Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát | Robert Hand

Egy 29,5 éves Szaturnusz ciklus során a Szaturnusz kétszer képez kvadrátot önmagával. Ha tehát valaki 90 éves koráig él, hat ilyen kvadrátban lesz része: 7, 21, 36, 51, 66 és 80 éves korában. A Szaturnusz önmagával képezett erőpróbáló fényszögeiről a Szaturnusz negyedciklusai és a Hét évente visszatérő viszketés című bejegyzésekben részletesen szó volt. Bár az egyes életszakaszokban eltérő érettségi szinten és tudatossággal kezeljük a terítékre kerülő témákat, vannak közös motívumok. Kvadrátok esetén frusztráló szituációkban találjuk magunkat, amelyek újfajta alkalmazkodási módokat, az addigi hozzáállás megváltoztatását igénylik. Robert Hand összefoglalója a Szaturnusz – Szaturnusz kvadrátok általános sajátosságairól a Planets in Transit című könyvből.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Szaturnusz -Szaturnusz kvadrátok életkoroknak megfelelő témái :

7 éves kor körül: az első komolyabb kötelességek és feladatok – pl iskolakezdés. A jó és a rossz, fantázia és realitás megkülönböztetése, időérzék kialakulása, tejfogak elvesztése, a határok és a statusz quo témái. Ha egybeesik a szülők kapcsolatának 7 évenkénti krízisével, akár a családi struktúra is megváltozhat.
21 éves kor: több nyugati országban a nagykorúság kezdete. A felnőttkorba lépés nem mindig zökkenőmentes: az első munkahellyel és/ vagy felsőoktatási intézménnyel nagyobb szabadság, de nagyobb felelősség is jár; az otthonról való leválás és az életbe való kilépés feszültségei.
35 -36 éves kor (egyeseknél 37) : az első Szaturnusz visszatérés idején hozott szakmai, érzelmi döntések górső alá helyezése. A kiváltó ok lehet valamilyen megrekedés, veszteség, egészségi probléma.Új felelősségek vállalása, az élet deleként ismert szakasz „előszobája”.
51 éves kor: az öregedés tényének elfogadása.Sürgető szakmai kérdések merülhetnek fel, melyeket kezelnünk fel . Ebben az évben, társas viszonyainkban és autoritásszemélyekkel, céljainkkal és ambícióinkkal kapcsolatban feltorlódnak a kihívások.
66 éves kor: egyik fontos témája a kor által szerzett tudás szintézise és továbbadása. Bár a fizikai teherbírás korlátozott, szellemi értelemben még igen aktív és kreatív időszak lehet.
80 éves kor: Ebben az életszakaszban az egyénnek elő kell készítenie és konszolidálnia kell élete munkáját és céljait. A halál elkerülhetetlen tényének elfogadása. (ford megj)
E tranzit kritikus időszakot jelez életeben, amikor próbára teszik életed bizonyos területeit és tapasztalataidat. Főleg azokról van szó, amelyek hét évvel ezelőtt kezdtek jelentősebbekké válni számodra. E tranzitot leggyakrabban egy fajta identitáskrízisként élik meg, amikor is elkezded megkérdőjelezni mindazt, amit teszel. Ilyenkor egyszersmind önbizalom-krízisen is áteshetsz, és attól tartasz, rossz lépéseket tettél életed folyamán, vagy olyan irány mellett kötelezted el magad, amely nem szolgálja javadat hosszú távon. Triviális témákon most aligha fogod törni a fejed.

Időnként egy bizonyos esemény váltja ki ezt a fajta önvizsgálatot. Talán mások okoznak nehézségeket neked – különösen az üzleti életben vagy szakmai területeken. Talán kiszimatolták az előtted álló életszakaszt átható bizonytalanságnak az első jeleit. Ha ezek az emberek természetes versenytársaid, megpróbálhatják kihasználni látszólagos gyengeségedet. Munkáltatóid és feletteseid szintén megérezhetik bizonytalanságodat, és elkezdhetnek arról töprengeni, hogy vajon csakugyan te vagy a megfelelő ember arra a pozícióra, amelyet jelenleg betöltesz. Fel kell ismerned, hogy ebben az időszakban meg kell kérdőjelezned életed bizonyos aspektusait. De nehogy leblokkolj, és ne engedd, hogy hatalmába kerítsen az egzisztenciális félelem. Vizsgáld meg alaposan a dolgokat, aztán keríts sort a lehetséges és a megfelelőnek tűnő változásokra.
Minden olyan projekt, amelyet hét évvel ezelőtt kezdtél el, és önmagad valamennyi olyan új aspektusa, amely abban az időszakban került felszínre, megmarad e tranzitot követően is, ha megmaradásra érdemes. Ez a tesztelés időszaka, és minden jobb lesz, ami kiállja a próbát. Semmiért nem kár, ami nem megy át a vizsgán. Nemsokára olyan stabil és gyümölcsöző életszakaszba lépsz, amikor felismered a jelenlegi események értelmét. Valójában, ha tényleg tudatosan kezeled életedet és céljaidat, egyáltalán nem kell valódi krízisen átesned. Csupán olyan időszakban lesz részed, amikor górcső alá veszed, mi működik életedben és mi nem. Külvilággal kapcsolatos nehézségeid ilyenkor arról adnak jelzést, mit kellene tenned.

Mivel a Szaturnusznak sok köze van ahhoz, hogyan érzékeled magadat és miben különbözöl másoktól, nagyon valószínű, hogy ez a tranzit hatással lesz kapcsolataidra. A Szaturnusz – tranzitok hatására az ember úgy érezheti, mintha eltávolódna másoktól. Így bizonyos kapcsolatok ilyenkor lezárulhatnak. Ebben az esetben is vizsgálódj, értékelj és ahol szükséges, eszközölj kiigazításokat. Ne ítéld el magad és ne érezz bűntudatot hiányosságaidért. A tettek sokkal többet érnek a sopánkodásnál !
Megjegyzés

Többször rámutattam már, hogy a „receptkönyveket fenntartással kezelem és másoknak is azt ajánlom. Az ilyen összefoglalók nagyon hasznosak lehetnek, de ha kizárólag belőlük próbáltok összelegózni egy elemzést vagy megérteni egy időszak minőségét, a melléfogás borítékolható. A jelenlegi receptgyűjtemény a legigényesebbek közül való: Robert Handnek, a ma élő egyik legnagyobb asztrológusnak az első munkája. A  Planets in Transits; Life Cycles for Living ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) c. könyv  személyi horoszkópok bolygóival főfényszögeket – együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás – képező tranzitbolygókat és ezek házakon való átvonulását vizsgáló, több mint 500 oldalas összefoglaló 1976 – ban jelent meg, de mit sem veszítetett aktualitásából. Asztrológiát kezdő – középhaladó szinten tanulók számára ajánlható a leginkább, de csak azzal a kikötéssel (amire egyébként a szerző is felhívja a figyelmet), hogy egy tranzit mindig csak a többi, egyidejűleg érvényesülő hatás és a személyi horoszkóp sajátosságaival összefüggésben vizsgálható. A hatások elbírálása a klasszikus asztrológia szabályai szerint történik úgy radix mint tranzit esetében. Sajnos ez a könyv sem érhető el magyarul.

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó

Ajánlott szerzők : Robert Hand

Egy posztmodern asztrológia irányában (Robert Hand)

Szaturnusz hét éves negyedciklusai

Életünk állomásai (Adrian Duncan)

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

Lélekkeresés az élet delén

A tranzitáló Szaturnusz jelentősége (Robert Hand)

A megvalósítás és az érés ciklusai . Általános tudnivalók az erőpróbáló Szaturnusz – tranzitokról

A tranzitok és progressziók pszichológiai megközelítése (Liz Greene)

A Szaturnusz  princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról (Erin Sullivan)

Szaturnusz ciklusok: a hétévente visszatérő viszketés

A Szaturnusz hét éves negyedciklusai

Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás (Robert Hand)

Erőpróbáló fényszögek: a kvadrát és az oppozíció

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!