12 ház : a kreativitás vizei

A kreativitást hagyományosan az 5 házhoz szokták sorolni. Kapcsolatban van azonban a 12 házzal is, a szimbólumok e láthatatlan világával, amelyet egy kreatív személyiség a tudatba emel. A The Astrology Place Membership oldalról származó részleteket saját tapasztalataimmal egészítettem ki.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egy hangsúlyos 12 házzal rendelkező személy a tudattalan mélységeinek egy fajta médiuma vagy csatornája lehet. Egy jól megélt 12 ház folyamatosan gondoskodik a tudatba áramló kreatív impulzusokról. A benne levő bolygók hatásait tulajdonképpen nagyszerűen kihasználhatják a művészek. E bolygópozíciók ihletett kreatív látomásokat inspirálhatnak.

E tartomány energiái egyszersmind teljesen kaotikusak is: mindenféle kép kavarog odabent. A rendszeres alkotótevékenységet folytató személyek általában azonnal megértik, mit jelent az, amikor a kreatív káosz végül formát ölt, és felismerik, hogy ők maguk is ilyen fantáziadús műhelymunka formájában tevékenykednek. A 12-es házas személyek belevethetik magukat a kreativitás vizeibe, engedve, hogy kitöltse tudatokat. Mások könyveket és más fajta információforrásokat halmoznak fel, amelyek kósza gondolatokat inspirálnak bennük és segítenek csatlakozniuk a tudatosság különböző áramlataihoz. Mások láthatatlan forrásokból merítik az információkat. Ismét mások azért szeretnek elmerülni ezen a helyen, mert itt nincsenek se határok se korlátozások.

A hangsúlyos 12 házzal rendelkezők közül sokan nem csupán hajlandók elmerülni a kaotikus állapotokban, hanem egyenesen igénylik ezeket. Mondhatni, hogy a kreatív alkatok bizonyos típusai imádják a káoszt és a zűrzavart. Ezek az emberek kiragadnak néhány képet a forgatagból, aztán engedik kibontakozni őket, megnyílnak hatásuknak és működni kezd a varázslat. Ide tartoznak a kreativitásnak azok a transzformációs pillanatai, amikor mindeme káosz egy képbe, egy festménybe, egy táncba, dalba vagy zeneműbe, egy költeménybe, egy történetbe rendeződik.

A mélyebb megértés, inspirációk is e tartományból érkeznek. Az illető meglát valamit, ami más számára talán értelmetlenségnek tűnik. Természetesen ez az a hely is, ahol a tudatosság eltűnik, az idő megáll, és e kreatív tartomány teljesen magába szippant. A kreatív tevékenység itt azt jelenti, hogy az illető valami nála hatalmasabbra csatlakozik. Karen Hamaker – Zondag szerint az e területhez köthető kreativitást valamilyen fajta bódultság, mámor hatja át”. A 12 ház a megszállottsággal, pszichózisokkal, az őrülettel is kapcsolatban áll. Számos kreatív zseni szenved effajta problémáktól. Miközben képeket hoznak fel eme örvénylő belső tartományokból, nekik stabil központra van szükségük. Ennek híján ugyanis ezek az erőteljes kreatív energiaáramlatok ízzé – porrá zúzzák a személyiséget.” The Astrology Place Membership
Nem véletlen, hogy nagyon sok művész használ valamilyen tudatmódosító szert és kimondottan szenvedélybetegek is akadnak közülük. Hosszabb távon azonban az olyan „segédeszközök”, mint az alkohol, drogok a 12 ház alacsonyabb megélési szintjeivel, az őrülettel, a talaj elvesztésével kapcsolnak össze. A kincseket rejtő vízi világból ilyenkor hajótöréssel fenyegető, viharos óceán, a lehetőségek tárházából pedig a bajok háza lesz. Hangsúlyos 12. házzal, ugyanúgy, mint egy erős Neptunnal, Halak stelliummal mindenfajta tudatmódosító szer használata kerülendő. Ehelyett a 6 ház, a Szűzhöz rendelhető ellenpólus integrálása javallott, azaz rendszert, struktúrát vinni a káoszba, egészséges napi rutinokat kialakítani, meg nem értett művészzseni allűrjei helyett kézzelfogható, mérhető eredményeket produkálni. Tudomásul venni, hogy az ihlet és inspiráció pillanatai igen rövidek, ahhoz azonban, hogy az álmok konkrét formát öltsenek, rengeteg aprómunka, kitartás, gyakorlati érzék is szükséges.
A normális személyiségekkel ellentétben a hangsúlyos 12 házzal rendelkezőknek számtalan archaikus tapasztalat maradványával van kapcsolatuk. Ez a ház az emberiség kollektív tapasztalatait megjelenítő lelki képek otthona (archetípusok). Ezek egyéni élmények milliárdjaival képesek rezonálni. E tapasztalatok mindegyike megjelenít valamit az emberi faj pszichológiájából és emócióinak komplex kavalkádjából. Arra várnak, hogy mások számára is érthető módon lefordítsák és formába önthessék őket. Egy, ezekből a tartományokból származó műalkotás tehát mindnyájunkban megpendít egy -egy húrt, mintha a kreatív 12 házas személyiség ezer nyelven beszélni.” The Astrology Place Membership

A fentebb leírtak természetesen csak harmonikus 12 ház esetén érvényesek és/vagy amikor a tudat egészségesen kapcsolódik a kollektív tudattalanhoz. Ilyenkor valóban folyamatosan képes feltöltődni az archetípusok gazdag óceánjából, inspirációt nyer, élete magasabb értelmet kap. Ekkor válik a 12 ház a képzelet, a fantázia, a kreativitás kiapadhatatlan forrásává. Ahhoz azonban, hogy ilyen kapcsolat létrejöhessen, egészséges, erős ego, szilárd, jól körvonalazott határok szükségesek. Ellenkező esetben ugyanis a kollektív tudattalan az előző részben tárgyalt módon többé – kevésbé súlyos lelki zavarok, rosszabb esetben visszafordíthatatlan mentális betegségek formájában áraszthatja el a tudatot. (Bővebben: Carl Gustav Jung és tanítványai: Az ember és szimbólumai, C. G. Jung : Emlékek, álmok, gondolatok, C. G Jung: Az alkímiai konjunkció, Marie – Louise von Franz: Archetípusos minták a mesékben)

“Mivel az empátia, szimpátia, együttérzés a 12 házhoz rendelhető Halak jegye analógialáncához tartozik, az egyéni elszigeteltség érzete a kollektív egységével kombinálódik. Akik képesek átérezni mások szenvedéseit, hatalmas beleélő képességgel rendelkeznek. A hangsúlyos 12 házzal rendelkező személy nagyon érzékeny, de hajlamos hangulati mélypontokra jutni, elszigetelődni. Egészséges működésükhöz szükségük van arra, hogy időnként csak úgy elmerengjenek, hosszabb-rövidebb időre visszavonuljanak alkotni. Egyesek kimondottan kedvelhetik a magányt.” The Astrology Place Membership

Amennyiben a képlet tulajdonosa tudatában van 12 házának e vonásaival, és azok összeegyeztethetők tudatos beállítottságával, semmi gond. A problémák akkor kezdődnek, ha bizonyos személyiségrészei extrovertált irányultságúak, a magány félelmet kelt benne, külső pörgésbe igyekszik menekülni előle, borongós hangulatát pedig neadj’ Isten kémiai eszközökkel igyekszik oldani. Ilyenkor betegség, baleset, csalódás a nem megfelelően választott szerelmekben, barátokban „gondoskodik” az introvertált személyiségrészek működéséhez nélkülözhetetlen magányról. A szabad akarattal eszközölt kompromisszumok sokat enyhíthetnek az összképen.

A születési képletben többféle utalás is lehet a 12 ház kreatív kihasználásának lehetőségeire. Kész receptek ezúttal sincsenek, valós kép kizárólag a horoszkóp egészéből nyerhető. Gyakran fordul elő, hogy kapcsolat van az 5, 12 és az I ház között. 12 ház ura az 5 házban nem csupán pikáns szerelmi történeteket jelezhet, hanem azt is, hogy az illető képes tudattalan tartalmainak a kreatív megmunkálására -ami sokféle művészi tevékenység alapja. Mi több, sokszor épp az ilyesfajta, egészségesebb megélési módok keresése enyhíthet az olyanfajta rossz kapcsolati forgatókönyveken, melyeknek a megmentő áldozat-játszmák, szerelmi háromszögek, valamilyen függőség is részét képezik. 12 ház ura az I házban nem csupán az egyén önromboló hajlamait jelezheti, hanem azt is, hogy erős kapcsolata van a kollektív tudattalan tartományaival. Ez veszélyei mellett számos előnnyel is jár, amennyiben látomásait kreatív formába önti, valamilyen önismereti útra lép, stb. A példákat még hosszan lehetne sorolni, hiszen végtelen számú kombináció létezik, nem csupán a felsorolt házak között.

Kapcsolódó:

A 12. ház – hasznos idézetek

A 12. ház és az elmebetegségek

A Halak (Liz Greene)

Halak, sellők, melúzinák (Liz Greene)

Álmok tematikus oldala

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Könyvajánló

Carl Gustav Jung és tanítványai: Az ember és szimbólumai

C. G. Jung : Emlékek, álmok, gondolatok

C. G Jung: Az alkímiai konjunkció

Marie – Louise von Franz: Archetípusos minták a mesékben

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!