Jupiter – Plútó együttállás | Robert Hand

A személyi horoszkópok Plútóját érintő Jupiter együttállásának, valamint a Jupitert érintő Plútó együttállásának értelmezése tranzithatásként Robert Hand Planets in Transits; Life Cycles for Living   ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) című könyvéből származik.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jupiter – Plútó együttállás

A Jupiter 11 év 315 nap alatt kerüli meg az ekliptikát. Nagyjából egy évet tölt egy – egy jegyben. Tranzitjai általában  három hetet – egy hónapot  tartanak, de tolatása miatt az adott jegyben való tartózkodása során többször is fényszöget képezhet a radix bolygóval. Először amikor direktben halad, majd amikor tolat, aztán amikor megint direktben halad. A hatás az aspektus  bepontosulása előtti és az azt követő héten a legintenzívebb.

Ez a tranzit nagy teljesítményekre ösztönöz, hogy életed valamely területén élvonalba kerülj. Nagy – olykor emberfeletti erőfeszítéseket teszel a siker érdekében – bármit jelentsen is e fogalom a számodra. Sokkal keményebben dolgozol, és minden rendelkezésedre álló energiáddal célod elérésére törekszel. Következésképpen, ez a tranzit gyakran esik egybe egy olyan időszakkal, amikor leszüretelheted rendkívüli erőfeszítéseid gyümölcsét.

Időnként jelen van egy elemi erejű hatalomvágy is, és e tranzit hatalomhoz juttathat akkor is, ha erre nem törekszel különösebben. Ne feledd, mindenkinek más és más fajta hatalom megszerzésére adódik lehetősége. A tágabb közösség kontextusából nézve ez lehet jelentős vagy meglehetősen szerény, számodra azonban fontossággal bír.

Sajnálatos módon ez a hatalomvágy túl erős ahhoz semhogy véka alá lehessen rejteni – még akkor is, ha semmilyen formában nem terelhető mederbe. Ebben az esetben valószínű hogy valamilyen formában összeütközésbe kerülsz a hatóságokkal, sőt még le is tartóztathatnak. Ha ambícióid arra ösztönöznek, hogy te légy az ellenállhatatlan erő képviselője a mozdíthatatlan társadalommal szemben, valószínű, hogy te leszel a vesztes.

Következésképpen alaposan meg kell vizsgálnod életedet, hogy megtaláld azokat a területeket, amelyeken megnyilvánulni engedheted e tranzit energiáit. Egész biztos, hogy életednek van olyan területe, ahol jobbíthatod magad és elérsz valamit, amivel elismerést és tiszteletet vívsz ki magadnak. Nem számít mennyire vagy depressziós és mennyire érzed úgy, hogy körülményeid lehúznak, akkor is ez a helyzet. Ha minden energiádat ennek a bizonyos dolognak elérésére fordítod, jó eséllyel eléred célodat.

E tranzit domináns késztetése az önjobbítás, de mindenkinek egyénileg kell meghatároznia, mit ért ezalatt. Most munkálkodhatsz ennek érdekében, és sikered jelentős mértékben attól függ, mit is értesz jobbításon. Sajnálatos módon egyesek számára ez mindössze pénzt vagy hatalmat jelent. Ha te is közéjük tartozol, e tranzit időszakában rögeszmésen fogsz viselkedni; és teljesen fanatizálni fog a hatalomvágy. Mások egy – rendszerint vallási vagy morális – eszme megszállottjává válhatnak. Ez magában hordozza annak a veszélyét is, hogy mindenfajta normális emberi értékkel elveszíted a kapcsolatot, és egy torzult értékrendnek vagy normarendszernek megfelelően próbálsz élni.

Egyértelmű, hogy e tranzit kétféle potenciált hordoz. Vagy valami nagy dolgot valósítasz meg életedben vagy pedig félresiklik életed. Minden attól függ, hogy most milyen ember vagy.

Forr : Robert Hand, Planets in Transit – : Life Cycles for Living,  1976 Para Research Inc. ,  304 – 305 old

Figyelem ! A tranzitok fontossága és minősége a személyi horoszkóp adottságain és a párhuzamosan érvényesülő többi tranziton kívül az egyidejűleg érvényesülő direkcióktól függ. Ezek szintén ugyanolyan egyén -specifikusak, mint az újlenyomat. Azt pedig egy pillanatra se felejtsük el, hogy a tradicionális asztrológiában először direkciókat nézünk, a tranzitokat ezek kiegészítéseként, velük összefüggésben értékeljük. Klasszikus asztrológia esetében szintén ez a helyzet, de még ha egyes iskolák előnyben is részestíjük is a tranzitot, a direkció legalább annyit nyom a latban, a kettő együtt értékelendő. Az említett, együttesen érvényesülő hatások komplex rendszert alkotnak. Ez kizárólag horoszkópelemzés keretén belül értelmezhető, nem pedig szakácskönyvszerűen összeollózott „receptek” segítségével, “ránézésre”. Értelemszerű, hogy a lassú mozgású bolygók tranzitjai sokkal jelentősebbek , mint a gyorsabbaké.
Plútó – Jupiter együttállás

A Plútó természete hasonlít a teremtő és a romboló Siva istenéhez. A Plútó rendszerint egy struktúra lerombolásával kezdi, aztán újat hoz létre a helyében. A halál, rombolás, megújulás teljes ciklusa folyamán hatalmas erők hatnak, ugyanis a Plútó nem valami szelíd, de még csak nem is kimondottan finom bolygóhatás. Hatásait mindig igen világosan láthatod: a lerobbanó- és generáljavítást igénylő gépektől kezdve a minden szinten végbemenő rombolásig és a pusztulásig. Az egyik vagy másik szinten tapasztalható hanyatlás, amelyet követően a régi formákból új élet sarjad, tipikusan plútói folyamat. Bővebben: A tranzitáló Plútó jelentősége, Robert Hand

Ford megj: E tranzitok hatása nem csupán egzakttá válásukkor, hanem 5°-kal bepontosulásuk előtt és 5° -kal azt követően is érvényesül. (Egyeseknél előbb vagy később is: a hatókörökre vonatkozó szabályok hasznosak, de nem alkalmazhatók mechanikusan. ) A Plútó lassú mozgású bolygó, kb egy éven és 8 hónapon belül háromszor pontosul be tranzitfényszöge : egyszer, amikor direktben halad, aztán amikor tolat, aztán amikor újra direktbe vált. Azonban az ezt megelőző és követő 2 -3 év folyamán is orbison belül marad. Így, mindent egybevéve 4 – 5 éven keresztül, vagy akár tovább is érvényesül a hatása. Általánosítani most sem lehet: a legtalálóbb következtetések a személyes tapasztalatokból vonhatók le. Asztrológiában járatosabbak megfigyelhetik, esetükben mi módon és milyen időintervallumon belül érvényesül a tranzit hatása.

Ez a tranzit egyaránt jelezheti, hogy szinte bármilyen erőfeszítésedet nagy siker koronázza, de azt is, hogy törekvéseid hatalommal rendelkező személyek nagyfokú ellenállásába ütköznek.

Az esetek többségében e tranzit kedvezően alakul. Hatására újraélednek reményeid és optimizmusod, így éppen a megfelelő tudatállapotba kerülsz ahhoz, hogy sikeres légy. Mivel számítasz a sikerre , azt el is éred. Ez életed bármely területére vonatkozhat, de valószínűleg akkor válsz a leghatékonyabbá, ha valami olyasmire törekszel, ami túlmutat a személyes dicsőségen. Lehet persze dicsőségben részed, de ez nem válhat kizárólagos motivációddá. Valami olyasmi megvalósításán kell munkálkodnod- üzleti, társadalmi tevékenységek révén vagy más módon – amiből széles tömegek profitálhatnak. A Plútó nagyszabású társadalmi regenerációt és újjászületést jelez, és elsősorban az ennek érdekében munkálkodó embereket és tényezőket segíti.

Mivel a Jupiter a hit és szellem jelölője, e tranzit ezen elemek újjászületését is jelezheti életedben. Újra foglalkoztatni kezdhet például, hogyan illesz bele, milyen helyet foglalsz el a világegyetemben. Vallásos érdeklődésed újjászületésében is részed lehet, és igény támad benned, hogy másokat is megismertess a tudással, amelynek birtokába jutottál. E tranzit egyik legmagasabb rendű megélési módja az lehet, hogy széles tömegeket oktass a világegyetem metafizikájára és megértesd velük, hogyan működnek személyes életükben ezek a törvények.

Másfelől azonban, ha kicsinyes módon mások kárára próbálsz gyarapodni vagy figyelmen kívül hagyod a tágabb közösségek igényeit, bajba kerülhetsz. Amennyiben fenyegetőnek találják jelenlétedet, e tranzit folyamán problémáid adódhatnak azokkal a hatóságokkal, melyek feladata gondoskodni a társadalom szükségleteiről. Szélsőséges körülmények között e tranzit szabadságvesztést is jelezhet.

De gyakran akkor is összeütközésbe kerülhetsz a hatóságokkal, ha igen nemes ügyért dolgozol. Azonban, ha tényleg jó ügy érdekében munkálkodsz, valószínű, hogy végül győzni fogsz. De ha csak saját érdekeidet tartod szem előtt, bajba kerülsz és kudarcot vallasz.

Forr : Robert Hand, Planets in Transit – : Life Cycles for Living,  1976 Para Research Inc. ,    504-505

Megjegyzés

Többször rámutattam már, hogy a „receptkönyveket” fenntartással kezelem és másoknak is azt ajánlom. Az ilyen összefoglalók nagyon hasznosak lehetnek, de ha kizárólag belőlük próbáltok összelegózni egy elemzést vagy megérteni egy időszak minőségét, a melléfogás borítékolható. A jelenlegi receptgyűjtemény a legigényesebbek közül való: Robert Handnek, a ma élő egyik legnagyobb asztrológusnak az első munkája. A  Planets in Transits; Life Cycles for Living ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) c. könyv  személyi horoszkópok bolygóival főfényszögeket – együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás – képező tranzitbolygókat és ezek házakon való átvonulását vizsgáló, több mint 500 oldalas összefoglaló 1976 – ban jelent meg, de mit sem veszítetett aktualitásából. Asztrológiát kezdő – középhaladó szinten tanulók számára ajánlható a leginkább, de csak azzal a kikötéssel (amire egyébként a szerző is felhívja a figyelmet), hogy egy tranzit mindig csak a többi, egyidejűleg érvényesülő hatás és a személyi horoszkóp sajátosságaival összefüggésben vizsgálható. A hatások elbírálása a klasszikus asztrológia szabályai szerint történik úgy radix mint tranzit esetében. Sajnos ez a könyv sem érhető el magyarul.

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter általános jelentéstartalma

A Plútó archetípusa

Jupiter – Plútó kölcsönhatások (Bil Tierney)

Erőpróbáló Jupiter – Plútó kapcsolatok a horoszkópban

Ajánlott szerzők : Robert Hand

Egy posztmodern asztrológia irányában (Robert Hand)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!