Merkúr – Neptun fényszögek: álom és valóság összehangolása

Akár egy születési képletben, akár időszakos hatásként fordulnak elő, a Merkúr és a Neptun erőpróbáló kapcsolatai jól szemléltetik azokat a helyzeteket, amikor “éles feszültség van a logikus gondolkozás , tárgyszerűség, mérhetőség, átláthatóság, kiszámíthatóság (Merkúr) és a vágyak, álmok, eszmék (Neptunusz) realizálhatósága, megsejtés, átélés, inspiráció között.” (Kordován Vid: Önismeret, párkapcsolat a horoszkóp tükrében). Hozzá kell tenni, hogy ún. harmonikus aspektusaik sem teljesen problémamentesek. Más nehéz fényszögek is utalhatnak ilyen jellegű problémára (pl. Merkúr – Hold). Amennyiben nem sikerül összehangolni a két tartományt, különféle komplikációk léphetnek fel: jobb kezünk nem tudja, mit csinál a bal, beteges képzelgés, önbecsapás áldozatává válhatunk, illetve ennek megfelelően csaló, hazug helyzeteket, embereket vonzhatunk be a külvilágból.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kiveséznikomment formájában végképp nem. A TIÉDET sem  😛   Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ilyen vagy olyan módon a Merkúr és a Neptun egyaránt kapcsolatban van a megismerés tisztaságával (Merkúr az intellektuális, Neptun az intuitív úton megszerezhető ismeretekkel). Egyszersmind ők a kozmosz legnagyobb trükkmesterei is, így könnyen következtethetünk az általuk tartogatott lehetőségek és kockázatok természetére.

 

A két bolygó erőpróbáló aspektusai esetén “éles feszültség van a logikus gondolkozás , tárgyszerűség, mérhetőség, átláthatóság, kiszámíthatóság (Merkúr) és a vágyak, álmok, eszmék (Neptunusz) realizálhatósága, megsejtés, átélés, inspiráció között.” (A Kordován Vid : Önismeret és párkapcsolat a horoszkópban c. könyvében remekül összefoglaltakat néhány saját észrevétellel kiegészítve idézem, nem szó szerint). Hozzá kell tenni, hogy ún harmonikus fényszögeik (trigon, szextil) sem mindig problémamentesek.

Akár a születési képlet állandó jellemzőjéről, akár időszakos hatásról (tranzit, direkció, szolár) van szó, ha a Merkúr és a Neptun hangsúlyos szerepet kapnak, mindkét hatás erőteljesen, de egymás ellenében érvényesül az alábbiakra kell odafigyelni. ( A leírtak Halak Merkúrra, 12 házas Merkúrra, en bloc hangsúlyos 12 ház esetén, 3 házas Neptunra is érvényesek lehetnek) :

Tudatos erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a maguk helyén érvényesüljenek a racionális gondolatok, másfelől pedig az álmok, képek, emóciók tudattalan tartományai. Ha ugyanis az egyik területet elnyomjuk másik miatt, abból nehézségeink támadnak, éppúgy, mint ha a két területet, az álmokat és valóságét összemosnánk, nem választanánk szét magunkban. A két tartomány közötti feszültség feloldásához önfegyelem mellett némi ártatlan csalás is szükséges:

Mercurius, az archetipikus trükkmester bizonyára értékelni fogja az ügyes megoldásokat. Próbáljunk meg hát játékos formában koncentrálni, egyszerre álomszerűen és logikusan szemlélni a dolgokat, megőrizni humorérzékünket akkor is, ha saját önbecsapásunkat érjük tetten, vagy arra kell rádöbbennünk, hogy hiszékenységünk, naivitásunk miatt estünk szélhámosok áldozatául. Kreativitás, rugalmasság mellett tehát ugyanannyira szükséges, hogy valóban odafigyeljünk, arra, amit csináljunk, legyünk őszinték magunkkal, komolyan, a gyakorlatban is tegyünk valamit nagy álmainkért. De ha mindezt puszta akaraterővel szeretnénk elérni, nem sokra megyünk.A tudatos integrációs művelet két, lehetőleg egy idejű lépésben zajlik:

A merkúri (gondolkodó, racionális) oldal erősítése: igyekezzünk minél alaposabb ismeretekre, műveltségre szert tenni, hogy megértsük és minél pontosabban tudjuk kifejezni sejtelmeinket, érzéseinket, tudattalanunk igazságait Ez egy hosszabb távú, több évre, akár egész életre szóló tanulási folyamatot is elindíthat. Önismeretünket pszichológiai ( főleg a jungiánus), hermetikus: (asztrológia, Tarot), más típusú karakterológiai ( grafológia), szimbólum – és álomértelmező tanulmányok révén gyarapíthatjuk, de hasznos lehet elmélyednünk a néprajz, művészettörténet, mitológia területein is.

A neptuni oldal (irracionális, tudattalan, érzelmi) integrálása: Mivel az álmok a tudattalan legkönnyebben hozzáférhető produktumai, naplószerűen lejegyezve őket könnyebben befogadhatjuk belső tartományaink üzenetét. Szimbolikus üzeneteiket megfejtve olyan térképhez juthatunk, amely ébrenlétünkben is megkönnyíti a tájékozódást. (Az „álomfejtés” nem álmoskönyvek és hasonló, az ezogagyi műfajába tartozó firkálmányok bújását jelenti, hanem igényes, hosszabb távú önismereti tanulmányokat-lásd a merkúri integrációs folyamatnál írtakat). Keressünk karakterünknek megfelelő– elsősorban művészi jellegű tevékenységet, amelyen keresztül kifejezésre juttathatjuk életérzésünket, képességeinket.

Mint már sok bejegyzésben szó esett róla (bővebben: Álmok, szimbólum -értelmezés), a festés, rajzolás különösen alkalmas eszköz az intellektuális, racionális, és az irracionális tartományok közötti feszültség áthidalására. Megoldhatatlannak látszó dilemmáinkra a válasz sok esetben jelképes formában érkezik, ha pedig részletesen kidolgozzuk ezt a rendszerint erős energetikai töltetű, pozitív szimbólumot, intellektusunk számára is megfogalmazható, a gyakorlatban kivitelezhető módon látunk rá teendőinkre.Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú összefoglalókban, akárcsak az oldalamon elérhető fordításokban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást, tüntesd fel a cikkemre mutató linket. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

A tudattalan varázsereje

Ily módon segítségül hívhatjuk a psziché transzcendens funkcióját, a tudattalan „varázserejét”. A tudatos és tudattalan tartományok között kiépült híd megszünteti az elakadást. A Neptun által jelképezett tudattalan tartalmakat (a kollektív tudattalan anyagot inkább a Neptun, a személyest a hold jelöli, de a kettő nem választható el ilyen élesen egymástól) egészséges, magunk és mások számára értékes, ellenőrzött formában tesszük tudatossá (Merkúr) Ily módon megelőzhető a „robbanás”, mert a látszólag mozdulatlan, néma felszín alatt munkáló, nagy érzelmi töltetű tartalmak a tudat számára elviselhető formában és adagokban, ellenőrizhetően jönnek a felszínre.

Az egyesülés folyamatát álmokban és képzőművészetben gyakran jelképezi vízesés, híd, valamilyen, a “semmiből” felbukkanó különös élőlény. (Az álmodó élethelyzetétől, asztrológiai alkatától, a probléma jellegétől függően ezek lehetnek a „mélység állatai” -pl. halak, kétéltűek,hüllők, „égi” -pl. madarak vagy szárazföldi emlősök és/vagy ezek keverékei).

Az én egyik kedvenc ” transzcendens funkció” szimbólumom a Jung által is bemutatott jégmadár motívum. Néhány nagy hatású álmomban is felbukkant, a róla készített képek hétköznapi életemben is átalakító erővel bírtak. Gyakran fordul elő velem az is, hogy egy – egy cikk, fordítás elkészültét – különösen nagyobb lélegzetű munkák esetén egy festménysorozat előzi meg, és a megírandó anyag csak ezt követően pattan ki a fejemből. Az itt látható jégmadár álomkártyát pl. 2013-ban , egy cikksorozat megírása előtt festettem, a nagyobb, a vízből felröppenő, halat tartó jégmadár pedig 2006 nyári álom hatására készült. [A 2006-os álmot inspiráló kép egy, a jungiánus asztrológia lehetőségeit és korlátait taglaló, akkoriban olvasott könyv címlapja. ] Abban az esetben egy sokkal hosszabb távú alkotófolyamat kezdetét jelezte, amelynek irányával azonban akkoriban egyáltalán nem voltam tisztában. Sok más írásom illusztrációija is szintén jóval előbb került papírra, mint a szöveg. Amikor pedig hosszabb idő telik el festés nélkül, ötlettelenné válok, ügyeim leállnak, gondolataimat nehezen tudom összeszedni, rossz döntéseket hozok, pótcselekvésekkel fecsérlem az időt és veszélyes, zűrzavaros történeteket, helyzeteket, embereket vonzok be.)

Bal old: jégmadár hallal – 2006, jobb old: jégmadaras álomkártya – 2013

Mint korábbi bejegyzésekben is szó volt róla, bizonyos mozgásformák – pl. jóga, taichi, harcművészetek szintén nagy hatással vannak gondolkodásmódunkra, energiamintáinkra sőt át is alakíthatják ezeket.

E kettős integrációt eredményesen végezve, elkerülhetjük, hogy az egyik terület elsorvasztása kellemetlenül visszaüssön a későbbiekben. Elkerülhető pl., hogy beteges képzelgés, önbecsapás áldozatává váljunk, illetve ennek megfelelően csaló, hazug helyzeteket, embereket vonzzunk be a külvilágból – vagy ha már megtörtént a baj, képesek leszünk az esetleges csalódásokból és károkból tanulva új irányokba induljunk el. 

Kapcsolódó

Párbeszéd álmainkkal

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Tévedni emberi dolog – de nem feltétlenül muszáj

Merkúr – Neptunusz aspektusok (Liz Greene)

A Halak (Liz Greene)

Halak, sellők, melúzinák (Liz Greene)

Az Ikrek (Liz Greene)

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás?

 

Könyvajánló

Szimbólumtár

Carl Gustav Jung : Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

C. G. Jung: Az ember és szimbólumai

Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!