Tranzit Plútó – radix Plútó fényszögek | Howard Sasportas

Plútó – Plútó szextil, trigon, kvadrát

“Akármelyik bolygóval képez is fényszöget tranzitja során a Plútó, felkavarja és aktiválja azt. Az aspektusok, amelyeket tranzitja során radix-helyzetével képez, olyan időszakot jeleznek, amikor a bennünk munkáló erők nagy változásokat és a személyiség megújulását kényszerítik ki. Akár tetszik, akár nem, e tranzitok idején olyan körülményeket vonzunk életünkbe, amelyek arra kényszerítenek, hogy kiegyezzünk azokkal a személyiségvonásainkkal, amelyekkel nem könnyű szembesülnünk”. Részlet Howard Sasportas magyarul szintén nem elérhető The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto – A változás, a fájdalom és a krízis istenei: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai című könyvéből.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…
Akármelyik bolygóval képez is fényszöget tranzitja során a Plútó, felkavarja és aktiválja azt. Az aspektusok, amelyeket tranzitja során radix-helyzetével képez, olyan időszakot jeleznek, amikor a bennünk munkáló erők nagy változásokat és a személyiség megújulását kényszerítik ki. Akár tetszik, akár nem, e tranzitok idején olyan körülményeket vonzunk életünkbe, amelyek arra kényszerítenek, hogy kiegyezzünk azokkal a személyiségvonásainkkal, amelyekkel nem könnyű szembesülnünk. Mivel a Plútónak 248 éves ciklusa van, Plútó – visszatérésre, vagyis arra, hogy a Plútó együttállást képezzen saját radix- helyzetével, nem kerülhet sor, néhány olyan esetet kivéve, amikor ez a születés utáni hat hónapon belül következik be. Ezekben az esetekben a saját radix -helyzetére (vagy retrográd mozgása vagy direktbe váltása miatt) visszatérő Plútó olyan korai traumatikus élményre utalhat, amely mély nyomot hagy a pszichében, és amelynek hozadékai pszichoanalízis, hipnoterápia, a regressziós terápia bizonyos formái révén tárhatók fel. Egy átlagos emberélet időtartamán belül a tranzit – Plútó szembenállást sem fog képezni horoszkópbeli helyzetével. Az emberek nagy része azonban átélheti a radix Plútó önmagával képezett szextiljét vagy kvadrátját, és életünk egy későbbi szakaszában sokunknak része lehet a tranzit Plútó radix Plútóval képezett trigonjában is.

Ford megj : E tranzitok hatása nem csupán egzakttá válásukkor, hanem 5°-kal bepontosulásuk előtt és 5° -kal azt követően is érvényesül. (Egyeseknél előbb vagy később is: a hatókörökre vonatkozó szabályok hasznosak, de nem alkalmazhatók mechanikusan. ) A Plútó lassú mozgású bolygó, kb egy éven és 8 hónapon belül háromszor pontosul be tranzitfényszöge : egyszer, amikor direktben halad, aztán amikor tolat, aztán amikor újra direktbe vált. Azonban az ezt megelőző és követő 2 -3 év folyamán is orbison belül marad. Így, mindent egybevéve 4 – 5 éven keresztül, vagy akár tovább is érvényesül a hatása. Általánosítani most sem lehet: a legtalálóbb következtetések a személyes tapasztalatokból vonhatók le. Asztrológiában járatosabbak megfigyelhetik, esetükben mi módon és milyen időintervallumon belül érvényesül a tranzit hatása.

A tranzit – Plútó radix Plútóval képezett szextilje vagy trigonja könnyebben kezelhető, mint a Plútó – Plútó kvadrát. Szextil és trigon esetén gyakran értünk egyet azokkal a változásokkal, amelyeknek be kell következniük: helyesnek és szükségesnek tűnnek. E tranzitok időszakaiban is felszínre kerülhetnek túlérzékeny vagy sérülékeny személyiségrészeink, de ilyenkor általában készségesebben működünk együtt az élettel és hajlandóbbak vagyunk tanulni tőle. Más szavakkal, a trigon vagy a szextil olyan időszakokat jeleznek, amikor könnyedebben mozgunk együtt az általuk megkövetelt radikális lelki fejlődéssel és növekedéssel. Amennyiben nem cövekelünk le megátalkodottan és állunk ellen annak, hogy új életszakaszokba lépjünk, még ha nehéz leckéket kell is megtanulnunk vagy komoly kihívásokkal is szembesülünk, e tranzitok viszonylag méltóságteljesen és elegánsan kezelhetők. Valójában meglehetősen izgalmas életszakaszokra is utalhatnak. ( Ford megj: A 2008 – 2024 között Bakban haladó Plútó a Skorpió Plútóval rendelkezőkével képez szextilt, a Szűz Plútó generációéval trigont.)

Azonban, ügyfeleim képletében megfigyelve a tranzitot, az az időszak, amikor az áthaladó Plútó kvadrátot képez horoszkópbeli helyzetével, egyike a legnehezebb tranzitoknak, amelyekben életünk folyamán részünk van. Ez főleg abban az esetben igaz, ha a Plútó születési képletünkben is nehéz aspektusokat képez, ugyanis a Plútó radix-pozíciójával képezett kvadrátja e horoszkópbeli konfigurációkat is aktiválni fogja. Ha például Szaturnusz – Plútó együttállással születtél, a tranzit- Plútó egyszersmind a horoszkóp Szaturnuszával is kvadrátot képez. (Ford megj: pl az 1983 – 1995 között a Skorpióban haladó Plútó az 1947 -1948 Oroszlán Szaturnusz – Plútó együttállásával képezett kvadrátot, az 1982 – 1983-ban születettek Mérleg Szaturnusz – Plútó együttállása pedig a 2019 – 2020 as Bak – Plútó Szaturnusz együttállással lesz kvadrátban.) Ha Nap – Plútó szembenállással születtél, a radix Plútóddal kvadrátot képező tranzit- Plútó egyszersmind Napodra is kvadrátot fog vetni. Ha Vénusz – Plútó kvadráttal születtél, miközben a tranzit – Plútó kvadrátba kerül radix-helyzetével, együttállást vagy szembenállást képez Vénuszoddal is.

A horoszkóp Plútójával fényszöget képező tranzit Plútó azt hozza felszínre, ami fortyog bennünk, feltárva, hol vagyunk elégedetlenek a status quoval, vagy frusztráltak, boldogtalanok miatta. Összességében ez jó dolog, hiszen csak beismerésüket követően kezdhetünk tenni valamit a bennünket zavaró dolgok ellen. Amikor a tranzit Plútó kvadrátot képez a horoszkóp Plútójával, többé már nem úszhatjuk meg oly módon, hogy homokba dugjuk a fejünket. Ez a legalkalmasabb időszak arra, hogy szembenézzünk velük és minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy megváltoztassuk azt, ami nem jó az életünkben. Mint fentebb említettem, a tranzit Plútó radix Plútóval képezett szextilje vagy trigonja könnyebben kezelhető, hiszen hajlandóbbak vagyunk javításokat eszközölni – és erre több lehetőségünk is van – és elfogadni, minek kell megváltoznia. A Plútó- Plútó kvadrát tranzit azonban valószínűbb, hogy azt fogja aktiválni, ami a legnyersebb, legmegátalkodottabb, leginkább kifogásolható és legsebezhetőbb bennünk, hogy kikényszerítse a konfrontációt személyiségünknek azoknak a részeivel, amelyekkel a legnehezebb szembesülnünk. A tranzit-kvadrát megkövetelte személyiségváltozások annyira fenyegetők jelenlegi éntudatunkra nézve, hogy nagyobb ellenállást tanúsítunk irányukban.

Hogy hány évesek vagyunk, amikor a tranzit Plútó kvadrátot képez radix-helyzetével, születési évünktől függ. Az 1900 és az 1920-as évek végén született ötvenes- hatvanas éveikben élik át ezt a tranzitot. ( Ford megj: pl a második Szaturnusz – visszatérés időszakában )  Az 1930 – 1980 -as évek vége között születetteknél valamivel fiatalabban, harmincas éveik végén – negyvenes éveikben jön létre a Plútó – Plútó kvadrát. ( Ford megj: esetükben ez az nagy hatású élet dele tranzitok: Plútó – Plútó kvadrát, Neptunusz – Neptunusz kvadrát, Uránusz – Uránusz szembenállás, Szaturnusz – Szaturnusz szembenállás nyitánya. Bővebben: Lélekkeresés az élet delén, Életünk állomásai: a harmincas évek, a negyvenes évek ). Az 1990-es években születetteknél negyvenes-ötvenes éveikben következik be ez a tranzit. Természetesen a pontos hatások bizonyos mértékben az életkortól is függnek, de vannak bizonyos általános érvényű sajátosságok is.

Azoknak az ügyfeleknek, aki e tranzit hatására jönnek asztrológiai tanácsadásra, gyakran vannak a szexualitással kapcsolatos problémáik. Sokan panaszkodnak szexuális frusztrációra. Már házasok egy ideje, de be kell látniuk, hogy a kapcsolat szexuális tekintetben nem kielégítő. Több éven keresztül kénytelenek voltak megbirkózni a helyzettel, de most, amikor a Plútó kvadrátot képez a Plútóval, már nem tudnak elsiklani fölötte. E szexuális zavarok gyakran egy mélyebb szintű probléma tünetei: olyan kapcsolatban vannak, amelyben már nem maradt „élet”. A partnerek között már gyakorlatilag nincs kommunikáció, vagy más, régebb óta hurcolt problémák fokozódnak elviselhetetlenné. Amikor a Plútó kvadrátot képez a Plútóval, szükségünk van valamire, ami szenvedéllyel tölt el, ami magával ragad bennünket és ami mellett elköteleződünk. Ha ez az igényünk nem elégül ki házasságunkban vagy meglévő kapcsolatunkban, izgágákká és ingerlékenyekké válunk. E tranzit időszakában sokan kacsintanak ki házasságukból és e viszonyok révén fedezik fel újra a szenvedélyt és a szexualitást. Bizonyos esetekben belső harc dúl a meglévő házasság vagy kapcsolat megtartásának vágya és megsemmisítésére irányuló késztetés között, az ebből fakadó határozatlanság pedig lebéníthat. Általában véve Plútó – Plútó kvadrát esetén érezzük, hogy fontos döntéseket kell hoznunk vagy változtatásokat kell eszközölnünk életünkben, de ilyen vagy olyan okokból ezek félelmetesek vagy rendkívül nehezen kivitelezhetők.Ennek a fordítottja is megtörténhet: egyesek e tranzit időszakában arról számolnak be, hogy „kialszik” szexualitásuk vagy olyan helyzetekben találják magukat, amelyek megkövetelik, hogy változtassanak szexuális szokásaikon vagy viselkedésmintáikon. Amikor a Plútó kvadrátot képez a Plútóval, változtatásokat kell eszközölnünk Plútóval kapcsolatos életterületeinken – és a szexualitás, az érintett házaktól függetlenül egyike a Plútó legfontosabb témáinak. A Plútó a mélyen magunkba temetett érzelmekkel és emóciókkal is kapcsolatban áll – az életünk korai szakaszában szerzett sérülésekkel, amelyek maradandó dühöt, haragot, féltékenységet, irigységet és fájdalmat okoztak. Amikor a Plútó kvadrátot képez a Plútóval, eme „sötétebb”érzelmek azokon a házakon keresztül találnak utat a felszínre, amelyekben a radix és a tranzit Plútó tartózkodik, illetve amelyek csúcsa a Skorpióban áll, vagy e jegyet is magukban foglalják. Ebben az időszakban meglepően vagy sokkolóan hat ránk azoknak az érzelmeknek a jellege és intenzitása, amelyeket átélünk. Meglehet, kedves, aranyos embereknek tartottuk magunkat, hogy most felfedezzük: határtalan harag és bosszúvágy fortyog odalent. Vagy az érintett házakkal kapcsolatos életterületeken olyan körülményekkel találjuk szembe magunkat, amelyek mélyen sértenek vagy fenyegetnek bennünket, helyzetekkel, amelyek legnagyobb félelmeinket keltik életre, és kikényszerítik a szembesülést legmélyebb szorongásainkkal, bizonytalanságainkkal, komplexusainkkal. Lehet, hogy eddig elég hatékonyan védtük meg magunkat legmélyebb neurózisainktól és problémáinktól, de a Plútó – Plútó kvadrát tranzit világosan feltárja, hol vagyunk a legsérültebbek és a legsebzettebbek. Megpróbálhatunk mereven védekezni és megtenni minden tőlünk telhetőt a fenyegető helyzetek megelőzése érdekében, de e kísérleteink valószínűleg kudarcot vallanak. Amennyiben sikerül elszigetelnünk és megvédenünk magunkat mindentől, ami fájdalmas, becsapjuk magunkat és kibújunk a fejlődésre, változásra és átalakulásra való felszólítás alól. (Ford megj: Itt nem csupán a lehetőség elmulasztásáról van szó: az ár akár halálos is lehet. Ld. Carl Gustav Jung, Marie Louise von Franz idevágó idézeteit arról, hogyan olthatja ki a tudattalan a fejlődést már nem szolgáló életet bizonyos kritikus sorsfordulókon, így az élet delén is: Az élet delétől esedékes feladatok-hasznos idézetek, Az örök ifjúság ára. Természetesen az ilyen forgatókönyvek nem szükségszerűek: önmagunkhoz való őszinteséggel, belső munkával, változásra való hajlandósággal elkerülhetők. Plútói jutalmakban kizárólag ezek tudatos vállalását és megvalósítását követően lehet részünk.)

Az alábbi példa segíthet jobban megérteni e tranzit működését. John és felesége, Louise mindketten színészek voltak, de kettejük közül a férj sokkal ismertebb volt. Amikor a X házán áthaladó Plútó kvadrátot képezett VII házas Plútójával, fordulat történt. Louise főszerepet kapott egy tévésorozatban, aminek köszönhetően a jelentős figyelmet kapott. Eközben a férj karrierje látszólag holtpontra jutott. Életében először arra kényszerült, hogy szembesüljön a versengési vágy, féltékenység, irigység azon érzéseivel, amelyeket mindeddig sikerült kontroll alatt tartania, főleg oly módon, hogy csak nála kevésbé sikeres emberekkel létesített közeli kapcsolatot. Eleinte fondorlatos és közvetett módon juttatta kifejezésre keserűségét és neheztelését. Viszonyba bonyolódott és minden ürügyet felhasznált arra, hogy kritizálja és bántsa feleségét. Végül az asszony konfrontálódott vele, ő pedig beismerte, hogy féltékeny felesége sikereire. Először nehezére esett elfogadnia személyisége féltékeny oldalát – sosem tartotta magát kicsinyesnek vagy irigynek. A terápia révén felismerte, ezek az érzelmek mindig is jelen voltak. Gyerekkorában anyja mindig lány-ikertestvérével hasonlította össze fejlődését és eredményeit. Jóllehet a testvérek közel álltak egymáshoz és jó barátságban voltak, Johnnak be kellett látnia, hogy nagyfokú, fel nem ismert rivalizálás és neheztelés volt köztük. Gyerekkorunkban biztonságunk annak a szeretetétől függ, aki gondunkat viseli. Ő általában az anyánk. Ha úgy érezzük, különlegesnek lát bennünket, újabb megerősítést kapunk afelől, hogy meg fog védeni és gondoskodni fog rólunk. Ha azonban valaki különlegesebb számára, mint mi, aggódni kezdünk, hogy el fog utasítani vagy hagy meghalni bennünket. John tudattalanjában túlélése attól függött, képes-e túlragyogni testvérét. Ennek eredményeként nagyon keményen dolgozott azon, hogy túlszárnyalja testvére eredményeit, később pedig, hogy túltegyen kortársain. Ugyanezeket az érzéseket Louise-ra is átvitte. Mindaddig minden rendben volt, amíg ő volt a csúcson és jobban teljesített nála. De amikor a felesége sikeresebb lett, a benne levő kisfiú attól tartott, elveszíti a túléléséhez szükséges szeretetet. A Plútó – Plútó tranzit felszínre hozta ezt a komplexust. Nagyon nehéz időszak volt John számára, de neki köszönhetően képessé vált személyisége azon részeinek felismerésére, amelyekre eddig vagy nem látott rá, vagy nem ismert el magáénak, és dolgozni tudott rajtuk.
A tranzit Plútó radix – Plútóval képezett kvadrátja gyakran esik egybe azokkal a fontos átmenetekkel, amelyekre sort kell kerítenünk életünkben. Láttam például hogyan működik e tranzit olyan nők életében, akik családjuknak és a gyereknevelésnek szentelték magukat. Most, amikor a gyerekek felnőttek, más módokat kell találniuk arra, hogy definiálják és hasznosnak érezzék magukat. Férfiak számára e tranzitok gyakran jeleznek kritikus szakaszokat karrierjükben. Néhány férfinak azzal kell szembesülnie, hogy nem lettek annyira sikeresek, amennyire szerettek volna. Mások megpróbálják eldönteni, maradjanak-e jelenlegi helyükön vagy más irányba terjeszkedjenek – például talán alapítsanak saját céget ahelyett, hogy másoknak dolgoznának. Ha harmincas éveink végén vagy negyvenesként éljük át ezt a tranzitot, azon kapjuk magunkat, hogy olyan munkákat vállalunk, amelyek megkövetelik, hogy elmenjünk teljesítőképességünk végső határáig. De ha ötvenes vagy hatvanas éveinkben kerül sor a Plútó – Plútó kvadrát tranzitra (vagy Plútó trigon – tranzitra), a nyugdíjba vonulás témáival és az ezzel járó nagy életmódbeli változásokkal állhat összefüggésben.

Amikor a Plútó tranzit – fényszöget képez saját radixbeli helyzetével, valamilyen formában mindannyiunknak konfrontálódnunk kell a halállal. Szimbolikus szinten ez a régi és elavult életszakaszok elengedését jelentheti. Valószínű azonban, hogy a Plútó radix helyzetével képezett kvadrátjára vagy trigonjára , szextiljére olyan időszakban kerül sor, amikor a halál témája konkrétabb értelemben is felhívja magára a figyelmet – egy szülő elvesztése, barátok vagy kollégák halála révén. Az ilyen veszteségek arra ösztönöznek, hogy tüzetesebben vizsgáljuk meg életünket. Felismerjük – sokkal világosabban, mint valaha – hogy öregszünk, és nem leszünk itt egy örökkévalóságon keresztül. Mit kezdtünk mostanáig életünkkel? Mi többet tehetnénk ? Mi az, ami nem jó és meg lehetne változtatni ? Mi mindent hagytunk ki ? E Plútó – Plútó tranzitok arra szólítanak fel, hogy annak érdekében, hogy jobban kihasználhassuk a rendelkezésünkre álló maradék időt, változásokat eszközöljünk életünkben. (Ford megj: maga Howard Sasportas saját Plútó – Plútó kvadrátja idején már halálos beteg volt, ennek teljes mértékben tudatában is volt, asztrológusként nagyjából tisztában volt távozása valószínű időpontjával és erre a lehető legtudatosabban készült is.  Nem sokkal Plútó-Plútó kvadrátját, ami nála egy Szaturnusz – Szaturnusz szembenállással is egybeesett – követően el is hunyt. Ő a halandósággal való szembesülés egyik legértékesebb, legérettebb módját választotta: maradandót alkotott. )

A Plútó – Plútó tranzitok ( különösen a kvadrát, de bizonyos esetekben a szextil és a trigon is ) a betegeskedés életszakaszait is jelezhetik. (Ford megj:kvinkunx szintén). A Plútó az eltemetett dolgokat hozza felszínre, és ebbe beletartoznak azok a gyengeségek és szennyeződések, amelyek már évek óta lappanghattak testünkben. Remélhetőleg még nem késő változtatni azokon a negatív szokásainkon, vagy megszabadulni tőlük, amelyeknek részük volt abban, hogy e tranzitok időszakában betegségek üssék fel a fejüket. (Ford megj: a szerzőnek a szó fizikai értelmében már késő volt amikor ezt a könyvet írta: a végzetes HIV – fertőzést élj a mának-örökifjú életstílusával gyűjtötte be korábban. Azonban éppen ennek ez az élete utolsó éveiben Damoklész kardként fölötte lebegő diagnózisnak köszönhetően kezdte el komolyan venni szellemi útját, lett belőle egy átlag new ages “élj a mának, szeressük egymást gyerekek, gondolkodj-pozitívan, love and light” spiri-kliségyárosból igényes asztrológus, akinek tapintata kíméletlen öszinteséggel és tisztánlátással párosult.  Maga is tiszában volt azzal, milyen irányba akarta terelni betegsége és bármilyen különösen hangozzék is laikusok számára, tanulási feladatként értékelte azt a sorsfordulatot, amelybe nála gyengébb emberek belerokkantak volna. Ő a legjobbat hozta ki belőle.)  Miközben a betegség tisztán fizikai aspektusaival foglalkozunk hasznos lehet megvizsgálni annak lehetőségét, hogy testi tüneteink vajon nem mélyebb lelki problémák tünetei-e. A Plútó – Plútó tranzitok idején megjelenő bőrproblémák pl olyan, hosszú ideje felhalmozódott irritációkra és neheztelésekre utalhatnak, amelyek most fizikai szinten jelennek meg. A gyomorpanaszok sokszor vezethetők vissza érzelmi okokra- mi az, amit nem vesz be a gyomrunk, vagy nem tudunk megemészteni ? Amikor bármely Plútó tranzit betegség formájában nyilvánul meg, valószínűleg pszichés ok is munkál a háttérben.
Amikor a tranzit Plútó fényszögeket képez születési képletünk Plútójával, segíthet, ha valamilyen kreatív tevékenység formájában fejezzük ki, mit élünk át: írjuk le, rajzoljuk le, táncoljuk el, fessük meg érzéseinket. A problémák és próbatételek, amelyekkel e tranzitok idején szembetaláljuk magunkat, mélyek és megrendítők, de ha megkerüljük őket, megfosztjuk magunkat attól a bölcsességtől és érettségtől, amivel a velük való szembesülés ruházna fel. A Plútó – Plútó tranzitok felébreszthetik „démonainkat”, egyszersmind azonban arra ösztönöznek, hogy filozófiai, pszichológiai, metafizikai vonatkozásaikban is elmélyedjünk. A létezést kormányzó törvények és igazságok megértésére való képességünk megnövekszik ilyenkor, és valamennyi Plútó – Plútó tranzit kitűnő időszak nem csupán a psziché-, hanem a kozmosz működésének tanulmányozására is.

(Howard Sasportas : The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto, 300 – 305 old)

Az asztrológiát tanulók, gyakorló asztrológusok számára egyaránt fontos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

A szerzőről

Howard Sasportas (1948, április 2 , 01:46, Hartford, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok – 1991 május 16, 17:12, London, Egyesült Királyság) 1973-ban a New York-i Antioch Universityn szerzett mesterfokozatot humanisztikus pszichológiából, aztán Londonba költözött, hogy, a C.E.O Carter által alapított Asztrológiai Karon ( Faculty of Astrological Studies ) képezze tovább magát. 1979-ben megkapta az egyik legrégebbi kortárs asztrológusképző intézmény arany kitüntetését. 1983-ban, a blogon sokszor idézett Liz Greene-el megalapította a Pszichológiai Asztrológia Központot (Centre for Psychological Astrology ), amely a világ egyik legbefolyásosabb asztrológia iskolája lett. Rendkívül népszerű tanár és termékeny szerző volt. (Többek között: a magyarul oly sok más fontos asztrológiakönyvhöz hasonlóan szintén nem elérhető The Twelve Houses – A tizenkét ház és a The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto – A változás, a fájdalom és a krízis istenei: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai) Közérthető, egyszersmind mélyreható írásai mitológiai, kultúrtörténeti szempontból is hiánypótlók: igen behatóan foglalkozik pl a görög mítoszokkal. Az 1980-as évek folyamán a klasszikus műveltségű szerző Liz Greene-el együtt sokat tett az asztrológiával szembeni előítéletek eloszlatása érdekében.

Élete utolsó éveit súlyos betegen, kerekesszékhez kötötten töltötte. Még így is sok szemináriumon és kongresszuson vett részt. A változás, a fájdalom és a krízis isteneit ímmár halálos betegsége és a rendelkezésére álló rövidsége tudatában írta. Így aztán, ha munkássága kezdetén valóságérzékelését itt-ott el is torzította a new- ages szemlélet, a transzperszonális bolygók tranzitjairól írt könyve már érett asztrológusra vall. Sasportas nem csupán szembenézett a halállal és elfogadta sorsát, hanem, mint jelen könyve is tanúsítja igyekezett a tőle telhető legértékesebb módon tölteni élete utolsó szakaszát.

Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Lélekkeresés az élet delén

Életünk állomásai

Az élet delétől esedékes feladatok (idézetek Marie Louise von Franztól és C. G Jungtól)

Így kezeld a dühödet !

Az örök háromszög

Az örökifjú archetípusa

Az örök ifjúság ára

Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt ( a Plútó fényszögei)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!