A Szaturnusz hét éves negyedciklusai

Mint a blogon már sokszor szó volt róla, a Szaturnusz – tranzitok, ha nem is mindig a legkellemesebbek, a tanulás, fejlődés, érés rendkívül jelentős időszakai. A személyi horoszkóp fölött áthaladó Szaturnusz hétévente erőpróbáló fényszögeket – kvadrátokat, szembenállásokat és együttállásokat – képez önmagával. A Szaturnusz az anyagi világ, a konszenzuális valóság princípiuma, a felsorolt aspektusok pedig igencsak hajlamosak a fizikai világban, materiális szinten is megnyilvánulni. Így e tranzitok jelentős hatást gyakorolnak az emberek életére: az ókorban és a középkorban is a fejlődés fontos állomásainak tekintették őket, a témának terjedelmes irodalma van. Az általuk fémjelzett életévek -pl 21, 28/29, 36, 43, 51, 59/60, 66,stb – tipikusan olyan életszakaszok, amikor az emberek asztrológushoz fordulnak. Ezt magam is rendszeresen tapasztalom, ezért úgy gondoltam, hogy bár sok más oldalon is elérhetők a témával foglalkozó cikkek, kevés a részletes összefoglaló, így nem ártana írni egyet 🙂

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Horoszkópunkban a Szaturnusz ad időkeretet életünknek és személyes fejlődésünk mintáinak. E ciklusok időtartama 28 – 30 év, a Szaturnusz ennyi idő alatt tesz meg ugyanis egy teljes kört az ekliptikán, illetve látogat vissza a születési képletben elfoglalt helyére. E ciklusok nagyjából hét éves alciklusokra, ún negyedciklusokra tagolódnak. Időtartamuk valamennyit változhat, a Szaturnusz radixhelyzetétől és attól függően, hányszor vág hátraarcot tranzitjai során.

Mint a blogon már sokszor szó volt róla, a Szaturnusz – tranzitok, ha nem is mindig a legkellemesebbek, a tanulás, fejlődés, érés rendkívül jelentős időszakai. A személyi horoszkóp fölött áthaladó Szaturnusz hétévente erőpróbáló fényszögeket – kvadrátokat, szembenállásokat és együttállásokat – képez önmagával. A Szaturnusz az anyagi világ, a konszenzuális valóság princípiuma, a felsorolt aspektusok pedig igencsak hajlamosak a fizikai világban, materiális szinten is megnyilvánulni. Így e tranzitok jelentős hatást gyakorolnak az emberek életére: az ókorban és a középkorban is a fejlődés fontos állomásainak tekintették őket, a témának terjedelmes irodalma van. Azok számára, akik részletesebben el akarnak mélyülni benne, Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai, Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn című könyveit javaslom első körben.Ezek azok a tipikus életszakaszok, amikor az emberek asztrológushoz fordulnak. ( Ez általában a 21, 28/29, 36, 43, 51, 59/60, 66 évesekre jellemző, 7, 14 éves gyerekek esetén a szüleik teszik). A Szaturnusz hétéves negyedciklusainak „tüneteit” a modern pszichológia is ismeri, bár a világért sem hozná őket összefüggésbe olyan „tudománytalan hókuszpókuszokkal”, mint az asztrológia. A pszichológiánál évezredekkel régebbi önismereti diszciplínából azonban számos pszichológus is merített. De sokkal kevesebben voltak, akik ezt C.G. Junghoz , Marie – Louise von Franzhoz, James Hillmanhoz, Fritz Riemannhoz hasonlóan nyilvánosan fel is merték vállalni. Ettől függetlenül egyre több pszichológus hasznosítja praxisában asztrológiai ismereteit. Közéjük tartozik az amerikai Gail Sheehy is, akinek Átmenetek: A felnőttkor megjósolható krízisei (Passages : Predictable Crises of Adult Life) című könyve kimondottan ezekre a hét éves időszakokra épül, noha egy szó sem esik benne az asztrológiáról. Ez az egyik legismertebb, a kritikus életszakaszoknak szentelt munka; tudomásom szerint magyarul nem érhető el. Érdekeségként ide kívánkozik, hogy Jean Shinoda Bolen, a magyarra is lefordított Bennünk élő istennők, Bennünk élő idősödö istennők, Bennünk élő istenek című könyvei szintén asztrológiai archetípusokra épülnek, bár erről ő sem tesz említést.

E hétéves ciklusok természetesen nem elszigetelten érvényesülnek – ahogy egyetlen más asztrológiai hatás sem. A klasszikus asztrológiában a Jupiter ciklusaival kombinálódva adtak térképet az emberi sors állomásairól, így ahhoz, hogy pontosan átlássuk a helyzetet, együttesen is kell őket értékelni, hiszen két, egymást kiegészítő őselvről van szó. A modern kori asztrológiában sem veszítettek jelentőségükből, de a transz-szaturnikus bolygók (Uránusz, Neptun, Plútó) velük egyidejűleg, vagy valamivel előttük/ utánuk zajló tranzitjai tovább árnyalják a képet. E témával is több bejegyzés foglalkozik, és még lesznek is ilyen jellegű cikkek.

A jelentősen meghosszabbodott átlagéletkor ( gondoljunk bele, a középkorban, történelmi szempontból még nem is olyan rég, 30-40 év volt a várható élettartam) szintén módosít valamelyest az adott szakaszokhoz társítható feladatokon. E tekintetben igen érdekesnek tartom az Egyesült Államokban élő Jim D’Amato  egyik, a kilencvenes években írt cikkének gondolatmenetét, amelyből idézni is fogok. Adrian Duncan, Erin Sullivan és Liz Greene írásainak idevágó részleteit is csatoltam. Meglátásaik persze nem ültethetők át automatikusan, hiszen a megélési módok generációktól, kultúrköröktől, társadalmi struktúráktól is függnek. E két utóbbi tényező nem derül ki a horoszkópból.A Szaturnusz – ciklusok

Egy 90 éves ember pl három teljes, 29 éves Szaturnusz – ciklust vagy „Szaturnusz – visszatérést” élt meg; az elsőt 28 -29 éves korában, a másodikat 59-60 évesen, a harmadikat pedig 89-90 esztendősen. E ciklusok szoros kapcsolatban vannak egymással, bár más és más fejlődési állomást képviselnek.

A hét éves negyedciklusok fényszögei :

7 év – Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát (+/- egy év)
14 év – Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás (+/- egy év)
21/22 év – Szaturnusz-Szaturnusz kvadrát
28/29 év : első Szaturnusz visszatérés
35/36 év : Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát
43/44 év : Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás
51/52 év : Szaturnusz-Szaturnusz kvadrát
58/59 év : második Szaturnusz visszatérés
66 év : Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát
72/73 év Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás
80/81 év Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát
89/90 év : harmadik Szaturnusz visszatérés

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú összefoglalókban, akárcsak az oldalamon elérhető fordításokban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást ÉS csatold a cikkemre mutató linket !!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

 

Az első Szaturnusz – ciklus : 0- 29 év

0- 7 éves korig

A Szaturnusz ciklus egynegyede, az első Szaturnusz-Szaturnusz kvadrátig (6 és fél – 7 éves kor)

„Születésekor a gyerek teljes mértékben az anyjától, a szüleitől és a közvetlen környezetében élőktől függ. Ebben az életkorban a gyermek egyedül még nem életképes. A legéletrevalóbb gyerekek is csak a születés után 3-4 évvel képesek egyedül a túlélésre. A gyermeknek e Szaturnusz – ciklus idején kell elsajátítania a túléléshez szükséges alapkészségeket és etikai alapelveket. Az etika nem azonos az erkölccsel”. Jim D’Amato

Hét éves korára, mire a Szaturnusz először kvadrátba kerül magával, a gyerek megtanul különbséget tenni a jó és a rossz, a fantázia és a realitás között; sajátítja el a legfontosabb szabályokat és tapasztalja meg, milyen következményekkel jár megszegésük.A határok és a status quo első komolyabb tesztjei is ehhez az életkorhoz kötehetők.

7 -14 éves kor

A Szaturnusz – ciklus fele; az első Szaturnusz – Szaturnusz szembenállásig (13 és fél – 14 éves kor)

„E Szaturnusz – ciklus alatt kezdődik a gyerek valódi szocializációja. A gyerekek apránként kezdenek kitörni a szoros szülői kontroll alól. A legtöbb gyerek bizonyos szintű önállóságra tesz szert, de még mindig nem képesek egyedül fenntartani magukat. A gyerekek szexuális felvilágosítását e szakasz második felében kell elkezdeni – valójában minél hamarabb, annál jobb. A serdülőkori terhességek magas számának ismeretében ez teljesen reális elvárás”. Jim D’Amato [A szerző amerikai, az Egyesült Államokban tapasztalható helyzetről ír, de meglátásai a világ más tájain is érvényesek ].

14 – 21 éves kor

Az első Szaturnusz ciklus háromnegyede, a második Szaturnusz – Szaturnusz kvadrátig

14 éves korra, az első Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás időszakára már nagyjából kialakul az egyéni éntudat. A kamaszkori lázadások egyik lényeges indítéka éppen az, hogy a serdölő meg akarja mutatni, hogy különbözik másoktól, önálló egyéniség. Az autoritásszemélyekkel – szülők, de főleg az apa, oktatók, nevelők, esetleg hatóságok képviselői, a saját szabályok kialakítása fontos témái az időszaknak.

„HORMONOK! Ez a Szaturnusz -ciklus a pubertáskorral kezdődik. E ciklus alatt a gyermek rendszerint eléri a teljes magasságát, és alkalmazkodnia kell a testében végbemenő összes hormonális változáshoz, ami a szülővé válás lehetőségét is magában foglalja. Ennek az időszaknak a feladata a szociális készségek elsajátítása és a mentális fejlődés.
Sajnálatos módon azonban a legtöbb ember – úgy szociális mint intellektuális értelemben – végleg megreked ebben a fejlődési szakaszban. Mi sem bizonyítja jobban meglátásom valóságtartalmát annál, hogy világviszonylatban középiskolai mentalitáson alapuló társadalmi struktúrák uralkodnak. Ezekben a klikkszerű, instabil és birtokló jellegű kapcsolatok dominálnak”. Jim D’Amato
21 – 28/29 éves kor

Az első teljes Szaturnusz – ciklus, az első Szaturnusz – visszatérésig

21 -22 éves korára, a második Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát időszakára a szülött már megtanul a maga módján boldogulni a világban és többé – kevésbé felelősségre vonható tetteiért. Ezekben az években más jelentős tranzitok is hatnak, (Uránusz – Uránusz kvadrát, Jupiter – Jupiter kvadrát -ld Életünk állomásai), de itt most csak a Szaturnusz befolyásról lesz szó.

„Amikor tehát ránk köszönt a 21. életév, egy radikális átalakulási folyamatot követően a felnőttkor küszöbén egyensúlyozunk. Ennek során kinyilvánítottuk egyedülálló, csak ránk jellemző karaktervonásainkat és bizonyos fokig ráhangolódtunk sorsunk leglényegesebb, életcélunkat magában foglaló jellegzetességeire. is. (….) A 22 életév legfontosabb asztrológiai tényezője a Szaturnusz záró kvadrátja radixbeli helyzetéhez képest.
22 éves korban tapasztaljuk meg , a szakmai alapok lerakásakor az első fontos kihívásokat és késleltetéseket/fékezőerőket. Jövőbeli sikereink azon múlnak, hogyan birkózunk meg ezekkel az akadályokkal. Ha göröngyössé válik a terep, akkor göröngyös terepen kell haladnunk, ez az év pedig az állhatatosságról és az önfegyelemről szól. Ebben az időszakban kulcsfontosságú, milyen hozzáállást tanúsítunk az autoritás- figurákkal szemben – sokminden múlik azon, hogyan éltük meg gyerekkorunkban az apai fegyelmezést”. Életünk állomásai/ A húszas évek

„E Szaturnusz – ciklus vége felé az ember végre pszichológiai értelemben is felnőtté válik, azaz függetleníti magát a szülői hatásoktól, megérti, mit jelent a felelősség és elkezdi saját életét. Ez az az időszak, amikor a tanulás és a gyakornokoskodás éveit követően az emberek többségének el kellene kezdenie építeni karrierjét.Ehelyett azonban sokan családalapításba fognak, jóllehet még túl fiatalok ahhoz, hogy eléggé felelősségteljesek is legyenek. E ciklus végéig mindenkinek nagyon nehéz tisztán látnia, ki is  valójában. Itt a tapasztalat a kulcsszó , amelynek rengeteg előnye van”.Jim D’Amato

A második Szaturnusz -ciklus ( 29 – 59 év)

28 – 35 év

Egy és egynegyed Szaturnusz – ciklus, a 36 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadrátig

„ A 29.éves kori Szaturnusz visszatérés mindannyiunk számára emlékezetes esemény.(…) A 29. év az az időszak, amikor sok eddigi eredményünket kell átértékelnünk. Egy teljes életkör zárult le, megtanultuk a leckéket, megszereztük a tapasztalatokat, levontuk a következtetéseket. A nagy kérdés most az, hogy eredményeinkből mennyi visszhangozta – még ha tudattalanul is- szüleink és a társadalom elvárásait- és mi volt az, ami bennünket, önálló, szuverén egyéniségünket fejezte ki.? Most a saját, egyéni perspektívánkból szemlélhetjük életünket, mélyebb betekintést és megértést nyerve, aminek segítségével kijelölhetjük a jövő irányvonalait. Ha még mindig bizonytalanok vagyunk afelől, hogy elértük-e azt, amiért olyan keményen küzdöttünk huszonévesen, itt az ideje, hogy megfogalmazzuk, mi az, amit mi szeretnénk elérni életünkben, nem pedig mások várják tőlünk. Kulcsfontosságú milyen irányt választunk most, hiszen ez formálja meg majd harmincas éveink kereteit.  Életünk állomásai/ A húszas évek

„A második Szaturnusz ciklus időszakában a legtöbben nagyon keményen dolgoznak karrierjükön és családjukon. Ez az a Szaturnusz -ciklus, amikor – miután már megalapozták karrierjüket – többségnek családalapításhoz kellene fogniuk. Az igazán okos emberek ezt a mintát követik. De a legtöbben tíz évvel ezelőtt kezdtek családalapításba (Ford. megj: a szerző a kilencvenes években írta cikkét, amikor tényleg ez volt az uralkodó trend. Azóta sokat változott a helyzet). E ciklus végére néhányan egy- két egészségi problémával is szembesülnek. Egyszersmind sokak életében ez az a pont is, amikor pedzegetni kezdik, hogy vannak korlátaik is”. Jim D’Amato
35 – 42 éves kor

Másfél Szaturnusz – ciklus, a második Szaturnusz – szembenállásig

Az élet dele szakasz a Jupiter visszatérést követő 35 -36 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadráttal kezdődik, amelyet a Plútó – Plútó kvadrát, Uránusz – Uránusz szembenállás, Neptun – Neptun kvadrát követ. A 42-43 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás az életközép záró-tranzitja.

A 35/36 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát bizonyos értelemben a „második pubertás”időszaka . A határok hét éves kori tesztelésének remélhetőleg érettebb, tudatosabb változata. Felmerül a kérdés, hogy az első Szaturnusz – visszatérés időszakában kitűzött új célok, felvett szerepek valóban lehetővé teszik-e számomra, hogy teljesen önmagam legyek ? A hét-évenkénti, szaturnikus „viszketés” időszakaiban felmerült dilemmákkal, megrekedéssel külön bejegyzés foglalkozik. Az ilyenkor feltevődő kérdések rendszerint szakmai, egzisztenciális és családi területeket érintenek; itt zajlik a legtöbb változás is.

36 éves korban (egyeseknél 37) a Szaturnusz kvadrátot képez születéskori helyzetével, itt az ideje tehát, hogy áttekintsük múltbeli fejlődésünket és megtervezzük a jövőt. 36 éves korunk folyamán, különösen szakmai területeken, számos kihívással szembesülünk. Az előző hét év fejlődési állomásai megértek a felülvizsgálatra és némi strukturális átszervezés is időszerű. A szorosabb határidők, megnövekedett követelmények arra kényszerítenek, hogy javítsuk szervező- és tervezőkészségünket. Néha valóban úgy tűnik, túl sokminden nehezedik ránk, de a most befektetett kemény munka, erőfeszítések segítenek majd megvalósítani a korábban magunk elé tűzött célokat (Szaturnusz). Úgy érezhetjük, hogy minden terhet nekünk kell cipelni, de ez adódhat a saját választásunkból is, és lehet az az ár is, amit függetlenségünk megőrzéséért fizetünk. Felélesztve küzdőszellemünket és eltökéltségünket, legyőzhetjük az év során felmerülő akadályokat”. Életünk állomásai / A harmincas évek

„E Szaturnusz -ciklus folyamán jutnak el az emberek arra a pontra, hogy felismerik: életük fele letelt, és ha el akarnak érni valamit ebben az életben, hát csípkedniük kell magukat, vagy jobb, ha elfelejtik. Különösen férfiakra jellemző, hogy a 40-hez közeledve úgy tűnik, mintha második gyerekkorukat élnék (vagy legalábbis a legtöbben ezt a téves következtetést vonják le róluk). Pedig ezek az emberek csak most kezdenek elindulni valódi céljaik felé. Napjainkban erre hivatkozik egyre több nő is, hogy fontos változásokat eszközöljön életében”. Jim D’Amato

„37 – 44 éves korunk között olyan aspektusok sorozatát éljük meg, amelyek nem csupán jelzik, hanem valósággal kikényszerítik a változást. A periódust a Szaturnusz második kvadrátja (kb. 35 – 36 év) harangozza be, ugyanaz a fényszög kapcsolat tehát, ami hét éves korunkban köszöntött ránk. A stabilitás és a megelégedettség időszaka ez (ami a Szaturnusz visszatérését követő szakasz eredménye). A Jupiter visszatérését a megállapodottság követi 36 körül, amely konszolidál minden eddig lezáratlan ügyet a szülőkkel, családdal és aszociális nyomással kapcsolatban , valamint egyéniségünket szilárd struktúrákba rendezi.

A 37. életévben ez a struktúra meginog, amint megérezzük egy újabb, jelentőségteljes fordulópont beköszöntét. Az életút felére érkezvén a leggyakoribb reakciónk az ellenállás és megtagadás. Az ellenállás mértéke pedig az egyén saját, személyes változtatási szükségleteinek a függvénye. A változás, amely e hétéves periódus végére megvalósul, lehet könnyed és sima, ám ugyanannyi esélye van a drámai színezetű folyamatnak is. Azonban az bizonyos, h. bekövetkezik”. Erin Sullivan: A Szaturnusz tanításai43 – 50 év

Egy és háromnegyed Szaturnusz -ciklus; a Szaturnusz-Szaturnusz szembenállástól az 51 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadrátig

„Ez a Szaturnusz ciklus a hatalom és a vagyonosodás koszakának „kisebb” ciklusa. A nagyvállalat-vezetők és politikus – alkatok közül sokan ekkor kezdik elérni céljaikat, de vigyázniuk kell egészségükre. A rámenős sikerhajhászok közül, akik csak kapaszkodnak – kapaszkodnak a ranglétrán, többen meghalnak ebben az időszakban stresszel összefüggő betegségekben. A stresszkezelés mindenki számára nagyon fontos”. Jim D’Amato

„Az életközép válságának számtalan megnyilvánulási formája közül van néhány olyan, ami igen gyakori világunkban. Egyikük az a gyors átrendeződés, amely az újabb célok kitűzésében, új minták beépítésében és valamiféle „előrelépésben” manifesztálódik. Egy másik, igen gyakori lehetőség különösen a kreatív emberek körében – a hosszan tartó visszahúzódás egy, a korábbinál sokkal jelentéktelenebb létezésbe. A már –már végtelennek tűnő áthaladás 42 éves korunktól a periódust lezáró Szaturnusz szembenállásig tart, vagyis úgy 45 éves korunkig. (A visszahúzódás szakasza valójában eltarthat egészen 48 éves korunkig is, amikor a Jupiter negyedszer tér vissza a radixbeli helyére.)” Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai

„Az élet közepe közismerten a legnehezebb az összes kritikus időszak közül, mivel, hogy még bonyolítsuk egy kicsit a helyzetet, ilyenkor élvezhetjük a Neptunusz – Neptunusz kvadrátot is. Úgy tűnik, hogy akkor tudjuk jobban kezelni az életközepi időszakot, ha megértettük a Szaturnusz – visszatérést (30 éves majd 60 éves korban). De akármennyire megértjük is a világot, nem fogjuk tudni, hogy Prométheusz szellemisége személytelen logikájával és törvényeivel hogyan fog megnyilvánulni, és természetesen kontrollálni sem tudjuk. És lehet, hogy ez nem is olyan rossz, mivel az Uránusz – Uránusz oppozíció úgyis felborzolta az idegeinket. Hibáink ugyan úgy megnyithatnak bennünket, mint inspirációink. Ha teljes erőből a jövő felé fordulunk, és nagy káoszt okozunk, akkor legalább tettünk egy kísérletet az elinduláshoz. Azt ugyan nem tudjuk, hogy mi folyik itt, vagy hogy mit kezdjünk magunkkal. Bármit döntünk is, azt másnap felülbírálhatjuk. Az Uránusz – oppozíció lehet szórakoztató és izgalmas, de rendszerint meg kell fizetnünk ha romba döntünk egy fennálló struktúrát. A számla a tranzit – radix Szaturnusz oppozíciókor ( 43 -44 éves kor) lesz esedékes.

A második Szaturnusz – oppozíció megkövetel egy mély és fontos újraértékelést, amely a 15 éves korban megélt első oppozíció visszhangja. A kijózanodás és a megbánás azt mutatja, hogy mindig lesznek olyan lehetőségek, amelyek nem teljesülnek be egy életben. A Szaturnusz azt mondja : „Rendben van, kiélted uránuszi kedvedet, és talán most azt gondolod, hogy végre szabad vagy. De a határok, amelyek a te részeid, még mindig ott vannak. Azok az emberek is itt vannak, akik már régen részt vesznek az életedben és akikért bizonyos mértékig felelős vagy. Velük kell folytatnod az utadat és már nem leszel fiatalabb. Most pontosan meg kell magyaráznod és indokolnod, hogy mit tettél, ki vagy és mit fogsz csinálni.”

A Szaturnusz tehát visszajön és pontosan ugyan abban a pillanatban követel magyarázatot, elválást és formaváltást, amikor az ember azt gondolja, hogy megszabadult a korlátozásoktól és a halandóság deprimáló érzésétől. Ez az időszak egy kicsit egy pszichológiai autópálya – kereszteződéshez hasonlít, ahol a vezetőnek nagyon óvatosnak kell lennie, mivel az Uránusz – okozta szabadságérzést nagyon gyorsan leváltja az az érzés, hogy „jaj, Istenem, káoszt csináltam!”. Ha valami teljesen újat éltünk meg, pl. egy új kapcsolatot, egy új munkahelyet, egy új környezetet, valószínűleg meg fogjuk kérdőjelezni ezeket, amikor a Szaturnusz oppozícióba kerül saját radix helyzetével.

A Szaturnusz –oppozíció az Uránusz – oppozíció nyomában jár, ami súlyos, mivel a Szaturnusz megpróbálja kasztrálni az Uránuszt, ahogyan szokta. Nagyon szigorúan felülvizsgáljuk azokat az új lehetőségeket, melyek az Uránusz – oppozíció alatt nyílnak meg, és a helyzet megköveteli, hogy megvalósítsuk álmainkat, vagy valljuk be, hogy megbuktak. Gyakran vannak maradék romok, amelyeket az Uránusz – oppozíció után el kell takarítani. Ezek korábban nem tűntek problematikusnak, most pedig mindent akadályoznak. A hibák nyilvánvalóvá válnak, amelyek az uránikus látomás hatása alatt nem is léteztek. Ott csak kísérletek voltak, amelyek nem működtek (..) Liz Greene: Az Uránusz a horoszkópban– 176 – 180 old.

51 – 58 év

A második teljes Szaturnusz -ciklus, a második Szaturnusz – visszatérésig

„Ötvenes éveikben a nők örvendhetnek ugyan annak, hogy gyerekeiknek gyerekeik születnek, de ők maguk már nem szülhetnek gyerekeket. Nagyfokú naivitásra vallana az ötvenes férfiak részéről, ha úgy gondolnák, rengeteg esélyük van arra, hogy gyönyörű nőket szedjenek fel. Egy, a diszkóban lányokkal bájolgó ötvenes férfi már nem túl szívderítő jelenség. Azok a férfiak és nők, akik kínkeservesen kapaszkodtak fel a szakmai ranglétrán, folyamatos rettegésben élnek, hogy a mozgékony, feltörekvő fiatal kollégák miatt habozás nélkül ejtik majd őket. Azok, akik ötvenes éveik közepén vesztik el állásukat csak nagyon nehezen tudnak újra elhelyezkedni. Akik ilyenkor özvegyülnek meg, úgy érzik, idő előtt landoltak egy lakatlan szigeten.De vannak olyanok is,akiknek ötvenes éveik a legjobb éveik”. Életünk állomásai/Az ötvenes évek

„A ciklus végére a Szaturnusz másodjára is bejárta az Állatövet. Egyesek számára egyszersmind a várható élettartam vége, mások jelentős hatalomra és a nagy vagyonra tesznek szert ezekben az években. Sokan ekkor érik el a legnagyobb eredményeket”.Jim D’Amato (Ford megj: itt nyilván a régió is számít; ami az Egyesült Államokban igaz, nem ültethető át automatikusan Kelet- Európára 🙂 Arról se feledkezzünk meg, hogy itt már nem új utakról van szó – ahogy egyébként már az élet dele után sem kimondottan – hanem az eddigi erőfeszítések beérlelésséről. A Szaturnusz – horoszkópbeli helyzete is nagyon fontos tényező)

„51 éves korban kerül sor a Szaturnusz második visszatérése (59) előtti utolsó kvadrátra, ez pedig egész biztos, hogy komoly szakmai átsruktúrálódással áll kapcsolatban. A Jupiter szerencsére radixhelyzetével képezett nyitó trigonja felé halad, minden esélyt megadva a növekedésre.
Az 51. év folyamán sürgető szakmai kérdések merülhetnek fel, melyeket kezelnünk fel . Ebben az évben, társas viszonyainkban és autoritásszemélyekkel, céljainkkal és ambícióinkkal kapcsolatban feltorlódnak a kihívások. Egész pontosan meg kell fogalmaznunk, hova szeretnénk sorolni magunkat és egész pontosan mit szeretnénk elérni. Mivel nyomás nehezedik ránk, ez nem könnyű, de némi többlet erőfeszítéssel, elszántsággal olyan, kedvező pozíciót harcolhatunk ki magunknak, melynek nagy hasznát vesszük a következő öt évben vagy talán tovább is. Életünk állomásai/ Az ötvenes évek
59 – 66 év

Két és egynegyed Szaturnusz – ciklus , a 66 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadrátig

A második Szaturnusz – visszatérés: 58 -59 éves kor
„58 éves korban a Szaturnusz másodszor – és valószinűleg utoljára tér vissza születéskori helyzetére. Ez a 29 és 30 éves korunk közötti legfontosabb mérföldkő, és az ötvenes évek végéhez közeledve ugyanilyen lényegessé válik. Hagyományosan ez az az időszak, mikor megtervezzük nyugdíjas éveinket és felkészülünk az öregkorra.
58. életévünk folyamán úgy érezzük, hogy bejártunk egy teljes életkört. Az igyekezet megtette a magáét, és ha visszatekintünk, büszkén vehetjük számba a sok szakmai eredményt. Most, az évek bölcsességével gyarapodva felismerhetjük, hogy felesleges előbbre és előbbre törtetnünk, hogy kielégítsük becsvágyunkat” Életünk állomásai/Az ötvenes évek

„Az első Szaturnusz – visszatérés a gyerekkori keretek elengedéséről és a felnőttkor elfogadásáról és a gyerekkor azon kísérteteinek elűzéséről szól, amelyekhez még mindig ragaszkodsz valamilyen formában. Ha eddig még nem tettük meg, most el kell köteleznünk magunkat életutunk mellett. A második Szaturnusz visszatérést követően éppen ellenkezőleg, a karrier és a társadalmi sikerek háttérbe szorulnak, figyelmünk befelé irányul, önmegvalósításunk kerül a fókuszba. A világi dolgok talán már nem vonzanak annyira; több időt szeretnénk tölteni önmagunk társaságában, befelé figyelve. Nyilvános szereplésünk, amely a teljesítményre, versengésre, elért eredményekre helyezte a hangsúlyt és olyan fontos volt az elmúlt 29 év során, kezd veszíteni jelentőségéből”. Elaine Kalantarian : A második Szaturnusz – visszatérés

„A második Szaturnusz – visszatérés ekkor megsokszorozhatja elszántságunkat. Érezzük, hogy az idő szorít és az óra ketyeg. Ambícióink újraéledhetnek ebben az időszakban, sokkal tisztában látjuk, mit vagyunk képesek megvalósítani, mit nem és mit nem szükséges megvalósítani. Jóllehet ennek az időszaknak az általános témája (beleértve az előző részekben tárgyalt, 50′-es éveinkben megtapasztalt fontosabb fényszögeket is) a visszaadás és a szolgálat, a második Szaturnusz – visszatérés inkább személyes jellegű. Mit akarok csinálni, mit kell csinálnom ? A Szaturnusz mindig a valóságos emberről szól és arról az életről, amelyet valójában élünk. Ha vannak kielégítetlen igényeink vagy megvalósítatlan személyes céljaink (függetlenül attól, hogy hasznosak-e az emberiség számára vagy sem), a Szaturnusz fel fogja hívni rájuk a figyelmünket”. Dawn Bodrogi : A második Szaturnusz visszatérés

„E ciklus során nagyon-nagyon sok politikus válik sikeressé. Számukra az az időszak, amikor eredményesen ötvözhetik az életük során felhalmozott vagyont és hatalmat. Szintén olyan időszak, amikor oda kell figyelni az egészségre”.Jim D’Amato

66 – 73 év

Két és fél Szaturnusz – ciklus, a 66 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadráttól a 73 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz szembenállásig

„A legtöbbek számára ez a nyugdíjba vonulás időszaka. Egyes politikusok azonban most érnek hatalmuk csúcsára. Sokan azt tervezik ilyenkor, hogy még sort kerítenek azokra a dolgokra, amelyekre mindig is szerettek volna életükben”.Jim D’Amato

A 66 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát egyik fontos témája a kor által szerzett tudás szintézise és továbbadása. Bár a fizikai teherbírás korlátozott, szellemi értelemben még igen aktív és kreatív időszak lehet.

„A 66 éves kori Szaturnusz kvadrát olyan időszak, amikor az egyénnek komolyan át kell értékelnie a társadalomban elfoglalt „helyét”. A hét éves kori első Szaturnusz-Szaturnusz kvadrát az iskolában töltött első időszakkal állt összefüggésben, amikor fegyelmezettebbé kellett válni, el kellett sajátítani azokat a társadalmi szabályokat, amelyek eljuttattak a megfelelő helyre, illetve amelyek nélkül bajba lehet kerülni. A 36 éves kori kvadrát a társadalmi pozícióban bekövetkező változás és a tényleges érési folyamat kezdetének mérföldköve (…)

Ennak a küszöbnek az átlépése hozza el a tényleges öregedést és az események szemtanújaként, a tapasztalatszerzéssel, elengedéssel töltött sok évnek köszönhető tudatosságot. Így új társadalmi pozíció, új szerveződési minták, új pszichés valóságok jönnek létre – és fizikai változások is végbemennek, megszilárdulnak, az érési folyamat kontinuitását jelezve. Jung vetette fel elsőként, hogy a felnőttek folyamatosan érnek és fejlődnek, és hogy az individuáció folyamatosan zajlik. És valóban, az individuáció kifejezés gyökere egy ige – soha nem áll le és mindig előre halad.

E Szaturnusz kvadrát esetén tehát az öregedés egyszerre szól az egyén külső-és belső, pszichés és fizikai struktúráiról. A csontok törékenyebbekké válnak, az ember csontváza átalakulásokon megy keresztül, sőt még maga a testet borító bőr is (mindegyik a Szaturnusz uralma alatt áll) megváltozik. Mostanra már a haj is teljesen ősz, vagy – a férfiaknál sokszor teljesen ki is hullott. Ebben a korban az arc változásai is teljes összhangban vannak a test többi részével, és ez így is van jól. (…)
Kezdetét veszi azoknak a struktúráknak és korlátoknak az átszerveződése, amelyek között az egyénnek működnie kell. Ennek elfogadása és az az élet új kereteinek kialakítása egyre fontosabbá válik. Negyven fölött az emberek azonnal megérzik a túlzott energiakifejtést. Ebben a korban ez egyáltalán nem szégyellnivaló, és el kell fogadni.

Egyre több idő marad az érdemleges reflexióra és a filozófikus töprengésekre, a mélyebb mondanivalójú olvasmányokra, a beérkező információk megválogatására, annak felismerésére, mennyire fontos megengedni, hogy a test és a tudat engedelmeskedjen a lélek követeléseinek (…) Az individuáció az egész élet folyamán tart – soha nem áll meg -de az önfelfedezés intenzitása csökken, ami természetes. Ebben az életszakaszban már kevesebb küzdelemmel jár a teljesség felé folytatott utazás, kevesebb szorongás kíséri, és több a természetes sodrása. Az emberek elkezdik jobban elfogadni magukat, de ha tudatosan élik életüket, bizonyos változásokat eszközölnek családtagjaikkal és barátaikkal való kapcsolataikban”. Erin Sullivan : The Astrology of Midlife and Aging (Az életközép és az őregedés asztrológiája)

74 – 81 év

Két és háromnegyed Szaturnusz -ciklus, a 80 éves kori Szaturnusz-Szaturnusz kvadrátig

A 73 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz szembenállással kezdődő szakasz az ún életvégi krízis periódusa is. A megvalósítatlan célok, az orvosolatlan sebek elfogadása fontos feladat. Az anyagiakon kívül a lelki/ szellemi értelemben vett hagyaték is lényeges téma. A komor tónusok azonban nem feltétlenül szükségszerűek: „Ez a Szaturnusz -ciklus sok ajándékot tartogathat azok számára, akik nem csupán megérik, de nagy szerencséjükre még jó egészségnek is örvendenek. Azonban még ők is elég gyakran küzdenek meg a testi gyengeséggel”. (Jim D’Amato)

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ne kellene szembenézni a realitásokkal. Erin Sullivan többek között ezt írja a 73 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz szembenállásról:

„ A halál olyasmi, ami a hetvenes évek elején fontos témává válik, különösen ha még élsz. Végülis fel kell készülni rá, beleértve az ügyek rendbe tételét is. Ez magában foglalja a végrendelkezést is, és jogi képviselet mellett azt is meg kell hagynod családtagjaidnak és barátaidnak, milyen bánásmódban szeretnél részesülni, ha súlyos beteg leszel, vagy szellemileg annyira leépülsz, hogy nem leszel képes kontrollt gyakorolni életed felett. Ez részben arra jelent biztosítékot, hogy még akkor is kézben tarthatod életed, ha egy része felett elvesztetted az ellenőrzést, másfelől családtagjaidnak és barátaidnak is segíthetsz abban, hogy könnyebben folytassák nélküled, miközben megnyugtatja őket az a tudat, hogy pontosan a megfelelő dolgot tették érted.” Erin Sullivan : The Astrology of Midlife and Aging (Az életközép és az őregedés asztrológiája)
A harmadik Szaturnusz – ciklus – 89/90 év

82 – 89/90

Három teljes Szaturnusz – ciklus – a harmadik Szaturnusz – visszatérésig

E Szaturnusz ciklus általában a halált is magában foglalja, de még most is viszonylag kevesen érik meg. Még a legéleterősebbek egészsége is megrendül. Csak nagyon kevesen élnek tovább ennél a Szaturnusz – ciklusnál”.Jim D’Amato

A 80 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát: „Belegondolva, hogy a Szaturnusz a struktúrák változásának, életünk korlátai és határai elfogadásának a hírnöke, ideális esetben ez az időszak a 21 illetve az 52 éves korban átéltre emlékeztet. Asztrológiai párhuzamai közé tartozik a régi barátok elengedése, a felnőttkor új tartományaiba lépés. 21 éves korban a kamaszkori barátoktól való eltávolodásról és elválásról van szó, valamint egy olyan, váratlan fejlődésről, amely kihívás elé állítja a régi társasághoz tartozó barátokat. Sokan ebben a korban fejezik be tanulmányaikat és fiatal felnőttekként kirepülnek a világba, hogy látókörüket új, izgalmas tartományokban szélesítsék.

52 évesen az ember az érettség egy másik küszöbén találja magát, ahol a házasság és a gyereknevelés során szerzett barátok gyakran lemorzsolódnak, amikor az illető új területekre lép -pl mert nyugdíjba vonul, elköltözik, vagy egyszerűen azért, mert gondolkodásmódja és életstílusa megváltozik.
Nyolcvan évesen e témákban korlátozott az egyén választási szabadsága, így az átlépett küszöb majdnem teljes mértékben a családdal és a körülményekkel áll kapcsolatban. Ez az az életszakasz, amikor az illető már sziklaszilárd hiedelmrendszerrel és életfilozófiával rendelkezik, és kulcsfontosságú, hogy családtagjai és barátai ezt el is fogadják. Fölöttébb valószínűtlen ugyanis, hogy egy ennyire idős ember váratlanul nyitottá válna az új gondolkodásmódokra.

Ebben az életszakaszban az új kapcsolatok kialakítása nagymértékben attól függ, hol és hogyan él az illető (…) A modern életmentő-rendszerek, fájdalomcsillapítók, stb korában létfontosságú, hogy egy idős ember kontroll alatt tarthassa életét, különösen abban az esetben, ha már elvesztette az ellenőrzést fölötte. Korábban már említettem ( a 73 éves kori Szaturnusz – Szaturnusz szembenállásnál) milyen fontos, hogy korábbi életszakaszaiban döntsön élete minőségéről. Csak reménykedhetünk, hogy egy nyolcvan évnél idősebb ember még az előtt meghozta ezeket a döntéseket, mielőtt a modern orvostudománynak kellene megtennie helyette. ( Ford megj:  Tudom, tudom, a hazai egészségügyi ellátás ismeretében Erin Sullivan sorai tragikomikusan hatnak – de a könyve 2005-ben, egy akkor viszonylag jól működő, jóléti társadalomban jelent meg)

Művészek, írók, gondolkodók esetén ez az életszakasz nem a keresés, kutatás, vagy a kísérletezések időszaka, hanem az életmű összegyűjtéséé és időtálló alapokra fektetéséé. Ebben az életszakaszban az egyénnek elő kell készítenie és konszolidálnia kell élete munkáját és céljait, hogy ennek hatására eltölthesse az elégedettség és a hála érzése.
A hétköznapibb életet élő, földhözragadtabb típusok esetén, akiknél a családra és a megszerzett javakra helyeződik a fókusz, az elégedettség érzése a jól megélt élet élményéből és az ezért járó jutalmakból fakad. (…) Szerencsére húsz, negyven, 55 évesen nem ugyanazok az igényeink, mint 75, 80 éves korunkban, stb.” Erin Sullivan : The Astrology of Midlife and Aging (Az életközép és az őregedés asztrológiája)
A harmadik Szaturnusz – visszatérés

A harmadik Szaturnusz -visszatérés olyan útelágazás, amelyhez sokunk meg sem érkezik, de akik igen, feltéve, hogy fizikailag viszonylag egészségesek és és jól vezetik életüket, nagy megbecsülésnek örvendenek közösségükben, és ismerőseik illetve azok, akik gondjukat viselik, csaknem „szentnek” tekintik őket.

(…) Azok a kilencvenévesek, akikkel beszélgettem, nyíltan, érzelgősség és szomorúság nélkül beszéltek halálukról és vele kapcsolatos érzéseikről. Harmadik Szaturnusz -visszatérésüket megélve még hitelesebbekké váltak és újabb lépést tettek a családjukon túli nagy ismeretlenbe.
A 29 és fél éves kori első Szaturnusz visszatérés a családi mátrixból való felszínre bukkanás időszaka volt, valamint a családtól, mint elsődleges referenciaponttól való eltávolodásé. Első Szaturnusz – visszatérésükkor az emberek már valóban individuációjuk és felnőtté válásuk útján járnak. Átértékelik a családban és a világban elfoglalt helyüket is.
A második Szaturnusz visszatérés, mint láthattuk, az első átismétlése volt, amikor is a család újra az identitás fókuszába kerül, de abban az értelemben. Hogy az egyén idősebbé vált és van némi súlya a családban. Gyakori, hogy a második Szaturnusz visszatérés idejére már nem jelentenek problémát azok a családi témák, amelyek a negyvenes években gondot okoztak. Ez részben annak tudható be, hogy akárhány gyereke is van egy hatvanas személynek, érettebbé vált, egyszersmind ő maga is szelídebben, elfogadóbban tekint hatvan éves kori önmagára.
Kilencven éves korban a Mély-Én már a kozmikus család irányába terelget, az emberiség nagy családja felé, ahol mindenki egyenlő. Minél tudatosabban érkezett meg valaki ebbe a tiszteletreméltó korba, annál kevésbé tart útja következő állomásától. A jelenlben elsősorban az érdekli, hogy a kényelem, meleg, szeretet vegye körül és szabad lehessen. Erin Sullivan : The Astrology of Midlife and Aging (Az életközép és az őregedés asztrológiája)

 

A bejegyzés kiemelt illusztrációja: Roger Mattos fotómontázsa
Kapcsolódó

Életünk állomásai (Adrian Duncan)

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

Lélekkeresés az élet delén

A tranzitáló Szaturnusz jelentősége (Robert Hand)

A megvalósítás és az érés ciklusai . Általános tudnivalók az erőpróbáló Szaturnusz – tranzitokról

A tranzitok és progressziók pszichológiai megközelítése (Liz Greene)

A Szaturnusz  princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról (Erin Sullivan)

Szaturnusz ciklusok: a hétévente visszatérő viszketés

Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát (Robert Hand)

Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás (Robert Hand)

Erőpróbáló fényszögek: a kvadrát és az oppozíció

 

 

Könyvajánló

Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai

Erin Sullivan : The Astrology of Midlife and Aging (Az életközép és az őregedés asztrológiája)

Dr. Pressing Lajos : A Szaturnusz archetípusa

Bil Tierney : Twelve Faces of Saturn

Liz Greene : A Szaturnusz – egy régi démon – új megvilágításban

Liz Greene : Barriers and Boundaries

Robert Hand : Planets in Transit

Liz Greene : Az Uránusz a horoszkópban

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!