Március 2018

Eseménydúsnak ígérkezik a március: a hónap első napjai a megkönnyebbülés jegyében telnek, 9 – tól azonban fokozatosan növekszik a nyomás. A legstresszesebb helyzetekkel a hónap utolsó hetében kell megbirkózni.

A hónap első teliholdja március 2-án éjjel 01:51 – kor jött létre, a Szűz 11°23′-en. Februárban egyetlen telihold sem volt – ami meglehetősen ritka; utoljára 1999 -ben fordult elő és legközelebb 2037-ben lesz ilyen évünk. „Kárpótlásként” márciusban kettő is lesz; a második a hónap utolsó napján, a Mérleg 11°-on teljesedik ki.

Mint az eseménnyel foglalkozó bejegyzésben már szó volt róla, a Szűz telihold fényénél visszanyerhetjük tisztánlátásunkat vagy éppenséggel még zavarodottabbakká válhatunk. A Szűz a józan ész, a kritikus gondolkozás, a megkülönböztetés képességének a princípiuma – így aztán nem is kimondottan kellemes az érzelmes Hold számára. Ennek ellenére hasznos felismeréseket tartogathat . Árnyoldala azonban a szőrszálhasogató kritika. A megfelelő dózisban adagolt önkritika és a másoktól érkező, építő jellegű bírálat sok szempontból vihet előre, de túlzásba víve igen romboló hatású lehet.

Míg a Szüzet józan, praktikus gondolkodásmód jellemzi, jelenleg, a Hold – Neptun szembenállás miatt ennek az ellenkezője is lehetséges. A Hold – Neptun tranzitok hajlamosak felerősíteni az egyébként is meglévő tudattalan hatásokat. Mivel a Neptun az illúzió, zűrzavar, csalás és önbecsapás princípiuma is, keményen meg kell küzdeni a tisztánlátásért. Az egészséges távolságtartás, belső világunkba való visszavonultság éppúgy jellemzők lehetnek ezekre a napokra, mint a túlérzékenység, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elméletek, az önmérgezés különböző formái (toxikus kapcsolatoktól kezdve a kémiai függőségek különböző formáiig, különösen, ha a képletek egyébként is jeleznek ilyen hajlamokat vagy már kialakult függőséget.)

A pozitívumok közé tartozik az éberség, tudatosság, a tudattalan tartalmak kreatív megmunkálására való késztetések – és ezek révén testi-lelki gyógyulás, aha-élmények, ráeszmélés prioritásainkra, feladatainkra, a tápláló és mérgező kapcsolatokra, tevékenységekre. Jó esetben elindul az utóbbiak kiselejtezésének folyamata is.

Nagyon durva általánosítással, a Szűz a 6. mundánház (munka, egészség/betegség, napi szokások) ura, így valamilyen értelemben ezek a témák kerülnek a figyelem központjába. A Halak a 12. mundánház uraként a tudattalan erős hatására, felszínre kerülő titkokra, valamilyen értelemben vett lezárásokra utal.

A jelenlegi teliholdképletben érvényesülő és a hónap első hetét formáló bolygóhatásokat nagyon részletesen mutatta be a Testi-lelki méregtelenítés c. bejegyzés, ezért most nem térek ki rájuk.

Ugyancsak március 2-án pontosul be a teliholdképletben is jelentős szerepet játszó Vénusz – Jupiter trigon.

A kedvező fényszög a következő néhány napban is érezteti hatását. Neki köszönhetően talán az előző hetek diszharmonikus neptuni-marsi energiái befolyására elkövetett tévedései sem jóvátehetetlenek. A józanság elvesztésének következménye pl. „mindössze” hatalmas másnaposság, nem pedig végzetes karambol lehet. Ez szó szerint és átvitt értelemben is értendő, de azért senkit sem bátorítanék arra, hogy szerencséjében reménykedve kísértse a sorsot. Pénz – és szívügyekkel kapcsolatos, kedvező fejleményekre is számíthatunk.

Sajnos, a trigon árnyoldalai is érvényesülnek; a jelenlegi, csalóka Neptun- hatások mellett erre fokozottan figyelni kell. A Kis-és Nagy jótevő kedvező fényszögei ugyanis el is kényelmesíthetnek, arra hajlamosíthatnak, hogy passzívan várjuk a sült galambot, két kézzel szórjuk a pénzt (amelyet, mint az egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló Neptun – kapcsolat mutatja – talán túl könnyen, vagy nem egészen tisztességes úton szereztünk), hatalmas dínom-dánomokat csapjunk.

Éretten kezelve azonban e fényszög sokat javíthat társas kapcsolataink minőségén. A kommunikációt békülékenység, együttműködési készség hatja át, tekintettel vagyunk arra, hogy a másik is ember, nagyvonalúan fátylat borítunk a korábbi sérelmekre, észrevesszük a dolgok humoros oldalát is, elegánsan, diplomatikusan érvényesítjük elképzeléseinket, össze tudjuk kötni a hasznosat a kellemessel.

Március 6– tól jelentős energetikai változást tapasztalhatunk: az álmodozó, passzív Halak jegyéből a személyi bolygók fokozatosan átlépnek a tüzes, tettre kész Kosba. Elsőként a Merkúr ( március 6 – május 13) és a Vénusz ( március 6 – március 31), aztán a Nap is (március 20 – április 20). Mivel az elmúlt hetek sokunk számára kényszer-parkolópályán, a bizonytalanság és különböző típusú frusztrációk jegyében teltek, nagy megkönnyebbülést jelenthet, hogy most, úgy tűnik, végre mozgásba lendülnek a dolgok. Csakhogy a haladás ezúttal sem lesz olyan gyors és akadálymentes, ahogy a Kos időszak karakteréből adódna, hiszen a továbblépéshez meg kell felelni a Bak Szaturnusz és az ugyanebben a jegyben tartózkodó Plútó követelményeinek. Aki megpróbálja levágni a kanyarokat, pórul járhat: ne felejtsük, hogy míg a Szaturnusz a Bak jegyében otthonában tartózkodik, a Vénusz a Kosban száműzetésben van, a Merkúr pedig peregrin. Így az is egyértelmű, hogy összetűzés esetén kié marad az utolsó szó – a szaturnikus retorziók pedig nem kimondottan kellemesek…. (Bővebben:  A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról, A Szaturnusz princípiuma és a depresszió )

A Kosba lépő Merkúr feltüzesíti a kommunikációt. A gondolatok gyorsabban pörögnek, könnyebben, és talán a szokásosnál elhamarkodottabban adunk hangot véleményünknek. Megszólalás előtt persze a gondolkodás sem árt, különösen, hogy március 23-án, a Szaturnusszal képezett kvadrátját (március 9) követően a Merkúr megkezdi április 15-ig tartó tolatását. Újabb intő jel: a kását nem eszik olyan forrón….

Míg a Vénusz, a társulások jelölője a Halak jegyében romantikus, sejtelmes, álmodozó, kétértelmű volt, a rámenős, spontán Kosban lényegre törőbbé, nyersebbé vagy sokkal közvetlenebbé válik. Rokon- vagy ellenszenvét pillanatok alatt hozza a világ tudomására (és tesszük mi is a hatására, vagy éljük át másoktól ugyanezt). A kihívások szeretete, az újdonság utáni vágy azonban felelőtlen kalandozásba is torkollhat. Mivel az asztrológiai hagyományok szerint a Vénusz száműzetésben van a Kos jegyében, a túlzások sok kárt okozhatnak (pl. felelőtlen költekezés, meggondolatlanul, „első felindulásból” kötött üzletek, beruházások, szerelmi kalandok vagy éppenséggel szakítások –esetleg a kettő együtt.) A Vénusz Szaturnusszal (március 13), majd Plútóval (március 23) és Uránusszal ( március 28) képezett erőpróbáló kapcsolatai miatt erre a lehetőségre sokkal jobban oda kell figyelni, mint máskor.

Hogy kinél milyen formában érvényesülnek ezek a hatások, ezúttal is a személyi horoszkóp adottságaitól, tudatossági szinttől, szabad akarattal hozott döntésektől függ, az azonban valószínű, hogy a fentebb kiemelt bolygóhatások egy hosszabb távú folyamat állomásai. Így a tudatosságot most sem elég adott napokon gyakorolni, hanem az egész időszakra ki kell terjeszteni. (Még jobb lenne, ha egész további életünket végigkísérő, napi gyakorlattá válna.)

Március 9-én, amikor a Jupiter megtorpan, hogy aztán március 14-én megkezdje július 10-ig tartó tolatását, újabb üzenetet kapunk a sorstól: ajánlott visszavenni a lendületből. [ A Nagy Jótevő a Skorpió 23°13-én vált retrográd stacionáriusba március 9-én, július 10-én pedig a jegy 13°21-én hagyja abba tolatását.] Az elmúlt két hónap ritkaságnak számított, hiszen valamennyi bolygó direktben mozgott. A Jupiter hátraarca azonban egy új ciklus kezdetét jelzi, amelyben lelassulnak a dolgok. Az év bizonyos szakaszaiban ezt a tempó kimondott egy helyben toporgásnak tűnik majd, de a folyamatok siettetése sokkal többet árt, mint amennyit használ.

A Nagy Jótevő tolatásának időszakaiban a belső értékek gyarapítására kerül a hangsúly (némelyeket a szerencse látszólagos elpártolása ébreszt rá ezek fontosságára). Külső terjeszkedés helyett jobb ötlet most újra felfedezni a már ismert(nek vélt) tartományokat. Amennyiben nem a megfelelő térképet használjuk, nagy utazásaink megszakadhatnak . Az újfajta megközelítésmódokból, a régi hiedelmek, eszmék, ideológiák megkérdőjelezéséből új világkép, új lehetőségek bontakozhatnak ki, mire a Jupiter direktbe fordul . (Vigyázat: az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter tolatásának időszakában nem jó ölet nagyobb utazásokba, tanulmányokba, projektekbe kezdeni, jogi ügyeket bonyolítani ! )

Jóllehet csak április folyamán pontosul be, a Jupiter és a Plútó szextilje egész március folyamán erőteljesen érezteti a hatását. Ez igen jelentős stabilizáló erőt képvisel ebben a viharos időszakban. Ez a fényszög először január 16-án vált egzakttá; A Saját szerencséd kovácsa című bejegyzés foglalkozik vele részletesebben.

Március 11 szintén fontos dátum: a Merkúr kvadrátot képez a Szaturnusszal. A két bolygó erőpróbáló fényszöge komolyabb témák felé tereli gondolatainkat, egyszersmind azonban a kommunikációra is blokkolóan hat.

A feszültséget a Mars és az Uránusz aznap bepontosuló trigonja oldja. Ez a, nagyjából egy heten keresztül ható fényszög egyaránt lehetőséget adhat arra, hogy egy váratlan, frappáns megoldással felülkerekedjünk a káoszon, de azt is jelezheti, hogy a pillanat hevében nagy esély van őrült tettek elkövetésére is. A jelenlegihez hasonló, erőpróbáló Szaturnusz – hatások mellett azonban meglehetősen kockázatos fejjel menni a falnak. Jó esetben a két fényszög együttes jelenléte olyan időszakot is jelezhet, amikor határozottabban képviseljük érdekeinket, célratörőbben kommunikálunk, eredményesebben állunk ki magunkért, jobb döntéseket hozunk, hatékonyabban tevékenykedünk

A második Kosban haladó bolygó, amely kvadrátot képez a Szaturnusszal, a Vénusz. Erőpróbáló fényszögük március 13-án pontosul be. A Vénusz és a Szaturnusz közötti nehéz aspektus már sok szó eset a blogon, így most csak a témát legrészletesebben taglaló cikkeket linkelem. A címek egyszersmind a bolygókapcsolat témáit is magukban foglalják: Karmikusan terhelt viszonyok? , Érzelmi sérülések vs. az önbecsülés felépítése, az egészséges határok megvonása Bár a Vénusz – Szaturnusz kvadrát hatása mindenkinél érvényesül többé – kevésbé (elsősorban társulások és pénzügyek vonatkozásában), megnyilvánulási módja a képlet egyéni adottságaitól is függ. Emellett természetesen a tudatossági szint, szabad akarattal hozott döntések, energiaállapot most is döntő szerepet játszik. Ez minden más bolygóhatás esetén is igaz.

Hogy jelen esetben is olyan jellegű korlátozásról van szó, amelyet, helyesen kezelve valójában gyarapodhatunk, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Nap és a Jupiter trigon is ugyanazon a napon válik egzakttá. Ez a fényszög hatalmas injekciót ad önbecsülésünknek. A kedvező alkalmakat és lehetőségeket világosabban látjuk, mint általában és könnyebben is ragadjuk meg őket. A kreativitás, vállalkozószellem, hosszú távban gondolkodás, optimizmus, inspiráció, szabadságvágy további növelik a siker esélyét. Gond csak akkor lehet, ha túlzásokba esünk (a Jupiter köztudottan mindent felnagyít), annyira beleéljük magunkat vízióinkba, hogy megvalósításukról már meg is feledkezünk, ill. sokkal szívesebben beszélünk róluk semmint érdemi erőfeszítéseket tennénk gyakorlatba ültetésükért. (Az egyidejűleg ható Vénusz – Szaturnusz fényszög remélhetőleg elegendő ösztönzőerőt képvisel ahhoz, hogy önfegyelmet gyakorolva megvalósítsuk álmainkat, tőkét kovácsoljunk az esetleges veszteségekből.)

Március 14-én újra bepontosul a Szaturnusz – Jupiter félkvadrátja. Mint a fényszöggel foglalkozó bejegyzésben (Hajszálrepedések, törésvonalak) már szó volt róla, a félkvadrát olyan, mint egy figyelmeztető tábla. „Lassíts! Állj meg ! Hallgass és figyelj!” Egyelőre még csak a felgyülemlő feszültségre utal, mint ahogy az égbolton megjelenő, parányi szürke felhőről sem a néhány órán belül  kitörő vihar jut eszünkbe özönvízszerű esőjével, fákat kicsavaró széllökéseivel. Nem hangzik túl ésszerűen lemondani az aznapra tervezett kirándulásról, táborozásról, szabadtéri buliról egy ilyen felhőcske láttán. Azonban még mindig bölcsebb dolog kedvezőbb időpontokra halasztani/ valami más elfoglaltságot keresni/ ha pedig ez semmiképp sem kivitelezhető, csak a szükséges óvintézkedések után belevágni.

Az újhold március 17-én születik meg a Halak 27 °-án, bp. idő szerint 14h 11′-kor. Az újholdképlet a fentebbi bolygóhatásokat ötvözi magában.

újhold a Halakban 2018 március 17, Budapest 14h 11′

Ugyanezen a napon vált jegyet a Mars is: május 15-ig tartózkodik majd a Bakban, aztán augusztus 14 és szeptember 18 között még egy rövid látogatást tesz a jegyben.

Az asztrológiai hagyomány szerint a Mars jól érzi magát, erőben van a Bak jegyében. Ez talán kissé furcsának tűnhet, hiszen a Bak ura a Szaturnusz, az aktív, asszertív sőt agresszív Mars pedig nehezen viseli a fékeket és a korlátokat. Ebben az esetben azonban a szaturnikus fegyelem kifejezetten jót tesz neki: célorientálttá, hatékonnyá válik. Pontosan tisztában van erősségeivel és gyengéivel, a rendelkezésére álló tartalékokkal és eszközökkel, a folyamatok időigényességével – így aztán gyakorlatiasan, jó ütemben valósítja meg elképzeléseit. Nem valami gyors: ne felejtsük el, hogy föld jegyről van szó, ráadásul a Szaturnusz uralma alatt, így az anyag – adta lehetőségek és korlátok között kell cselekednie. Ezzel együtt jó hatásfokkal, energiáit jól beosztva tevékenykedik.

A jelenlegi tranzitja során azonban a szokásosnál lassúbbá válik, hiszen április elején együttállásba kerül a Szaturnusszal. Kettejük találkozója meglehetősen problémás- erről még lesz szó a bejegyzésekben – és március utolsó hetére ugyanolyan erős hatást gyakorol, mint április első felére.

A Nap március 20-án, budapesti idő szerint 17h17′ kor lép a Kos jegyébe és ezzel asztrológiai értelemben is elkezdődik a tavasz. A tavaszi napéjegyenlőség képlete egy hosszabb, az őszi napéjegyenlőségig terjedő időszak történéseiről is felvilágosítást ad. Az asztrológiai újév idején mi is erős késztetést érezhetünk a megújulásra, de ezúttal nem árt figyelembe venni a napéjegyenlőség – képlet realitásait.

tavaszi napéjegyenlőség, 2018 március 20, Budapest, 17h17′

Ugyanezen a napon kerül sor a Merkúr és a Vénusz találkozójára is. Ez a fényszög rendszerint oldja a kommunikációs helyzeteket, békülékeny hangulatot teremt, de a Szaturnusz erőpróbáló fényszögétől távozva, a Plútóéhoz pedig közeledve jó kérdés, hogy valóban ez a helyzet. Az elhamarkodott kijelentések, impulzív költekezés, meggondolatlan flörtök, váratlanul fellángoló kapcsolati perpatvarok sok problémát okozhatnak. Tőzsdével, pénzügyekkel, pénzintézetekkel kapcsolatban váratlan -és nem biztos, hogy kellemes hírek érkeznek.

Innentől kezdve a hónap végéig folyamatosan fokozódik a feszültség. Március utolsó hete kimondottan robbanékonynak ígérkezik. Ez magánéletre, bel-és külpolitikai viszonyokra egyaránt igaz – a részletek taglalásától most inkább eltekintenék. A lentebb felsorolt bolygóhatások összeadódva érvényesülnek, de szokás szerint bepontosulási sorrendben tárgyalom őket.

A Mars és a Nap közötti 90°-os fényszög március 20 és 24 között hat a legintenzívebben.  24-én bepontosuló kvadrátjuk a tavaszi napéjegyenlőség – képletben is szerepel, így fokozott jelentőséggel bír. A bolygókapcsolat nagy lendületet ad, tettre ösztönöz, vállalkozó szelleművé tesz, egyszersmind erős túlzásokra is hajlamosíthat. Hatására az egészséges kockázatvállalási kedv a sors kísértésébe csaphat át, annak gyakorlati (a Bak, amelyben a Mars május 15-ig tartózkodik, föld jegy) következményeivel nem számolva. Ez az időszak nem csak átvitt értelemben növeli a súrlódások esélyét, hanem konkrét balesetveszélyt is jelezhet.

A Merkúr március 23-én vág hátraarcot a Kos 16°39′-én és április 15-én, a Kos 4°47-en vált direktbe. A fentebb bemutatott és a közeljövőben kialakuló bolygóhatásokat figyelembe véve a retrográd időszak igen jelentősnek ígérkezik. Mint a blogban többször szó volt róla, a Merkúr retrográd időszakaiban gyakoriak a késések, a félreértések, balesetek, a különböző típusú összeomlások, valamint a frusztráció. Ezekben a hetekben nem ajánlatos házasságot kötni, nagyobb befektetéseket eszközölni, munkahelyet váltani, később ugyanis megbánhatjuk. Ahelyett hogy új projektekbe kezdenénk jobban tesszük tehát, ha újra átgondoljuk dolgainkat, lezárjuk függőben maradt ügyeinket.

Az ugyanaznap egzakttá váló Vénusz – Plútó kvadrát által jelzett radikális változások valószínűleg társas viszonyainkat és pénzügyeinket érintik majd szakítások és egymásra találások, nagy nyereséget, de sokkal valószínűbben nagy padlót fogást eredményező üzletek, befektetések formájában.

Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, a Vénusz és a Plútó erőpróbáló kapcsolatai a szívszaggató húzd meg ereszd meg és a „veszedelmes viszonyok” formációi. Az elkövetkező napok ( a március 28-án bepontosuló Vénusz – Uránusz együttállás hatását is ideszámítva), komoly megpróbáltatásokat tartogatnak társulásainknak. Az eddig sem éppen idilli légkör pillanatok alatt felborulhat, s a perpatvar hevében hajlamosak lehetünk a kád vízzel a gyereket is kiönteni. Felesleges hangsúlyozni: a vitás kérdések tisztázására nem ez a legalkalmasabb időpont, a hallgatni arany, az okosabb enged –típusú szólások pedig nem a véletlennek köszönhetik népszerűségüket.

Ezek a formációk nagy anyagi veszteségeket is jelezhetnek: a korábbi, elhamarkodott pénzügyi döntéseknek, befektetéseknek most mutatkozik meg az árnyoldala, illetve váratlan anyagi károk is lehetségesek. A pénzpiacok is tartogathatnak kellemetlen meglepetéseket.A Vénusz Uránusz együttállás március 28-án pontosul be. A két bolygó közötti fényszögek önmagukban véve kissé hűvössé, távolságtartóvá, egyszersmind kiszámíthatatlanná teszik társas viszonyainkat. Az összetartozás helyett most az egyéniség érvényesítése, az egyéni szabadság válik fontossá. Ez bizonyos esetekben azt eredményezi, hogy kilépünk egy már több korlátot mint örömöt jelentő viszonyból, rendelkezünk annyi önbecsüléssel, hogy elengedjük már nem tápláló társulásainkat, izgalmasabb, több kihívást tartogató szakmai területekre lépünk, pénzügyileg önállósítjuk magunkat- vagy megtesszük az ehhez szükséges lépéseket.

Jelen esetben azonban jobb az óvatosság, ugyanis az Uránusz hirtelensége, a Vénusz pazarló hajlama és a Kos forrófejűsége nem biztos, hogy figyelembe veszi a Bak Szaturnusz és a Plútó realitásait. Így aztán, ha nem teszünk magunkévá valamennyit a Bakra jellemző valóságérzékből, önfegyelméből, könnyelmű – hogy azt ne mondjam felelőtlen és elhamarkodott érzelmi/üzleti döntéseket hozhatunk. Bármilyen sürgető kényszert érzünk is a változtatásra, bármekkora jogosultságuk is van igényeinknek, semmiképp ne tegyünk olyan lépéseket, amelyek következményeinek kezelésére a gyakorlatban még nem vagyunk felkészülve.

A március 29-én bepontosuló Nap – Szaturnusz kvadrát személyes életünkben és a nagyvilágban is a személyes szabadság, önmegvalósítás és a társadalom, a család, a hagyományok vagy a saját személyiségünk – szabta korlátok kérdéseit feszegeti. Az erőpróbáló fényszög hatásait a Felelősség súlya című, régebbi bejegyzés tárgyalja részletesen. Az erőpróbáló Nap – Szaturnusz kapcsolatok világviszonyban feszültséget jelezhetnek a hatalom képviselői, autoritásszemélyek és az ellenük lázadó csoportok között. Ezek helyektől függően sokféleképpen nyilvánulhatnak meg: a tüntetésektől kezdve a fegyveres konfliktusokig, háborúk kitörésééig széles a skála.

A március 31-i, második telihold (bp.idő szerint 14:31, Mérleg 10°44′)  újabb kozmikus megállítótáblát mutat egy, a Mérleg Hold – a Kosban tolató Merkúr és a Bak Mars – Szaturnusz között létrejött kardinális T kvadrát formájában.A kardinális T kvadrátok hatásait Az állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? című, 2016 végi blogbejegyzés taglalta részletesen. Az akkori cikk a 2016 végét, 2017 első négy hónapját meghatározó Jupiter – Uránusz – Plútó fényszög hatásait mutatta be. Szerencsére a jelenlegi T kvadrát sokkal rövidebb ideig hat (akkor is, ha a teliholdképlet az április 16-i újholdig terjedő időszakról is segít képet alkotni) – de a bolygókombinációk által jelzett dinamikákkal így sem árt tisztában lenni.

Más, fentebb bemutatott fényszögek is részei a robbanékony elegynek, ami arra utal: sem a magánéletben sem a nagyvilágban sem alakulnak túl békésen a dolgok. Szövetségek , társulások borulhatnak fel és ezek a bolygóhatások a gazdaságra, pénzügyekre sincsenek jó hatással.

telihold a Mérlegben, 2018 március 31, Bp. 14:31

A jó hír, hogy megvan arra is a lehetőség, hogy tisztes távolságot tartva a tornádótól fejlődésünk útját egyengessük. Ahelyett, hogy a külvilágban igyekeznénk rendet teremteni, politikai, közéleti csatározásokba bonyolódnánk, inkább belső világunkban teremtsünk egyensúlyt. A tudatosság ezúttal is sokat javíthat a forgatókönyveken. Mivel az elkövetkező hetek is tartogathatnak próbatételeket, egyáltalán nem mindegy, hogy a tavaszi tűzvihart követő,  április 16-i újholdat a csatakép részeként üdvözöljük -e vagy inkább külső – belső rendrakásra használjuk ezeket az energiákat. Jóllehet a nagyvilág eseményeire nem vagyunk képesek hatást gyakorolni, a tudatosság, az energiaszint, a szabad akarattal hozott döntések és választott megélési módok még a legnagyobb felfordulásban is esélyt adnak a megváltottabb megélési módokra.
 

Kapcsolódó

Telihold a Szűzben : testi – lelki méregtelenítés

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Vénusz a Kosban 2018

A Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén 

A Mars 2018 -as áthaladása a Bak jegyén

Újhold a Halakban

A saját szerencséd kovácsa: Jupiter – Plútó szextil

Hajszál repedések, törésvonalak: Jupiter – Szaturnusz félkvadrát

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Karmikusan terhelt viszonyok? 

Érzelmi sérülések vs. az önbecsülés felépítése, az egészséges határok megvonása

Veszedelmes viszonyok

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A felelősség súlya: Nap – Szaturnusz kvadrát

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Vigyázat, balesetveszély !

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!