A disszociált nagy kereszt | Bil Tierney

Ha a nagy kereszt legalább egyik bolygója egy másik minőséghez tartozó jegybe kerül, a létrejövő konfiguráció lényegében egy disszociált nagy kereszt.  A más minőséghez tartozó bolygó enyhítheti is az alakzattal járó frusztrációt, amennyiben a szülött képes rugalmasabb, kreatívabb hozzáállást tanúsítani a jelzett stresszfaktorokkal szemben; de még szétszórtabbá is teheti  a tudatot, ami megakadályozza a képlet tulajdonosát abban, hogy olyan erélyes formában konfrontálódjon a jelzett dilemmával, ahogy azt a kvadrátok megkövetelnék.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ha a nagy kereszt legalább egyik bolygója egy másik minőséghez tartozó jegybe kerül, a létrejövő konfiguráció lényegében egy disszociált nagy kereszt. Ennél a helyzetnél fontos szem előtt tartani, hogy nem mind a négy bolygó van egymással kvadrátot képező jegyekben és az egyik oppozíció sem a természetes poláris ellentétek között jön létre. Így egy oppozició egy, a háttérben meglévő kvinkunx- jellegű kapcsolódásra utal. A jegyen kívüli bolygó trigon mintázatot is képezhet az egyik bolygóval, szextilt meg a másikkal. A trigon és a szextil jellegű háttér- hatások enyhíthetik a feszültség – okozta frusztrációt (nem a külső körülményeket illetően, hanem lelki szinten), mert az illető hajlamosabb rugalmasabb, kreatívabb hozzáállást tanúsítani a jelzett stresszfaktorokkal szemben; de még szétszórtabbá is tehetik a tudatot, ami megakadályozza a szülöttet abban, hogy olyan erélyes formában konfrontálódjon a jelzett dilemmával, ahogy azt a kvadrátok megkövetelnék. Mindaddig, amíg a nagy keresztre jellemző nyomás nem olyan intenzív, hogy nagyobb tudatosságra sarkalljon azt illetően, hogyan lehetne konfrontálódni az általa jelzett témákkal és megoldani őket, egy, a fókuszon kívül eső kvinkunx tovább nehezítheti, hogy a feszültségek egyértelműen azonosítható formában mutassák meg magukat.

Azonban, figyelembe véve a kvinkunx alkalmazkodó, a trigon könnyedén áramló és a szextil rugalmas természetét, egy disszociált nagy kereszt segíthet csökkenteni a változással szembeni merevséget és ellenállást. Ily módon könnyebb lehet megtalálni rá a megoldást, mint egy tipikus fix nagy keresztre. Másfelől azonban, nyilvánvaló okokból, amennyiben egy disszociált változó nagy kereszt révén érvényesülnek ezek a befolyások, inkább káros hatással lesznek a szülöttre.
A nagy trigonhoz hasonlóan a nagy kereszt is zárt konfigurációnak tekinthető, ami az sugallja, hogy az illető jobban tudja magát függetleníteni a külső tényezőktől, önmagába zárt alkat. [ Ford megj: ez nagy trigon esetében sem jelent mindig pozitívumot. Liz Greene The Astrology of Fate c könyvében pl egy súlyos autizmusban szenvedő kislány horoszkópját mutatja be, akit a nagy trigon éppen hogy bezárt a maga sajátos valóságába ] Nagy kereszt esetén a szülött magába fordultsága fokozhatja az ezzel az alakzattal járó általános diszkomfortérzetet. (Ezzel szemben nagy trigon esetén a szülöttnek ez a fajta önmagába zártsága inkább nyugtató és védelmező hatású). Ebből kifolyólag, minden olyan bolygó, amely trigont, szextilt vagy akár kvintilt képez a nagy kereszt négy bolygója bármelyikével, az enyhülés jótékony forrása lehet, ugyanis segíthet a szülöttnek konstruktív mederbe terelni ezeket az energiákat. Ha néhány bolygónak van ilyen enyhülést hozó fényszöge, fokozott figyelmet kell fordítani a legpontosabb fényszöget képező planéta természetére. (Főleg ha ez egyszersmind a horoszkóp valamelyik tengelyének is az ura és/vagy a nagy keresztet alkotó bolygók közül többel is fényszöget képez. Albert Schweitzer az odaadó humanista képletében pl a Nyilas (a hit, misszionárius szellem, inspiráció, jóindulat, nemzetközi témák iránti érdeklődés jegye) Vénusz (a szeretet, társadalmi tudatosság, értékek képviselője) volt az a bolygó, amely segített átalakítani a fix nagy kereszt – jelezte feszültséget. A Vénusz egyszersmind humanista, szociálisan érzékeny Mérleg aszcendensének ura is volt. (Ez mások javát szolgáló cselekedeteket és személyes erőfeszítéseket jelez).

Albert Schweitzer horoszkópja példa a fix nagy kereszt egy magasan fejlett megélési módjára. Forrás : Astro.com

Megjegyzés

Bil Tierney A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis) című könyvének a nagy kereszt különböző típusairól szóló fejezetet azért fordítottam le, mert elég sokan jelentkeznek be konzultációra ezzel a formációval. Gyakorlatilag valamennyi típus képviseli magát praxisomban 🙂 A személyes foglalkozásokon túl ezzel a segédlettel is szeretném megkönnyíteni közös munkánkat. Magyar nyelven tudtommal egyelőre ez a legrészletesebb elérhető összefoglaló erről a formációról. Rajtuk kívül elsősorban asztrológiát tanuló olvasók számára ajánlott, de természetesen mások számára is hasznos lehet. Egyébként egy magyarul sajnos szintén nem elérhető alaptankönyvről van szó. Tierneyről az asztrológia iránt komolyabban érdeklődő magyar olvasónak a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című kötetek juthatnak eszébe. A fényszögekről írt könyve egyike első, fiatalkori írásainak. Saját, a másik két magyarul is elérhető könyvből ismerős könnyed, humoros stílusát e munka keletkezésekor még nem találta meg, ezért a szöveg, modorosságai miatt itt-ott nehézkesen fordítható. További probléma az időnkénti naivitás – amit az érett korú szerző már szerencsére kinőtt. Azonban így is egyike a legátfogóbb és legigényesebb bolygókapcsolatokról írt tanulmányoknak – beszerzését nagyon ajánlom angolul értőknek. (Scribd -tagok a havi 10 dolláros előfizetési díj ellenében pdf -formátumban is letölthetik a könyvet)

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó

A nagy kereszt a horoszkópban | Bil Tierney (teljes szöveg)

A nagy kereszt a horoszkópban – bevezető

A kardinális nagy kereszt

A fix nagy kereszt

A horoszkóp tengelyeit magukba foglaló nagy keresztek

T kvadrát a horoszkópban (Bil Tierney)

Az oppozíció és a kvadrát

Bil Tierney további, a blogon elérhető írásai

Uránusz tranzitok

Szaturnusz – Plútó tranzitok

Szaturnusz – Neptunusz tranzitok

Illusztráció : C. G. Jung egyik mandalafestménye a Vörös könyvből

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!