Égetően fontos problémák ….

Ahogy bepontosulás felé közeledik a Szaturnusz – Plútó együttállás, egyre nehezebben érthetők félre a jelek: gyökeresen kell változtatnunk eddigi hozzáállásunkon…. Persze, a közelmúlt és a jelen környezeti katasztrófái, társadalmi trendjei nem írhatók kizárólag e két bolygó számlájára. Tudom, sokkal kényelmesebb lenne ha így lenne, mert akkor kozmikus szinten is meg lehetne találni a „felelősöket” és a bűnbakokat, az egyéni szintű reflexióval, problémakezeléssel pedig már nem is kellene foglalkozni. Jelenlegi találkozásuknak inkább az a szerepe, hogy hatására, akarva-akaratlanul rányílik a szemünk a valóságra, egyéni és kollektív szinten is szembesülnünk kell az eddigi felelőtlenség, valóságelhárítás,  a tartalékok elpazarlásának, a külső/belső források gátlástalan kizsákmányolásának következményeivel. Arról sem szabad sem most sem máskor megfeledkezni, hogy még a lassú mozgású, kollektív folyamatokkal kapcsolatban álló bolygók sem elszigetelten hatnak, hanem más, hosszabb vagy rövidebb távon érvényesülő bolygóbefolyásokkal kombinálódva.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

„Nagy a baj. A szemünk láttára lángol a világ. A hetekben vezető hír volt, hogy egy dunántúlnyi méretű területen ég a tajga Oroszországban. Azóta Görögországban is vészhelyzetet hirdettek az erdőtüzek miatt.

Alaszka, Kanada és Szibéria után immáron Nyugat-Grönland is ég a sarkkörön. Közben az Amazonas is az űrből láthatóan ég. Valószínűleg a gazdák indították a tüzeket, hogy több területen tudjanak takarmányt termelni az őserdő helyén. Bolsanaro brazil elnök szerint a környezetvédők indították a tüzeket. Nyilván, hétvégenként mi is felgyújtjuk kicsit a Börzsönyt, hogy legyen miről írnunk.??

Nyugat – Grönland is ég (Forrás: Holnapelőtt – éghajlatváltozás közérthetően)

A Science Advances-ben megjelent új tanulmány szerint, műholdas felvételekre alapozva, az látszik, hogy az elmúlt 20 évben látványosan csökkent a vegetáció mértéke a Földön. Azaz egyelőre épphogy nem az történik, hogy a szén-dioxid-többlet miatt több növény nőne. Egyszerűen nincs elég pára a levegőben a bolygó felmelegedése miatt.

Olyan éghajlati fordulópont határához (climate tipping point) érkeztünk, ami hátborzongató. Könnyen ott találhatjuk magunkat, hogy már egy gyufát sem kell eldobni, hogy lángba boruljon a világ, megteszi azt helyettünk is, további brutális mennyiségű üvegházhatású gázt bocsátva a légkörbe, egyben csökkentve a Föld szénelnyelő képességét. Ördögi, lefele tartó spirál ez.” – figyelmeztet egyik, augusztus 22-én közzétett posztjában a Holnapelőtt – éghajlatváltozás közérthetően című oldal. Posztjukat én is megosztottam az Asztropressz facebook -oldalán, aztán  rájöttem, külön bejegyzésben is tanulságos lenne reflektálni rá.


Égnek az Amazonas-menti őserdők, The Independent

A bejegyzés elején a Szaturnusz – Plútó együttállást emlegettem, de ez így akkor sem pontos, ha e konjunkciónak megvannak a maga nagyon markáns szinkronicitásai. Csakhogy a nagyarányú környezetszennyezéshez kapcsolódó klímaváltozás  komplex folyamat, nem lehet egyetlen bolygókapcsolat számlájára írni. Erről bővebben a témával foglalkozó másik, Merre mutat Isten ujja? című cikkben.

Az elmúlt hetekben, július végétől augusztus utolsó harmadáig,míg a gyors mozgású bolygók az Oroszlánban haladtak és trigont képeztek a Nyilas Jupiterrel, a tűz elem volt túlsúlyban. Ilyenkor, mint az előző években is megfigyelhettük, gyakoribbak a tűzesetek (Ez akkor is igaz, ha a trigon ún. “jó fényszög” , ugyanis akadálymentes áramlást tesz lehetővé. Ennek a kétségtelen pozitívumok mellett meglehetnek a negatív hozadékai is: gondoljunk csak a 2013 koranyári árvízhullámra, amely a Rák Jupiter, Skorpió Szaturnusz, Halak Neptun közötti nagy víztrigonnal állt kapcsolatban ). 2017 nyarán szintén súlyos tűzvészek pusztítottak. Akkor szintén stellium volt az Oroszlánban, és a bolygók sorra trigont képeztek az akkor még Kosban tartózkodó Uuránusszal. Volt két erős eklipsz is: teljes holdfogyatkozás 2017 augusztus 7-én, teljes napfogyatkozás 2017 augusztus 21-én.

Idén nyáron az Oroszlánban levő bolygók nemcsak a Bak Plútóval, hanem a már otthonában tartózkodó Szaturnusszal is kvinkunxot képeztek. Ez a fényszög, mint előző bejegyzésekben is szó volt róla, itt és itt – a fizikai testben és a külső környezetben is nehezen kezelhető folyamatokkal hozható kapcsolatba. Arról is volt szó, hogy az Oroszlánban haladó bolygók részvételével Yod – formációk is létrejöttek ( Oroszlán Mars – Bak Plútó – Halak Neptun kb július 29 – augusztus  9, Oroszlán Nap, Vénusz – Bak Plútó – Halak Neptun kb augusztus 10 – 15, Oroszlán Merkúr -Bak Plútó – Halak Neptun kb aug 23 – 26 ) közvetlenül az után, hogy kiléptek a Szaturnusszal képezett kvin kunx hatásköréből. Az ún. fényátvitel nevű folyamat révén ment hát tovább az impulzus. A Yod  formációk, a kvinkunxokhoz hasonlóan egyebek mellett krízishelyzetekkel, halállal, váratlan fejleményekkel is összefüggnek. Választási lehetőség gyakran csak a rossz és a még rosszabb között van. “Isten ujja” a Yod csúcsán levő bolygók – jelen esetben az Oroszlánban – irányába mutat, mintegy felhívva a figyelmet az analógialáncba tartozó fontos témákra. Idén ez a figyelem -felhívás tragikus látványosságok formájában valósult meg.

A tűzvészek, legpusztítóbb formáikban éppenséggel e Yodok összeálltakor törtek ki a világ különböző tájain.  Előzményeikként a pusztító szikrák kipattanását a még Oroszlán elején a Bika Uránusszal kvadrátot képező bolygók jelezhették, ld augusztusi előrejelzés.

Ha belegondolunk, hogy a hübrisz, az “utánam özönvíz” típusú Napkirály- mentalitás, az önmaga fényétől az orráig levő távolságba sem látó énközpontúság Oroszlán- gyarlóság, a Nyilasban a Jupiter (hiszen az Oroszlán bolygók vele is trigonban álltak) pedig más jegypozícióinál is hajlamosabb úgy ítélni, hogy amit neki szabad, nem szabad ökörnek, rajta kívül pedig mindenki más ehhez az állatfajhoz tartozik, még kézenfekvőbbek az analógiák….

Gran Canaria lángokban – 2019 augusztus

Számos hírforrás  szerint (ld. a bejegyzésbe és végére linkelt cikkeket, vidókat), hogy a tűzesetek egy része szándékos vagy véletlen gyújtogatások következménye. Nem is mindig alaptalanul: van, amikor a konkrét tettesek is előkerülnek, van, amikor gazdasági, van, amikor politikai motivációk állnak mögöttük, vagy mindkettő. Ez azonban nem magyarázza, hogy Szibériában, Alaszkában, Grönlandon, Spanyolországban, Afrikában, Brazíliában egyszerre törnek ki pusztító tűzvészek. Ahogy más, a klímaváltozással kapcsolatba hozott, egyre általánosabbá váló jelenségekre sem ad kielégítő magyarázatot (pl olvadó Sarkvidék, nagy árvizek, hatalmas viharok, stb.) azon kívül, hogy az az emberiség természettel szembeni rablógazdálkodásának a hozadéka.

A gátlástalan erőírtás természetesen nem csak Brazíliában probléma – bár most ott a leglátványosabb a rombolás. A romániai erdők rohamos kipusztítása szintén ökológiai katasztrófa útját egyengeti. A térség hatalmas árvizei pl egyértelműen ennek tudhatók be.

Video: az amazonasi esőerdők nem véletlenül kaptak lángra….Sevaster1 oldallal nem mindig és nem minden szempontból tudok egyetérteni, de ebben most nagyon igazuk van. Bolsonaro horoszkópját és személyiségével kapcsolatos észrevételeimet ld: Merre mutat Isten ujja ?  Ugyanakkor Horváth József György Ég az Amazonas – de kié a felelősség ? (888.hu) és Madár István   Mit csináljunk a lángoló brazil esőerdőkkel? (Portfolio.hu)  cikkeiben is vannak  megszívlelendő igazságok.  

A plútói pusztítás és önpusztítás megjelenhet abban a formában is, amikor a mások életére törő kapzsiság végül saját magát is felemészti. (Jelen eseteben a mindent elnyelő tűz mint az önmegsemmisítésig fajuló, kontroll nélküli, mohó terjeszkedés szimbóluma, a tűz elemmel, a tüzes jegyekkel is kapcsolatba hozható, ld fentebb – de egyszerre több analógia is érvényesül.)  Kár, hogy a konkrét tetteseken kívül más, ártatlan milliók is belepusztulnak. A semmire – még a saját  középtávú érdekre sem -tekintettel levő profitszerzési vágy még gátlástalanabbá válhat a Szaturnusz – Plútó együttállás idején. (Nem mintha eddig  valami visszafogott lett volna).

A mód, ahogy benyújtják  érte számlát, szintén plútói/ szaturnuszi jellegű – a törlesztő részleteket pedig most már el is kell kezdeni fizetni -beleértve  a halálosan súlyos kamatokat is.  Hiszen, ne feledjük, hogy a természet (Plútó) és a társadalom (Szaturnusz) törvényeinek megszegéséért, a hatalommal való visszaélés különböző formáiért járó megtorlás is e  kozmikus princípiumokhoz tartozik. Mint egy előző bejegyzésben már szó volt róla, a Plútó, a “kozmikus Hannibal Lecter” kedvelt eszköze, hogy tulajdon eszközeiket fordítja azok ellen, akik negatív oldalának túlzásaiba esnek.

Videó : a 2019 augusztus 23-i tüzet  szándékos gyújtogatás okozta a spanyolországi Marbellán is . Nincs kapcsolat közte és a szintén Spanyolországhoz tartozó, Kanári szigeteki tűzvészek között. A hatalmas szárazságtól viszont tény, hogy az erdők könnyebben kigyulladnak és a lángok gyorsabban terjednek. (Met Hír, Kike Santiana)

A környezetszennyezés, klímaváltozás témája természetesen nem új keletű. Életben maradásunk szempontjából központi kérdés, jóllehet egyidejűleg más nagyon fontos problémákkal is foglalkozni kell. Ilyen pl. a migráció, a politikai iszlám térhódítása – és a vele kapcsolatba hozható terrorizmus meg a többi anomália, az egyre nehezebben kezelhető politikai szélsőségek. Amelyek, akár tetszik, akár nem, mindkét oldalon megtalálhatók: a gyakorlati realitásokat megerőszakoló ál-liberális, ál-humánus, polkorrekt narratívák ugyanúgy ide sorolhatók, mint mondjuk az altright – mozgalmak túlkapásai, a modern típusú feudalizmus, a vadkapitalizmus legcinikusabb változatai. Mindkét tábor kettős mércét alkalmaz, relativizál, inkvizítori buzgalommal söpri el az ellenvéleményeket és igyekszik minél szélesebb tömegeken végrehajtani a saját ideológiának megfelelő agymosást. Korrupciós -és szexbotrányok, komteók, projekciók szintén mindkét oldalon vannak. Ennek boncolgatásába most nem megyek bele, mert megtettem több, régebbi posztomban, ezt követően pedig százával kellett letiltanom a nemkívánatos kommentelőket . Ebbe aztán beleuntam, hiszen sem a trollok etetése sem az ellenük vívott szélmalomharc nem tartozik az Asztropressz vállalásai közé. (A törlés/tiltás problémakezelési funkció továbbra is remekül működik az oldalamon, és ha nem is örömmel, de rendszeresen, napi szinten használom. Ne mondja senki, hogy nem szóltam 🙂   ).

Videó: szibériai erdőtüzek – újabb ökológiai katasztrófa ( 2019 augusztus 7)

Ami konkrét példák felhozatala nélkül is elmondható: nem csupán sajnálatos, hanem a visszafordíthatatlan katasztrófa útját egyengeti, hogy a szemben álló táborok struccpolitikát folytatnak. Kölcsönösen persztízs – kérdést csinálnak abból, hogy lesöpörjék, álproblémának, hisztériakeltésnek minősítsék a másik fél szempontjait. Saját valóságértelmezésükön kívül minden más meglátás álhír, divatosabban fake-news. Persze, ilyenekből is bőven akad, áradatukért szintén mindkét tábor felelős, a csúsztatások, manipulációk, komteók, projekciók tömkelegéből pedig gyakran még azoknak is nehéz kihámozni a valós tartalmú információkat, akik viszonylag elfogulatlanul és némi szakmai tapasztalat birtokában szemlézik az egymásra csípőből tüzelő felek sajtótermékeit. Sajnos azonban reális veszély, hogy a hadakozás és a kölcsönös valóságelhárítás az érdemi cselekvés elől veszi el az energiát, és mire észbe kapunk, tényleg késő lesz. Pontosabban: máris késő van.

Videó : Gyors ütemben zsugorodó gleccser Grönlandon. 2019 augusztus, forr: Met Hír

Optimista (egyesek szerint pesszimista) becslések szerint még van vagy harminc évünk a totális összeomlásig. Realista perspektívából szemlélve a vég már rég elkezdődött, de az utóbbi és a következő néhány évben ez a folyamat jelentősen felgyorsulhat. Szép egyet-nem értésben fogunk mind a hét és fél milliárdan- vagy valamivel többen – levonulni a nagy színpadról. A kilépés módja igen változatos, hosszabb – rövidebb ideig tart és nem feltétlenül kellemes: megsülünk, füstmérgezést, sugárfertőzést kapunk, vízbe fulladunk, éhen -halunk, elvisznek a rég eltűntnek vélt járványok vagy lemészároljuk egymást. Nem biztos, hogy azok fognak jobban járni, akik hosszabb ideig bírják a gyűrődést, vagy a mindenáron való túlélésért küzdenek.

Egy nagyobb méretű gazdasági válság sem a tisztesen távoli jövő rémképe, hanem nagyon is kézzelfogható közelségben van. Tavasszal találkoztam egy magyar származású, Venezuelából visszatért, rokonszenves, idős házaspárral. Életem egyik legtanulságosabb beszélgetése volt. Elmesélték: Venezuelában már egy szatyor élelmiszerért is bárkit megölhetnek. Ez a helyzet a következő évek folyamán a világ prosperálóbb részein is a hétköznapok valóságává válhat.  Mint a közelmúltban és jelenleg is tomboló erdőtüzek szinkronicitásként felhívják figyelmünket : égetően fontos problémákról van szó.

Szennyezett óceánok – szennyezett elmék. Szemétsziget a Csendes – Óceánon

Nyilván mindez nem írható csak a Szaturnusznak és a Plútónak számlájára. (Persze, sokkal kényelmesebb lenne ha így lenne, mert akkor kozmikus szinten is meg lehetne találni a „felelősöket” és a bűnbakokat, az egyéni szintű reflexióval, problémakezeléssel pedig már nem is kellene foglalkozni.) Arról sem szabad sem most sem máskor megfeledkezni, hogy még a lassú mozgású, kollektív folyamatokkal kapcsolatban álló bolygók sem elszigetelten hatnak, hanem más, hosszabb vagy rövidebb távon érvényesülő bolygóbefolyásokkal kombinálódva.

Nem lehet például nem felismerni a Földgolyó vizeinek végzetes ökológiai katasztrófával fenyegető szennyezettsége és az ezogagyi kollektív szellemí örökségünket elborító szennyáradata közötti párhuzamot…Ez is az is kapcsolarba hozható a Neptun-princípiummal, az analógiák pedig ezúttal is egyaránt érvényesek külső- belső szinteken. És itt sem csak a Neptunról, hanem egy sokkal komplexebb problémakörről van szó.

A 2019 augusztus 16-i tornádó a Balatonon sem éppen normális jelenség. Krozser Anett felvétele

A Szaturnusz – Plútó  konjunkció persze sem most nem kezelhető könnyen és jövőre sem lesz az; ahogy a Szaturnusz és a Plútó erőpróbáló kapcsolatainak mindig is drámai hatásuk volt a nagyvilág eseményeire  (zsarnoki hatalmi struktúrák, tömegeket elpusztító háborúk, gazdasági válságok, környezeti katasztrófák, hogy csak párat soroljak fel kapásból). Bővebben: Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem. Jelenlegi találkozásuknak inkább az a szerepe, hogy hatására, akarva-akaratlanul rányílik a szemünk a valóságra, egyéni és kollektív szinten is szembesülnünk kell az eddigi felelőtlenség, valóságelhárítás, a tartalékok elpazarlásának, a külső/belső források gátlástalan kizsákmányolásának  következményeivel. A jelek már idén is meglehetősen nyugtalanítóak voltak, az év pedig még nem ért véget. A 2020-as bepontosulást más, egyidejűleg érvényesülő hatások is súlyosbítják, így még nehezbben kezelhető időszakra számíthatunk. Bővebben: Szaturnusz – Plútó tranzitok, túlélési útmutató. Ekkor azonban még mindig csak épp elkezdődik a kollektív bukóspirálnak az a ciklusa, amelynek az előszelét már az előző években is érezhettük. Vannak, lesznek még mélyebb pontok is.

Videó: az Uránusz emlékezetes beköszöntője a Bikába. A Kilauea vulkán kitörése 2018 május elején ritka élőhelyeket és egész ökoszisztémákat semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén.

Hogy csak egy viszonylag közelebbit említsek: a Szaturnusz – Plútó együttállást követő, 2021-es Vízöntő Jupiter/Szaturnusz – Bika Uránusz kvadrát során e folyamatok még nehezebben kontrollálhatókká válhatnak. (A Bika Uránusz tranzitok a történelem folyamán szintén kapcsolatban álltak környezeti katasztrófákkal.  Az Uránusz csak tavaly május óta tartózkodik a Bikában, 2018 novembere – 2019 márciusa közt ráadásul rövid időre visszatért a Kosba. Idén mindössze a Bika 6° -ig jut el. Mégis, ez a rövid időszak is bővelkedett olyan változásokban, amelyek azt sugallják: a 2026-ig hátralevő időszak folyamán sok mindenben lesz részünk, csak bőségben, biztonságban és nyugalomban nem.
Kapcsolódó

Oldalamról

Merre mutat Isten ujja ?

Szaturnusz – Plútó együttállás a Bakban ( Leslie Hale)

Kardinális oppozíciók: sok stressz ( 2019 július)

Szélsőséges időjárás, súlyos balesetek (Hableány)

A Notre Dame leégése

Uránusz a Bikában : vulkánkitörések, földrengések, árvizek (2018 nyár)

Uránusz a Bikában : beharangozó

Tűz és víz : a 2017 augusztusi eklipszek hozadékai

 

Más oldalakról

Tömeges lazacpusztulás Alaszkában (2019 augusztus 17, Index)

Több millió  lazac pusztult el Norvégiában (2019 május, Index)

Tűzvész : a Kanári – szigetek is elveszett ? ( Ma.hu)

Csak az eső olthatja el teljesen a szibériai tűzvészt (G7.hu)

Mit csináljunk a lángoló brazil esőerdőkkel? (Portfolio.hu)

Ég az Amazonas – de kié a felelősség ? (888.hu)

Újra erdőtűz pusztít a Kanári – szigeteken (Mandiner, 2019 aug 18)

Bevetik a hadsereget az amazonasi erdőtüzek ellen (Mandiner, 2019 augusztus 23)

A Sarkkörtől Brazíliáig lángokban áll a Föld (Agrárszektor.hu, 2019 aug 23)

Nem, az Amazonas nem a Föld tüdeje és nem is a klímaváltozás miatt ég  (Quibit, 2019 aug 27)

Az egész világ lángokban áll, nem csak az Amazonas erdői

Lángokban áll a Föld

Az összeomlás szélén áll az amazonasi őserdő

Bolsonaro szerint a tüzek szándékosak (Neokohn.hu)

Radioaktív felhőt észleltek Ukrajnában (Kárpáthir, 2019 augusztus 20)

Sötét napfelkelte Oroszországban

Szemétsziget a Csendes  – Óceánon (Hajózás. hu)

Venezuela már a pokolban van : éheznek az emberek (Portfolio.hu)

Ha globális válság jön, az bizony begyűrűzik Magyarországra is (2019 aug, HVG)

Tíz ok, ami miatt 2020-ban jön az új, még súlyosabb válság (Portfolio, 2018 szeptember)

 

A bejegyzés kiemelt képe: Lángoló brazíliai esőerdő, Sky News

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!