Ikrek Merkúr – Halak Neptun kvadrát

Az Ikrekben tartózkodó Merkúr felpörgeti az információáramlást. A bolygópozíció kedvező lehetőségeit – pl. gyorsaság, könnyedség, jó kommunikáció, érthetőség, összehangoltság, sokoldalúság – azonban Neptunnal képezett erőpróbáló fényszöge, kvadrátja miatt nem tudja megfelelően kibontakoztatni.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

 

Mint más bejegyzésekben is szó esett róla, a szintén saját jegyében állomásozó Neptun többek között az álmok, látomások, ihletettség, feloldódás őselve, de a csalásé, csalódásé, szenvedélybetegségeké, illúzióké is. A két bolygó erőpróbáló fényszögei esetén “éles feszültség van a logikus gondolkozás , tárgyszerűség, mérhetőség, átláthatóság, kiszámíthatóság (Merkúr) és a vágyak, álmok, eszmék (Neptunusz) realizálhatósága, megsejtés, átélés, inspiráció között.

A kvadrátról már több bejegyzésben is szó esett. ezek a feszült fényszög – kapcsolatok leblokkolhatják vagy felszabadíthatják az energiát egy nagyobb ciklus kritikus szakaszaiban. Különböző irányokba viszik szét az energiát, felhívják a figyelmet a lehetséges kapcsolódási pontokra és azokra, ahol korrekciót kell végrehajtanunk. Gyakran teszik szükségessé, hogy behúzzuk a kézifékeket és irányt változtassunk, új szempontból is megvizsgáljuk az adott helyzetet.
Általános értelemben, a Merkúr és a Neptun közötti diszharmonikus kapcsolatokat hagyományosan a megtévesztés, ködösítés, hazugságok, csalások, csalódások klasszikus formációinak tartja az asztrológia. Az okmányokkal elkövetett szélhámosságok, trükkös lopások (beleértve az online térben elkövetetteket is), kétes szerződések, eltűnt iratok, pletykák, rágalmak, félreértések, csúsztatások, manipuláció is bonyodalmakat okozhatnak. Szétszórtság, figyelmetlenség, hangulati hullámzás miatt is érhetnek kisebb – nagyobb károk. A szervezet a szokásosnál érzékenyebben reagál alkoholra és más tudatmódosító szerekre, és ezek a balesetekben, különféle bűncselekmények (főleg lopások, csalások) esetén is komoly szerepet játszanak.Egy Ikrek Merkúr- Halak Neptun kvadrát esetén a fentebbiek fokozottan érvényesülnek. A két bolygó befolyása, mivel mindketten saját jegyükben vannak, egyforma erősen érvényesül. Hogy mégis, melyiké jobban, melyikük a harmonikusabb vagy diszharmonikusabb befolyás,  az egyidejűleg, más bolygókkal  kialakított fényszögeik döntik el. (Mivel a Merkúr gyorsan mozog, általában csak 2 – 3 napig tartó befolyásról van szó, ha retrográd, hosszabb ideig tart, ha a tranzit Neptun vet kvadrátot a születési képlet Merkúrjára, egy – másfél éven keresztül érvényesülő hatásról -, ha radixban fordul elő a fényszög, állandó jellegűről van szó.)

Szétszórttá, álmodozókká válhatunk, figyelmünk megoszlik, s hol bambán meredünk magunk elé, hol pedig hiperaktívakká válunk. Mindenbe belekapunk, időnket felesleges tevékenységek sorozata forgácsolja szét. Esetleg azt érezzük a legegyszerűbbnek, ha csak úgy úszunk az árral, képzelőerőnkre, kreativitásunkra hagyatkozva, s az elképzeltet hajlamosak lehetünk összetéveszteni a valóságossal.
Csakhogy a kvadrátok valamilyen értelemben nyomást gyakorolnak ránk. Akadályokat, frusztrációkat támasztanak- s fokozott teljesítményre van szükségünk, hogy ezeket meghaladjuk. (  Pl. beteges képzelgés, önbecsapás áldozatává válhatunk, illetve ennek megfelelően csaló, hazug helyzeteket, embereket vonzhatunk be a külvilágból. Ez a fényszög balesetek veszélyére is utalhat – azok rendszerint figyelmetlenségből, szétszórtságból és/ vagy valamilyen tudatmódosító szer használata miatt következhetnek be.)  Valamilyen gyakorlati megoldást kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy megoldjunk egy már meglévő problémát vagy megelőzzük ennek bekövetkeztét – de az elérhető eredmény csak hozzávetőlegesen kielégítő, így újabb meg újabb erőfeszítéseket kell tennünk.

Az álom és valóság összehangolása című bejegyzés részletesen tárgyalja, mi módon hangolható össze egymással ez a két ősprincípium.
 

Kapcsolódó:

Álom és valóság összehangolása

Álmok – tematikus oldal

Ikrek – a kommunikáció zsonglőrje

A levegő elem és a levegős típus

A víz elem és a vizes típus

Merkúr – Neptun aspektusok (Liz Greene)

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A hazugság testnyelve

Tévedni emberi dolog, de nem muszáj
A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!