is kihozhatjuk a legkedvezőtlenebb feltételekből, az esetleges hibákat jóvá tehetjük. Ennek azonban a fordítottja is igaz lehet: a könnyelműség, a kalandvágy, a rövid távban gondolkodás, felelősségérzet hiánya, a fanatizmus, az elvakult indulatok katasztrófákhoz vezethetnek. A nagy trigonok ugyanis nem csupán jót jelentenek, tüzes jegyben, egy eklipsszel kombinálódva úgy egyéni, mint közösségi szinten pusztító erejű tűzvészt is okozhatnak.
Peter Stockinger mundán asztrológus szerint ez a meglehetősen veszélyes hatású eklipsz, amely járványok robbanásszerű elterjedését, erőszakot, kegyetlenkedést jelezhet világszerte. Stockinger szerint az események elsősorban Oroszországot, Kínát, Thaiföldet, Laost érinthetik.

 

Vérhold – harmadszor: 2015 április 4

 

Az évszázad legrövidebb teljes holdfogyatkozására április 4-én, szombaton kerül sor. Az eklipszet csak Csendes-óceán, Új-Zéland és Ausztrália keleti felének lakói figyelhetik meg, Afrikában és a Közel-Keleten, Európában nem lesz látható – így Magyarországon sem. Ettől függetlenül az asztrológiai hatása számunkra is érzékelhető lesz.

Budapesti idő szerint az eklipsz délelőtt 11 és délután 5 között megy végbe. A teljes elsötétülés fázisa 14:00- kor kezdődik és 4 perc 43 másodperc ig tart: ebben az értelemben tehát „villám -holdfogyatkozásról” van szó. Az égi eseményt az teszi különlegessé, hogy harmadik tagja egy 2014 április – 2015 szeptember közötti teljes holdfogyatkozás- sorozatnak, az ún. vérholdak tetrádjának.

Mint a korábbi, a március20-i napfogyatkozásról szóló cikkben már szó volt róla, a nap-és holdfogyatkozások (eklipszek) különös jelentőséggel bírnak az asztrológiában. Ezek az újholdak és teleholdak az átlagosaknál tízszer erőteljesebben fejtik ki hatásukat. Más bolygóhatásokkal (jelen esetben a nagy erejű Plútó – Uránusz kvadráttal) kombinálódva fontos változásokat jelezhetnek egyének és közösségek életében.

 

Társas kapcsolataink próbája. Váratlan fordulatok, gyökeres átalakulások, átrendeződő vagy megszakadó kapcsolatok

A holdfogyatkozások nagy hatással vannak társas viszonyainkra. Különösen igaz ez, ha az eklipsz individualista Kos és a kapcsolatorientált Mérleg jegyében megy végbe.  „Ez az eklipsz annak a próbája lehet, elég erősek, elég életképesek-e- társulásaink. Ennek megfelelően egyaránt jelezheti, hogy egy átmeneti válság hatására bizonyos fontos kapcsolataink megerősödnek vagy véget érnek” (Leslie Hale)

Az április 4.-i teljes holdfogyatkozás idején a Hold a Mérleg jegyének 14. fokán áll. Az asztrológiai hagyomány szerint a Mérleghez rendelhető a hetes ház, vagyis a házasságot, mindenfajta társulást és partneri viszonyt, a bíróságokat, törvénykezést és a nyílt ellenségeket uraló életterület. A Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz pedig többek között a szerelem, a vonzerő, a társas kapcsolatok jelölője.

Néhányunk esetén ez az eklipsz annak a próbája lehet, elég erősek, elég életképesek-e- társulásaink. Ennek megfelelően egyaránt jelezheti, hogy egy átmeneti válság hatására bizonyos fontos kapcsolataink megerősödnek vagy véget érnek – fejtegeti Leslie Hale Nashville-i (Egyesült Államok) asztrológus, azt járva körül, hogyan alakíthatja át ez az esemény különféle típusú társulásainkat A Mérleget leginkább az egyensúllyal és a harmóniával társítja az asztrológiai hagyomány, de jelen esetben éppenséggel az egyensúly felborulásáról van szó. Ez káoszt, felbolydulást is szülhet, amelyet azonban mélyreható átalakulások követhetnek. Ezek a korábbitól teljesen eltérő irányba is terelhetnek bennünket. A jelenlegi holdfogyatkozásnak talán az a legfontosabb tanítása, hogy mindannak, ami ebben az időszakban széthullik, szét is kell hullania. Az eklipszhez kötődő események egy – két héttel az asztrológiai esemény előtt vagy után következhetnek be

Egy holdfogyatkozás a változás, a lezárások és a kezdetek ideje. Sokszor fordul elő, hogy az eredmények látszólag semmiféle kapcsolatban nem állnak az őket megelőző cselekedetekkel vagy az eredeti szándékkal, de rávilágítanak az igazságra, és esetenként sok más részletre is fény derül. Ezek a változások akár drasztikusak is lehetnek. És különféle típusú lezárásokkal is kapcsolatban állhatnak, de személyes szinten ragadva meg lényegüket, utalhatnak valami jelentős dologra is, ami megváltoztatja életünket vagy pedig fontos többlet információhoz jutunk általa.

Ebben az eklipsz – képletben a Hold szemben áll az Uránusszal és 90 fokos fényszöget képez a Plútóval. Ezek a nehéz fényszögek beizzítják az Uránusz – Plútó kvadrátenergiáit. A hatások világviszonylatban és személyes szinten is érzékelhetők lesznek.

A Hold- Uránusz szembenállás egy sor váratlan eseményt jelezhet. A Hold- Uránusz tranzitok a szabadsággal,hirtelen, derült égből villámcsapásként bekövetkező változásokkal állnak kapcsolatban. Olyan törésekkel, amelyeknek látszólag nincs előzményük. Jóllehet úgy tűnik, mintha ez a váratlan és kontrollálatlan energiakitörés a semmiből jönne, az esetek legnagyobb részében régóta gyülemlik a feszültség. AzUránusz tranzitjai a szabadságról szólnak: ebben az időszakban tehát hiába is próbálunk olyasmiben megkapaszkodni, ami nem elég stabil. Sokkal hasznosabb, ha próbára tesszük: van -e jogosultsága az adott szituációnak életünkben. Nem akaszkodhatsz rá valakire, aki szabad akar lenni, viszont megváltoztathatod gondolkodásmódodat, amitől életed is megváltozik.

A Hold- Plútó kvadrát hatalmi harcokkal, mélyen gyökeredző, szexualitással, kontrollal vagy más személyes poggyásszal kapcsolatos témákra utal, A féltékenység, a bosszú, a harag és más intenzív érzelmi állapotok is szerepet kaphatnak, és a Plútó jelezhet időnként a szó szoros értelemben vett halált is vagy egy helyzet végét. A halált, a regenerációt, a szexualitást, a kontrollt, a manipulációt, a bűntudatot, esetenként pedig az erőszakot és a megszállottságot uraló Plútó témái nem valami derűsek és könnyedek. Az eddig rejtett dolgok is felszínre kerülhetnek, és konfrontálódnunk kell velük.

Néhány kapcsolat le is zárulhat, de a Plútó kvadrátnak van időnként egy átalakító hatása is, ami lehetővé teszi, hogy megbirkózzunk ezekkel az ügyekkel. Néhányuknak aha élményünk támad, és erős késztetést érezhetünk, hogy valami jobbá és erősebbé alakítsuk át a jelenlegi szituációt. Vagy egyszerűen csak hirtelen felismerünk valamit, és ez egyszer és mindenkorra megváltoztatja az adott helyzetről alkotott véleményünket.

Az egészséges kapcsolatokban természetesen csak kisebb fajta feszültségek jelentkeznek ebben az időszakban, különösen ha az eklipsz a képletnek egyetlen pontjával sem képez túl szoros vagy feszült kapcsolatot. A nem eléggé elkötelezett, zavaros, ingatag vagy folyamatos feszültségektől terhelt kapcsolatok azonban ilyenkor rendszerint lezárulnak

Az eklipsz az elkövetkező napokban is erőteljesen érezteti majd a hatását. Április 5-én, a Kos Bak 16 fokán a Nap kvadrátot képez a Plútóval, újra szabad folyást engedve azUránusz – Plútókvadrát energiái tombolásának. A Nap- Plútó tranzitok kényszeressé, megszállottá tehetnek, hatalmi harcokba bonyolíthatnak, kontrollal, szexualitással, üzleti társulásokkal, befektetésekkel kapcsolatos problémákat jelezhetnek, élet- halál kérdéseket vethetnek fel. Amennyire csak tőlünk telik akadályozzuk meg, hogy ezek a negatív tudatállapotok beszippantsanak, s bármennyire nehezünkre esik is, próbáljunk meg minél konstruktívabb módon továbblépni az új információk birtokában.

Április 6-án, amikor a Nap eléri az Uránuszt, mi is, környezetünk is hajlamossá válhat a hirtelen, váratlan cselekvésre. Meglepő hírekben és élményekben is részünk lehet, vagy mások furcsa viselkedésének lehetünk tanúi. A környezetünkben levőket szeszélyeseknek, kiszámíthatatlanoknak, lelkileg labilisnek találhatjuk, körülményeink pedig mélyen elbizonytalanítanak. Jó kérdés,hogy ez csakugyan így van-e vagy csak nekünk tűnik úgy. A dolgok borotvaélen táncolnak, folyamatos irritációk érnek – vigyáznunk kell tehát, nehogy a kád vízzel együtt a gyereket is kiöntsük.

Április 7-én, amikor Plútó kvadrátba kerül a Merkúrral, könnyen bocsátkozhatunk vitákba és rögeszmésen ragaszkodunk igazunkhoz. Olyan új információk birtokába juthatunk, amely korábban rejtve volt előttünk. Ez a tranzit nem kedvez túlságosan az utazásoknak.

Április 8-án, a Merkúr – Uránusz együttállás nagyfokú szellemi mozgékonyságot kölcsönöz. A helyzetek egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak, szokatlan kommunikációs helyzetekbe bonyolódunk, váratlan és meglepő döntéseket hozunk, vagy pedig mások hoznak ilyeneket velünk kapcsolatban.

Ugyancsak április 8-án kerül sor egy másik lényeges asztrológiai eseményre: a Jupiterstacionáriusból direktbe fordul. Az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter uralja a pénzügyeket és mindenfajta kiterjedést, növekedést. Kedvező Jupiter – hatás esetén a pozitív hatások erősödnek, ha azonban rosszul áll képletünkben, a negatívumok fokozódnak.

A kapcsolatok bármely típusáról legyen is szó, bölcsebb egy- két héttel elhalasztani a fontos témák tisztázását. A most feszegetett húrok ugyanis könnyen elpattanhatnak, ami egy kapcsolat végét is jelentheti, vagy pedig nekünk lesz az az érzésünk, hogy kitették a szűrünket. Azonban, ha ilyen jellegű tapasztalatokra teszünk szert, nagyon valószínű, hogy az Uránusz – Plútó kvadrát képletünk fontos pontjait érinti, ami azt jelenti, hogy itt az ideje változtatni. A változás könnyebb azoknak, akik képesek zokszó nélkül átengedni neki magukat és bíznak egy kedvezőbb jövőben. Ha egy ajtó bezárul, rövidesen kinyílik egy másik. És következő ajtó, amelyen átsétálunk, talán épp a számunkra legmegfelelőbb ösvényre nyílik.

Azoknak, akik nagy változásokat akarnak eszközölni életükben, ebben az időszakban hozzájuk kezdhetnek. Az eklipszhez és az Uránusz – Plútó kvadráthoz ugyanis nem csak negatív események kapcsolódnak. Sok, már régóta esedékes és pozitív változást láttam ilyenkor: házasságokban, munkahelyváltást és más típusú átmeneteket is. Tehát, ha változtatást fontolgatsz, ragadd meg szarvánál a bikát: ez az energia kedvez a változásoknak, a változásokból pedig akkor hozhatjuk ki a legtöbbet, ha mi is tevékeny részt vállalunk bennük.

Putyin, az Egyesült Államok és a véres tetrád

A vérholdak tetrádja figyelemreméltó kapcsolatot teremt az Egyesült Államok és Vlagyimir Putyin képlete között is. A cikk egy sorozat része, amely azt járja körül, milyen változásokat idéznek elő a2014. április 15 – 2015. szeptember 28 közötti teljes holdfogyatkozások és a Plútó  – Uránusz kvadrát kombinációja a nagyvilágban., valóban elképzelhető- e, hogy a harmadik világháború felé sodródunk. (A cikk elolvasásához kattints a piros linkre)

Kapcsolódó: 2014.áprilisi előrejelzés

 

Vérhold, negyedszerre is: 2015 szeptember 28

 

Szeptember 28-án a korahajnali órákban különleges holdfogyatkozásra kerül sor. A Kos jegyében bekövetkező eklipsz asztrológiai szempontból is nagyon jelentős: utolsó darabja a vérholdak tetrádjának. A 2014 tavaszán kezdődött teljes holdfogyatkozás-sorozathoz világszerte nagyszabású – és nem túl békés – változásokat társítottak. Ezekkel a témákkal a blog számos cikke is foglalkozott.

A teljes holdfogyatkozás közép-európai idő szerinti menetrendje (Vega Csillagászati Egyesület adatai)

A félárnyékos fogyatkozás kezdődik: 2 óra 12 perc.
A részleges fogyatkozás kezdődik: 3 óra 7 perc
A teljes fogyatkozás kezdődik: 4 óra 11 perc
A legnagyobb fogyatkozás időpontja: 4 óra 47 perc (Az asztrológiában ez a legfontosabb időpont, a Nap és Hold szembenállásának pillanata. Erre állítják fel a fogyatkozás- képletet)
A teljes fogyatkozás véget ér: 5 óra 23 perc
A részleges fogyatkozás véget ér: 6 óra 27 perc
A félárnyékos fogyatkozás véget ér: 7 óra 22 perc

A jelenlegi eklipsz szintén a Kos jegyében következik be, így az önmegvalósítás, egyéni érvényesülés kérdései kerülnek előtérbe. Ezeket azonban egyensúlyba kell hoznunk mások érdekeivel és/vagy környezetünk elvárásaival is, ami nem könnyű feladat. Az első vérhold folyamán elkezdődött folyamatok is beérhetnek (Az eredményeket valószínűleg nem láthatjuk át azonnal, hiszen az eklipsz 2016 márciusáig érezteti a hatását)

A legelejétől a legvégéig számítva az eklipsz 5 órán és 11 percen keresztül tart , amiből a teljesség fázisa kb 1h 12 perces időintervallumot ölel fel. A hagyományos asztrológia számításai szerint ily módon a holdfogyatkozás legerősebben a következő öt hétben érezteti hatását, de bizonyos mértékben jövő márciusig befolyással lehet a nagyvilág és személyes sorsunk eseményeire. Azonban már közvetlenül az eklipszet megelőző vagy követő napokban is bekövetkezhetnek nagy hatású változások. Más történéseknek csupán szimbolikus jelentősége van, de ezekre is érdemes odafigyelni, hiszen fontos üzenetet hordozhatnak. Az eklipszek időszakában élénk, szokatlan álmaink lehetnek, amelyeket szintén jó ötlet lejegyezni, hiszen több éves folyamatokat is jelezhetnek, lényeges információkat hordozhatnak párkapcsolatunkról, társulásainkról és/ vagy személyes fejlődési utunkról (folytatódik a Régi Asztropresszen )

Kapcsolódó: Eklipszek (Nap -és holdfogyatkozások)

Jelen válogatás egy átfogó, az elmúlt 10 év történelemformáló bolygóhatásait bemutató gyűjtemény része. Hogy teljesebb képet kapj, kattints a Miért lett ilyen a világ ? című oldalra !

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!

error: Alert:Védett tartalom!

Google Analyticset használunk

Kérem jelezze, engedélyezi-e, hogy a Google Analytics kövesse. Ez a funkció nem tartalmaz személyes adatokat és nem alkalmas a látogató beazonosítására. Csak azt mutatja, hogy a weboldalon belül milyen oldalakat és bejegyzéseket nézett meg. Ha nem járul hozzá ahhoz, hogy a Google Analytics kövesse, még mindig látogathatja az oldalt és semmilyen adata nem továbbítódik a Google-nek.