Nap – Jupiter együttállás a Nyilasban – 2018

Néhány kijózanító szempont

2018 november 26-án, a Nyilas 6°33′-en, helyi idő szerint 07:33′-kor bepontosul a Nap – Jupiter együttállás. Ehhez a találkozóhoz hatalmas várakozásokat fűznek; a….fogalmazzunk úgy, hogy populáris ezotériával foglalkozó oldalak már hetek óta ontják a csodaváró posztokat – tovább fokozva a hisztériát. Igazodom az időszak hangulatához és kicsit levágom a kanyarokat 🙂 Így a pár nappal későbbre tervezett posztot hamarabb teszem közzé. Szájba repülő sült galambokról nem lesz benne szó. Bocsika 🙂

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

A nagy találkozóval szembeni elvárások egyébként nem alaptalanok. A pontos Nap – Jupiter együttállásokat (kazimi) általában igen jótékonynak tartják. (A jelenlegi kazimi a konjunkció bepontosulásakor, ill az előtt és után kb 9-9 óráig él; a két bolygó között max 0°17′ lehet a távolság. Ennél távolabb, 8°hatókörön belül már a nem túl kedvező, “elégetett” állapotról beszélünk. Bővebben: A Nap együttállásai) Hagyományosan ezt a bolygókapcsolatot ideálisnak tekintik ahhoz, hogy önbizalmat, bátorságot, kezdeményezőkészséget, energiát és kockázatvállalási kedvet igényló projektekbe kezdjünk. A nagy nyári leállás, frusztrációdömping után nincs is semmi rossz abban, ha végre visszanyerhetjük lendületünket.

De, asztrológiában járatosabbak kedvéért – vessünk néhány pillantást az együttállás létrejöttének képletére. Nem részletes elemzés következik, csak a legszembeötlőbb motívumokat ragadom ki. Ezek a hatások, mint már oly sok bejegyzésben szó volt róla, minden esetben összeadódnak, személyes szinten pedig a horoszkóp egyéni sajátosságaival kombinálódva érvényesülnek.Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert kommentedre nem áll módomban válaszolni. A tudatosság, a szabad akarattal hozott döntések szintén komoly szerepet játszanak az események alakulásában. Ezért is látom értelmét az ilyen jellegű posztoknak 🙂Nap – Jupiter együtt- állás 2018 november 26, Budapest, 07:33

Az itt látható,  a novemberi előrejelzésben és a Zűrzavaros időszakban vagyunk c bejegyzésben részletesen bemutatott bolygóhatások arra utalnak, hogy ez a lendület ritkán párosul ítélőképességgel, nem biztos, hogy reálisan mérlegeljük lehetőségeinket és korlátainkat. Az időzítéssel és a részletek kidolgozásával is komoly gondok lehetnek, így a szerencsés hatás maximum oly módon nyilvánul majd meg, hogy a legrosszabb forgatókönyveket elkerülhetjük. ( A hetedhét országra szóló másnaposság, lenullázott bankszámla pl. a szerencsésebbek közé tartozik). A felelősségérzet teljes hiánya, a betartatlan és betarthatatlan ígéretek, a fellengzős kijelentések, a minimális megvalósítóerő és a nagy dumák kombinációi, a betegessé fajuló hiszékenység, csodavárás, lustaság (beleértve a szellemi tunyaságot is) szintén valószínű hozadékok lehetnek.

Ugyanebbe az irányba mutat a Mars és a tolató Merkúr ugyanaznap, a Nyilas 6°-án bepontosuló kvadrátja. A november 20-án bepontosult Mars – Jupiter kvadrát még mindig erőteljesen hat. A Nap pedig másnap, 27-én képez együttállást a Merkúrral. (A Nyilasban száműzetésben levő Merkúrt tehát a kazimi rövid szakaszát leszámítva a Nap sugarai elégetik. Ez a befolyás, finoman szólva, szintén nem támogatja a tárgyilagos ítélőképességet. Tegyük hozzá azt is, hogy a Nap – Jupiter kazimi rövid, nem egészen egy napos, november 26-i időszakát követően a Jupiter is combusta, elégetett lesz – és ez a kedvezőtlenebb hatás tart tovább…). Ugyanezen a napon a Jupiter és a Merkúr közötti együttállás is bepontosul. E bolygókapcsolatok tehát lényegében egyszerre, egy időben hatnak, és együttesen hozhatják a fentebb és a novemberi előrejelzésben röviden bemutatott végeredményt.

Azt se hagyjuk ki a képből, hogy a Nap, a Jupiter, a Merkúr félkvadrátot képez a Plútóval, akárcsak a Halak Mars. A Plútó tehát a Nap, Jupiter, Merkúr – Mars kvadrát felezőpontjában van. A minimum, ami elmondható: az egészséges kockázatvállalási kedv a sors felelőtlen kísértésévé fajulhat. A realitásérzék elhomályosulása és a nagyobb sebességre kapcsolás vágya a konkrét balesetek veszélyét is megnövelheti. Ezekben a napokban szó szerint és szimbolikusan is választanod kell aközött, hogy iszol -e vagy vezetsz.
Egy előző bejegyzésben már részletesen szó volt arról, hogy a Nyilas olyan árnyoldalai, mint a fanatizmus és vakhit sok esetben kételyt és bizonytalanságot takarnak. E képletben pl. a Rák Holdnak a Bak Szaturnusszal, majd Plútóval képezett szembenállása is arra utal, hogy a hurrá-optimizmus, eufória egy mélyebb válságról akarja elterelni a figyelmet. A sajátot éppen úgy, mint a környezetét. A szent ügy érdekében a szó szoros értelmében semmi se drága: a november 30-án/ december 1-jén bepontosuló Vénusz – Uránusz szembenállás már most is elég erősen hat ahhoz, hogy a valóságelhárítás a szó szoros értelmében is nagyon sokba kerüljön.

De óvatosan a még oly jó szándékú felvilágosítással is ! Sokan ugyanis, ahelyett hogy szembesülnének azzal, ami van, inkább olyannak látják a dolgokat, amilyennek erőnek-erejével hinni szeretnék őket. Vakságot fogadnak, szándékosan homokba dugják fejüket, laza mozdulattal írják felül az ordító tényeket is. Közben persze inkvizítori hévvel rontanak azoknak, akik tapintatosan figyelmeztetnek: jobb lenne megválni a rózsaszín szemüvegtől. Így mostanság nem csupán betörhet a feje annak, aki kimondja az igazat, hanem még máglyára is kerülhet. Ezért, a szólásoknál maradva: jelen időszakban a ne szólj szám nem fáj fejem a legjobb stratégia.

(Egyik kedvenc könyvemben, Liz Greene: The Astrology of Fate /A sors asztrológiájában a szerző többször is felhívja arra a figyelmet, hogy az asztrológus feladata NEM AZ, hogy erőnek -erejével megóvja sorsától a kérdezőt. Mint az asztrológia iránt behatóan érdeklődő C.G. Jung és Marie Louise von Franz is rámutatott, egyesek csak abból tanulnak, ha fejjel mennek a falnak és alaposan összezúzzák magukat. Természetesen figyelmeztetni kell őket erre a lehetőségre, ez kötelességünk, de ha az elhangzottakat elengedik a fülük mellett és szándékosan, nagy lendülettel bele akarnak hajtani az ilyen falakba, egyetlen feladatunk marad: félreállni az útjukból… Ezeknek a meglátásoknak  jelen bolygóállásoknál igen nagy aktualitásuk van.)

Bár a Jupiterhez és a Nyilashoz olyan fennkölt fogalmakat társítanak, mint az erkölcs, jog, morális érzék, jogszerűség, ilyen állások mellett reálisabb önkényről, jogi túlkapásokról, igazságtalan ítéletekről, vallási és/vagy világnézeti, politikai ideológiákkal alátámasztott törvénytelenségekről, részrehajlásról beszélni. Legviccesebb, de az időszak karakterébe beleillik, hogy az egyetemes szeretet, együttérzés, tolerancia nevében kövessenek el túlkapásokat. Az is elmondható, hogy a törvény szelleme és betűje most köszönőviszonyban sincs egymással, A paragrafusok legjobb esetben kiskapukként szolgálnak, melyeken besurranva ki-ki sütögetheti a saját pecsenyéjét a nagy, állítólag közös tűzhelynél.

Ember legyen a talpán, aki az álhírek, csúsztatások, manipulációk tömegéből ki tudja mazsolázni az érdemi, hiteles információkat. Ezek a hatások szűkebb és tágabb környezetben – tehát világszerte, politikai táboroktól és preferenciáktól függetlenül érzékelhetők. Az ilyen helyzetekre természetesen a projekció is jellemző. Vagyis csakis a másik fél lehet tisztességtelen, csakis a másik állíthat valótlanságot, csakis ő lehet fanatikus, intoleráns, álszent, csakis  a másik élhet a véleményterror eszközeivel, csakis ő prédikálhat vizet miközben mohón vedeli a bort, csakis a másik félnek lehetnek kétes motivációi, csakis ő csepegtethet el féligazságokat, csakis ő  torzíthatja a perspektívát, bújhat ki a felelősség alól, csakis a másik  lehet elfogult, csakis  neki hagyhat kívánnivalót maga után az erkölcsi érzéke -stb. Mint tudjuk, az árnyékkal való szembesülés és annak integrációja, a projekciók visszavonása a tüzes jegyeknek a legproblémásabb. És ez alól a Nyilas sem kivétel…

A tisztánlátásra a Neptun november 25-i irányváltása is hatást gyakorol, amikor is abbahagyja június közepe óta tartó tolatását és direkt-stacionáriusba vált. A bolygó energiái ilyenkor nagyon erőteljesen hatnak: a bolygó tulajdonságai fokozottan érvényesülnek. Álmaink élénkebbé, intenzívebbekké válhatnak, megérzéseink élesednek, a külső és a belső világ közötti határok elmosódnak. Ezek az élmények kedveznek a művészi tevékenységeknek, egyszersmind azonban a Neptun árnyoldalai is szerepet kaphatnak. Ily formán a zavaros lelki állapotok- illetve az ezeket elősegítő tudatmódosító szerek rengeteg kárt okozhatnak. Nehezen hozunk döntéseket, álmodozunk, koncentrálási nehézségeink támadhatnak.

Szerencsére ugyanebben az időszakban egy Mars – Szaturnusz szextil is hat (november 27-én válik egzakttá, de lényegében november 20- december 5 között folyamatosan érvényesül befolyása.) Ennek köszönhetően, tudatos erőfeszítéseket téve, jó esély van arra, hogy száguldozás közben bekapcsoljuk a biztonsági övet, sőt, még a sebességkorlátozásra való előírásokat is hajlandók lehetünk betartani. Ez remélhetőleg átvitt értelemben is igaz lesz.

Tarol az ezogagyi 🙂 Az itt látható papírtalizmán, kristály, füstölő csodacsomag – kombót szeptemberben kezdték hirdetni. Az amerikai oldal nevét nevét nem írom le, mert nem szeretnék pereskedni. A blogbejegyzés írásakor, november22-én már elfogyott a készlet. Óccsón adták, 734 dollár helyett 377 zöldhasúért. Akinek még így sem kellett, magára vessen, nem lesz szerencséje 🙂

A fentebbiek tükrében külön bájos, hogy a külföldi ezogagyi oldalakon már több mint egy hónapja futnak olyan hirdetések, melyek ez alkalomból készült sigillumokat – reklámoznak, stílszerűen fogalmazva, csillagászati összegekért. Mint a témának szentelt bejegyzésben szó volt róla, egy bolygókapcsolat energiáit összpontosító asztro-talizmánt a kapcsolat létrejöttének időpontjában kell elkészíteni. Nap – Jupiter kazimi esetében annyira kapkodni se kellene, mert a konjunkció bepontosulása előtt és után kb 9 -9 óráig hat. Ez alatt akár össze is lehetne hozni valamilyen szerényebb kivitelezésű kézműves holmit a bolygók és a jegy uralma alatt álló fémekből és kövekből, főleg, ha már az alapanyagok is elő vannak készítve és megvan a koncepció is. (Ebben az esetben sem tömegesen, hanem egy, igénytelenebb megmunkálással maximum két -három darabot). De ha valaki ilyen tárgyakat hirdet már hetekkel az esemény bekövetkezése előtt, teljesen bizonyos, hogy azok nem a „szerencsés” időpontban készültek.

Arról már nem is beszélve, hogy ilyen talizmánok készítésekor nem csupán a kiemelni kívánt bolygóállást, hanem annak „kontextusát” – vagyis a teljes képletet figyelembe kell venni. A jelenlegi pedig sok minden, csak nem “szerencsés”. Szakmájához értő, nem mások lehúzására specializálódott asztrológus tehát egész biztos nem készít semmiféle talizmánt az idei Nap – Jupiter együttállásra. Az üzleti modell azonban, amelynek révén 300 – 3000 (!!!) dollár körüli összegeket le lehet gombolni a hiszékenyekről, mondhatni teljes összhangban van az időszak karakterével… 

Kapcsolódó

Novemberi előrejelzés

Zűrzavaros időszakban vagyunk

A Jupiter, a Nyilas és a kilences ház

A Jupiter és Mr Hyde

Mars a Halakban

Mars – Jupiter kvadrát

Amulettek, talizmánok, sigillumok – I rész

Amulettek, talizmánok, sigillumok – II rész

A Nap együttállásai

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!