Nap – Jupiter együttállás a Bakban, 2019

Nap – Jupiter együttállás december 27-én, 19h25′-kor pontosul be, a Bak 5°41′-en. (A kazimi a konjunkció egzakttá válásának időpontja, amikor a bolygó úgymond a Nap szívében áll – ill az előtt és után kb 9-9 óráig él; a két bolygó között max 0°17′ lehet a távolság. (Természetesen magának az együttállásnak a hatása ennél tovább tart : bepontosulás előtt/ után kb 6-7 napig számolhatunk vele). A tradicionális asztrológia szerint a kazimi nagyon pozitív kapcsolódás; a Nap Jupiter konjunkciók  pedig általában is kedvezőknek számítanak.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ennél távolabb, 8°hatókörön belül már a nem túl kedvező, “elégetett”, combusta állapotról beszélünk. Bővebben: A Nap együttállásai ) A Nap – Jupiter együttállások igen jótékonynak számítanak – elbírálásukkor természetesen az egyidejűleg érvényesülő befolyásokat is figyelembe kell venni. Hagyományosan ezt a bolygókapcsolatot ideálisnak tekintik ahhoz, hogy önbizalmat, bátorságot, kezdeményezőkészséget, energiát és kockázatvállalási kedvet igényló projektekbe kezdjünk.


Nap – Jupiter együttállás, 2019 december 27, Bp 19:25

Itt fontos megjegyeznem, hogy a tavalyi Nyilas Nap – Jupiter együttálláshoz nagyon sok reményt fűztek, hiszen a Nagy Jótevő a Nyilasban, a saját jegyében tartózkodott. Az azonban valahogy kimaradt a kalkulációkból, hogy főleg nehéz fényszögeket kapott, amelyek kevés megvalósítási lehetőséget tartogattak, de annál több irreális elvárást gerjesztettek. A jelenlegi együttállásnál a Jupiter esésben van, tehát nem túl jó helyzetben – viszont Uránusszal képezett trigonjának hatása erőteljesen érvényesül. Ura, a Szaturnusz otthonában tartózkodik és együtt áll a Plútóval és a Bak Holddal, ami meglehetősen problémás, a Mars vele és a Plútóval képezett szextilje viszont még érvényesül. Talán erre mondják, segíts magadon és az Isten is megsegít, meg hogy létezik igen produktív depresszió is. Az ilyen állapotok sokszor hosszabb távú sikereket alapoznak meg, és gyümölcsöző alkotómunka kiindulópontjai is lehetnek. Semmiképp sem szabad tehát ezt a hatást lebecsülni.Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Nekem erről az állásról a Tarot Érmék Ásza kártyája jut eszembe, a Kis Arkánumból. Hogy miért is ? Hajo Banzhaf – jóllehet más pozíciókhoz társítva – többek között ezt írja erről a lapról Tarot kézikönyv című munkájában :

„Az Érmék Ásza , a többi Ászhoz hasonlóan, a bennünk szunnyadó lehetőségre utal. Olyan, bennünk vagy helyzetünkben rejlő lehetőség felismerését jelzi, amely az Érmék által képviselt Föld elem értelmében kézzel fogható, pozitív eredményekhez, külső, de még inkább belső gazdagsághoz vezet.(…) Ez a szerencse nem tolakodó, ezt fel kell fedezni. Lehetséges, hogy a keresés – mint a szőlőhegyen elrejtett kincs esetében – sok fáradsággal jár. Az eredmény azonban nemcsak megbízható és tartós, de mély boldogságot is ígér.” Bioenergetic, 116 old, 1994

Sokatmondó szinkronicitás, hogy ma reggel, napi vetésemben az Érmék Ásza lapját húztam a nap kártyájaként. Az alábbi, egyik 2009-ben közölt Tarot tanfolyamomból idézett soroknak talán  akkor is van realitások, ha a jelenlegi Nap- Jupiter együttállás egy eklipszet követően pontosul be, a Szaturnusz és a Plútó szomszédságában, az elmúlt és a jövő év emblematikus konjunkcióját beizzító holdfogyatkozás előzményeként. 2020 nem lesz könnyű év; kollektív és egyéni szinteken akár a súlyos krízisek, élethalálharc időszakának kezdetét is jelezheti. Jelen esetben azonban talán épp az első pillantásra elemi csapásnak tűnő élethelyzetekben és eseményekben van elrejtve a „kincs”.

Talán a legsúlyosabb hátrányokból és veszteségekből lehet a legnagyobb tőkét kovácsolni, talán árral szemben haladva, a legmostohább körülményeken, visszahúzóerőkön felülkerekedve lehet és kell is kikeveredni a bukóspirálból. Aki ilyenkor is képes helyt állni, jogosan reménykedhet abban, hogy ha kedvezőbbre fordul a széljárás, bőségesen profitál majd tapasztalataiból. Hasonlóképpen: azok a készségek, jártasságok, eszközök, kapcsolatok, amelyek/ akik segítenek a felszínen maradni, teremtik meg az alapot a későbbi eredményekhez is.

Az Ászok

A gyakorlati érzék, anyagi biztonság, pénzügyi kérdések lapjai. Ebben a minőségben a Föld elemmel hozhatók kapcsolatba, valamint konkrét helyzetekkel, az anyag megmunkálásával, praktikus döntésekkel, testi valóságunkkal, az érzékelhető,megfogható dolgokkal. Általában kellemes témákat: a földi, érzéki örömöket, kézzelfogható gyarapodást jelölnek, de utalhatnak a földi élet, az anyagi világ támasztotta nehézségekre is.

Érmék – Föld elem – Érzékelés

A föld elem testünk, anyagi világunk, fizikai szükségleteink jelképe, fejlődési folyamataink táptalaja és kiindulópontja. Az ötletek az intuíció isteni szikráiként pattannak elő, de ahhoz hogy meg is valósítsuk őket, vagy érzelmileg kell fontosaknak lenniük vagy valami értelmes célt kell szolgálniuk. Konkrét, mások számára is érzékelhető formát azonban csak a föld elem révén ölthetnek. Az alkotó folyamatok időnként csakugyan annyira fáradságosak, mint a termőföld megművelése, legyen szó akár műalkotásokról akár üzleti projektekről. Bővebben: A föld elem és a szellemi utak, A föld elem és a föld-típus, Érettek és éretlenek, felelősek – felelőtlenek
Érmék Ásza

Kártyavetésben az Érmék pénzügyekkel, a test dolgaival, társadalmi pozícióval, kézzelfogható eredményekkel, anyagi biztonsággal állnak kapcsolatban. Ennek megfelelően a lap a gyarapodás, bőség, sikeres üzletek, termékeny talaj megszerzésének, birtoklásának lehetőségére utal. Még az általa jelölt elvont értékek kiaknázásához is szükségünk van gyakorlati érzékünkre. Máskor anyagi juttatást, nyereményt, ajándékot jelez.

A kártya által jósolt sikerek, értékek azonban nem pottyannak csak úgy az ölünkbe. Fel kell fedeznünk őket, kibontakoztatásukért pedig keményen, szorgalmasan meg kell dolgoznunk. A szárnyaló képzeletnek, kalandvágynak ez esetben legfeljebb annyi szerep jut, hogy még legnagyobb szabású ötleteinket is mernünk kell megvalósítani a gyakorlatban. Eközben azonban a realitás talaján kell maradnunk, használnunk kell józan paraszti eszünket, testi adottságainkat, velünk született készségeinket.

Ha a fentebbi módon látunk teendőinkhez jó esélyeink vannak a sikerre. Az általa jelölt üzleti ajánlatok, kereseti, befektetési lehetőségek jó csillagzat alatt születnek, akár tartós gyarapodást, biztos anyagi hátteret is eredményezhetnek. Eközben ne feledkezzünk meg testünkről sem: gondoskodjunk róla szeretettel, élvezzük a földi javakat, szükség esetén pedig ne riadjunk vissza a kétkezi munkától sem.

Kulcsszavak:

Az anyag, az anyagi világ – adta lehetőségek kihasználása: a kézzelfogható eredményekre összpontosítunk, az anyag megmunkálása, testi-lelki kondíciónk javítása, a természet újra felfedezése: gazdálkodás, szabad téri tevékenységek

Prosperitás: rendelkezünk a célunk eléréséhez szükséges eszközökkel, élvezzük a bőséget, megszerezzük amire szükségünk van, megtérülő erőfeszítések, anyagi gyarapodás, más értelemben vett növekedés

Gyakorlatiasság: a józan paraszti ész, földközeli gondolkodás, realizmus, a legtöbbet hozzuk ki a kezünk ügyében levő eszközökből, természetes adottságainkból, arra összpontosítunk, ami a gyakorlatban is működik.

Bizalom, biztonság: bízunk saját képességeinkben, külső-belső forrásainkban és arr a méltó társainkban is , egészséges csapatszellem,  a biztonság és védettség érzése, teherbíró, stabil alapok, ezek megteremtése, ilyen pozícióból cselekedni, frissen szerzett vagy már meglévő értékek, eredmények megszilárdítása”.

Kapcsolódó

Jupiter a Bakban 2019 – 2020

A Bak – Liz Greene

A Nap együttállásai

Nap – Jupiter együttállás, Jupiter – Nap együttállás (Robert Hand)

Jupiter – Uránusz trigon 2019

December 2019

A föld elem és a szellemi utak,

A föld elem és a föld-típus,

Érettek és éretlenek, felelősek – felelőtlenek

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!