Jupiter – Plútó kölcsönhatások

Amikor a Mikulás találkozik az Alvilág Urával

„Amikor a kozmosz Mikulása találkozik az Alvilág Urával, sok minden megtörténhet.Mélyebb rálátást (Plútó) nyerhetsz a világegyetem működésére (Jupiter), mint valaha. De kaphatsz egy gigantikus (Jupiter) fenéken billentést (Plútó) is, amitől pillanatok alatt valódi feladataidnál fogsz landolni”– írta egy réges -régi cikkében Robert Wilkinson, az Aquarius Papers szerzője a Jupiter – Plútó konjunkciókról. Hasonlóan vélekedik Bil Tierney is a Jupiter – Plútó tranzitok általános sajátosságairól. Jóllehet a Békességben a Plútóval című könyve a születési képlet Jupiterét érintő Plútó- tranzitokról ír, nagyon sok hasznos információ van a két bolygó közötti kölcsönhatások általános jellemzőiről, az egészséges és a problémás megélési lehetőségekről. A magyarul is elérhető könyv tudtommal már nehezen szerezhető be, ezért kiválogattam néhány témába vágó idézetet.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Tierney meglátásai a kollektívumot érintő Jupiter – Plútó fényszögek esetén is helytállók, főleg ha azok erőpróbálók. Ilyenkor a leírtakat tágabb összefüggésekben kell értelmezni. Akiknek radixában egyébként is van Jupiter- Plútó fényszög, és/vagy a két tranzitbolygó a radix Jupiterrel-Plútóval kapcsolódik, érzékenyebben reagálnak e hatásokra. Hogy ki milyen formában, a képletek egyéni sajátosságaitól függ. 

Egyéni és kollektív szinten is fokozottan érvényesek a leírtak a Jupiter – Plútó ciklusok kezdetét jelző együttállásokra. Érdemes nagyon figyelmesen olvasni az idézett fejezetrészeket, ugyanis sokat segíthetnek a 2020-as Jupiter – Plútó ( /Szaturnusz) hármas konjunkcióhoz kapcsolódó válság gyökereinek megértésében, a tanulságok levonásában és – egyéni szinten – a helyzet kezelésében is. (Persze a Szaturnusz – Plútó, Jupiter – Szaturnusz együttállások analógiáival sem árt közben képben lenni).

Hogy egy közösség mit képes tanulni belüle, más kérdés. Tierney egyébként 1999-ben írta ezt a könyvét, magyarul 2003-ban adta ki az Édesvíz kiadó, Résch Éva fordításában. Én 2004-ben olvastam először, nagy hatást tett rám és még mindig tetszik. Bár akkoriban a legtöbben kinevettek, e könyvnek fontos szerepe volt abban, hogy rendkívül veszélyesnek lássam az adott időszakban még igen népszerű, és teljesen biztonságosnak tartott valutahitel konstrukciókat. ( Nincs semmiféle pénzügyi képzettségem, üzleti érzékem nagyjából a nullával egyenlő, jómagam rendkívül szerényen élek. Pénzcsináló tippeket sajnos sem asztrológusként sem magánemberként nem tudok adni 🙂 Mindössze arról van szó, hogy időnként csírájában képes vagyok felismerni a hülyeséget, Tierney könyve pedig biztosabbá tette következtetéseimet.)

A Nyilas Plútó -tranzit időszakával egybeeső más fajta ámokfutásokat is jól tudtam értelmezni segítségével, és a Plútó jegyváltását kísérő 2008-as gazdasági padlóban sem találtam semmi meglepőt. ( Különös tekintettel a valutahitelek bedőlésére ). A jelenlegi helyzet előzményeit, tanulságait és lehetséges gyógymódjait illetően a Békességben a Plútóval-nak nem csupán ez a fejezete marad aktuális olvasnivaló. A 2019-es Nyilas Jupiter tranzit lufiit követően még sokkolóbb lehet az egyébként sem szívderítő 2020-as Jupiter – Plútó találkozó. (Korábbi posztjaimban, pl. itt, itt, itt , itt , legnyomatékosabban  itt ezt is többször jeleztem)
„A Plútónak sokkal kedvezőbb a Jupiterrel dolgozni [ mint a Szaturnusszal] , hiszen az nyitott az új taoasztalatokra, és minden helyzetből megpróbálja a legjobbat kihozni, még akkor is, amikor ebbe a megközelítésbe némi opportunizmus vegyül. Ráadásul a Jupiternek ugye megvan a maga látomása a szebb és jobb jövőről. A Plútó tudja, hogy a rombolás fázisát követően újra építkezni kell, a Jupitert pedig mindig lázba hozzák az új vállalkozások”. (…)

A Jupiter és a Szaturnusz a „szociális” bolygók kategóriájába tartoznak, hiszen a társadalom hosszú távú céljait támogatják. Az ő esetükben a Plútónak nem kell a sokszor pitiáner személyes ügyekkel vesződnie (azokkal, amelyek oly rendkívül fontosnak tűnnek az önelégült, magának kizárólagos figyelmet követelő ego számára). A Jupiter kizárólagos törekvése az, hogy teremtsük meg a grandiózus lehetőségek és az ideális közösségi kapcsolatok szociálisan építkező univerzumát. Azt akarja, hogy szüntelenül keressük a magasabb intellektualitásra alkalmas légteret és emberi lehetőségeinket földi tapasztalatszerzésünk fejlesztésére használjuk. A kollektív fejlődés reményét is tőle kapjuk, s ő segít bíznunk az emberiség szebb jövőjében. A Jupiter tüzes bolygó, nagyon erős mentális orientációval – bár ugyanakkor a humánus filozófáláshoz is kiváló érzéke van – aki egyben remek teoretikus is.

Ennek ellenére, ahogy az iparilag fejlett országok jupiteri értelemben egyre gyarapodnak, úgy válik egyre nehezebbé a megszervezésük és a működtetésük. A nagyobb nem mindig jelent egyúttal jobbat is, mint ahogy a mennyiség sem garantálja a minőséget. A társadalmi fejlődés, különösen egy profit-orientált , materialista szemlélettel párosulva, súlyos humán áldozatokkal járhat. Lassan ott tartunk, hogy rengeteg döntést kell hoznunk minden áldott nap, s a választható alternatívák száma is iszonyúan megnőtt. Bár ez úgy hangzik, mint atársadalmi szabadság vívmánya, a valós gyakorlatban egyáltalán nem olyan könnyű megtalálni a legjobb választást. Életünk mérhetetlenül bonyolulttá válik és lassan darabjaira hullik szét. Amikor a Jupiter a kulturális fejlődés felszínére koncentrál, és elkendőzi a felfuvalkodott, mindent elnéző társadalom rejtett gyengeségeit, akkor kollektíven meredhetünk a messzeségbe, de nem a mélységbe. Na, itt lép be a Plútó, hogy e mindig derűlűtó, „fel és a távolba” tekintő bolygónak megmutassa, hogyan festenek a dolgok itt „lent a mélyben”.

A mitikus Jupiter (Zeusz) soha nem ruccant le az alvilágba (valószínűleg azért, mert hallotta, hogy odalent nincsenek ablakok, madarak és nagy népünnepélyek). Mindig valaki mást küldött maga helyett, ha dolga akadt a Plútóval ( a nyűgös dolgokat jobb lepasszolni). Hádész talán túl sötét hely volt neki, túlságosan nyomasztó, és túlzottan emlékeztett az emberi sors fájdalmaira és magára az emberi halandóságra. Plútó pedig mindezek között otthon van.

Amikor a Plútó születési képletet éri tranzitban, úgy érezzük, az életet, mint egy széles vásznú panorámaképet kell végre alaposan megszemlélnünk, és végső célját is szemügyre kell vennünk, mivel mindkét bolygó széles sávokban gondolkodik. (Ez a kollektívumot érintő, Jupiter – Plútó fényszögeknél is így van, főleg ha azok erőpróbálók. Akiknek radixában egyébként is van Jupiter- Plútó fényszög, és/vagy a két tranzitbolygó a radix Jupiterrel-Plútóval kapcsolódik, érzékenyebben reagálnak e hatásokra. Hogy ki milyen formában, a képletek egyéni sajátosságaitól függ. Egyéni és kollektív szinten is fokozottan érvényesek a leírtak a Jupiter – Plútó ciklusok kezdetét jelző együttállásokra). Itt az ideje spirituális értékeink felélesztésének, illetve vallásos meggyőződésünk felülvizsgálatának. Valóságosak-e számunkra ezen értékek és hitünk? Az univerzumba és az emberiségbe vetett hitünket kell megújítanunk. A Jupiternek létfontosságú egy vízió, hogy a legjobbat hozhassa ki magából (és néha a legrosszabbat). A Plútó pedig azt akarja, hogy ez a vízió a legmélyebb, legautentikusabb énünk legyen. A Jupitert tranzitban érintő Plútó azt is el szeretné érni, hogy szembesüljünk képmutatásunkkal; felhívja a figyelmet azokra az időszakokra, amikor ugyan nyilvánosan a jupiteri ideálokat vagy szociális értékeket hirdetjük, ám életünket mégsem sikerül azok szerint is élni. A Plútó szándéka az, hogy valóban azt gyakoroljuk, amiket prédikálunk, különben lesüpür bennünket a pulpitusról, és elzavar bennünket hamis, önelégült énünkkel együtt.

(…)

A Plútó mindemellett csodálja a Jupiter optimizmusát, mellyel mindig nagyot mer álmodni, hatalmas kockázatot vállalni, és folyton a szebb és jobb jövőt látja maga előtt. Maga a tranzitáló Plútó is megköveteli persze bizonyos fokig akockázatvállalást, amennyiben követelései között szerepel múltunk füstbe ment terveinek vagy álomtalan nihiljének elföldelése is, hogy annak helyére egy új életcélt állíthassunk. Lehetőségeinket csupán görcsös biztonságvágyunk korlátozza, ha ezt el tudjuk engedni, akkor a helyére állított hittel a nagyobb célokat is el tudjuk érni. A Jupiter azt sugallja, még rengeteg dolgot nem tudunk a világról, míg a Plútó a kozmosz megismerésének vágyát csepegteti belénk. Ez a tranzit nagy előrelépést hozhat számunkra a spirituális ösvényeken, de csak ha nem esünk bele az ideológiai fanatizmus csapdájába.
Megnövekedett étvágy

(..) ez a Plútó-tranzit felfokozza a mind magasabb szintű elégedettség elérése iránt velünk született jupiteri késztetéseket (ami azért lenyűgöző, mert a Jupiter eleve meg van győződve arról, hogy semmi sem lehetetlen). Eszméink, elképzeléseink megvalósítására irányuló belső sürgetésünk inspiratív ereje soha nem látott magasságokba emelhet minket. A Plútó ellenben megköveteli, hogy a Jupiter tudatosítsa az élet lehetséges mélységeit is, s ez olyasmi, amivel az örök optimista Jupiter nem szívesen néz szembe.

A Jupiter kristálytiszta oldala mindig jó munkát akar végezni, és igen jószívű, amikor emberekkel akad dolga, ugyanakkor könnyen válik felszínessé, és erősen vonzzák az image-növ elő társasági sikerek csapdái. Gyakran inkább világi bolygó, hatalmas étvággyal az élet luxusélvezetei iránt ( a mártír hajlamú Neptunusz az, aki egekbe magasztalja a világi kényelemről való lemondást.) a Jupiter nem mindig cssupán arra összpontosít, amitől lelkünk szárnyra kap (hacsak nem a lottónyeremény vagy a részvényeken szerzett busás haszon nem számít annak. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy mindig elkerüli, hogy keze bemocskolódjon az élet sötétebb, alvilági mocskával. A túl sok emberi nyomorúsággal való találkozás elbátortalanítja és levertté teszi – de hát ez már a Plútó szerepe, nem igaz ? Ezzel a konstellációval bizony nehéz elkerülni a felkavaró színhelyeket és látványokat. Ez van, Jupiter, időnként neked is el kell veszítened ártatlanságodat !

Elméletileg lehetséges, hogy egyes jupiteri személyek sikeresen jótékonykodnak, összehoznak egy alapítványt a messze távol nyomorgók szenvedéseinek megkönnyítésére, majd másnap elmennek és vesznek maguknak egy Jaguárt, és eszükbe sem jut eltüprengeni a paradoxonon. Számukra az élet bősége magától értetődő jelenség és szinte észre sem veszik, hogy gyakran értelmetlen anyagi javak hajszolására fecsérlik értékes forrásaikat. A Jupiter abból indul ki, hogy mindent megkaphatnak az élettől, csak meg kell nyílniuk az univerzum bőkezűségének, és sosem szabad megkérdőjeleznünk önnön érdemességünket. Végül is az univerzum oly hihetetlenül gazdag, miért is ne jutalmazná az olyan relatív jólelkeket, amilyenek mi vagyunk ? Ez a fajta pozitív filozófia igen kedvező, és még hasznos is, ha nem vezet sznobsághoz, arroganciához és más viselkedési szavarokhoz, amelyek abból fakadnak, hogy Isten kiválasztottjának képzeljük magunkat. Ha túl rámenősen reklámozzuk saját magunkat , a Plútó különös élvezettel fog letaszítani a magas lóról és bankszámlánkat is örömest fogja leapasztani. De erről később.

A Jupiter legalább annyira a külsőre, kívülre fókuszál, amennyire a Plútó a belső világra összpontosítja figyelmét. Egy extrovertált, tüzes bolygóval van dolgunk, akit jelenleg egy befele forduló, magánykedvelő vizes bolygó látogat meg, aki a túlzott társasági életet kifejezetten hátránynak tekinti. (Ellentmondásos ugyan, de a reformok és a szociális vállalkozások terén a Plútó mindig a tömegekre is kíván hatni, de mindig biztonságos érzelmi távolságból.) Ki kell alakítanunk tehát egy működőképes egyensúlyt. Ha a tranzit fényszöge szextil vagy trigon, mindkét bolygó hatását kevésbé fogjuk kényszerítőnek érezni, tehát nem helyezünk akkora hangsúlyt étvágyunk kielégítésére. Ilyenkor a Plútó kevésbé nyersen követeli akaratának teljesítését, a Jupiter pedig élvezhet néhány előnyt, de nem lesz túl falánk.

Az együttállás, kvadrát, kvinkunx szembenállás esetében azonban a Jupiter hajlamos teljesen kikelni magából, amikor kibillenti a Plútó szélsőségessége. Küzdelmünk nem ismer határt, ha valamit nagyon kívánunk – tudnun k kell azonban az éktelen gyomorfájásról, ami a mohó zabálás után következik! Mégse a Plútót hibáztassuk, hiszen ő az, aki leginkább az önkontrollra szeretne megtanítani bennünket, és szegény Jupiter az, aki borzasztóan nehezen fogadja el a korlátozást.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Hagyd meghalni a hitedet !

Hogy mit hiszünk a ránk váró szebb jövőről, és hogy hogyan állunk hozzá életünk kiteljesedésének reményeihez, az radix Jupiterünk helyzetétől függ. Miben hiszünk ma? A Plútó azt akarja, hogy tudjuk: reményeink valóra válnak, és megemelik életünk minőségét a jövőben. Hitünk és reménységünk vajon összhangban van egész lényünkkel, vagy gyermekkorunkban ránk ragasztott és vakon elfogadott hitünk maradéka csupán, melyek talán beszélő viszonyban sincsenek valódi természetünkkel ? Egy ember családjának vallása jó példa erre a dilemmára. Rengetegen érezzük úgy, hogy kinőttünk gyermekkorunk vallási doktrínáit, s bár megtartottuk a régvolt praxis lényegi értékeit, megtaláltuk a módját egy jóval személyre szabottabb spiritualitásba való beillesztésének.

A hozzánk hasonlók számára a Plútó tranzitja a hit elmélyítését hozhatja, hiszen támogató szempontokkal gazdagíthatja a jelenleg előttünk megnyíló lehetőségek kiaknázását. Valószínű, hogy ebben az időszakban gyakran találkozunk olyan „bölcs” emberekkel, akik segítségünkre lesznek a spirituális megértésben, a Plútó gyakorlatias megközelítésében. Sokat megtudhatunk gyerekkori hitünk rejtett gyökereiről, hogy a kivonatolt lényegi tartalmait átemelhessük jelenlegi filozófiánkba. Az egész folyamatot nagy komolysággal és tisztelettel végezzük ( a hallelujás „Élvezd Isten világát!”-féle jupiteri oldalnak a Plútó látogatásakor bizony háttérbe kell szorulnia.) ezt az életszakaszt a metafizikai megújulás sürgetése jellemzi , a nem-keresés tipikusan hosszú éveit követően. Ha valamikor a múltban felhagytunk a spiritualitás gyakorlásával , mert túlságosan foglyává váltunk a túlélés mindennapi küzdelmének, a Plútó lehetővé teszi, hogy újból összekapcsolódjunk a saját lelkünkkel.

Mi van akkor, ha harcban állunk meglévő vallásos hitünk tanításaival, lelkünket mély űr tölti ki, s ettől jelenlegi életstílusunk képmutatásnak tűnik ? Mi van, ha elvesztettük az életbe vetett pozitív hitünket ? Ha a remény már régen elhalt bennünk ? Akkor a helyzet megérett a Plútó fiatalító, regeneráló beavatkozására. A Plútó gyakran érkezik életünkbe a szükséges vitalitás regeneráló infúziójaként, amikor teljesen magunk alatt vagyunk, kiüresedtünk és kétségbeesésünkben minden ellene szól az értelmes cselekvésnek. A Plútó pedig éppen a lélek kifulladásának a legintenzívebb pillanatait csípi el, hogy akcióba léphessen és lelkünket friss erővel, majd hittel töltse fel.

Ez alatt a tranzit alatt sokszor érezzük úgy, hogy lemerültünk, válságba jutottunk, talán éppen az élet értelmén gyötrődve és vívódva, miközben szinte semmi örömöt nem találunk világi sikereinkben. Amikor eltűnik előlünk a cél, könnyen válunk megkeseredetté, s vannak, akik bele is őrülnek az értelem hiányába. A Plútó közben már azon dolgozik, hogy feltárja előttünk a jövő irányát, és megerősítse annak ígértetét. Nem számít, meddig jutottunk a depresszió lejtőjén, soha nem szabad feladni, amikor Plútó- Jupiter tranzitot élünk meg. A visszatérésre való képességünk – miután újra megérezzük a világ eleven áramlását magunkban és környezetünkben – sokkal erőteljesebb, mint gondolnánk. Meglehet persze, hogy előbb el kell engednünk valamit vagy valakit, ha túlságosan ragaszkodtunk hozzá. Átmenetileg ismét átéljük az elválás fájdalmát, de ez még mindig jobb, mint tovább dagonyázni önpusztító depressziónkban, s végül semmi mást nem érezni, csak azt, hogy a lelkünk halott.

A Jupiterrel rendszerint vallásos vagy politikai meggyőződésünk terén találkozhatunk azzal, amitől ilyenkor meg kell válnunk, hiszen idáig azt hittük az egyedül üdvözítő elgondolásnak. Időnként részünk lehet a lesújtó felismerésben, hogy a vallásos dogmák vagy a szociális elvek, amelyekbe annyi energiát és hitet fektettünk (és persze az azokat közvetítő tanítókba és vezetőkbe is), hamisak vagy értéktelenek. Ez pedig egyaránt ébreszthet kiábrándulást és haragot. A Plútó tranzitja darabokra törheti szívét a guru-függőknek és mindazoknak, akik imádnak karizmatikus mesterek lába mellé kuporogni, hiszen azok a magasabb spirituális dimenziókból „visszatért mestereknek” kiáltják ki magukat. A Plútó Neptunusszal való tranzitjához hasonlóan itt a Jupiter az, akinek illúziói szilánkokra törnek a Plútó éles, könyörtelen elemzésének a súlya alatt. Hitünk vagy hitünk egyes elemei nehéz halált halnak, s át kell jutnunk a gyász periódusán, hogy fájdalommal bár, de elengedjük végre azta gyönyörű, kollektív álmot, amely egykor lángra gyújtotta fantáziánkat és rabul ejtette lelkünket is.

A megfelelő idő elteltével mintha sokkal bülcsebben (és talán kevésbé hiszékenyen) ébrednénk fel a hosszú álomból. Már tudjuk, hogy egyetlen hitrendszer sem lehet többé ekkora hatással ránk – és egyetlen olyan ember sem lehet a Földön, aki lelkünk spirituális beavatásának egyedüli letéteményese. A Plútó- Jupiter tranzitok mindig tele vannak efféle durva felismerésekkel, de ez csak előnyünkre válik, hiszen a mai világban a naivitás különben is elég ártalmas attitűd. Miért tennénk ki magunkat elménk kártékony manipulálásának, amit persze a lélek hasznos táplálékaként tüntetnek fel ? Nem lenne meglepő, ha ezek után örökre felhagynánk mindenfajta spirituális kereséssel, miután erőt vettünk magunkon és elkezdtünk belső énünk hangjára fülelve átvenni a változás irányítását. A Plútó rákényszeríti arra a Jupitert, hogy belül keresse a megvilágosodást (ami valójában azt jelenti, hogy visszatértíi hagyományos Halak-természetéhez).
A jó kondi a túlélés záloga

A falánkság komoly gondokat okozhat, ha a Plútó – Jupiter tranzitjára nem tudunk megfelelően reagálni ( mindkét bolygó jelentéstartományában benne vana „túl sok” fogalma : valamit túlságosan is nagyon akarunk, valamiből túl sokat akarunk, ha nem tudunk ellenállni a kísértésnek). Ha fizikai tetsünk túlsúlyos, a Plútó úgy segít megszabadulnunk a feleslegtől, hogy élénk, energiafelhasználó aktivitásokat tesz vonzóvá a számunkra. A sport kiváló módja a zsír elégetésének, ráadásul elevennek, energikusnak érezzük magunkat általa. A Jupiter esetén a kulcsszó a szórakozás; az ő motivációja lényegében az élvezet. Legyünk tehát aktívak és tudatosítsuk, hogy a Plútó szándéka velün k a kirobbanú vitalitás elérése, fizikai és lelki téren egyaránt. Ha kitartást mutatunk önfejlesztő programunkban, az emberek előbb-utóbb észreveszik a változást, s ezzel egészen új társasági élet nyílhat meg számunkra, ha ez az, amire vágyunk. Ha ez mellékes körülmény, akkor beérjük az egészségesebb szervezet és energikusabb test nyújtotta jó közérzettel, amiben régóta nem volt részünk. Ha minőségi életre vágyunk, adjunk bele mindent ez alatt a tranzit ideje alatt. Szívvel – lélekkel merüljünk bele új életstílusunkba (Jupiter), amelyben a hangsúlyos fizikai aktivitás komoly szerepet kap énünk megújításában (Plútó).
Az adósság halála

Nos, a fenti motivációs hegyi beszéd után még egy érzékeny témát kell érintenünk: a „takarón túlra nyújtózás” kényes kérdését. A Jupiter imád ma vásárolni és holnap fizetni, de még a hitelkártyáján levő keretet is bármikor és bárhol képes túllépni – már amikor és hol lehetősége kínálkozik. Vannak, akiknek egész életükben problémát okoz a hirtelen rájuk törő, ellenállhatatlan vásárlási láz, mások tiszteletben tartják és elfogadják anyagi korlátaikat, és nem élnek vissza a bennük lévő Jupiterrel – hmmm…vajon milyen lehet a Szaturnuszuk ? A Jupiter szeret úgy tenni, mintha biztos lenne benne, hogy valami váratlan szerencse folytán egy napon irtózatosan gazdag lesz, mégpedig azon a napon, amikor a hajója partot ér. A pénzügyekben tanúsított ösztönös lezsersége viszont szinte garantálja, hogy a gazdagságát nem fogja tudni sokáig megtartani. Azok, akiket a Szaturnusz rendszeresen próbára tesz, nemigen takarékoskodnak az esős napokra, mivel Jupiterük eleve kizártnak tartja, hogy az idő esősre fordulhat !

A Plútó gazdagsága ellenben biztos és szilárd, sokszorosan őrzött és okos számítással folyamatosan karban tartott. A Plútó szemében a felelőtlen, pénzét két marokkal szóró jupiteri személy egy két lábon járó pénzügyi katasztrófaforrás. Ha hajlandók vagyunk együttműködni a Plútóval ebben az időszakban, érhetnek ugyan kellemetlen meglepetések az általunk irányíthatatlan anyagi természetű témákban, de helyzetünk mégis jóval szilárdabb lesz. A helyzet megszilárdításának plútói módszere azonban elég időigényes , és mint tudjuk, némi önismeretet is igényel, attól függően, hogy anyagi helyzetünk mennyire menthető vagy mennyire menthetetlen. Általában jóval több mindennel rendelkezünk, mint amire szükségünk van (elég egy pillantás a tömött ruhásszekrényünkbe) Ez a tranzit jó alkalmat kínál a ritkán vagy egyáltalán nem használt tárgyaktól való megválásra : jótékonykodhatunk is velük, de szerencsét próbálhatunk valamelyik hétvégi bolhapiacon is. Ekkor viszont nem tehetjük meg, hogy visszafordulunk ugyanabba az utcába, vagyis nem mehetünk be még aznap a belvárosba úja újabb fölösleges göncöket vásárolni. Az éles szemű Plútót nem tudjuk átverni, sólyomként csap le újabb felelőtlen költekezésünkre. Vannak, akiknek egy időre tényleg fel kell hagyniuk a javak mohó szerzésével, mert esetleg minden forrásuk kiapad. Ilyenkor persze el kell viselniük a megvonással járó kemény tüneteket.

Amennyiben konokul ellenállunk az idő intő szavának és szándékosan figyelmen kívül hagyjuk az intő jeleket ( meg a kifizetetlen számlák tömegét az asztalon), a Plútó igen gonosz taktikákhoz folyamodhat a feszült fényszögű tranzitok alatt. A külvilág nehéz fegyverzettel támad ránk: ellenséges érzületű hitelezők vagy nem igazán kedélyes hatósági személyek alakjában, akik súlyos büntetéseket róhatnak ki ránk. Addig büntethetnek minket, amíg észhez nem térünk, és el nem kezdjük adósságaink törlesztését. Egyáltalán nincs kedvünk macska-egér harcot folytatni az adósságbehajtó cég zsoldosaival. Az ügy persze néha jóval bonyolultabb: előfordul, hogy tetemes összeget fektetünk valakikkel közös vállalkozásba és kiderül, hogy csődbe mentünk. Vagy mások törvénytelen praktikái kerültünk nehéz anyagi helyzetbe.

Bizonyos esetekben egyáltalán nem ésszerűtlen opció a csődeljárás beindítása önmagunkkal szemben. Amint totálisan kiürült a kasszánk., megnyílik számunkra anyagi felépülésünk hosszú és fáradságos útja ( nagyon sok mindent meg kell majd tennünk anélkül, hogy biztosak lennénk a megtérülésében). Na de mi mást tehetnénk ? Semmink sem maradt. Szomorú történetünknek ezen a pontján a Jupiter szárnyait lehasogatták és hosszú évek erőfeszítései várnak ránk, míg újból felépítjük hitelképességünket. Az élet nem reménytelen persze, csupán átkozottul nehéz. Mielőtt azonban a helyzet ennyire drámaivá válna, végezzünk egy felmérést. Fizessük ki gyorsan a kisebb számlákat, mielőtt megsokszorozódnának és tartozásunk összege ismét gigantikussá válna. Ja, és ne vegyünk semmit, amiről sejteni lehet, hogy alig fogjuk használni ! Tegyük boldoggá a Plútót !

Forrás : Bil Tierney – Békességben a Plútóval; Édesvíz Kiadó, 2003. Ford Résch Éva

Kapcsolódó:

A Plútó archetípusa

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter és Mr Hyde (Dawn Bodrogi)

A Nyilas (Liz Greene)

A Skorpió (Liz Greene)

A nem is olyan ördögi Skorpió

Szaturnusz és Plútó : nemcsak 2020

Jupiter és Szaturnusz  (Liz Greene)

Jupiter – Szaturnusz együttállások

A Jupiter és Szaturnusz összehangolása (Stephen Arroyo)

Érettek és éretlenek, felelősek, felelőtlenek

A közelebbi múlt Jupiter – Plútó együttállásai

 

Könyvajánló:

Bil Tierney: Békességben a Plútóval

Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn

Stephen Arroyo: Exploring Jupiter

Képek

Walt Disney-rajzfilmek, Plútó a Herkules c animációs filmből

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!