A kardinális nagy kereszt | Bil Tierney

 Kardinális nagy kereszt a Kosban, Rákban, Mérlegben, Bakban levő bolygók között jön létre :   “A négy kvadrát keltette nyughatatlanság még temperamentumosabbá teszi az egyébként is türelmetlen, asszertív kardinális alkatot. A szülöttet átható feszültségek aktívvá teszik és mozgásban tartják,  túláradó energiája azonban egyszersmind meg is akadályozhatja abban, hogy bármit is befejezzen, amibe impulzívan belekezdett. “ Bil Tierney : A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Úgy tűnik, hogy ez a konfiguráció akkor a legkönnyebben kezelhető, ha az egyén energikus, életteli tevékenységekbe bonyolódik, amelyek lendületben tartják. A négy kvadrát keltette nyughatatlanság még temperamentumosabbá teszi az egyébként is türelmetlen, asszertív kardinális alkatot. A szülöttet átható feszültségek aktívvá teszik és mozgásban tartják,  túláradó energiája azonban egyszersmind meg is akadályozhatja abban, hogy bármit is befejezzen, amibe impulzívan belekezdett. Jóllehet úgy tűnik, az átlagosnál nagyobb erővel és lendülettel kezd személyes projektjeibe, még a tervek kivitelezése előtt elfogy muníciója, így azok nem hozzák meg a kívánt eredményt. A két oppozíció azt jelzi, hogy mások olyan kihívások elé állítják, melyek révén meg kell tanulnia jobban uralkodnia magán, megbízhatóbbá, következetesebbé kell válnia. Jóllehet dönthet úgy is, hogy nyíltan szembeszegül mindenfajta, arra irányuló nyomással, hogy a saját hatékonysága érdekében fegyelmezettebbé váljon, ritkán vannak jól meghatározható, kivitelezhető elképzelései arról, hogy mit is akar csinálni.

A kardinális minőségen keresztül megnyilvánuló szembenállások arra figyelmeztetnek, hogy a másokkal való együttműködés és a rájuk való tekintet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szülött végül sikeresen elérje céljait. Először is azt kell megtanulnia, hogy önként kivegye részét a közös tevékenységekből, és mielőtt azt várná másoktól, hogy támogassák közvetlen céljai elérésében, neki iselőzékenységet, együttműködési készséget kell kifejlesztenie magában. Ha megtanulja kezelni és megzabolázni e hatalmas energiákat és több józanságot visz cselekedeteibe, a szülött elkerülheti e nagy kereszt szokásos buktatóit ( amelyek : hevesség, nyughatatlanság, rossz időzítés, túlzott asszertivitás, meggondolatlan konfrontációk másokkal. Ez a formáció mérlegelés nélküli impulzivitásból fakadó baleseti hajlamot is jelezhet, főleg ha a Mars és/vagy az Uránusz is részét képezi). Általában véve a szülött túlságosan rámenős, túl lendületes, impulzív, ötletszerű és agresszív. Nagy ambíciója és siker iránti vágya erős versenyszellemmel párosul, ami garantálja az érvényesülést azokon a területeken, amelyekre energiáit összpontosítja.
Az előzetes mérlegelés vagy tervezés nélkül követett természetes impulzusok azonban könnyen teremtenek körülötte zűrzavaros helyzeteket, izgalmakat és felfordulást is. Egy ilyen konfigurációt hordozó horoszkóp arra utal: a szülöttnek eseménydús inkarnáció rendeltetett, sok olyan krízishelyzettel és folyamatosan változó kapcsolatokkal, amelyek gyors, határozott cselekvést követelnek tőle. Ez azonban gyakran megy az illető testi egészsége rovására. (Ford. megj: Karmikus összefüggések tényleg vannak, de vizsgálatukkor nagyfokú józanság és kriztikai érzék ajánlott. Bővebben : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata, Glenn Perry )

Jóllehet a szülött gyakran ütközik olyan frusztráló akadályokba, amelyek meggátolják tudatos igényei közvetlen érvényesítését, ezek révén nyakassága és a heves vérmérséklete önfegyelemmel párosulhat, és végül megtaníthatja nagyobb kitartással, egyszerre csak egy fontos cél érdekében bevetni energiáját. Ez megköveteli tőle, hogy megfékezze hiperaktív alaptermészetét és megtanulja, hogyan lassítson féktelen tempóján. A kardinális nagy kereszt – jelezte fontos leckék : türelem, önfegyelem, kitartás, álhatatosság kifejlesztése, annak megtanulása, hogyan gazdálkodhatna jobban idejével és energiájával. E tulajdonságok híján ugyanis a szülött még az előtt hajlamos lehet új tevékenységekbe vetni magát, mielőtt az orra előtt levő projektekből kihozta volna a maximumot. A pontos tervezés hiánya miatt a szülött gyakran annak lehetőségétől is megfosztja magát, hogy erőfeszítései megtérüljenek. Ha elhamarkodottan vagy szükségtelen kapkodással cselekszik, tevékenységei nem hoznak kielégítő eredményeket. Rengeteg elégetnivaló energiája van, de ha nem képes fókuszálni, csak rövid tűzijátékok telnek majd ki tőle, melyek szikrái gyorsan kialaszanak. (Douglas Fairbanks Jr, Mickey Mantle)
Megjegyzés

Bil Tierney A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis) című könyvének a nagy kereszt különböző típusairól szóló fejezetet azért fordítottam le, mert elég sokan jelentkeznek be konzultációra ezzel a formációval. Gyakorlatilag valamennyi típus képviseli magát praxisomban 🙂 A személyes foglalkozásokon túl ezzel a segédlettel is szeretném megkönnyíteni közös munkánkat. Magyar nyelven tudtommal egyelőre ez a legrészletesebb elérhető összefoglaló erről a formációról. Rajtuk kívül elsősorban asztrológiát tanuló olvasók számára ajánlott, de természetesen mások számára is hasznos lehet. Egyébként egy magyarul sajnos szintén nem elérhető alaptankönyvről van szó. Tierneyről az asztrológia iránt komolyabban érdeklődő magyar olvasónak a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című kötetek juthatnak eszébe. A fényszögekről írt könyve egyike első, fiatalkori írásainak. Saját, a másik két magyarul is elérhető könyvből ismerős könnyed, humoros stílusát e munka keletkezésekor még nem találta meg, ezért a szöveg, modorosságai miatt itt-ott nehézkesen fordítható. További probléma az időnkénti naivitás – amit az érett korú szerző már szerencsére kinőtt. Azonban így is egyike a legátfogóbb és legigényesebb bolygókapcsolatokról írt tanulmányoknak – beszerzését nagyon ajánlom angolul értőknek. (Scribd -tagok a havi 10 dolláros előfizetési díj ellenében pdf -formátumban is letölthetik a könyvet)

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó

A nagy kereszt a horoszkópban | Bil Tierney (teljes szöveg)

A nagy kereszt – általános tudnivalók

A fix nagy kereszt

A változó nagy kereszt

A disszociált nagy kereszt

A horoszkóp tengelyeit magukba foglaló nagy keresztek

T kvadrát a horoszkópban (Bil Tierney)

Az oppozíció és a kvadrát

Bil Tierney további, a blogon elérhető írásai

Uránusz tranzitok

Szaturnusz – Plútó tranzitok

Szaturnusz – Neptunusz tranzitok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!