Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás | Robert Hand

Egy 29,5 éves Szaturnusz ciklus során a Szaturnusz egyszer képez szembenállást önmagával. Ha tehát valaki 90 éves koráig él, három ilyen oppozícióban lesz része: 14, 43/44, és 73 éves korában. A Szaturnusz önmagával képezett erőpróbáló fényszögeiről a Szaturnusz hét éves negyedciklusai és a Hét évente visszatérő viszketés című bejegyzésekben részletesen szó volt. Bár az egyes életszakaszokban eltérő érettségi szinten és tudatossággal kezeljük a terítékre kerülő témákat, vannak közös motívumok. Szembenállások esetén a frusztráció szintén adott, de inkább a külvilágból érkező támadásként érzékeljük. Az ezzel párhuzamos belső konfliktust nem mindig, vagy nem azonnal sikerül azonosítani. Robert Hand összefoglalója a Szaturnusz – Szaturnusz szembenállások általános sajátosságairól a Planets in Transit című könyvből.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Szaturnusz -Szaturnusz szembenállások életkoroknak megfelelő témái :

14 éves kor : az első szembenállás. Berobban a kamaszkor, legfontosabb témáival, az autoritásfigurák (szülők, tanárok, nevelők), szabályok, feladatok elleni lázadással. Önkeresés, erős önállósági törekvésekkel, melyeket abban a formában még nem lehet megvalósítani. A saját és a másik fél határainak a tesztelése. Az én és a másik fél közötti ellentétek segítik a saját identitás kialakulását.
43/44 éves kor: a második szembenállás. Bizonyos szempontból rímel a 14 éves kori oppozíció témáira. Az első Szaturnusz visszatérés első komolyabb teszje. Nagy döntések, nagy változások időszaka. Nem teljesen új kezdet, de nagyon jelentős fordulópont. Csak az ezt megelőző vagy nagyjából vele egy időben zajló Uránusz – Uránusz szembenállással, meg a többi élet dele tranzittal együtt értelmezhető. Egyfelől igaz az a mondás, miszerint az élet csak 40 után – pontosabban e szembenállást követően kezdődik, másfelől azonban egy fajta vízválasztó, amikor is körvonalazódik: mit sikerült eddig elérni, mi az, ami még reálisan elérhető, és mit kell elengedni.
73 éves kor: harmadik Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás. Ezzel az oppozícióval kezdődő szakasz az ún életvégi krízis periódusa is. A megvalósítatlan célok, az orvosolatlan sebek elfogadása fontos feladat. Az anyagiakon kívül a lelki/ szellemi értelemben vett hagyaték is lényeges téma.(ford megj)
E tranzitra adott reakciód nagymértékben attól függ, hogyan kezelted életedet az elmúlt néhány év folyamán. Tizennégy évvel ezelőtt, amikor a Szaturnusz legutóbb együttállást képezett radix Szaturnuszoddal, sokféle újrakezdésben volt részed és új tudatossági szintről kezdtél tekinteni életedre. Talán munkahelyeket váltottál vagy egy teljesen más munkaterületre léptél. A régi kapcsolatok talán megszakadtak és újak kezdődtek. Ha dolgaid jól alakultak, valószínűleg úgy érezhetted, a helyes ösvényen vagy.

Hét évvel ezelőtt, amikor a tranzit Szaturnusz legutóbb kvadrátot képezett horoszkópod Szaturnuszával, ezek az új kezdetek átestek az első próbatételen. Ebben az időszakban, akár tudatában voltál, akár nem, az tesztelődött, mennyire állnak a valóság talaján és mennyire életképesek kezdeményezéseid. Ha akkoriban nem takarítottad el életed rosszul működő struktúráit és mintáit, ez a tranzit meglehetősen nehéz lesz. Azok a régi kudarcok, amelyeket nem kezeltél kielégítő módon az elmúlt évek folyamán, most alaposan megnehezítik életedet. Azonban mindaz, amit jól kezeltél, most eléri a csúcspontját, és gyümölcsözőbben fog működni, mint valaha. Ez a Szaturnusz- Szaturnusz ciklus legfontosabb ismérve.
Munkádban kiemelkedően sikeres lehetsz, egyszersmind felelősséged is megnövekszik. Ebben az esetben rendkívül keményen, de nagyon eredményesen fogsz dolgozni. Másfelől azonban bizonyítékok sokassága figyelmeztethet arra is, hogy egyáltalán nem a megfelelő területen vagy. Ez oly módon nyilvánulhat meg, hogy szakmai területeken rendkívüli nehézségekkel szembesülsz, például kollégáid vagy feletteseid összes törekvéseidet keresztezik. Ha feletteseid nem elégedettek teljesítményeddel, teljesen át kell értékelned munkádat. Amennyiben jól dolgozol, ez arra utaló jel lehet, hogy a munka nem megfelelő számodra. De emiatt nem kellene kételkedned magadban vagy kétségbeesned. Nyugi, a helyzet inkább arról szól, hogy valami mást kéne csinálnod. Fordítsd energiát annak kiderítésére, hogy mit is, ugyanis a helyzet nem reménytelen.

Hasonlóképpen, azok a kapcsolatok, amelyeket nem hoztál rendbe néhány évvel ezelőtt, a legutóbbi Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát időszakában, most igencsak összegubancolódnak és nagyon valószínű, hogy teljesen meg is szakadnak.
Ha jól haladnak ügyeid, az anyagiakat illetően e tranzit csúcspontot is jelezhet életedben. A struktúrák, amelyket fel kellett építened e Szaturnusz-ciklus folyamán, felépültek. Mostanra pontosan azt a hatást gyakoroltad másokra, amit gyakorolnod kellett. Olyan, mintha azt mondanád a világnak : „Íme, ez vagyok én’”. Na most, a következő 14 év folyamán a világ meg ezt válaszolja: „ És íme, ezek a következményei annak, hogy az vagy, aki vagy”.

Ha e tranzit folyamán szerzett élményeid nem nevezhetők sikerszériának, a következő tizennégy év alatt összegyűjtheted a következő próbálkozáshoz szükséges forrásokat. Erre majd akkor kerül sor, amikor a Szaturnusz újra együttállásba kerül radix Szaturnuszoddal. Persze addig is lehetnek produktív időszakaid – feltéve ha kitakarítasz mindent, ami most nem működik.

Megjegyzés

Többször rámutattam már, hogy a „receptkönyveket” fenntartással kezelem és másoknak is azt ajánlom. Az ilyen összefoglalók nagyon hasznosak lehetnek, de ha kizárólag belőlük próbáltok összelegózni egy elemzést vagy megérteni egy időszak minőségét, a melléfogás borítékolható. A jelenlegi receptgyűjtemény a legigényesebbek közül való: Robert Handnek, a ma élő egyik legnagyobb asztrológusnak az első munkája. A  Planets in Transits; Life Cycles for Living ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) c. könyv  személyi horoszkópok bolygóival főfényszögeket – együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás – képező tranzitbolygókat és ezek házakon való átvonulását vizsgáló, több mint 500 oldalas összefoglaló 1976 – ban jelent meg, de mit sem veszítetett aktualitásából. Asztrológiát kezdő – középhaladó szinten tanulók számára ajánlható a leginkább, de csak azzal a kikötéssel (amire egyébként a szerző is felhívja a figyelmet), hogy egy tranzit mindig csak a többi, egyidejűleg érvényesülő hatás és a személyi horoszkóp sajátosságaival összefüggésben vizsgálható. A hatások elbírálása a klasszikus asztrológia szabályai szerint történik úgy radix mint tranzit esetében. Sajnos ez a könyv sem érhető el magyarul.

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó

Ajánlott szerzők : Robert Hand

Egy posztmodern asztrológia irányában (Robert Hand)

Szaturnusz hét éves negyedciklusai

Életünk állomásai (Adrian Duncan)

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

Lélekkeresés az élet delén

A tranzitáló Szaturnusz jelentősége (Robert Hand)

A megvalósítás és az érés ciklusai . Általános tudnivalók az erőpróbáló Szaturnusz – tranzitokról

A tranzitok és progressziók pszichológiai megközelítése (Liz Greene)

A Szaturnusz  princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról (Erin Sullivan)

Szaturnusz ciklusok: a hétévente visszatérő viszketés

Erőpróbáló fényszögek: a kvadrát és az oppozíció

Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát (Robert Hand)

Az élet delétől esedékes feladatok (Hasznos idézetek)

Lélekkeresés az élet delén

Uránusz – Uránusz szembenállás: az utolsó esély ?!

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!