Szuperhold, “vérhold” és teljes holdfogyatkozás az Oroszlánban

A január 21 -i teljes holdfogyatkozás (Oroszlán 0°51, helyi idő 06:16′) az utolsó az Oroszlán – Vízöntő tengely mentén zajló 2017 – 2018-as eklipszek sorozatából. Az eklipsz teljes egészében látható Észak – és Dél- Amerikából, Nyugat-Európából és Nyugat- Afrikából. Közép- és Kelet -Afrikából, Kelet-Európából, Ázsiából részleges holdfogyatkozás látszik.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Ez a holdfogyatkozás egyszersmind szuperhold is, vagyis olyan telihold, amely akkor jön létre, amikor a Hold pályáján haladva a leginkább megközelíti a Földet – szakkifejezéssel földközelben van. Ilyenkor a holdkorong akár 14%-kal nagyobbnak és 30%-kal fényesebbnek is tűnhet, mint amikor a pályája legtávolabbi szakaszán jár. Egyes asztrológusok kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a szuperholdaknak, földrengésekkel, árvizekkel, vulkánkitörésekkel és más természeti katasztrófákkal hozva kapcsolatba őket.

A teljes holdfogyatkozásokat vérholdaknak is nevezik. A hátborzongató elnevezés onnan származik, hogy ilyenkor a holdkorong vörös fényben világít, a Föld takarásába került égitest látványát ugyanis elszínezik a bolygónk légkörében található porszemcsék és egyéb szennyeződések.

Az asztrológia nagy jelentőséget tulajdonít az eklipszeknek. (nap-és holdfogyatkozások) Ezeket a nagy energiatöltetű újholdakat és teliholdakat olyan transzformációs pontoknak tekinti, melyek életünk azon területeire és témáira irányítják figyelmünket, amelyeken átalakításokat kell eszközölnünk. A hagyományos asztrológia ( a nyugatit és a védikusat is ideértve), több évezredes, könyvtárnyi ténnyel alátámasztott tapasztalatból kiindulva igen negatívan ítéli meg őket, ugyanis olyan, megrázkódtatás-szerű változásokat jeleznek, amelyekre nincs befolyásunk, akaratunk, szándékunk ellenére következnek be.

A holdfogyatkozások érzelmi átértékelések időszakai (Bővebben: Érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók) Hatásukra váratlanul tudatára ébredhetünk valaminek, ami azelőtt a vakfolt tartományában volt. További kulcsszavaik: megvilágosodás, csúcsélmény, beérés, lezárás. A Nap és Hold közötti oppozíciós fényszög miatt a gyakran érintik párkapcsolatainkat és más társulásainkat is.Teljes holdfogyatkozás az Oroszlánban – 2019 január 21, Bp 06:16′

Nagyon- nagyon általánosan fogalmazva, a jelenlegi eklipszhez köthető események valamilyen módon az Oroszlán és a Vízöntő analógiáira irányítják figyelmünket. Ez két egymást kiegészítő, egyszersmind egymással ellentétes archetípus. Az Oroszlán az individuum, az ego szükségletei, az önkifejezés, a kreativitás, a szenvedély, a szerelem, a szív, a szórakozás, hobbik, örömök. Vállalkozással, gyerekekkel, gyerekkorral, tanulással, tanítással, sporttal is kapcsolatban van. A Vízöntő a kollektívum, az eszmények, a barátok, a támogatók, a közösségi tevékenységek, társadalmi célok.

A telihold oppozíciós fényszöge önmagában is feszültséget jelez, amely felszínre hozza az addig lappangó ellentéteket, felkorbácsolja az érzelmeket, megmutatva társulásaink rejtett aspektusait éppen úgy, mint a különböző, eltérő irányultságú személyiségrészek közötti konfliktust. Ez utóbbi szerelmi háromszögek formájában is megjelenhet a külvilágban. A holdfogyatkozás ténye erre most még tesz néhány lapáttal. Ezúttal több jel is utal rá, hogy szívünk (Oroszlán) és eszünk (Vízöntő) szempontjait nem lesz könnyű összehangolni.

A helyzet robbanékonyságát fokozza, hogy a Nap, a Hold és az Uránusz egy T- kvadrátot képez, gyújtópontjában a Kos legvégén tartózkodó, izgága Uránusszal. Ez növeli a váratlan fordulatok, kiugrások, elválások, lezárások esélyét. Bár egy eklipsz alkalmából általában azok a dolgok vagy kapcsolatok érnek véget, amelyeknek egyébként is le kell zárulniuk, nem biztos, hogy hirtelenkedéssel, meggondolatlansággal, a határok értelmetlen feszegetésével provokálni is kell ezeket a folyamatokat.

Jóllehet csak január 23-án pontosul be, erőteljesen érződik a Merkúr- Uránusz kvadrát hatása is. Ez a fényszög a műszaki eszközök, kommunikációs csatornák ilyenkor szinte „kötelező” zavarain kívül más típusú malőröket is tartogathat Figyelmünket izgalmas (vagy annak vélt) témák, események és derült égből villámcsapásként kitörő perpatvarok terelhetik el valóban lényeges teendőinkről, az elkalandozás „jutalma” pedig elveszett vagy ellopott, megrongálódott holmik, kisebb-nagyobb balesetek, mulasztások formájában érkezhet. Szó sincs róla, szükség van ezekre a megvilágosító felismerésekre, a sors azonban meglehetősen kellemetlen formában hívhatja fel a figyelmet hiányosságainkra és tényleges feladatainkra.
Az eklipszképletben más hatások is összeadódnak: az aznap bepontosuló Vénusz – Neptun kvadrát és Vénusz – Jupiter együttállás, a Mars – Szaturnusz kvadrát, valamint a január 13 – 21 között egzakttá vált fényszögek egy része (Bővebben: Intenzív, eseménydús napok: január 16 – 21, A legjobb és a legrosszabb forgatókönyvek : január 13 – 17 )

Az asztrológiai szakácskönyvek szerint a kis-és nagy Jótevő találkozásakor annyira elkényeztethet a sors, hogy kicsit talán még sok is lehet a jóból. A Vénusz – Jupiter együttállás elsősorban az anyagi helyzetre és a szívügyekre van kedvező hatással. Fortuna áldásai váratlan bevételek, (kereskedelemben forgalmas napok), ajándékok, nyeremények, alkalmi munkák, üzleti ötletek formájában érkezhetnek, a nagy szerelem pedig egyik pillanatról a másikra is felbukkanhat a láthatáron. Vagyis nem egészen….

Ugyanis mindkét bolygó kvadrátot képez a trükkös Neptunnal,. A Jupiter – Neptun kvadrát január 13-án pontosult be, ld a vele foglalkozó cikkeket I. rész, II. rész – de hatása egész hónapban érződik. A Vénusz és a Neptun közötti erőpróbáló fényszög 21-én, a Vénusz – Jupiter együttállás pedig január 22-én válik egzakttá. A minimum, ami elmondható erről a kombinációról: nem mind arany, ami fénylik, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az biztos nem igaz, a nagy szárnyalás pedig nagy padlót fogással végződhet. (Bővebben: Erőpróbáló Vénusz – Neptun fényszögek: Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van, Vénusz – Neptun kapcsolatok : Elérhetetlen Uraság).

A Vénusz és a Jupiter a pénzügyi jelölő is. Az eredetiség, a kreatív ötletek megvalósítása, az új utak kipróbálása, nagyobb önbizalom anyagi értelemben is kifizetődő lehet. A fentebb és az előző bejegyzésekben bemutatott hatások azonban túlságosan is megnövelik a kockázatvállalási kedvet, a poharat akkor is félig telinek láttathatják, amikor már az utolsó cseppek is elpárologtak az aljáról. Így a túlköltekezés vagy más okokból bekövetkező anyagi veszteségek veszélye is nagy.

Érvényesül a január 18-án bepontosult Vénusz – Mars trigon hatása is. A Mars és Vénusz harmonikus tranzitjait hagyományosan kedvezőnek tartják a flörtölésre, illetve ha más hatások is alátámasztják, komolyabb szerelmek is születhetnek, vagy a meglévő kapcsolat minősége javul.

A kockázatvállaló, rámenős Kos Mars a kalandvágyó, idealista Nyilas Vénusszal kombinálódva azonban a lehetőségek túlértékelésére és a kockázatok elbagatellizálására is hajlamosíthat. A még mindig érvényesülő Nap – Uránusz kvadrát által jelzettekkel együtt ezek az impulzusok arra sarkallhatnak, hogy kitörjünk a hétköznapok taposómalmából, ott és olyan formában keressük a változatosságot (pl, titkos vagy valamilyen szempontból kockázatos viszonyok), amit később megbánhatunk. (Azt se felejtsük el, hogy az eklipszképletben a Hold is kvadrátot képez az Uránusszal, amely tovább növeli az érzelmi hullámvasutazás, váratlan fordulatok, meggondolatlan, elhamarkodott reagálás esélyét.)
Ami rövid távon jó megoldásnak tűnik, nem biztos, hogy hosszú távon is az. Stratégia nélkül, spontán impulzusoktól vezérelten, erőből, lendületből nekimenni korlátoknak, struktúráknak, autoritásfiguráknak (ugyanezen a napon bepontosuló Mars – Szaturnusz kvadrát) egyéni és kollektív szinten is jellemző magatartásforma lehet. Helyzete és helyszíne válogatja, jogos -e a lázadás, értelmes -e a projekt. Az azonban bizonyos: a cselekvés ebben a formában még nagyobb ellenállást vált ki, a lendület kifullad, az energia szétforgácsolódik.

A Mars – Szaturnusz kvadrát azonban jól is jöhet: engem már sokszor óvott meg pl. egy – egy ilyen „rossz” fényszög attól, hogy fejjel menjek a falnak. Bármekkora frusztrációt okozott is, bármennyire dühített is adott pillanatban, többször derült ki az is, hogy tiszta szerencse, hogy elképzeléseim megvalósítása akkor és ott, abban a formában akadályokba ütközött. Sok más embertől is hallottam hasonló beszámolókat, bizonyára te is tudsz példákat felsorolni Némi szünet beiktatása az impulzus és a cselekvés közé most is sokat segíthet.

A szaturnuszi önfegyelem, összeszedettség, időzítőképesség pl. segíthet kihasználni a január 25-én bepontosuló, de már most is érződő Mars – Jupiter trigon energiáit. E jótékony fényszögben a Nyilas Jupiter inspirációt ad a Kos Mars lendületéhez. A kezdeményezőkészség, kockázatvállalási kedv szerencsével, a harci szellem nagy látomásokkal párosul. A végeredmény lehet egy válsághelyzet (pl. a január 6-i napfogyatkozás, január 21-i holdfogyatkozás meg a hónap folyamán érvényesülő többi erőpróbáló befolyás által jelzettek) hatására történő merész, de szerencsés ugrás. A sikeres áttöréshez azonban elengedhetetlen a szaturnuszi elv integrálása is.

Ennek híján, tekintettel az eklipszre, sokkal valószínűbb az öncélú, önpusztító lázadozás, rosszul felmért erőviszonyok és tartalékok mellett kezdeményezett háború, a muníció idő előtti elpufogtatása kollektív és egyéni szinten. 2019 egyik legfontosabb fényszöge, a január 13-án először bepontosult Jupiter – Neptun kvadrát (bővebben I. rész, II. rész) növeli a tévedések kockázatát. Ezekben az esetekben a hit fanatizmusba, a kockázatvállalás a sors kísértésébe csaphat át, egészséges kihívások helyett pedig felelőtlen, magunkra és/vagy másokra/életképes projektjeinkre veszélyes kalandokra pazarolhatjuk azt az energiát, aminek egész évben ki kellene tartania.
Kapcsolódó

Januári előrejelzés

Eklipszek tematikus oldala

Részleges napfogyatkozás a Bakban : 2019 január 21

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!