Szaturnusz – Uránusz szembenállás (2008 – 2010)

“Az első  Szaturnusz – Uránusz oppozíció 2008 november 4-én,  az amerikai elnökválasztások napján pontosult be. Második pontos szembenállásukra 2009 szeptember 15-én került sor, konfliktusuk pedig 2010. július 26-án csúcsosodott ki. Ez a formáció – az akkor a Szűzben álló Uránusszal és Halak Szaturnusszal – már a 60-as években is megingatta a társadalmi struktúrákat – gondoljunk csak a diáklázadásokra –, és robbanásszerű fejlődést eredményezett bizonyos tudományágakban, mint például a számítástechnikában.”   A cikksorozatot a Díványba írtam 2009 őszén, a Szűz Szaturnusz – Halak Uránusz bepontosulása apropójából. Sokáig ez volt a Szaturnusz – Uránusz tematikus oldal teljes szövege, de azóta sok más saját közlés/fordítás is napvilágot látott a bolygóciklus kapcsán, így külön bejegyzés formájában tettem közzé, a tematikus oldalról pedig eltávolítottam. Természetesen onnan is elérhető, a többi közé belinkelve.

Akkoriban még nagyon nem voltam képben a külső, transszaturnikus bolygók ciklusaival, hiszen a velük kapcsolatos angol nyelvű szakirodalmon sem rágtam át magam.Így többek között M. Baigent, N. Champion, C. Harvey Mundane Astrology, Richard Tarnas : Cosmos and Psyche című könyveit sem olvastam.
 
De utólag azt hiszem, akkor sem tudtam volna pontosabb előrejelzéseket írni, ha igen, hiszen halvány fogalmam sem volt, milyen nagy formátumú változásokat katalizál esemény-szinten a Szaturnusz – Uránusz szembenállás, az azt követő Szaturnusz- Plútó kvadrát, a Jupiter/Uránusz -Szaturnusz szembenállás, a majdnem hét évet felölelő Uránusz – Plútó kvadrátról már nem is beszélve. Ezzel meglehetősen sokan voltunk így…beleértve az említett szerzőket is 🙂
2021-22-ben, amikor a ’88-’89-ben elkezdődött Szaturnusz- Uránusz ciklus utolsó, záró kvadrátjánál tartunk, érdemes felidézni a félidő történéseit. Egyszersmind arról is képet kaphatunk, mennyire lehet pontos, eseményszintű előrejelzéseket késziteni. A trendek, a kor-és kórtünetek azonosíthatók voltak, a konszenzuális történések még a legvadabb képzelőerőt is felülmúlták…
Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

 A Szaturnusz–Uránusz szembenállások 45,4 évente követik egymást, kötélhúzásukat elgondolkodtató társadalmi változások kísérik. A Szaturnusz a mundán (azaz az országok, városok, intézmények, társadalmak, szervezetek sorsával foglalkozó) asztrológiában többek között a korlátozó, konzervatív erőket, hagyományőrzést jelképezi. Az Uránusz pedig a lázadó, újító mozgalmakat, forradalmi változást, tudományos-technikai fejlődést. Egyik princípium sem jobb vagy rosszabb a másiknál, a kulcsszót ebben az esetben is a megfelelő arányok jelentik. A „haladó” Uránusz is lehet cinikus és destruktív, a „megcsontosodott” Szaturnusz pedig megbízható hátteret teremthet ahhoz, hogy valós értékeket hozhassunk létre

Az első Szaturnusz – Uránusz oppozíció 2008 november 4-én, az amerikai elnökválasztások napján pontosult be. Második pontos szembenállásukra 2009 szeptember 15-én került sor, konfliktusuk pedig 2010. július 26-án csúcsosodott ki. Ez a formáció – az akkor a Szűzben álló Uránusszal és Halak Szaturnusszal – már a 60-as években is megingatta a társadalmi struktúrákat – gondoljunk csak a diáklázadásokra –, és robbanásszerű fejlődést eredményezett bizonyos tudományágakban, mint például a számítástechnikában.
Őszi számvetés: ki mint vet úgy arat

2009. Szeptember 15-én , szembenállásuk 2008. november 4-én kezdődött ciklusában ímmár harmadszor újra  pontos (azaz 180 fok) szemben állásba kerül a Szaturnusz és az Uránusz. Bár a rend, hagyomány, struktúrák (Szaturnusz) és az új, meglepetésszerű, nonkonvencionális (Uránusz) princípiumának összecsapásai az elmúlt egy év alatt sem zajlottak feltűnés mentesen, eddig inkább éreztük mint értettük a felszín alatt munkáló feszültségeket. Szeptember 16 – 17-én, amikor a Nap – többek között a tudatosság, szellem princípiuma az asztrológiában – csatlakozik a Szaturnuszhoz – talán segíthet jobban tudatosítanunk az idők jeleit. A felismerést azonban praktikus, változásoknak kell követniük.

A szeptember 18-i újhold (Bp 20h45) a gyakorlatias Szűz jegyében hasznos tippeket adhat: mit is követel tőlünk, egyéni és közösségi szinten ez az időszak. A Merkúr és a Plútó feszült kapcsolata eközben hatalmi harcokra, a kimondott és elhallgatott dolgokban rejlő esélyekre és veszélyekre figyelmeztet, és egy, az következő egy évben sorsdöntő változásokat hozó, erőpróbáló Szaturnusz – Plútó kölcsönhatás is előre vetíti árnyékát.

Újhold a Szűzben, 2009 szept 18 Bp 20h45

De ennek pontos  bekövetkezése előtt még számvetést kell készítenünk. A  Nap és Hold találkozása a Szaturnusszal, a karma urával ideális alkalom erre, az Arató Szűz jegye pedig, amelyben a bolygóformáció létrejön arra figyelmeztet: ki mint vet, úgy arat. Bármilyen frusztráló legyen is tehát az elkövetkező időszak, ne feledjük: annál hamarabb léphetünk tovább, minél hamarabb vagyunk képesek tanulni hibáinkból.
Leblokkolt ritmusok

A változást a szó szoros értelmében zsigereinkben is érezhetjük. A Szűzben álló Szaturnusz hatással van beleinkre, gyomrunkra, az egész emésztő szervrendszerre. A Halak Uránusz folyamatosan borzolja idegrendszerünket, felborítja alvásritmusunkat, zavarokat okoz endokrin mirigyeink működésében. A Szaturnusz – Uránusz szembenállás előidézte blokkok, ritmuszavarok azonban nem csak testi állapotunkra hatnak.

Munkánkban, párkapcsolatainkban is kifordulunk magunkból, az Uránusz hatása alá tartozó műszaki cikkek, elektronikus berendezések szintén meghibásodhatnak. A  bolygó energiái minden területen fokozzák az instabilitást: gondoljunk csak a gazdaságban, banki szférában bekövetkező változásokra. Derült égből villámcsapásként olyan meglepetések érhetnek, amelyek arra kényszerítenek, hogy új szempontokból vizsgáljuk meg az unalomig ismert dolgokat is. A régi struktúrákon (Szaturnusz), kapcsolatrendszereken keletkezett rések azonban egyszersmind remek alkalmat jelentenek arra, hogy új, eredeti elemekkel javítsunk a korábban bevált modelleken: ebben az értelemben tehát kimondottan előnyös ha a szembenállás energiái kipöccentenek komfortzónánkból és új utak keresésére sarkallnak.Összhangban a változás ciklusaival

A változás asztrológiai ciklusaival nem is azért kell napirenden lennünk, hogy halálra riogassuk magunkat vagy környezetünket. Sokkal hasznosabb, ha kozmikus távlatból is rálátást nyerünk helyzetünkre, hiszen így ha nem is tudjuk megváltoztatni a kozmikus erők működését, ráérezhetünk, hogyan működhetnénk együtt energiáikkal ahelyett, hogy szembeszegülve velük, pszichés és fizikai épségünket kockázatjuk.

A Szaturnusz – Uránusz szembenállásai hatására pl. megvizsgálhatjuk, mennyire vagyunk hű önmagunkhoz. Mások megváltozatása helyett végrehajthatjuk saját kis forradalmunkat. Ha valamikor, most túlléphetünk korlátainkon, ledönthetjük a falakat. Ragaszkodásunk azokhoz az élethelyzetekhez, kapcsolatokhoz, amelyek már nem szolgálják javunkat azonban ugyanúgy szétzilálhatják életünket, mint ha teljes mértékben meg akarnánk szabadulni a szaturnikus struktúráktól. Ehelyett inkább töltsük meg őket új tartalommal.

Egyéneknek és közösségeknek egyaránt megváltozhat a hatalomhoz való viszonyulásuk is. Ez legdurvább formában a világviszonylatban fellángoló látzadások és a velük szemben tapasztalható intézkedések szintjén valósul meg, családokban az idősebb és a fiatalabb generációk közötti, a szokásosnál még élesebb ellentéteken, párkapcsolatokban pedig az önállóság és elkötelezettség, egyéni szabadság és társas egység vívja csatáját  Ideális esetben akkor kerülhetünk ki győztesen a titánok harcából, ha megnöveljük kompetenciánkat, megszabadulunk gyerekes félelmeinktől, egyszersmind tudatosítjuk és elfogadjuk korlátainkat. Ez természetesen nem jelent elvtelen megalkuvást, hiszen szembeszállni az igazságtalansággal, meggyőződéssel képviselni érdekeinket, összeegyeztetni egyéni vágyainkat, önmegvalósítási utunkat családi és más természetű kötelezettségeinkkel jó adag bátorságot igényel.

Jegyek és túlélési technikák

Bár személyre szabott tanácsokat csak pontos születési idő alapján, szakképzett asztrológus által készített horoszkópelemzés révén kaphatunk, Napunk, Holdunk, aszcendensünk jegyének ismeretéből is hasznos túlélési tippeket meríthetünk.

Az Ikrek, Szüz, Nyilas, Halak szülötteknek pl. arany középutat kell találniuk a kritikátlan sodródás és változásokkal szembeni  aktív vagy passzív ellenállás között. Ha lelkük mélyén úgy is érzik, mindig a másik a hibás, saját viselkedésüket is érdemes górcső alá venni. Ha minduntalan azt nehezményezik pl. hogy folyamatosan bepiszkolódnak különböző interakciók során, ez nem feltétlenül meg nem értett ártatlanságuk jele, hanem inkább azé, hogy rosszul vonták meg határaikat.

A Bikák, Bakok, Rákok, Skorpiók mérleget készíthetnek az elmúlt két évről. Egyszersmind azt is végig gondolhatják, hogyan növelhetik meg hatékonyságukat, vállalhatnak több felelősséget, léphetnének feljebb a  ranglétrán, javíthatnának testi, lelki , szellemi kondíciójukon, használhatnák ki kreatív potenciáljukat annak érdekében, hogy valami értékeset hozzanak létre. De az ötletek és lehetőségek hiánya is jelzés értékű lehet: hiába kedvező a széljárás, ha nem feszítettük ki vitorlánkat nem csoda, ha nem jutottunk túl messzire.

Oroszlán, Vízöntő: bár nem kifejezetten gazdálkodó típusok, most nem csupán anyagi eszközeikkel kell megtanulniuk bánni, hanem rá kell érezniük, hogyan teremthetik meg ezeket a látszólagos semmiből, pusztán lelki erőforrásaikra támaszkodva. Bármennyire fenkölten hangzik is ez leírva, a gyakorlati életben egy sor frusztráció kényszerítette őket arra, hogy idealista szempontok mellett álmaik megvalósításának anyagi vonzatait is mérlegeljék. Ha sikeresen megtanulták a leckét, a Szaturnusz október 29-i jegyváltását követően akadálymentesebb terepen haladhatnak

A Mérlegek és a Kosok számára az elmúlt két év csupán egy fajta erőgyűjtési szakasz volt, amelyben jól – rosszul felkészülhettek az előttük álló változásokra. A már Bakban várakozó Plútó, a  Szaturnusz közelgő belépése a Mérlegbe, majd 2010 májusában a Kos jegyébe robbanó Uránusz  alapjaiban változtatja meg életüket. Amennyiben nyugtalanságokat új lehetőségek felérképezésére, régebbi vagy újabb készségeik tökéletesítésére fordították, nehézségeikől is tőkét kovácsolhatnak. 

A zűrzavar ciklusai

 

Titánok harca

Szaturnusz és Uránusz esküdt ellenségek a görög mitológiában .Az asztrológiában sem kedvelik egymást. A mondabeli Uranosz (Uránusz) a titánok- óriás termetű, félisteni lények- apja volt. Nem volt különösebben családcentrikus alkat: csemetéit sorra fölfalta, alaposan megríkatva ezzel feleségét, Gaiát. Az, látva, hogy könnyei, könyörgése mit sem használ, egyik fiukat, Kronoszt (Szaturnusz) rábeszélte, rakjon végre rendet házuk táján. Kronosz módszere brutális volt de meglepően produktív: egy sarlóval kasztrálta apját, megfosztva így hatalmától. A tengerbe csöppent vérből született Aphrodité/ Vénusz, a szerelem istennője, ill. az Erinnüszek, a viszályt megszemélyesítő mitológiai alakok. Ezt követően Kronosz átvette a hatalmat, uralkodása volt a mitikus aranykor, amikor mindenki betartotta a játékszabályokat, az élőlények békében és boldogságban éltek, ezért nem is volt szükség büntetésre. Sajnos  Kronosz nem tanult a családi tragédiából: apjához hasonlóan ő is felfalta gyerekeit, hogy amazok le ne taszítsák a trónról, mígnem aztán egyikük, bizonyos Zeusz (Jupiter) besokallt és megfosztotta férfiasságától. Jószívű gyerek révén azonban nem tört az életére, csupán száműzte, ő pedig, két, az atyai bendőből kiszabadított testvérével, Plutóval  (Hádész), és Neptunusszal  (Poszeidon) megosztozott a hatalmon. Az Olümposz tetejéről irányította az isteneket és haladnókat, Plútó az alvilágot, Neptunusz pedig a tengerek, óceánok birodalmát kormányozta.
Földi léptékek

Obama és az Uránusz

A Szaturnusz – Uránusz szembenállások 45,4 évente követik egymást, kötélhúzásukat elgondolkodtató társadalmi változások kísérik. Jelenlegi ciklusuk során első ízben  2008. november 4-én, az amerikai elnökválasztások napján kerültek egzakt szemben állásba egymással.

Mint már szó esett róla, a  Szaturnusz a mundán (azaz az országok , városok, intézmények, társadalmak, szervezetek sorsával foglalkozó) asztrológiában többek között a korlátozó, konzervatív erőket, hagyományőrzést jelképezi, az Uránusz pedig a lázadó, újító mozgalmakat, forradalmi változást, tudományos, technikai fejlődést. Egyik princípium sem jobb vagy rosszabb a másiknál, a kulcsszót ebben az esetben is a megfelelő arányok jelentik. A „haladó” Uránusz is lehet cinikus és destruktív, a „megcsontosodott”, „ósdi” Szaturnusz pedig megbízható hátteret teremthet ahhoz, hogy valós értékeket hozhassunk létre.

Bár az elnökválasztások során két politikai párt csapott össze, az idős, fehér,  konzervatív (republikánus) Mc Cain és a fiatal, fekete, liberális (demokrata) Obama   könnyen Szaturnusz ill. Uránusz játékosnak címkézhető, az analógiákat mégsem lehet ennyire leegyszerűsíteni. Hiszen a választásokat megnyerő Obamának mégis képviselnie kell a szaturnikus elemeket, hogy egy olyan fontos tisztséget betölthessen mint amilyen az Egyesült Államok első embere. [ Glenn A. Perry témáról írt, kitűnő -és ami nagy szó, nem kimondottan polkorrekt 🙂 – cikke angolul itt (Azokról az angol nyelvű asztroplatformokról, amelyeken sokáig elérhető volt, lekerült, a saját oldalán még elérhető, és remélhetőleg ez így is marad… :-)]
A peresztrojka konstellációi

Meglepetésekben és felfordulásban a korábbi szembenállások (1965 – 1967, 1918 – 1920) sem szűkölködtek. A spanyolnátha járvány több áldozatot követelt, mint ahányan a háborúban meghaltak, az addig merev társadalmi struktúrák fellazultak, hogy aztán a  ’60-as években, első ízben a történelem folyamán a fiatalok tömege tiltakozott az életszerútlenné váló társadalmi berendezkedés ellen. Ugyanebben az időszakban gyökeres banki, pénzügyi változások is kezdődtek, biztonságról alkotott fogalmaink is nagy változásokon mentek keresztül.

A jelenlegi  ciklus voltaképpen sokkal régebben, az Uránusz és a Szaturnusz 1988 – 1989 közötti találkozójával kezdődött. A két bolygó a Nyilas jegyében futott össze, majd áthaladtak a Bakba, hatalmas változásokat katalizálva a földi viágban is. A peresztrojka néven ismert szovjet gazdasági (Szaturnusz) reformokat (Uránusz) még néhány évvel az előtt is felfoghatatlan méretű és intenzitású változások követték világszerte.

Mivel a „legfrissebb” Szaturnusz – Uránusz  ciklus egzakt szembenállásának öt megismétlődéséből még csak kettőt tudtunk le (2008. nov.4, 2009.február 5), annyi bizonyos, hogy unatkozni most sem fogunk.

Mi jöhet még ezután?

A szeptember 15-én egzakttá váló szembenállás egyébként sem rózsás összképét tovább rontja  egy idén augusztus 22-én bekövetkezett teljes napfogyatkozás. Az eddig csendben hátráló Plútó még szeptember folyamán direktbe fordul, közvetlenebb módon hozva tudomásunkra „szándékait”. Akkor is minden okunk megvan hát feltételezni, hogy olyan intenzív kozmikus hatásokra számíthatunk, melyek mélyreható változásokat vonnak maguk után, ha jelen pillanatban  talán semmit nem érzékelünk mindebből.

2010 április 26-án kerül sor a negyedik pontos szembenállásra. Ekkorra már remélhetőleg nem csupán levontuk a szeptemberi bolygóformáció tanulságait, de integrálnunk is sikerült őket, úgyhogy fel is készülhetünk a következő kihívásra. Ebben az esetben is át kell lépnünk korlátainkat, életünket valószínűleg spirituálisabb szintre kell emelnünk, nem feledkezve meg   az anyagi világ törvényszerűségeiről és itteni felelősségeinkről. Ez a gyakorlatban bármi lehet: fegyelmezett keretek közt végzett lelki gyakorlatok, fantáziáink, álmaink megvalósítása a gyakorlatban- ennek minden erőfeszítésével, az ismert, a biztonságos, megszokott, és az álomszerű, abszurd, látomásos ötvözése. A pszichedelikus élményekkel felérő hullámvasutazást elsősorban a rugalmasabb, vállalkozó szelleműbb alkatok értékelik, az állandóságra, biztonságra, dolgok feletti ellenőrzésre törekvők számára azonban sok megpróbáltatást tartogat.

A ciklus ötödik, egyben utolsó szembenállására 2010. július 26-án kerül sor, ímmár a Kos (Uránusz) és a Mérleg (Szaturnusz) jegyében. Egy ismétlődő, ám feszültségektől terhes  konstelláció utolsó darabja rendszerint könnyebben kezelhető, hiszen ilyenkor már elég hosszú idő (a jelen esetben érintett, lassú planéták esetén  több év) állt rendelkezésünkbe, hogy magunkévá tegyük a bolygó jelképezte tapasztalatokat.

Jelen esetben azonban az akkor még mindig a Bak elején tartózkodó Plútó feszültségektől, diszharmóniától terhes kölcsönhatása az önmagukban se könnyű természetű bolygópárossal, tovább súlyosítja a helyzetet. A társadalmi méretű és egyéni léptékű átalakulások egyre sürgetőbben nehezednek ránk, az ismert helyzeteket ( pl. párkapcsolat, társadalmi viszonyok) új utakon kell megközelíteni.

Az erőpróbáló Szaturnusz – Uránusz kölcsönhatás miatt elkerülhetetlen bizonyos szintű frusztráció. Talán társadalmi – környezeti feltételeink válnak korlátozóvá, talán nagyobb terhet kell cipelnünk, mint a korábbi éveken és bármennyire nem vagyunk is közösségi alkatok, most egy nagyobb csoportért is felelősséggel tartozunk, esetleg mindennapjainkat kell, ilyen vagy olyan okból veszélyzónákban, katasztrófa sújtotta övezetben élnünk.

Szaturnusz , Uránusz, Plútó – a válság konstellációi a munkaerőpiacon

A biztos bizonytalanság

Vége felé jár a Szaturnusz vendégeskedése a Szűz jegyében. Két éves ottléte (2007. szeptember eleje- 2009. október 29,majd 2010 április 7 –július 21 között újra visszatér) alatt a kozmikus tanítómester világviszonylatban olyan helyzetet teremtett, amelyben a munkával, munkanélküliséggel, egészségüggyel, egészségünkkel, életmódunkkal,tartalékainkkal kapcsolatos kérdések egyre problématikusabbá válnak. Ha eddig „csupán” gondot okoztak ilyen természetű gondjaink , most egyre nagyobb nyomás kényszerít bennünket arra, hogy megoldást találjunk rájuk.

Nehézségeinket tetézi a Naprendszer  javíthatatlan rebellise, az Uránusz tavaly november óta tartó huzakodása a Szaturnusszal. Legközelebbi pontos szembenállásukra szeptember 15-én kerül sor, konfliktusuk pedig 2010 július 26-án csúcsosodik ki. Ez a formáció, az akkor Szűzben álló Uránusszal és Halak Szaturnusszal már a ’60-as években is megingatta a megkövült társadalmi struktúrákat – gondoljunk csak a diáklázadásokra.és robbanásszerű fejlődést eredményezett bizonyos tudományágakban, pl. a számítástechnikában.

A környezetszennyezés, a tartalékok átcsoportosítása, gazdaságos kihasználásának problémáját a Plútó jegyváltása is tetézi. A válságok és legmélyebb tartalékaink, archaikus ösztöneink bolygója 2008 november 27-én lépett át a bőkezű Nyilasból a takarékos Bak jegyébe. Jegyváltásával párhuzamosan a gazdasági válság is részévé vált mindennapjainknak. November 15-től  9 hónapon át tartó feszültségektől terhes kölcsönhatása a Szaturnusszal egyéb társadalmi konfliktusok mellett a gazdaságban, munkaerőpiacon uralkodó ellentéteket is tovább fokozza majd.

A szó korábbi értelmében a nem számíthatunk pl. biztonságos, stabil munkahelyre, és az is ritkaság, hogy valaki hosszú időn keresztül megmaradhason egy cégnél. Nem ritkán nem is sikerül „egy csapásra” megszüntetni munkanélküliségünket. Ilyenkor, ahelyett, hogy egy cégnél akarnánk fő állásban elhelyezkedni, vagy más módon akarnánk, huszárvágással megoldani helyzetünket, érdemesebb több, rész munkaidős -, alkalmi-,  vagy rendszeres alkalmi munkát találni.

Szintén az időszak kórtüneteihez sorolható, hogy a munkaadói elvárások irreálisan magasak, bürokratikusak, életszerűtlenek, a fizetések pedig messze nem állnak arányban a munkavállalókkal szemben támasztott követelményekkel.Míg a Nyilas Plútó felelőtlenül pazarolt, a Bak nem csupán a bérek megállapításakor eshet a túlzott takarékoskodás hibájába  Nem azokról a régóta időszerű intézkedésekről van most szó, melyek révén talán megelőzhető a gazdasági összeomlás vagy a különféle környezeti katasztrófák, hanem a válság kiváltotta hisztéria gerjesztette túlzásokról, álintézkedésekről.

A megkövült struktúrákat felrobbantó Uránusz gondoskodik arról, hogy a  kollektív gondra ne legyenek egységes válaszok. Ha meg akarjuk nyerni a bolygóprincípium jóindulatát, mindannyiunknak a magunk módján kell kezelni azokat a helyzeteket, amelyekkel a fentebbi tények miatt szembesülni kénytelen. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy ennyire összetett problémát néhány égitest mozgására lehetne egyszerűsíteni, mint ahogy szerencsére azt sem, hogy mindaddig, amíg ezek a konstellációk hatnak, senki sem  tud majd elhelyezkedni, akinek épp nincs most állása, vagy  hogy semmi módon nem konszolidálhatjuk helyzetünket.

A kudarc-sorozatot elkerülendő azonban ne is akarjunk mostanában egyetlen, ún. stabil helyet találni, ami biztonságot nyújt. Legbiztosabban úgy alkalmazkodhatunk a kollektív egzisztenciális bizonytalansághoz,  ha több lábon állunk, többféle szakmánk is van, több típusú (esetleg alkalmi) megbízást kapunk , tovább képezzük magunkat, esetleg egészen új, praktikus  területeken is– szóval, saját rugalmasságunkat, készségeinket tesszük a „tuti megélhetés” garanciájává, nem pedig külső , fix munkahelyektől várjuk ezt.

 

Kép:  Szaturnusz megcsonkítja Uránuszt ( Giorgio Vasari és Gherardi Christofano 16.szd, Palazzo Vecchio, Firenze )A sorozat elérhetősége a Díványban:

 

Karrier a Szaturnusz gyűrűjében

Titánok harca őszi számvetéssel

Túlélési tippek a titánok harcához

A zűrzavar ciklusai

 

Kapcsolódó

Szaturnusz – Uránusz ciklusok tematikus oldala

Miért lett ilyen a világ ? – mundánasztrológiai írások tematikus oldala

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!