A 12. ház – hasznos idézetek

A 12. ház az egyik legnehezebben értelmezhető ház az asztrológiában. Az alábbi, különböző szerzőktől származó idézetek megkönnyíthetik az eligazodást e titokzatos tartományban – bár ezúttal sem alkalmazhatók receptszerűen. A The Astrology Place Membership oldal gyűjteményét a magyarul is elérhető, érdemi tudást adó kiadványokból származókkal egészítettem ki. Akik azonban érdemben akarják tanulmányozni a házakat, inkább Deborah Houlding Houses:Temples of the Sky című munkáján rágják át magukat.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve

A nagy áldozat, az Én elszigetelődése vagy feloldódása: magány, befelé fordulás, elszigeteltség, titkos ellenségek, elzártság, kórház, gyógyintézetek, zárt intézetek: pl. menház, elmeosztály, börtön, fegyház, az ezekhez való viszony, bűnperek és büntetések, üldöztetés, kolostor, remeteség, belső felemelkedés a magányban és önkéntes áldozathozatal, az élet javairól és örömeiről való lemondás vagy kényszerű megfosztottság, okkult hajlamok és képességek s az ilyenekhez való viszony” (XIX. századi, ún modern klasszikus asztrológia; a ’90-es évek elején, amikor tanulmányozni kezdtem a tárgyat, még ezt tekintettük tradicionálisnak. Időközben sokat árnyalódott a kép. Hiányosságai ellenére is nagyon hasznos tankönyv, magyar nyelven asztrológiát tanulók számára kötelező alapmű)

C. E. O Carter : The Principles of Astrology 

A tradicionális asztrológia álláspontja szerint bánatot, fogságot, titkos ellenségeket, árulást , kelepcéket jelképez. Az általa jelzett fájdalmakat általában mások okozzák vagy pedig a szenvedőkkel való kapcsolata miatt érintik közvetve a szülöttet, a többieket pedig közvetlenül. Hacsak nem kap erős támogatást, anyagiak tekintetében a csalódás, a korlátok és veszteségek háza. Spirituális szempontból azonban önfeláldozásra, a világi dolgokról való lemondásra utal, a lelkiekért cserében. Jól pozícionált, erős hatású bolygók e házban végül sikert adnak, hiszen a direkciók során az MC felé haladnak, de a kezdetek akkor is szerények. ( A szerző itt a jegyek sorrendjével ellentétes dirigálásra , ún direkt irányításra gondol. Asztrológiában járatlanok számára dolog becsapósnak tűnhet, de ez felel meg az égbolt látszólagos körforgásának. A leírtak konverz – azaz a jegyek sorrendjének megfelelő – irányítás esetén is érvényesek, mert akkor meg a bolygók az Aszcendens irányában hagyják el a 12 házat – ford megj). A VII. ház 6 házaként különösen fontos kapcsolatban van a partner egészségével. Utalhat a szülött betegségeire is, amennyiben ezek miatt zárt intézményekben ( főleg otthonokban, kórházakban és hasonló helyeken) való tartózkodásra kényszerül. E házhoz társítható betegségek általában tovább tartanak, mint a 6 ház által jelöltek. Mivel a 12 ház az egyik életciklus végének tekinthető, azt is megfigyeltem, hogy remekül jelzi a legidősebb gyerek aszcendensét. Tudomásom szerint ezt korábban nem figyelték meg.” (XIX. századi, ún modern klasszikus asztrológia, a műfaj egyik legjelentősebb képviselője, művei kötelező olvasmánynak minősülnek asztrológiát komolyan tanulmányozni akarók számára)
Alan Oken : Rulers of Horoscope

A tizenkettes ház a titkos társaságok, kolostorok, ezoterikus iskolák és páholyok területe, de az elmegyógyintézetek és kínzókamrák otthona is. A tizenkettes házban kórházakban és klinikákon reménykedünk a gyógyulásban, a haldoklók lelki nyugalmát pedig hospice-intézményekben dolgozó jótét lelkek igyekeznek biztosítani. De azt is tudjuk, hogy a tizenkettes ház az a hely, ahol a rabszolganegyedeket, börtönöket, koncentrációs táborokat kell keresni. (Anne Frank horoszkópjában pl a Plútó, a IV házának társura, az 5 házának az ura állt a 12 házban, kvadrátban a X házban levő Uránusszal, amely egyszersmind 8 házának ura is volt. Képlete korrigálásával nem foglalkoztam, de rövid élete és tragikus halála alapján elképzelhetőnek tartanám, hogy a Nap és a Merkúr is a 12 házába esik – ford megj) A növényvilág csodálatos gyógyítói szintén a Neptun, a 12 ház természetes analógialáncába tartoznak, de a heroin, a crack, a kokain, az alkohol és más, az életet romboló, addiktív anyagok is” [A szerző az asztropszichológiai irányzatok egyik közismert képviselője, aki többé- kevésbé tiszteletben tartja a klasszikus  asztrológia (XIX századi, modernizált változat) alapelveit is. Időnként azonban túlságosan elmegy a New Age irányába, önkényes állításokat tesz, túl-eufemizál, így asztrológiát komolyan tanulmányozni akarók számára hosszú távon nem ajánlható.]

Karen- Hamaker Zontag: Házkapcsolatok , Bioenergetic, 2003

Lelki vonatkozások: vágy a visszavonulásra elkülönülésre, rejtett félelmek és gátlások amelyek lebéníthatják az embert (akár el is pusztíthatják a személyiséget), de amelyek ösztönzésül is szolgálhatnak arra hogy keressük a belső, a misztikus egyesülést a felsőbbrendű én, a személyiség összeolvadása a határtalannal vagy a tudattalannal, a mély, tudattalan lelki életünk, az álomvilág: gyermekkori tapasztalatok, vágy a magányra, menekülési hajlam, tudatosság, kapcsolat a kollektív tudattalannal, érzékenység a társadalomban vagy a környezetünkben felszín alatti történésekre.

Külső tényezők: jótékonysági intézmények, közintézmények, kolostorok, börtönök, kórházak és más nyilvános épületek, titkos társaságok, titkos helyek, elhagyott területek, a tenger, drogok, mérgek, tisztánlátás és az ehhez hasonló képességek, meditáció, alvás, hipnózis, álmok, szociális munka és különböző szociális intézmények, szanatórium, megvesztegetés, nehézségek, fájdalom, rágalmazás, gyilkosság, öngyilkosság, botrányok .” (A szerző az asztropszichológiai irányzatok egyik közismert képviselője. Időnként azonban túlságosan elmegy a New Age irányába, önkényes állításokat tesz, túl-eufemizál, így asztrológiát komolyan tanulmányozni akarók számára hosszú távon nem ajánlható.)

Richard Idemon : Through the Looking Glass 

Közönség: Isabel Hickey asztrológus az önfenntartás vagy az önmegsemmisítés házaként emlegeti a 12 házat…

Richard: Azt magyarázom, hogy a 12 ház a kreatív energiák csodálatos forrása lehet, amelyben a nagy, kollektív képekkel és archetípusokkal teremtünk kapcsolatot. De lehet nagyon fájdalmas életterület is, amely potenciálisan destruktív hatással van ránk. A tradicionális asztrológia mindig a titkos ellenségek házaként emlegette a tizenkettest. De legádázabb titkos ellenséged legtöbbször benned rejtőzik, nem valahol rajtad kívül. Éjszakánként kiszökhet pszichéd szekrényéből, de nem olyasvalami, aki ébrenlétedbeli hálószoba-szekrényedből bújik elő, hogy elkapjon. A 12 ház önsorsrontó mivolta a tehetetlenségből, a habozásból, a bátorság hiányából, a szenvedélybetegségekből fakad – bármi olyasmiből, amely megakadályoz bennünket e ház anyagának integrálásában. Egy 12 házban álló bolygó kétélű kard: elpusztíthatjuk vele szörnyetegeinket, de ugyanezzel a karddal megölhetjük magunkat is.” (A szerző az asztropszichológiai irányzatok egyik közismert képviselője. Időnként azonban túlságosan elmegy a New Age irányába, önkényes állításokat tesz, túl-eufemizál, így asztrológiát komolyan tanulmányozni akarók számára hosszú távon nem ajánlható.)

Lindsay River : The Knot of Time 

A tizenkettes ház mutatja a menekülés azon útjait is, amelyek nem szolgálják javunkat, pl a túlzott alkohol- vagy drogfogyasztás révén. Ahhoz, hogy megbarátkozzunk születési képletünk tizenkettes házával, gyakran szembe kell néznünk önszabotáló ösztönünkkel, a bennünk lakozó ellenséggel, aki kritizál bennünket és darabokra szaggatja eredményeinket. Doris Lessing a Város, négy kapuval című könyvében „Az Öngyűlölőnek” nevezte ezt a belső kritikust. Műve a heroinfüggőségtől az őrületen át a belső ellenséggel való szembenézésig vezető útról szól. Gyakran ez a tudattalanban lakó öngyűlölő a felelős azért, hogy úgy érezzük: ismeretlen ellenségek támadnak ránk a külvilágból. Születési képletünk 12 házát tanulmányozva jobban megismerhetjük önromboló tendenciáinkat és megszabadulhatunk a szorongástól, illetve annak gyanújától, hogy mások áskálódnak ellenünk. (Asztropszichológia)

Kim Ed Farnell: Astrology – An Illustrated Guide

A modern asztrológiában a tizenkettes ház a feloldódást, az áldozatot, a visszavonulást, az előző életeket, a titkos ellenségeket, az összeesküvéseket és a kulisszák mögött zajló tevékenységeket jelképezi. A rejtett, titkos dolgokkal, korlátozásokkal áll kapcsolatban. Hagyományosan szerencsétlen ház, amelyet szomorú eseményekhez, bánathoz, szenvedéshez, fogsághoz, bebörtönzéshez, üldöztetéshez társítanak. A nyilvánosságtól elzárt helyekkel, botrányokkal, a szekrényben rejtőző csontvázakkal hozzák összefüggésbe. Az orvosi asztrológiában a lábfejjel áll kapcsolatban. Jogi ügyekben a bebörtönzés háza. A zöld színt és a kelet – délkelet irányt rendelik hozzá. Nőnemű, hanyatló ház, a születési képlet legbalszerencsésebb területe hírében áll. A Halakkal, a Neptunusszal ( modern uralkodója), áll kapcsolatban. A középkori asztrológia szerint a Szaturnusz öröme (vagyis itt jól érzi magát ) ( Magyarul: Asztrológia mindenkinek; időnként még kapható. A szerző széleskörű rálátással rendelkezik; ismeri a hagymányos-ún. hellenisztikus, a középkori, a klasszikus, és az egészen modern irányzatokat is. Műveiben eklektikus szemlélet tükröződik. Vannak igen mélyenszántó munkái, és kommerszek is-utóbbiakat, többünkhöz hasonlóan, megélhetési okokból követi el 🙂 )
Hajo Banzhaf – Anna Habler : Kulcsszavak az asztrológiához, 202 old, Bioenergetic 1998

Általánosan: a világtól való elzártság, elválasztottság. Transzcendens tapasztalatok, misztika, transz, extázis, megtisztulás, áldozat, átszellemülés, menekülés a világtól. Titkok és titkos ellenségek. Önkéntes (betelepülés, kolostor) és nem önkéntes ( kórház, börtön) elszigeteltség. Vágyakozás a ‘világ teteje’ után. E házban álló bolygók fényszögei – ha egyáltalán – csak szégyenlősen mutatkoznak meg a külvilág előtt . Ezek sokáig észrevétlenek maradnak, de mégis csöndben kibontakoznak és az elzártságban megtalálhatók és kiemelkednek.

Polaritása: a megfoghatatlan, a határtalan és a feloldódás a 6. házban szereplő renddel, áttekinthetőséggel és korlátozással szemben.” (Az asztropszichológia közismert képviselője, könyvei egy része magyarul is elérhető. Időnként túl-eufemizál, lekerekíti az éleket, de még így is sokat lehet tanulni könyveiből. )

Stephen Arroyo: A horoszkóp értelmezése – kézikönyv, 130 old, Bioenergetic 2000

A tizenkettedik ház az információszerzés területe érzelmi és lelki síkon. Ez az információszerzés a magány, a szenvedés. Mások önzetlen szolgálata, a valamilyen magasabb eszme iránti elkötelezettség révén elérkező megvilágosodás fokozatos térnyerésével megy végbe. Legmélyebb szinten ez a ház is a lelki béke elnyerésének vágyát jelképezi, de ennek útja jelen esetben a magasabb egészbe való beolvadás egy transzcendens eszme iránti odaadás, vagy pedig a megszabadulás múltbeli gondolataink és cselekedeteink kísérteteitől.” (A szerző az asztropszichológiai irányzatok egyik közismert képviselője, aki azonban többé- kevésbé tiszteletben tartja a hagyományos asztrológia alapelveit is.)

Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban, 31 – 32 old, Bioenergetic 2004

A 12 ház, mint az utolsó állomás és az aszcendens mögött közvetlenül elhelyezkedő ház, magában foglalja a véget és az új kezdetét. Ez a befejezés, mivel azt az áldozatot jeleníti meg, amelyet végül a tudatos személyiségnek mint különálló egységnek meg kell hoznia. Egy másik nézőpontból a kezdetet szimbolizálja, mivel olyan okokra utal, amelyek a születéstől kezdve jelen vannak a tudattalan szintjén, és olyan helyzeteket vonzanak életünkbe, amelyek megkívánják, hogy az egyéni létet meghaladva újjászülessünk egy közösség tudatával. Minden élet a vízből fakad – ez a ház pedig a Halak jeggyel és a Neptunusszal együtt a víz ősi istensége, arra a síkra utal, ahol az élet egyéniség és differenciáltság nélkül először megjelent, és ahova az egyéni tudatosság bölcsességével együtt egyszer vissza kell térnie. Kevésbé ezoterikus szemlélettel értelmezve a 12 ház az elszigeteltséggel, az odaadással és a személyiség feloldásával hozható kapcsolatba.

Gyakran nevezik ezt a házat a karma házának, arra az elméletre alapozva, hogy az itt található bolygók bizonyos értelemben másként működnek, és sokszor nem a tudatos, hanem a tudattalan erők irányítják őket. Az önpusztítás házának is nevezik, mert az aktív 12 házzal rendelkező egyénnek jócskán kijut az elszigeteltségből , a kiszolgáltatottságból – szó szerinti értelemben vagy szimbolikusan – és ezeket az élményeket a saját tetteivel vonzza be az életébe. Az egyén múltjától függetlenül ennek minden esetben az a következménye, hogy miután az ego az előző tizenegy ház és jegy erőfeszítései során megszületett, azt végül fel kell áldozni annak érdekében, hogy az egyén egy nagyobb egység részévé váljék és tudásával, energiájával egy csoportot szolgáljon. Annak, aki ezt nem hajlandó megérteni, ez a kórház és börtön háza, mert csak az egyéni akaratától való megfosztás során veszi észre, hogy egyedül, mások nélkül semmire sem megy.

Ez a ház általában sok nehézséget hoz, egészen addig, amíg az egyén rá nem lép a szolgálat útjára. Valami miatt a szolgálatba fektetett energia csökkenti a 12 ház bolygói által okozott csalódás és magány érzését és elviselhetőbbé teszi az áldozathozatalt. Gyakran okoz nagy fájdalmat a 12 ház amiatt, hogy az egyénnek annyi erőfeszítés után mégis fel kell adnia akaratát, ami akkor a legfájdalmasabb, ha az egyén azonosítja magát személyes vágyaival. Bár a legtöbb 12 házas bolygó akarata feladására kényszerül, cserében viszont a valódi belső béke lehetőségeit kapják. (A szerző az asztropszichológiai irányzatok egyik közismert, pszichológus képzettségű képviselője, aki azonban többé- kevésbé tiszteletben tartja a XIX századi, modernizált-klasszikus asztrológia alapelveit is. Ez a könyv egyik első, 30 éves korában megjelent munkája, későbbi művei sokkal letisztultabbak, de ez is nagyon hasznos)
Arthur Dione: Jungian Birth Charts 

A tizenkettedik ház azt mutatja meg, mi módon vagyunk képesek elnyomni a nemkívánatos érzelmek, ‘gonosz’ gondolatok, kiéletlen energiák hatalmas poggyászát. Olyan, mintha valamiféle titkos szemeteszsák volna, az asztrológiai házak kukája. Ezeket az energiákat az ego nemkívánatosnak nyilvánítja, és az első ház mögé rejti. Emiatt ezekkel az energiákkal elvesztettük a kapcsolatot, hiszen annyira kedvezőtlenek a magányos ego számára…Mivel a tizenkettes házban levő bolygók energiái hajlamosak diffúz módon megnyilvánulni, nem mindig érzékeljük őket erőteljesen. Ez azonban korántsem jelenti, hogy gyengén fejtik ki hatásukat az egyén életében. Ugyanis ezeknek az energiáknak a nagy része kivetítődik – és mindannyian tudjuk, mekkora erejük lehet a projekcióknak. Úgy tűnik, mintha ezek az energiák nem fejeződhetnének ki a maguk teljességében, így az illető vagy a sors kezeként (azaz tudattalan kivetítés formájában) tapasztalja meg őket vagy pedig önzetlenül mások szolgálatába állítja őket.

Sokan azok közül, akik harmonikus módon élik meg tizenkettes házukat, passzívan érzékelik a rejtett, felszín alatti áramlatokat (ha nevezhetjük így őket) és visszavonulnak a világtól, hogy valódi lényegükön elmélkedjenek. Sokan jógáznak, meditálnak, vizualizálnak közülük. E gyakorlatok mindegyike az ego feladását, passzivitást és csendes elmélyedést feltételez. Más tizenkettes házas típusok valami módon korlátozzák magukat szabadságukban, hogy mások szenvedéseit enyhítsék, kórházakban dolgoznak vagy pedig anyagi haszon nélkül végeznek valamilyen jótékony tevékenységet. .. Emlékszünk a tizenkettes ház nem kívánatos, elnyomott, ún gonosz tartalmaira ? Társadalmunkban azok a helyszínek számítanak a fogság helyeinek, ahol a fizikailag (kórházak) vagy mentálisan (elmegyógyintézetek) betegeket vagy a gonoszokat – tehát a mások számára fenyegetést jelentő személyeket (börtönök) tartják elzárva. (Asztropszichológia)

Pauline Stone : The Astrology of Karma

Képzeletünk titkos világa szintén a tizenkettes ház uralma alá tartozik. Ezen keresztül 1) inspirációt kaphatunk a kreatív munkához, 2) pozitív vizualizációs technikákat gyakorolhatunk, 3 ) beteges, a valóság elől menekülő, bűntudattól terhes gondolat-mintázatokban tobzódhatunk. A tizenkettes ház nehéz önkifejezési terület azok számára, akik szilárdan állnak a földön. A fentebbi tevékenységek egyike sem áll ugyanis kapcsolatban az anyagi célokkal és mindegyikük el van vágva az élet fősodrától. Következésképpen, tizenkettes házas bolygókkal rendelkezők közül sokaknak nem sikerül semmiféle módon kifejezniük e tartalmakat, hacsak nem aktív imagináció révén. Ennek eredményeként rengeteg frusztrált energia halmozódhat fel a tudattalanban. (Nagyon népszerű, de vitatható értékű new ages szerző, aki vak tyúk is talál szemet alapon, amikor épp véletlenül tartja magát a modernizált klasszikus asztrológia és a jungiánus pszichológia szempontjaihoz, tud találó dolgokat is írni. Asztrológiát komolyan tanulmányozni akaró kezdőknek/ középhaladóknak azonban semmi esetre sem ajánlott. Maximum érdekességként érdemes olvasni, akkor, ha már van egy érdemi tárgyi tudásuk, amelynek alapján tudják hova tenni 🙂 )

Tracy Marks: Your Secret Self 

Azonban nem olyan könnyű elzárni önmagad többi részét. Ezek a megtagadott energiák nem csupán kényszeres, közvetett módon, azon embereken és tapasztalatokon keresztül nyilvánulnak majd meg, akiket/ amiket magadhoz vonzasz, hanem amikor stresszes, kimerült vagy túlterhelt vagy, hajlamosak kitörni és megszerezni az ellenőrzést érzelmeid és viselkedésed fölött. Minél inkább megtagadtad őket, annál inkább úgy fogod érezni, mintha egódat, önértékelésedet és ellenőrzésre való képességedet fenyegető idegen erők szállták volna meg. Viselkedésed még a magad számára is meglepő és mélységesen zavarba ejtő lehet. Ha a Hold áll a 12 házadban, váratlanul sírva fakadsz, ha a Mars, látszólag minden ok nélkül ordítozni kezdesz egy barátoddal, ha a Jupiter, vásárlási rohamok kerítenek hatalmukba, ha a Szaturnusz, eltaszítasz valakit, akit szeretsz. Szélsőséges esetben megtagadott energiáid pszichózis formájában törnek felszínre és szállnak meg. (Nagyon népszerű, de vitatható értékű new ages szerző, aki vak tyúk is talál szemet alapon, amikor épp véletlenül tartja magát a modernizált klasszikus asztrológia és a jungiánus pszichológia szempontjaihoz, tud találó dolgokat is írni. Asztrológiát komolyan tanulmányozni akaró kezdőknek/ középhaladóknak azonban semmi esetre sem ajánlott. Maximum érdekességként érdemes olvasni, akkor, ha már van egy érdemi tárgyi tudásuk, amelynek alapján tudják hova tenni 🙂 )

Sue Tompkins: The Contemporary Astrologers Handbook 

A hatos házzal szemben álló tizenkettes ház a szolgálattal áll összefüggésben. Ez a szolgálat azonban nem annyira praktikus, világi jellegű, mint az őt kiegészítő hatos házban. A tizenkettes házban nem jár jutalom a szolgálatért. A hatos házban, ahogy Lindsay Radermacher asztrológus írja, ‘jelen életünk számláit rendezzük’. A tizenkettes házban az előző életekét. Sokan a karma fogalmával azonosítják a horoszkóp e területét és értelmezésükben az előző inkarnációk adósságainak törlesztésével áll kapcsolatban” .

(Az előző életekkel kapcsolatos következtetésekkel ezúttal is óvatosan kell bánni. A 12 ház csakugyan mutathat ilyen összefüggéseket, de ezek nem értelmezhetők olyan mechanikusan, ahogy egyes karmikus „asztrológusok” teszik. A karma nem egyetlen házra vagy bolygóállásra vonatkozik, hanem a teljes horoszkópban fejeződik ki. E témáról bővebben Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata című, 40 oldalas tanulmányában lehet olvasni. Magyar fordítása a blogon ingyenesen, a téma fontossága miatt külön menüpontban érhető el.

(Nagyon népszerű, de vitatható értékű new ages szerző, aki vak tyúk is talál szemet alapon, amikor épp véletlenül tartja magát a modernizált klasszikus asztrológia és a jungiánus pszichológia szempontjaihoz, tud találó dolgokat is írni. Asztrológiát komolyan tanulmányozni akaró kezdőknek/ középhaladóknak azonban semmi esetre sem ajánlott. Maximum érdekességként érdemes olvasni, akkor, ha már van egy érdemi tárgyi tudásuk, amelynek alapján tudják hova tenni 🙂 )

Melanie Reinhardt: Incarnation The Four Angles and The Moon’s Nodes 

A tizenkettes ház vége időnként figyelemreméltó magzatkori élményeket ír le. Úgy tűnik, mintha a 12 ház igen specifikus információkat tartalmazna erről a témáról. Megmutathatja például, hogy az anyaméh a béke, a nyugalom és a viszonylagos biztonság tartománya volt-e, ami valami mássá alakult, amikor átléptük a kaput. Vagy, mint pl 12-es házas Mars és/vagy Plútónál gyakran előfordul, az anyaméh pokoli hely volt és nagy küzdelem árán jutottál ki onnan, és, ha láthatatlanul is, mindmáig folytatnod kell ezt a harcot” (Nagyon népszerű, de vitatható értékű new ages szerző, aki vak tyúk is talál szemet alapon, amikor épp véletlenül tartja magát a tradicionális asztrológia és a jungiánus pszichológia szempontjaihoz, tud találó dolgokat is írni. Asztrológiát komolyan tanulmányozni akaró kezdőknek/ középhaladóknak azonban semmi esetre sem ajánlott. Maximum érdekességként érdemes olvasni, akkor, ha már van egy érdemi tárgyi tudásuk, amelynek alapján tudják hova tenni 🙂 )

Adrian Ross Duncan: Astrology: Transformation and Empowerment

Egy másik példa egy ilyen 12-es házra egy olyan ügyfélé volt, akinek tizenkettes házában egy Skorpió Hold – Neptun együttállás volt, szextilben a 9-es házban álló Mars- Plútó – Uránusszal és trigonban a 3. házas Halak Szaturnusszal. Ezekkel az úgynevezett harmonikus fényszögekkel azonban meglehetősen nehéz volt erőforrásokként dolgozni, ugyanis a problémák összes ‘kellékét’ tartalmazták. A Hold esésben van a Skorpióban és ráadásul a Neptunnal is együtt áll, a 12 házbeli pozíciójuk pedig mély szomorúságról árulkodik. A Mars, Uránusz, Plútó jó fényszögei sem örömről árulkodnak, inkább küzdelmet, meglepetéseket, elszántságot jeleznek. Ennek a vendégemnek a bátyja öngyilkosságot követett el, a 12-es házas Hold – Neptun pedig azzal a ténnyel állt kapcsolatban, hogy a hölgy minden héten meglátogatta sírját.”

Ugyanettől a szerzőtől a blogon : Életünk állomásai  (A szerző az asztropszichológiai irányzatok egyik közismert képviselője, aki többé- kevésbé tiszteletben tartja a tradicionális asztrológia alapelveit is. Az utóbbi években azonban túlságosan elmegy a New Age irányába, önkényes állításokat tesz, túl-eufemizál)Kapcsolódó

A 12. ház és az elmebetegségek

A 12. ház : a kreativitás vizei

Tanulj asztrológiát – majdnem ingyen !

Mire jók – egyáltalán jók-e valamire az asztrológiai “receptek” ?

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

Könyvajánló

Deborah Houlding : Houses : Temples of the Sky

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!