A második Szaturnusz – visszatérés

“Az ötvenes évek közepén egy alapvető váltás zajlik le, amikor is a már leélt élet túlsúlyba kerül a halálig hátralevő időhöz képest. Véleményem szerint ez a váltás egy, az eddiginél beteljesültebb élet katalizátora lehet, hiszen ha megengedjük neki, egyre inkább befelé tereli eddig inkább kifelé irányuló figyelmünket….Röviden: sikeres váltás esetén a hangsúly belső központunkra terelődik, és ez most lehetővé teszi, hogy inkább közvetlenül tapasztaljuk meg önmagunkat ahelyett, hogy ezt másokon való kapcsolatunkon keresztül tennénk, mint eddig ” Peter O’ Connor

Blue Moon Astrology| Elaine Kalantarian

 

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mi a Szaturnusz – visszatérés ?

29 és 30 éves korunk között, aztán 50-es éveink végére életutunk egyik jelentős asztrológiai ciklusa végére érkezünk. Erre akkor kerül sor, amikor a Szaturnusz teljesen körbejárja születési képletünket, aztán „hazatér” – vagyis eléri pontosan azt a fokot, amelyen születésünk pillanatában állt. A tranzit Szaturnusz ekkor pontos együttállást képez radix Szaturnuszunkkal.

Ekkor fontos, a következő életszakasz kezdetét jelző küszöböt lépünk át. Talán most először ébredünk halandóságunk tudatára, rájövünk, rohamosan telik az idő, komolyan számot kell vetnünk magunkkal és ki kell találnunk mihez kezdünk életünk értékes adományával. A legtöbb asztrológus életünk egyik legfontosabb és a felnőtté válást, érést leginkább kikényszerítő tranzitnak tekinti a Szaturnusz visszatérést.

A Szaturnusz célja a tökéletesedés. A bánat, késlekedés, csüggedés, behatároltság, megfosztottság fegyelmező folyamatain keresztül az ember megtanulja, hogy az életnek nem az örömök hajszolása a célja, hanem az, hogy tapasztalatra, türelemre, bölcsességre, együttérzésre tegyen szert. A dezintegráció folyamata révén az öreg, az elavult, a használhatatlan, megkövesedett formák szétesnek, hogy jobbak, szebbek, hasznosabbak, rugalmasabbak váltsák fel őket. Tapasztalatot szerezve, türelmet, önfegyelmet gyakorolva, kitartással átalakíthatjuk a Szaturnusz olyan negatív megnyilvánulási formáit, mint a túlzott kételkedés, félelem, elnyomás, materializmus, az önátadásra való képtelenség. Ily módon kifejleszthetjük magunkban a Szaturnusz pozitív tulajdonságait – pl. az önbizalmat, megbízhatóságot, alázatot, bölcsességet, együttérzést. A Szaturnusz csendjében, visszavonultan, szemlélődés, meditáció, koncentráció révén, a bennünk élő Öreg Bölcshöz fordulva irányításért, türelmet gyakorolva elérhetjük, hogy a Szaturnusz segítőnkké váljon. Ez megkönnyíti karmánk cipelését, eredményesebben teljesítjük azokat a próbatételeket, amelyekkel szembesít az élet, végül pedig elérhetjük azt a fejlettségi szintet, amelyet mindannyiunknak el kell érnünk az evolúció folyamán.„A Szaturnusz – visszatérés mindig a nagy váltás ideje. Új kapcsolatok kezdődnek, míg mások drasztikusan véget érnek. Talán elköltözöl, elveszted a munkád vagy újat kezdesz, amely több beteljesülést ad. Ha meglévő kapcsolatod nem működött kielégítően, talán úgy döntesz, hogy véget vetsz neki. Ez életed más, olyan aspektusaira is érvényes, ahol túlzott toleranciát tanúsítottál. Bizonyos dolgok ez idő tájt sokkal sürgetőbbé válnak, mint egyébként. ‘Tudatosan vagy tudattalanul – ilyenkor mindent lenyesegetsz, ami nem lényeges valódi önmagad szempontjából.’ – írja Robert Hand Tranzitok c. könyvében.” Isabel Hickey

Az öregeknek kutató útra kell menni
Nem fontos az itt meg az ott
Fontos csak a csönd és a mégis előre
Egy másfajta telítettségbe
Új egyesülésbe, mélyebb kapcsolatba
A sötét hidegen át, az üres kietlenségen át,
A hullámzúgáson, a szélzúgáson, a viharmadár meg a barna delfin
Nagy vizein át. Végemben a kezdet”

T.S. Eliot: Négy kvartett, East Coker 

Hatvanhoz közeledve: a második Szaturnusz visszatérés

Az első Szaturnusz – visszatérés a gyerekkori keretek elengedéséről és a felnőttkor elfogadásáról és a gyerekkor azon kísérteteinek elűzéséről szól, amelyekhez még mindig ragaszkodsz valamilyen formában. Ha eddig még nem tettük meg, most el kell köteleznünk magunkat életutunk mellett. A második Szaturnusz visszatérést követően éppen ellenkezőleg, a karrier és a társadalmi sikerek háttérbe szorulnak, figyelmünk befelé irányul, önmegvalósításunk kerül a fókuszba. A világi dolgok talán már nem vonzanak annyira; több időt szeretnénk tölteni önmagunk társaságában, befelé figyelve. Nyilvános szereplésünk, amely a teljesítményre, versengésre, elért eredményekre helyezte a hangsúlyt és olyan fontos volt az elmúlt 29 év során, kezd veszíteni jelentőségéből.

“….Mindezekben a dolgokban az a legrosszabb, hogy okos és képzett emberek csak morzsolgatják éveiket, miközben az ilyesféle változások lehetőségéről mit sem tudnak. Teljesen fölkészületlenül kezdik el életük második felét. Vagy akadnak valahol iskolák, nemcsak felső – de felsőbb fokúak, negyvenéveseknek, amelyek éppúgy a rájuk váró életre készítenek föl, amint az alap, közép-és felsőfokú iskoláink a világ és az élet ismeretébe vezetik be fiataljainkat? Nem, a legmélységesebb felkészületlenséggel lépünk az élet délutánjába, sőt ennél is rosszabbul: eddigi ideáljaink és igazságaink hamis előfeltételezésével tesszük ezt. Életünk délutánját nem élhetjük ugyanazon program szerint, mint a délelőttöt, mert ami délelőtt sok, az estére megfogyatkozik, s ami délelőtt igaz, az estére már nem az. Túl sok öreget kezeltem ahhoz s pillantottam be lelkük titkos kamráiba, hogy ne lennék megrendülve ennek az alapszabálynak az igazságától.

Az öregedő embernek tudnia kellene, hogy élete nem hág magasabbra s nem terjed ki, hanem kérlelhetetlen belső folyamat kényszeríti ki az élet szűkebbre fogását. Ha a fiatalkorú túl sokat foglalkozik önmagával, az csaknem bűn, vagy legalábbis veszély, az öregedő embernek viszont kötelessége, hogy komoly figyelmet szenteljen legbensőbb önmagának. A Nap bevonja sugarait, hogy önmagát világosítsa meg, miután fényét egy világra pazarolta el. Ehelyett egy sor öreg inkább arra adja a fejét, hogy hipochonder, fösvény, elvek megszállottja, múlt idők magasztalója vagy éppen örök siheder legyen, mély-önmaga megvilágosodásának szánalmas pótléka, ami azonban elmaradhatatlan következménye annak az őrültségnek, amely szerint az élet második felét az első alapelveknek kell kormányozniuk.” C. G. Jung: Az élet delén (Mélységeink ösvényein, 17. old.)

Időapó, a Szaturnusz 29-éves tranzit-ciklusai három, jól megkülönböztethető szakaszra osztják életünket: gyerekkorra, felnőttkorra és az öregkorra. Ötvenes éveink vége felé a Szaturnusz átkalauzol bennünket ebbe a jelentős fázisba. Peter O’ Connor így ír róla Szembenézés az ötvenes évekkel című könyvében. „Az ötvenes évek közepén egy alapvető váltás zajlik le, amikor is a már leélt élet túlsúlyba kerül a halálig hátralevő időhöz képest. Véleményem szerint ez a váltás egy, az eddiginél beteljesültebb élet katalizátora lehet, hiszen ha megengedjük neki, egyre inkább befelé tereli eddig inkább kifelé irányuló figyelmünket….Röviden: sikeres váltás esetén a hangsúly belső központunkra terelődik, és ez most lehetővé teszi, hogy inkább közvetlenül tapasztaljuk meg önmagunkat ahelyett, hogy ezt másokon való kapcsolatunkon keresztül tennénk, mint eddig.” 

Kapcsolódó 

 

Szaturnusz – visszatérések tematikus oldala

Szaturnusz – tranzitok tematikus oldala

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!