Plútó a VII. házban: sötét projekciók

Mindannyian projektálunk és mindannyian a kivetítések világában élünk. Ha már egy ideje foglalkozunk asztrológiával, egyértelművé válik számunkra, hogy mi teremtjük meg fokozatosan személyes világegyetemünket. Intim kapcsolataink életterülete az egyik legfogékonyabb terület a projekciókra. Partnerünkben ismerjük fel azokat a jó és rossz tulajdonságainkat, amelyeket magunkban nem. Így VII. házas Plútóval másokra vetíthetjük természetünk árnyékos oldalát, és mindazt, ami ehhez tartozik (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mindannyian projektálunk és mindannyian a kivetítések világában élünk. Ha már egy ideje foglalkozunk asztrológiával, egyértelművé válik számunkra, hogy mi teremtjük meg fokozatosan személyes világegyetemünket. Intim kapcsolataink életterülete az egyik legfogékonyabb terület a projekciókra. Partnerünkben ismerjük fel azokat a jó és rossz tulajdonságainkat, amelyeket magunkban nem. Így VII. házas Plútóval másokra vetíthetjük természetünk árnyékos oldalát, és mindazt, ami ehhez tartozik. A legjobb tanács az ilyen Plútó- pozícióval rendelkezők számára, hogy vonják vissza valamiképpen projekcióikat, ami nem más, mint különválasztani magunkat attól, amit a partnerben látunk. Ahelyett tehát, hogy lehasítanánk magunkról és megtagadnánk a Plútót, ki kell terjesztenünk jelentéstartalmát magunkra. Vagyis el kell fogadnunk és integrálnunk kell valamennyi (képletünkben kifejeződő) sajátosságát.

Fogadjuk el, hogy a VII. házas Plútó által jelképezett plútói partner egy része önmagunknak. Bármi kerül is látóterünkbe, tudatunk egy részét képezi. A Plútó tehát bennünk kel életre, és kiutat talál a világba. Szélsőséges esetekben néhányan arra gondolhatunk, hogy partnerünk maga a megtestesült ördög, Rosemarynak a Sátántól fogant gyermeke ( a szerző a Roman Polanski által rendezett Rosemary’s baby című klasszikus thriller – horrorra utal), a sötét oldal poszterbabája…de ez a PLÚTÓ.
A Plútó alvilági természete egy partnerre vetítődik ki: a legtöbben így tapasztalják meg ezt a jegyhelyzetet. A partner az, aki kegyetlen, erőszakos, veszélyes, hatalmaskodó és ő az, aki kontrollál. Az asztropszichológia álláspontja szerint azonban éppenséggel a saját tudattalan erőink tevékenysége vált ki ilyen sötét érzelmeket még a legcukibb társból is.

Ahol a Plútóról van szó, az asztrológusok nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy bárhol lehetünk szabadok, kivéve e bolygónak a birodalmában. E tartományban akár erőszakkal is, de végzetszerű találkozásokban kell részünk legyen, és ennek pontosan így kell lennie, mert senki sem menekülhet a Plútó kérlelhetetlen hatalmától. A féltékenység, a birtoklási vágy, a robbanékonyság gyakori jellemzője a plútói kapcsolatoknak. Néhányan azt mondanák, hízelgéssel vagy finom kényszerrel vesszük rá plútói partnerünket bizonyos dolgokra, és jó pszichológiai érzékkel pontosan tudjuk, hogyan nyomogassunk meg bizonyos gombokat, amelyekre ő bizonyos módon fog válaszolni, és ezt abba sem hagyjuk mindaddig, amíg élethalál harcba nem bonyolódunk vele.

Anélkül, hogy jobb kezünk tudná, mit csinál a bal, elérjük, hogy a másik a Plútó összes destruktivitását produkálja számunkra. A gyötrelmes románcok is az e házban zajló provokációk részét képezik. Ilyen esetekben a sötét oldal a szexuális hűtlenség felfedezése, a nem megfelelő szexuális viselkedéssel kapcsolatos vádak, ismétlődő csábítások és visszautasítások, a másik sebezhető pontjainak – ahol bizonytalannak érzi magát és szorong – provokálása, és a romantikának számos más vadhajtása formájában szabadul el.

Egy személyből több év érzelmi, fizikai és lelki bántalmazást követően elképzelhetetlen tetteket lehet kiprovokálni. A halálos bosszú is része lehet e képnek. Szeretőnk annyira követelődző és kontrolláló lehet, hogy végül erőszakos kitöréssel reagálunk. Ez nem feltétlenül jelenti, hogy finoman azzal vádolnám az áldozatokat, hogy ők provokálnak ki valamilyen formájú bántalmazást. Persze, az asztrológia ismeretében nagyon is tisztában vagyunk a mélyebb szinteken munkáló komplexusokkal. És ahol a Plútó szerepet kap, már nem arról van szó, melyik felet illeti a vád, hanem a kapcsolatban érintett mindkét félről. Akár tudatában van valaki a Plútó kivetítésének akár nem, életünk valamely szakaszában mindannyian megpróbáltunk egy féltékeny reakciót – vagy valami ennél sokkal rosszabbat – kiprovokálni egy partnerből. Ha a Plútó ott van társulásaink életterületén, szinte elkerülhetetlen, hogy rájöjjünk: valamilyen ismeretlen erő olyan partnerekkel hoz össze, akinek a Plútó erősen áll születési képletében, bolygói vannak a Skorpióban és/ vagy a 8- as házban. Ez nagyon gyakran fordul elő.

A plútói kapcsolatokban úgy érezhetjük, nem kapunk levegőt. Mi több, másokkal való kapcsolataink során elemi erejű megrázkódtatásokban lehet részünk, ugyanis folyamatosan övön aluli ütéseket kapunk. A Plútó megsemmisítő erejű szakításokat, drámai és erőteljes sorsfordulatokat jelképezhet, és utalhat arra is, hogy olyanokkal kerülünk kapcsolatba, akik porig bombázzák életünket. Időnként úgy éreztük, borzasztó szerencsétlenek vagyunk a szerelemben. Úgy érezhettük, katasztrofális hibákat követtünk el. Olyan szerelmeink voltak, akik újra meg újra elrabolták szívünket, hogy alaposan megtapossák. És kezdtük felismerni, mennyire igaza volt Sartre-nak, amikor azt írta: „a pokol az a másik ember”

Ez a jegyhelyzet a fájdalom ördögi körében és veszélyes, kodependens, sőt bántalmazó kapcsolatokban rekeszthet meg bennünket. Egy idő után olyan kapcsolatok után sóvároghatunk, amelyek nem merítenek ki és nem emésztenek fel bennünket. Jane Fonda (születési képlete itt ) , akinek ilyen Plútó- pozíciója van, egy milliárdoshoz ment feleségül, amikor a Jupiter áthaladt a VII. házán. Ez a partner azonban borzalmas nőcsábász volt. Fonda bizonytalan személyként írta le, aki iszonyúan fárasztó tudott lenni időnként, és úgy rettegett, mintha démonok üldöznék. A sztár aztán elmondta, hogy újra zűrös házasságot kötött. Hogy követheti el egy látszólag erős nő ismételten ugyanazt a hibát, hogyan szolgáltathatja ki magát egy újabb alkalmatlan férfinek ? A kiszivárgó beszámolók szerint a férfinek gyakran voltak dührohamai, látványosan kiakadt, a falba verte fejét és ökleit. Megszabta, mit gondolhat a felesége és mit nem. Jane bevallotta, úgy tért vissza hozzá, ahogy a bárány megy a vágóhídra.

A VII házas Plútó az ártatlanság elvesztését is jelenti azokon a területeken, ahol képbe kerülnek a kapcsolatok. Leginkább az egyenlőséggel kapcsolatos komoly problémák ragadhatnak meg. Ha az erők egyensúlya felborul egy, a Mérleghez rendelhető házban, a mérleg serpenyőin nem csupán eltolódnak a súlyok, hanem maguk a serpenyők is megsemmisülhetnek. Az erőtlenség érzése gyakran társítható a Plútóhoz, és ez másokkal való találkozásainknak. Azzal az érzéssel tölthet el, hogy e területen valamilyen végzetszerű minta munkál, amitől nem lehet elmenekülni. Valamennyi személyes találkozás felkavaró, és minél inkább beléjük bonyolódunk érzelmileg, annál kevesebb hatásunk lesz rájuk, ami gyakran a végtelenségig ismétlődő ördögi körökbe zár. Mindig visszatérünk, amikor már azt hittük, megoldottuk, kikeveredtünk belőle. A kapcsolódások életterülete ügy tűnik, mintha a végzet fogságában lenne. Néhányan közülük olyan erősen érzik ezt, hogy inkább megpróbálják elkerülni a kapcsolatokat attól tartva, hogy rajtuk keresztül valamilyen elkerülhetetlen találkozás vár a sorssal.
Emlékezzünk vissza Albert Einstein szavaira: „Egyetlen probléma sem oldható meg azon a tudatszinten, ahol létrejött.” Ez olyasmi, amelyet számos, a vonzás törvényéről szóló könyvben megtalálhatunk, illetve azokban a munkákban, amelyek azt tárgyalják, hogyan teremtünk valójában, illetve arra bátorítanak, változtassunk nézőpontunkon. Liz Greene szerint azonban a Plútó esetében nem sokat számít, tudatosítjuk -e az általa jelképezett tartalmakat vagy sem. Általában mindössze annyit jelent, hogy tudjuk, valami munkál itt, és hogy találkozni fogunk a sorsunkkal. Nincs kiút. A lélek szemszögéből a Plútó plútói emberekkel kötött szerződések sokaságára utal. (Személy szerint én nem hiszek az ilyen végzetszerű kitételekben, saját születési képletemmel és másokéval dolgozva azt tapasztaltam: a tudatosság finomíthat a Plútó megélési szintjein is. De hozzá kell tennem azt is, hogy számos olyan példával is találkoztam, amely Liz Greene: A sors asztrológiája/ The Astrology of Fate című, egyébként kitűnő könyvében írtakat támasztotta alá. Úgyhogy e tekintetben sem tudom eldönteni, meddig terjed a szabad akarat, és hol kezdődik a sorsszerűség . – ford megj)

És a Plútó persze az alvilág ura is. Ennek az archetípusnak egyik kifejeződésmódja, hogy megmagyarázhatatlan módon vonzódunk azokhoz a személyekhez, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak a Sötét Oldallal. Természetesen ennek megvannak a maga veszélyei is, és nagyon kell vigyáznunk, nehogy veszedelmes viszonyokba vonódjunk.

Néhányan oly módon élik meg ezt a jegyhelyzetet, hogy pszichoterapeuták lesznek, vagy egy bizonyos ponton terápiába kezdenek, vagy valamilyen fajta, pszichoterápiával egyenértékű kapcsolatot tartanak fenn. Mindez nagyon jótékony hatású. Egyesek olyan munkát választanak, ahol más, plútói archetípusokkal küzdőket segítenek. Ez általában krízisekkel, traumákkal, felbolydulással jár. Az ilyen házhelyzetű Plútó gyakran jelez válást is, hiszen a szerelmi háromszögek, a fájdalmas elutasítások, a hatalom és kontroll körüli játszmák ismétlődő motívumai társulásainak. A partner halála, lelki zavarokkal, vagy egyenesen elmebetegséggel küzdő társ, nagy érzelmi megrázkódtatást okozó házastárs, szexuális problémák, hatalmi harcok a társulásokban egy VII. házas Plútó további hozadékai lehetnek. Egy ilyen pozíciójú Plútóval valami olyasmit kell megtapasztalnunk kapcsolatainkban, ami sokkal erősebb, sokkal mérgezőbb, sokkal nagyobb kényszerítő erővel bír, semhogy személes akaratunk képes lenne megbirkózni vele.

Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Plútó a Mérlegben: nem tudok élni nélküled (Astroarena12)

Szaturnusz és Plútó : az ember árnyéka

Veszedelmes viszonyok

A mérgező kapcsolatokról – más szemszögből

Megszállott szerelem: Medeától don Joséig

Az örök háromszög (Liz Greene)

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!