Nap – Plútó fényszögek : az apa halála

Ismét egy kegyetlenül őszinte cikk, és ismét a blogon többször idézett Wayman Stewart tollából. A fiatal amerikai asztrológus -blogger ezúttal egy olyan tabutémáról ír, amelyet Nap – Plútó kvadráttal rendelkezőként maga is fájdalmasan jól ismer. Figyelemre méltó munkássága az élő példa arra, hogyan lehet még a legtraumatikusabb apa-élményeket is a belső fejlődés szolgálatába állítani.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Nem okoz különösebb meglepetést, hogy a Plútó fényszögeiről szóló blogbejegyzéseimet olvassák a legtöbben. Közülük is a Nap – és a Hold – Plútó aspektusaival foglalkozók a legnépszerűbbek. Az emberek megszállottan vonzódnak Plútó és a Skorpió– témákhoz. A Nap – Plútó fényszögekkel rendelkezők számára most újabb emésztenivalóval szolgálok. Mélyedjünk hát el ezeknek az aspektusoknak egyik sajátos megnyilvánulási módjában.

A Nap apafiguránkat jelképezi, és főleg azoknál, akik hagyományos, ellentétes nemekből álló családokban nőttek fel és mindkét szülőjüket ismerték, ez lényegében az apa. A Plútó a halált jelképezi. De a Plútó által jelzett halál szó szerint vagy metaforikus szinten is értelmezhető. Így nyugodtan kimondhatjuk, hogy a születési képletekben a Nap – Plútó szembenállások, kvadrátok, együttállások, szextilek vagy trigonok valamilyen értelemben kapcsolatban állhatnak az apa halálával.
Jóllehet ez kicsit szakácskönyv-szerűnek tűnhet, a receptgyártás nem az én műfajom. Az esetek többségében azonban a fentebbieknek van valóságalapjuk. Gyakran szó szerint értendő, mert az apa tényleg meghal valamikor a szülött gyerekkorában. Természetesen nem minden Nap – Plútó fényszöggel rendelkezőt ér ilyen tragédia. Mégis, kísértetiesen gyakran fordul elő. A Plútó a traumákon keresztül történő fejlődést jelképezi. Azok a Nap – Plútó fényszögekkel rendelkezők tehát, akik korán elvesztették édesapjukat e csoportnak azon képviselői, akiknek a legintenzívebben kell dolgozniuk erejük visszaszerzésén és e téren a legeredményesebbek. Ilyen aspektusokkal az apafigura általában igen erőteljesnek tűnik, és amikor távozik, a szülött feladata, hogy a helyébe lépjen és kapcsolatba kerüljön saját erejével. Ez gyakran igen fiatalon is bekövetkezhet.

Az apa halála tehát egy fajta korai beavatás lehet a Nap – Plútó aspektusok tulajdonosai számára, amely révén felfedezi erejét. Az ilyen élmények koraéretté tesznek. Azok a Nap – Plútó fényszög-tulajdonosok, akik gyerekkorukban elvesztették apjukat, gyakran számolnak be arról, hogyan fordították javukra a traumát. Ez minden fájdalmas mivolta ellenére olyan élmény volt számukra, amelynek révén már nagyon fiatal korukban értékes tanításokat kaptak a halandóságról, életről, halálról, veszteségről. Ha képesek elfogadni ezt a folyamatot, hatalmas belső tartalékokkal kerülhetnek kapcsolatba. A Nap az életerő forrása és a Nap – Plútó aspektusokkal rendelkezők akkor kerülnek igazán kapcsolatba vitalitásuk forrásaival, amikor megtanulják nehéz körülmények között is feltalálni magukat, fájdalmas tapasztalataik pedig megerősítik őket. Ilyen helyzetekben nem is nagyon van más választásuk.

Star Wars VI, A Jedi visszatér

A Nap – Plútó aspektusokkal rendelkezők azonban metaforikus értelemben is átélhetik az apa halálát. Ez gyakran traumatikusabb és nehezebb is kezelni. Amikor az apafigura a szó konkrét értelmében korán meghal, általában nem vádolják. A Nap – Plútó fényszög tulajdonosa megtanulja bölcsen a sors számlájára írni és a lét körforgása részének tekinteni a történteket. De amikor az apafigura átvitt értelemben halott – pl mert elhanyagolta, elhagyta, bántalmazta gyerekét vagy elérhetetlen volt a számára, sokkal több ellenérzés, harag halmozódhat fel. Az apával való viszony legmarkánsabb jellemzője ilyenkor az elárultatás érzése, illetve a szülött valamilyen fajta kegyetlenséget, ridegséget is érzékel a részéről. Ez az érzés gyakran alig megfoghatóan van jelen. Az ilyesmin túllépni gyakran ugyanolyan nehéz, mintha az apa tényleg halott lenne. Esetenként még nehezebb is. Amennyiben az apa távol van vagy szeretetlen, a Nap – Plútó aspektussal rendelkező tudatában gyakran így rögzül az apakép.

Ebben az esetben ismét a belső erőforrásokkal való kapcsolatba kerülés fontosságát kell hangsúlyozni. A Nap – Plútó főfényszögekkel rendelkezők esetén valamilyen formában az apa megölése jelenik meg témaként. A plútói utazások gyakran járnak együtt az intenzív ellenállás érzéseivel, és ez sokszor az apa alakjához kapcsolódik. Kedvezőtlen esetekben nem akar fejlődni. Túlságosan retteg ahhoz, semhogy hajlandó lenne beismerni hibáit és teljes szívéből dolgozni a változáson. Talán túlságosan is mélyen rögzültek benne a destruktív vagy toxikus magatartásformák. Ez folyamatos frusztrációk forrását jelentheti gyerekei számára, akiknek meg kell tanulniuk elengedni őt. Ez azonban a gyerekeknek nagyon nehezükre eshet, ugyanis a plútói alkatok mérhetetlenül ragaszkodók. De ebben az esetben egy elérhetetlen vagy egy beteg apához való megszállott kötődésről van szó, amely kéz a kézben jár a neheztelés érzésével. E kombináció végül kontrolláló magatartásformákat, engesztelhetetlenséget, viselkedési zavarokat válthat ki a Nap – Plútó személyből.

Az apának meg kell bocsátani, de a fentebbi esetekben gyakran útjára is kell engedni. E folyamat révén a Nap – Plútó fényszög tulajdonosai megtanulnak elengedni és felhagyni mások ellenőrzésével. Meg kell tanulniuk, hogy magukat tekintsék erejük valódi forrásának, nem pedig apjukat. Ez a magatartásforma gyakran szolgálhat a neheztelés táptalajaként viselkedésükben. A Nap – Plútó fényszög tulajdonosaiban apjuk gyakran kelti lehengerlően erős ember vagy túl intellektuális alkat benyomását. Első esetben az erős apafigura (valószínűleg szándékosan) igen megnehezíti gyerekei számára, hogy azok kinyilvánítsák erejüket. A másik esetben pedig nem mutat jó példát gyerekei számára az erő megélését illetően. Mindkét esetben kialakulhat egy, az apa megsemmisítésére irányuló vágy, amely azzal a törekvéssel párosul, hogy a szülött a saját apja lehessen. Nap – Plútó aspektusokkal rendelkezők esetén az is gyakori, hogy apjukkal való kapcsolatuk nagyon korlátozott, vagy nem is létezik. Adott helyzetekben gyakran ez a legegészségesebb megoldás.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Nem győzöm azonban hangsúlyozni, hogy nem minden Nap – Plútó fényszöggel rendelkező veszíti el korán édesapját, és nincs is mindegyiküknek olyan apja, aki nem törődik velük vagy bántalmazza őket. Vannak esetek, amikor kimondottan pozitív a kapcsolat. Az apának például nagy társadalmi befolyása van, a hatalom és a megerősítések pozitív szerepmodellét jelenti gyereke számára, akit hitelesen arra ösztönöz, hogy leásson a dolgok gyökeréig és jobb emberré alakítsa magát. De nem fogom szépíteni az igazságot: a Plútó gyakrabban tartogat emberpróbáló tapasztalatokat – főleg nehéz fényszögei esetén. Úgy tűnik, ez a feladata. Így jóllehet egyes Nap – Plútó aspektusokkal rendelkezők apja maradéktalanul jelen van életükben és csodálatos ember, ők sajnos olyan kivételek, akik erősítik a szabályt.

De nem szeretek ünneprontó lenni. Ezért azt is kimondom, hogy az apa elvesztése bizonyos szempontokból valami valóban pozitív célt is szolgálhat. Ez most elég nyakatekert okoskodásnak tűnik, de a Plútó bölcsessége magasabb szinten éppen a katasztrófában rejlő áldás felfedezésében rejlik. Így tehát az apa halála és/ vagy a vele való zátonyra futott kapcsolat termékeny talajt képezhet a Nap – Plútó személy fejlődéséhez. Amikor ugyanis nincs ott a „papa”, akit bármikor fel lehet hívni vagy akiben valóban meg lehetne bízni, a Nap – Plútó típusoknak meg kell tanulniuk megbízni magukban és saját magukhoz fordulni bátorításért és irányításért. Az apa hiánya miatti fájdalom enyhülését követően, a gyógyulás után mély bölcsesség birtokába jutnak, egyszersmind arra is képesek lesznek, hogy a lehető leghatározottabban felelősséget vállaljanak életükért és sorsukért.

Forrás : AstroArena12

A szerzőről

Wayman Stewart egyike a legtehetségesebb fiatal amerikai asztrológusoknak. 1989 augusztus 8 -án született Little Rockban (Arizona, Egyesült Államok) Kamaszkora óta érdekli az asztrológia, komolyan 2008 -ban, 19 évesen kezdett foglalkozni vele. Astroarena12 című blogját 2012-ben, 23 évesen indította. Fiatal kora ellenére cikkei figyelemre méltó tárgyi tudásról, koraérettségről és kreativitásról tanúskodnak. Az esetleges hiányosságok a még viszonylag csekély élettapasztalatnak tudhatók be, de valószínűleg Szaturnusz – visszatérését követően ez változni fog. A blogon így is sok értékes cikk érhető el. Asztrológiát tanulóknak, akik értenek angolul, nagyon ajánlom. Néhány bejegyzése magyarul is olvasható az oldalamon.

Kapcsolódó

A Nap ereje: a kreativitás kibontakoztatása

A Plútó archetípusa

Nap – Plútó aspektusok : a természet elemi ereje (Wayman Stewart)

Nap – Plútó aspektusok : a trauma (The Astrology Place Membership)

Nap – Plútó szembenállás a horoszkópban és tranzitként

Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

 

Könyvajánló:

Liz Greene : The Astrology of Fate

Bil Tierney : Békességben a Plútóval

Stephen Arroyo : Asztrológia, karma és átalakulás

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!