Változó T – kvadrátok 2019 tavasz, koranyár

Ingatag egyensúly, képlékeny helyzetek

2019 tavaszán- koranyarán és koraőszén újra összeáll egy változó T kvadrát – sorozat, „kellőképpen” felborítva az egyensúlyt ahhoz, hogy érzékeljük: fel kell vennünk a kesztyűt. A jelenlegi bejegyzés az idén tavasz – koranyár folyamán érvényesülő hatásokat tárgyalja. Természetesen, személyes szinten a forgatókönyveket a tudatosság, szabad akarattal hozott döntések jelentősen befolyásolják. Ezen múlnak majd az augusztusszeptember folyamán adódó lehetőségek és az elérhető eredmények is.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

2019 tavaszán- koranyarán és koraőszén újra összeáll egy változó T kvadrát – sorozat, „kellőképpen” felborítva az egyensúlyt ahhoz, hogy érzékeljük: fel kell vennünk a kesztyűt. Az év első felében (április, május, június) a Nyilas Jupiter, Halak Neptunusz és az Ikrekben haladó bolygók ( bepontosulási sorrendben Mars, Merkúr, Nap, Vénusz) között jön létre ez az igen instabil formáció. Jelen bejegyzés e hatásokat járja körül. Ősszel majd a Szűzben haladó személyi bolygók csatlakoznak a Jupiter és a Neptunusz szinte egész évben érvényesülő kvadrátjához. (Bővebben: Jupiter – Neptun kvadrát  I. rész, II rész). Ez egy későbbi poszt témája lesz, hiszen a konkrét forgatókönyveket személyes szinten az azt megelőző hónapokban, szabad akarattal, megfelelő tudatossági szinten hozott döntések befolyásolják. Az előző bejegyzésekben sokszor volt szó részletesebben ezekről a hatásokról, így most csak az általánosabb összefüggésekre térek ki, a korábbi bejegyzések linkjeivel.

A változó T- kvadrát

A T – kvadrát nagyon erős, két kvadrátból álló formáció, amely három bolygó energiáit ötvözi magában. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni. Bil Tierney könyvének blogomon elérhető részletei személyi horoszkópok T kvadrátjait mutatják be, de a leírtak tranzithatásokra is érvényesek.

Mivel jelen esetben a T- kvadrátok változó jelek között jön létre, a szellemi, intellektuális jellegű témák kerülnek előtérbe. Az ismeretek megszerzésének és a világban való tájékozódás eltérő módjai (pl intellektuális erőfeszítések, logika, tapasztalás vs hit, látomások, az információ feldolgozásának formái (pl. analitikus, logikus vs szintetikus, inspirált, intuitív jellegű) feszültségeket teremthetnek. Jó kérdés lehet például mennyire működnek az elméletek a gyakorlatban, a hiedelemrendszereknek, ideológiáknak, látomásoknak mennyi közük van a konszenzuális valósághoz. A morális szempontok, etikai elvek praktikus szempontokkal ütközhetnek, a rövid távú érdek nem mindig hangolható össze a hosszú távúval. Jó kérdés lehet az is, hogy az erőteljes belső élmények valóságos lehetőségekkel vagy problémákkal kapcsolatos intuíciók-e, vagy csupán vágyteljesítő fantáziák, belső megoldatlanságokból fakadó szorongások ?A kihívások kezeléséhez nagyfokú rugalmasság szükséges, ráadásul abban is felesleges reménykednünk, hogy belátható időn belül feltehetjük a pontot az i-re. Akár egészséggel, akár anyagi, szakmai témákkal, akár jogi, üzleti ügyekkel kapcsolatos témákról van szó – vagy akár mindezek együtteséről, a problémák újra meg újra felmerülnek

A Jupiter 2018 november 8 – 2019 december 2 közötti Nyilas tranzitjáról már sokszor volt szó és lesz is. A tavaly novemberi előrejelzésekben írtak a Jupiter tolatásának időszakára már bőven beigazolódtak. Mint tapasztalhatjuk, jóllehet a Nagy Jótevő ajándékokkal megrakodva érkezett otthonába, a csodálatosnál- csodálatosabb holmik között e tranzit során sokkal több a bóvli, mint a valódi érték. A mondás, miszerint ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem igaz – nemcsak tavaly novemberben, hanem a jegyváltásig hátralevő hónapok folyamán is fokozottan érvényes.

Ez azért van, mert a Jupiter Nyilason való áthaladása során egy szinte a teljes időszakban ható kvadrátot képez a Neptunnal. (E trükkös fényszöggel kapcsolatos tudnivalókat a Jupiter – Neptun kvadrát  I. rész, II rész című bejegyzések tárgyalják) Az erőpróbáló kapcsolat 2019 január 13-án, június 19, szeptember 21-én pontosul be, de közben is hat több- kevesebb intenzitással.

A legnagyobb melléfogások azokban az időszakokban esélyesek, és ekkor legnagyobb a bizonytalanság is, amikor a gyorsabban mozgó bolygók közreműködésével változó T- kvadrátok alakulnak ki.
A Jupiter és a Neptunusz: még mindig jó kérdés, mi az igazság

A jelenlegi időszakban, a következő hetekben majd koraősszel 2016 témái is visszaköszönhetnek, amikor is szintén létrejött egy T kvadrát az akkor Szűzben haladó Jupiter, Nyilas Szaturnusz, Halak Neptun között. Ez 2016 nyarán az Ikrekben tranzitáló bolygók részvételével Nagy Keresztté alakult. Az akkori időszakhoz képest most sokkal könnyedebb terepen haladhatunk, a Szaturnusz ugyanis támogató fényszöget, szextilt képez a Neptunusszal. A Bak Szaturnusz elegendő realitásérzéket adhat, hogy a Jupiter – Neptun kvadrát időszakában se veszítsük el fejünket, megkülönböztessük a látszatot a valóságtól, a sokféle álom, fantázia, lehetőség közül kiragadjuk a legéletképesebbeket és átültessük őket a valóság talajára. Kevésbé szerencsés esetben a Szaturnusz lesz az a stoptábla, amelyet a Nyilas Jupiter – Halak Neptun – Ikrekben haladó személyi bolygók T kvadrátja által gerjesztett euforikus ámokfutás közben felhívásként értelmeztünk, hogy még nagyobb sebességre kapcsoljunk. Mivel idén a Szaturnusz már elég közel van a Plútóhoz, ez nem csak egy szimpla kis megállítótábla, hanem olyan, amelyet egy gigantikus sziklafalra festettek. Így aztán a koccanás akár végzetes is lehet.

Az egyik, témával foglalkozó 2016-os bejegyzésben idézett Leslie Hale meglátásai jelen helyzetben is érvényesek:

„A labilis jegyekben álló bolygók meglehetősen változékonyak – és ezek a változások azokon az életterületeken zajlanak, amely házakat a T kvadrát összekapcsol az egyéni képletben. Ez nem olyasfajta hirtelen és váratlan változás, mint azt az Uránusz – Plútó kvadrát esetén tapasztalhattuk meg, hanem inkább lassú, fokozatosan bekövetkező, hosszabb ideig tartó.

Mivel a Jupiter és a Neptun is része a T-kvadrátnak, jelen esetben a legnagyobb kihívás annak megértése: mi is az igazság valójában és hogyan érint ez bennünket személyes és kollektív szinten. Vagy, másképp fogalmazva, az egyik valóság egy másik valósággá alakul. Ez időnként közvetlenül az orrunk előtt zajlik. Egyik nap arra ébredünk, hogy a dolgok megváltoztak. Természetesen ez egy darabig nyugtalanító, sőt kimondottan kétségbeejtő is lehet és ideiglenesen elveszíthetjük tájékozódó képességünket.

Ebben az időszakban az álomtevékenység felélénkülhet. Hogy pontos megérzésekről van -e szó, vagy szimbolikus formában értelmezendő belső igazságokról, kulcsfontosságú kérdés. A pénzügyi, párkapcsolati kérdések is fókuszba kerülhetnek, akárcsak utazással, világnézettel, vallásos, filozófiai, morális, etikai témákkal kapcsolatosak.

Vágyakozhatunk arra is, hogy jobb hellyé tegyük a világot, vagy egyszerűen csak a földi paradicsom után sóvárgunk. E tranzit olyan idealistákká tehet bennünket, akik nem érik be a megszokott és hétköznapi élményekkel. Látókörünket sokféle módon szélesíthetjük, de nagyon nehéz megkülönböztetni a tényeket a képzelet szüleményeitől. És pontosan itt a probléma.

A Jupiter a terjeszkedés princípiuma, így felnagyít mindent, amivel kapcsolatba kerül. Bővebben: A Jupiter általános jelentéstartalma, A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas, a Jupiter és Mr Hyde. A Neptun természetéből adódóan idealista, de egyszersmind a zűrzavar, megtévesztés és a tisztánlátás hiányának a bolygója is. Bővebben: A Neptunusz szövevényes ösvényein.

A Jupiter uralja a pénzügyeket, a férfiakat, a vallást, az oktatást, a törvényeket, az ügyvédeket, az orvosokat, az expanzió mindenfajta formáját – jól figyelj tehát, mit teszel ezekkel a témákkal kapcsolatban. Bármely eszmének – beleértve a vallási vagy filozófiai természetűeket is – amely felkelti érdeklődésedet ebben az időszakban, ki kell állnia az idő próbáját is, mielőtt érvényesnek fogadnád el és világképed részévé tennéd. Ugyanis előfordulhat, hogy később megváltoztatod véleményedet vagy még nem alkottál róla teljes képet.

Ennek a tranzitnak az energiája nagyon csalóka: később kiderülhet a dolgokról, személyekről, helyzetekről, hogy a valóságban egész mások, mint amilyeneknek tűntek. Mindez abban a formában nyilvánulhat meg, hogy találkozol egy eszmével, kapsz egy ígéretet, üzleti vagy befektetési lehetőséget, egy új kapcsolat tűnik fel a láthatáron, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

Pontosan ezek a helyzetek azok, amelyeket a lehető legaprólékosabban meg kell vizsgálnod. Ebben az időszakban semmiképp sem tanácsos fejest ugrani egy új üzletbe, beruházásba vagy kapcsolatba vagy odaadnod a szíved egy vonzó idegennek, aki túlságosan tökéletesnek tűnik ahhoz, hogy valódi legyen. Az idő neked dolgozik, így ha valaki sürget, jobb ha várakozó álláspontra helyezkedsz.”

Természetesen az instabilitás nem csak saját felelőtlenségből következhet be; lebegtethetnek munkáltatók, társulások, kialakulatlan -és beláthatatlan gazdasági, társadalmi folyamatok. Az ütköző kötelességek, nehezen teljesíthető határidők, feltorlódó teendők is fokozhatják a stresszt. Ilyenkor az is nagy kihívás, hogy az esetleges lezárásokat követően még nem alakultak ki az új irányok. A talajvesztés – okozta sokk, az ebből fakadó kapkodás, riadalom emberileg természetesen érthető. A„mindenáron kezdeni akarok valamit a helyzettel” – hozzáállás azonban akár még több szétforgácsolt energiát, zsákutcát is eredményezhet, miközben „a még egyetlen lépést se tenni” – stratégia sem biztos, hogy alkalmazható. (Pl. fogyatkozó, vagy egyáltalán nem is létező tartalékok, döntést préselő körülmények, stb. Utóbbi esetben persze nem mindig könnyű eldönteni: valóban a körülmények préselnek, vagy csak ezt hisszük)
Az első T- kvadrát sorozat: 2019 április, május, június

Az első T- kvadrát sorozat a tavaszi- koranyári Ikrek tranzitok idején jön létre. Az Ikrek energia gyors, szellemes, sokoldalú, tanulékony, rugalmas, alkalmazkodó és könnyed. Bővebben: Az Ikrek és a Merkúr archetípusa (Liz Greene). A túl bonyolult vagy túl kellemetlen részletek fölött azonban inkább átsiklik – felületességbe csapva át. A türelmetlenség, szétszórtság, kapkodás szintén árnyoldalai közé tartozik. Ez nem mindig szükségszerű, de tény, hogy bizonyos erőfeszítést igényel, hogy az információk kavalkádjából kiválasszuk a leglényegesebbet.

A Mars idén március 31- május 16, a Nap május 22 – június 21, a Merkúr május 22 – június 4, a Vénusz június 10 – július 3 között tartózkodik az Ikrekben.

Az első T kvadrát: Mars az Ikrekben. Az első ilyen T kvadrát az Ikrek Mars részvételével április végén kezdett összeállni, jóllehet csak a május 5-i újhold környékén pontosult be. A cselekvés, önérvényesítés, harc őselveként a Mars – tranzitoknak ún. aktivátor szerepük van. Az általuk fémjelzett időszakokban képbe kerülnek az analógialáncukba tartozó témák. Ha egy horoszkóp valamely bolygójával kapcsolatba kerülnek, valószínűsíthető valamely történés. (Ennek természete a születési képlet sajátosságaitól függ, a kérdés megvitatása nem a komment szekcióban, hanem konzultáció keretén belül zajlik). Az egyén is kezdeményezhet változásokat, azon az életterületen (házon) pedig, ahol a tranzit végbemegy, általában véve is felpörögnek az események. A közelmúltbeli Ikrek Mars tranzit hatásait e szempontok szerint érdemes felidézni.

A második T kvadrát: Merkúr az Ikrekben. A Merkúr – Neptun kvadrát május 29-én, a Merkúr – Jupiter szembenállás pedig május 30-án lesz egzakt. T kvadrátjuk a május utolsó hetére van hatással. Bár a Merkúr fényszögei gyorsan felbomlanak, ez a formáció azért jelentős, mert a T kvadrát mindhárom alkotóeleme a saját jegyében áll. Befolyásuk így erősebben érvényesül, az általuk jelképezett témák is körvonalazottabbak. ( Ezek természetesen személyenként változnak, bár vannak általános analógiák is). A május 29-i dunai hajóbaleset e formáció tragikus hozadéka.

A harmadik T- kvadrát: Nap az Ikrekben. Nap és a Neptun kvadrátja június 9-én, Jupiterrel képezett szembenállása 10-én pontosul be.

A Nap- Neptun kvadráttal (a jelenlegi bepontosulás június 9) több bejegyzés is foglalkozik a blogon: Nap – Neptun fényszögek – a kaméleonNap – Neptun erőpróbáló fényszögekMünchausen báró és társai, ANeptunusz szövevényes ösvényein. E nehéz aspektus hatására a tisztánlátás jelentősen elhomályosul. A fényszöget kísérő kiábrándulás, csalódás legtöbbször annak tudható be, hogy elvárásaink, álmaink túlságosan elrugaszkodtak a valóságtól.

Ez a bolygókapcsolat azért is problémás is lehet, mert amellett hogy kellemesen oldja a feszültséget, arra is hajlamossá tesz, hogy a későbbi következményekkel nem törődve bújjunk ki a felelősség alól, a dolgok könnyebbik végét fogjuk meg, destruktív hatású kapcsolattal, alkohol, drogok segítségével, túlköltekezéssel meneküljünk a valóság elől.

A Nap és a Jupiter közötti, június 10-én bepontosuló szembenállás arra késztethet, hogy túllépjük határainkat; a terjeszkedés azonban nem egészen úgy valósul meg, ahogy képzeltük. A túlzások, mértéktelenség, a lehetőségek és a kockázatok reális megítélésének a hiánya egyaránt károkat okozhat az üzleti életben és társas viszonyainkban. Hajlamosak lehetünk többet ígérni, mint amennyit be tudunk tartani, túllépni anyagi kereteinket, mértéktelenül kirúgni a hámból. A hatalom képviselői is túlléphetik hatáskörüket. A Nyilas Jupiter problémás oldaláról ld: A Jupiter és Mr HydeRetrográd Jupiter a Nyilasban.

A zűrzavart 10-én egy változó nagy kereszt is fokozza: első holdnegyed van, a Hold a Szűzben jár, Nappal, Jupiterrel, Neptunnal képezett erőpróbáló fényszöge a reggel 8 körül pontosult be. A délelőtt idegesítő malőrök jegyében telhet. Jóllehet ez az igen kellemetlen formáció gyorsan felbomlik, a vele együtt járó “véletlenek” figyelemreméltók lehetnek.  Ha valamikor, most igaz a mondás: az ördög a részletekben rejtőzik. A Jupiter és a Neptunusz nagyszabású látomásainak gyakorlatba ültetését apró, zavaró körülmények híúsíthatják meg. Másfelől: hiába logikus valami, nem biztos, hogy a gyakorlatban is működik. Piszlicsáré ügyekkel kell foglalkozni, amelyeket a hátunk közepére kívánnánk, de szem elől téveszteni sem hagyják magukat.

A Nap egyebek mellett a tudatosság princípiuma, a retrográd Jupiterrel képezett fényszögei pedig a tolatás fél idejét jelzik, így a felismerések fontos mérföldkövei. A tudatosulás folyamatát az ugyanazokban a napokban bepontosuló Nap – Szaturnusz / Plútó kvinkunxok is sürgetik. E fényszögek egyszersmind az elmélet gyakorlattal való összehangolását is kikényszerítik. A hónap közepén pontosul be másodszorra a Jupiter és a Neptun kvadrátja – ld  I. rész, II rész , valamint a Szaturnusz és a Neptunusz szextilje is. A nyári napforduló előtt akkor is van még esély választani a tévutak és a valóságos megoldások között, ha a cselekvő-és megvalósítóerő nem érvényesülhet akadálytalanul. (Pontosabban: a frusztrációkat, leválásokat, a testi – lelki állóképesség fájdalmas tesztjeit a Szaturnusz és Plútó Marssal képezett szembenállásai mondhatni tálcán kínálják. Mégis, hosszútávon kifizetődőbb kiállni a próbákat- a tájékozódásban pedig asztrológiai tanácsadás segíthet.)

A negyedik T- kvadrát: Vénusz az Ikrekben. Az Ikrek Vénusz Neptunnal képezett kvadrátja június 23-24 -én pontosul be. Ugyanekkor néz farkasszemet a tolató Jupiterrel is. A Vénusz – tranzitok rendszerint párkapcsolatainkat, társulásainkat érintő kérdéseket állítanak fókuszba. Kettős jelekben kialakult T -kvadrátoknál gyakran jelennek meg a válaszutak, szerelmi háromszögek motívumai is. Pénzügyekkel, biztonsággal, önértékeléssel, értékrenddel kapcsolatos témák is terítékre kerülhetnek. A látszatot nem könnyű megkülönböztetni a valóságtól, a nagy álmok pedig könnyen légváraknak bizonyulhatnak.

Az Ikrekben haladó bolygók részvételével kialakult T – kvadrátok időszakában a tengelybolygó szerepét a Neptunusz tölti be. Mint a formációnak szentelt bejegyzésben bővebben szó volt róla, a tengelybolygó megfelelő kezelése sokat enyhíthet a T kvadrát – jelezte felforduláson. Jelen esetben a neptuni hatások pozitív mederbe terelése azt jelentheti, hogy fantáziáinkat és álmainkat szigorú valóságteszteknek vetjük alá, hallgatunk megérzéseinkre, kreatív, magunk és mások számára értékes formát adunk látomásainknak. Így az elnyeléssel fenyegető neptuni vízözön kreatív káosszá szelídül.
2019 szeptemberében, amikor a Szűzben haladó Nap, Merkúr, Vénusz, Mars részvételével szintén létrejön egy ilyen formáció, még mindig nagy a csalódás, megcsalatás, rossz befektetések veszélye, de valamivel több kézzel fogható kapaszkodó is áll rendelkezésre. A valóságtesztek is jobban működnek, mint az év első felében. ( A Mars idén augusztus 18 – október 4, a Vénusz augusztus 22 – szeptember 14, a Nap idén augusztus 23 – szeptember 23, a Merkúr augusztus 29 – szeptember 14 között tartózkodik a Szűzben.)

Ekkorra ugyanis a vízválasztó jellegű, júliusi eklipszeket is magunk mögött tudjuk. A Szaturnusz – Plútó együttállással súlyosbított július 2-i teljes napfogyatkozás és július 15 – i részleges holdfogyatkozást követően már pontosabb képünk lesz azt illetően, hogy kiktől/ miktől kellett megválni és milyen tartalékokból, milyen feltételek között lehet tovább építkezni). E folyamatok bemutatása ezért egy későbbi bejegyzés témája.
Kapcsolódó

A T kvadrát a horoszkópban | Bil Tierney

Az Ikrek archetípusa | Liz Greene

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter általános jelentéstartalma

A Jupiter és Mr Hyde

A Merkúr és a Jupiter | Stephen Arroyo

Merkúr – Jupiter fényszögek | C E O Carter

Merkúr – Neptun fényszögek | Liz Greene

Merkúr – Neptun : Álom és valóság összehangolása

Vénusz az Ikrekben tranzitként

Merkúr az Ikrekben tranzitként

Nap – Jupiter R szembenállás: a tanulságokat le kell vonni !

Jupiter – Neptun kvadrát  I. rész, II rész

Retrográd Jupiter a Nyilasban

Változó T- kavdrátok – 2019 ősz

Az örökifjú archetípusa

Az örök ifjúság ára

 

Kép: Tomasz Setowszki festménye

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!