A 12. ház és az elmebetegségek

A 12 házat gyakran hozzák kapcsolatba az elmebetegségekkel. A mindent elárasztó, kontrollálhatatlan érzelmek e tartomány uralma alá tartoznak. Vizei különösen ijesztőkké válhatnak az ego és a racionális tudat számára. Eme életterület alaptermészetével összhangban talán az őrület az a csapás, amely a legmagányosabbá tesz, hiszen elidegeníti a lelket. Ez egyszersmind paradoxon is, hiszen ez a tartomány a mindennel és mindenkivel való egység érzetével is összefüggésben áll. ( The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A bajok háza

A horoszkópnak ezt a területét gyakran emlegetik a „bajok házaként.” Ez Pandora szenvedésekkel teli szelencéjének a nyílása. Sokféle, kaotikus érzelmet is felfedezhetünk a mélyén, no meg mindazokat a dolgokat, amelyeknek nem vagyunk igazán tudatában. Egyszersmind ez a kreativitás és az inspiráció mágikus helyszíne is – tehát nem minden hangsúlyos 12-es házas személy őrül meg. (Ez nagyon fontos meglátás. Az asztrológia nem diagnosztikai eszköz, a 12 háznak, mint bármely más életterületnek is nagyon sok megélési lehetősége van. A cikk csupán azt próbálja megvilágítani, miért hozható kapcsolatba egyebek mellett pszichés problémákkal is. Ezek meglétére azonban nem csak a 12 ház utal, és fordítva: egy nehéz fényszögekkel teli 12 ház sem jelent automatikusan ilyen utalásokat – ford megj) Ennek ellenére sokan vannak, akik az őrület egy fajtájával hozzák kapcsolatba a kreatív géniuszt. A 12 ház végső soron a tudattalant jelképezi, annak végtelen mennyiségű nézőpontjával, intuitív meglátásával és mindennel, amit el tudunk képzelni.
Az elmebetegség és a víz metaforája

A 12 ház erőteljesen vizes ház, és az elmebetegséget mindig is a víz metaforájaként értelmezték: a tudattalan áramlatai átveszik az uralmat. Megfulladunk, el vagyunk árasztva és felszínen kell maradnunk ebben az elemi erejű örvénylésben. Úgy érezhetjük, mintha felderítetlen vizekre, ismeretlen tartományba hajóztunk volna ki. Bizonyos típusú vizes álmok – pl árvizek, dagályok, mindent elborító hullámok nagy változások előhírnökéi lehetnek: akár pszichózisoké, halálé vagy újjászületéssé is.

Lelki zavarok

Az alkoholizmus, a valóság elöli túlzott menekülés, az irreális fantáziák, a destruktív érzelmek, a bűntudat, az önpusztító magatartásformák a 12 ház analógialáncába tartoznak. Amennyiben valakinek bolygói vannak ezen az életterületen és érzelmi poggyászával foglalkozik, gyakran kell pszichéjével és tudattalanjával dolgoznia. Tracy Mark szerint a 12 házas bolygókkal rendelkező személyek gyakran azért szenvednek lelki zavaroktól, mert személyiségük egyes aspektusait tudattalanjuk egyik sötét szekrényébe zárták, távol a tudattól. A szerző szerint a pszichének ezek a bezárt részei megszállókról, behatolókról, betörőkről szóló álmok formájában hívják fel magukra a figyelmet. E motívumok a személyiség ellenséges aspektusaira utalnak, amelyek betörnek a tudatos szférába.

Mi történik pszichénk tudatos szféráról lehasadt, a 12 ház vizeinek mélyére száműzött részeivel ? Sokféle lehetőség van. Átélhetünk egy „horizontális hasadást”, amikor is önmagunk bizonyos részei teljesen hozzáférhetetlenné válnak, visszahúzódnak a 12 ház motorházába, hogy onnan irányítsák titokban életünket. Ilyenkor számos döntésünket és magatartásmódunkat rejtett félelem (Szaturnusz), düh (Mars), dicsőség utáni vágy (Nap), gondoskodás utáni vágy (Hold) motiválhatja…A „vertikális hasadás” gyakoribb. Személyiségrészeink ilyenkor nem válnak teljesen hozzáférhetetlenné, de „figyelmeztetés” nélkül bukkannak fel tudatunkban és tűnnek el onnan. Valamilyen értelemben disszociálódunk  és fragmentálódunk 

Például ha tudattalanul éljük meg 12 házas Neptununkat, úgy érezhetjük, a hétköznapi valóság csapdájában vergődünk mindaddig, amíg a Neptun váratlanul felszínre nem tör, át nem itat bennünket bódító italával, fantáziákkal, egy guru iránti odaadással, jobb esetben kreatív inspirációkkal. Aztán újra megfeledkezünk a Neptunról és olyan döntéseket hozunk, amelyek nem veszik figyelembe 12 házunk neptuni igényeit.” Tracy Marks: Your Secret Self 

Lara Zankoul fotómontázsa
Az ego feloldódásának veszélyei

Ez a hatalmas ház a világegyetemmel való egység valamennyi témáját magában foglalja, az emberekkel való egységet is beleértve. Ez az a képesség, amelynek révén másokat is saját világunk kiterjesztéseként érzékelünk és eggyé válunk velük. Túladagolva azonban eláraszthatja a személyes egot és határait, így végül mindent átitat a víz. Ez a ház azt a benyomást kelti, mintha valahonnan máshonnan jönnénk, ahova végül visszatérünk. Ezért nagyon nehéz a 12 házas bolygókat a valóság talaján tartani, hiszen ez a tartomány éppenséggel azt szorgalmazza, hogy szabaduljunk meg az ego kötődéseitől és a vele való azonosulástól. Bizonyos típusú elmebetegségekben szenvedők talán valóban mindent elengednek, ami nagymértékben hozzájárul elhomályosult identitástudatukhoz, mentális és érzelmi zavarodottságukhoz, növeli az eszkapista magatartásformák, az önromboló cselekvés veszélyét, valamint megdermeszti az érzelmeket.

Az átalakulás rítusai

A 12 ház az álmok raktára is, és életünk átmenetei és transzformációi is hozzá rendelhetők. (Az átalakulásokkal a 8. háznak is erős kapcsolata van – ford megj) Az álmok sok mindent elárulhatnak a psziché zavarairól. Segítségükkel már korai stádiumukban is beazonosíthatók a mentális betegségek és a komoly lelki zavarok. Ezek gyakran jelképezhetik olyan álomszimbólumok, mint a megfékezhetetlen árvíz, tűzvész vagy a kontrollját vesztett jármű. (Természetesen e szimbólumok nem értelmezhetők mechanikusan, álmoskönyvszerűen. Ahhoz, hogy kiderüljön súlyosabb lelki zavart vagy csak átmeneti érzelmi hullámvasutazást jeleznek, esetleg az álmodó zilált külső körülményeivel- beleértve az olyan, akaratától független eseményeket is, mint egy háború, súlyos gazdasági válság, természeti katasztrófa – állnak kapcsolatban, minden esetben a teljes álom, jobban mondva álomsorozatok kontextusában kell vizsgálni őket – ford. megj)

Medard néhány, pszichózist előrejelző álmot sorol fel példaként. Az egyikben az álmodó lángba borul. Egy alig 30 éves nő, aki akkoriban egészségesnek és problémamentesnek érezte magát, azt álmodta, hogy meggyulladt az istállóikban. Körülötte minden lángolt, sőt egy nagyobb felületen még kérgesedő lávát is észrevett. Részben külső szemlélőként, részben a saját testéből követte figyelemmel az eseményeket. Látta, ahogy a kéreg fokozatosan elfojtja a tüzet. Egyszer csak váratlanul kikerült a tűzből és egy bottal elkezdte feltörni a kérget, hogy friss levegőt engedjen be. De az álmodó nemsokára elfáradt, a tűz pedig kialudt. Négy nappal az álmot követően akut skizofrénia tünetei jelentkeztek rajta. Ebben az álomban a nő pontosan leírta pszichózisának sajátos lefolyását. Először megmerevedett, aztán lényegében betokozódott. Hat hét múlva aztán egyszer még minden erejével megpróbált védekezni élete tüzének kialvása ellen, aztán spirituális és mentális szempontból egyaránt kihunyt. Most már néhány éve olyan, mint egy kiégett kráter.” Tracy Marks: Your Secret Self 

 

Forrás :  The Astrology Place Membership
Kapcsolódó

A 12. ház – hasznos idézetek

A 12. ház : a kreativitás vizei

Mire jók, egyáltalán, jók -e valamire az asztrológiai „receptek?”

Álmok tematikus oldala

Intenzív álmok, rémálmok, jelentős véletlenek

Álom és valóság összehangolása

 

Könyvajánló:

C.G. Jung és tanítványai : Az ember és szimbólumai

C. G. Jung : Emlékek, álmok, gondolatok

Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Liz Greene: The Dark of the Soul

Tracy Marks : Your Secret Self: Illuminating the Mysteries of the Twelfth House

Képek forrása:

Lara Zankoul

Erik Johansson (kiemelt kép)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!