A fix nagy kereszt | Bil Tierney

Fix nagy kereszt Bikában, Oroszlánban, Skorpióban és Vízöntőben levő bolygók között jön létre:Talán ezt a fajta keresztet a legnehezebb cipelni, ez tekinthető a legnehezebb és legtöbb próbatételt tartogató konfigurációnak (…) A fix nagy kereszt hatalmas energiái az akarat és a vágyak szintjén hajlamosak kifejteni hatásukat, olyan belső frusztrációkat váltva ki, amelyek gyakran érzelmi krízisekbe torkollnak. A négy kvadrát tovább fokozza e minőség akaratosságát és hajlíthatatlan, kompromisszumot nem ismerő fixitását”Bil Tierney : A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Talán ezt a fajta keresztet a legnehezebb cipelni, ez tekinthető a legnehezebb és legtöbb próbatételt tartogató konfigurációnak, ugyanis olyan rögzült tudati hozzáállásformákat, mintázatokat tükröznek, amelyek már néhány inkarnáción keresztül ismétlődő problémaforrásokat jelentetenek a szülöttnek. . (Ford. megj: Karmikus összefüggések tényleg vannak, de vizsgálatukkor nagyfokú józanság és kriztikai érzék ajánlott. Bővebben : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata, Glenn Perry ) Most olyan, mélyen gyökeredző problémák formájában nyilvánulhatnak meg, amelyeket nehéz kiiktatni az egyén életéből, és amelyek teljes figyelmet követelnek. A fix nagy kereszt hatalmas energiái az akarat és a vágyak szintjén hajlamosak kifejteni hatásukat, olyan belső frusztrációkat váltva ki, amelyek gyakran érzelmi krízisekbe torkollnak.

A négy kvadrát tovább fokozza e minőség akaratosságát és hajlíthatatlan, kompromisszumot nem ismerő fixitását. Itt adott az arra való hajlam is, hogy az illető olyan fokig sűrítse össze érzelmeit és szilárdítsa meg akaratát, hogy a nyomás a psziché mélyebb szintjein internalizálódik, tartós akadályokat vagy gátlásokat eredményezve. Az egyén érzelmei rendkívüli mértékben megkövesedhetnek. Az érzelmi rugalmasság megakadályozhatja, hogy e rutinok rabjává váljon.

Mao Ce Tung horoszkópja : példa a fix nagy kereszt egyik legalantasabb megélési módjára. Forrás: Astro.com
A két szembenállás olyan konfliktusokat tükröz, melyek témája a birtoklási vágy és a kompromisszumokkal illetve a másokkal való osztozkodásra való hajlandósággal szembeni határozott ellenállás. Amennyiben azt szeretné, hogy kapcsolatai mindkét fél számára kielégítően működjenek, ennek a szülöttnek kemény leckék révén kell megtanulnia, hogyan ne legyen annyira nyakas és ellentmondást nem tűrő másokkal szemben támasztott követelményeit illetően. Jóllehet a fix nagy kereszt nagy belső erőt, bámulatra méltó eltökéltséget, mesteri tervezőképességet sugall, merevséget és egy olyan lelkialkatot is feltételez, amely túlságosan is rabja szokásainak semhogy teret engedne a szükséges változásoknak. Ez az egyén így olyan kihívásokkal szembesül, amelyek arra szólítják fel, hogy készségesebben eszközöljön változtatásokat, alkalmazkodjon másokhoz és aktívan keresse az önkifejezés új alternatíváit.

A kardinális nagy kereszttel ellentétben, amelynek nehezése esik megőriznie bármiféle, oly lelkesen elkezdett projekt befejezéséhez szükséges motivációját, a fix nagy kereszt felhalmozza teendőit, egyszersmind azonban túl is terheli magát azzal, hogy túl sok kötelezettséget vállal egyszerre. Ilyen helyzetekben éppenséggel bámulatra méltó teherbírása és bulldog szívósságával vetekedő kitartása válik problémássá. A szülött nem akarja elveszteni a kontrollt személyes ügyei fölött, és csak ritkán fogja megengedni másoknak, hogy átvegyék tőle a nagy kereszt komponensei által jelzett témákat. Amennyiben a Mars, az Uránusz vagy a Plútó is részét képezi ennek a konfigurációnak, olyan tulajdonságok válnak hangsúlyozottá, mint az intolerancia, a diktatórikus magatartás, hatalom-mánia (különösen a házak -jelezte témákat illetően)Albert Schweitzer horoszkópja példa a fix nagy kereszt egy magasan fejlett megélési módjára. Forrás : Astro.com

Mivel ez a szélsőségek nagy keresztje, az általa generált energia egyaránt kifejeződhet a legcéltudatosabb, legodaadóbb és a legalantasabb, legkegyetlenebb formában is. A szülöttre nehezedő nyomás folyamatosan arra ösztönzi, hogy ebben az inkarnációban megtisztítsa túláradóan emotív természetét, és kitakarítson magából mindenfajta krónikus neheztelést, ellenségeskedést, féltékenységet és fortyogó gyűlöletet. A belső érzelmi diszharmóniák, amelyekkel küszködik könnyen visszafordíthatják felhalmozódott és kiutat nem találó energiájukat a fizikai testbe, pszichoszomatikus egészségi problémák formájában nyilvánulva meg. Ilyen lehet a méreganyagok felhalmozódása is a szervezet mélyebb rétegeiben, amelyket nem lehet könnyen eltávolítani. Rendszerint a négy fix jelnek megfelelő testrészek a legsérülékenyebbek. ( Ld: Asztro – diéta, Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő – ford megj). A fix nagy kereszt feszültségei által okozott betegségek gyakran krónikusak és gyógyíthatatlanok, ebben az esetben ugyanis a stersszfaktorok mélyebben gyökeredznek és nehezebb rajtuk változtatni. A problémás tünetek így könnyebben rögzülnek a testben és a tudatban.

Az élet óhatatlanul megtanítja majd ezt a szülöttet, hogyan lazítson akaratán és nyissa meg szívét a szeretet egyetemesebb szintje irányába. Mihelyt őszintén, tudatosabban törekedve az önzetlenségre valamely felemelő, spirituális szolgálatnak szenteli magát, sokkal eredményesebben törheti meg e konfiguráció destruktív kikristályosodási formáit. Ha ahelyett hogy kompromisszumot nem ismerő igényeinek kielégítését próbálná kikényszeríteni, együttérzéssel és megértőn elfogadja az életet olyannak, amilyen, másoknak is szilárd támaszává válhat. (Mao Ce TungAlbert Schweitzer)
( Ld: Asztro – diéta, Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntőford megj). A fix nagy kereszt feszültségei által okozott betegségek gyakran krónikusak és gyógyíthatatlanok, ebben az esetben ugyanis a stersszfaktorok mélyebben gyökeredznek és nehezebb rajtuk változtatni. A problémás tünetek így könnyebben rögzülnek a testben és a tudatban. Az élet óhatatlanul megtanítja majd ezt a szülöttet, hogyan lazítson akaratán és nyissa meg szívét a szeretet egyetemesebb szintje irányába. Mihelyt őszintén, tudatosabban törekedve az önzetlenségre valamely felemelő, spirituális szolgálatnak szenteli magát, sokkal eredményesebben törheti meg e konfiguráció destruktív kikristályosodási formáit. Ha ahelyett hogy kompromisszumot nem ismerő igényeinek kielégítését próbálná kikényszeríteni, együttérzéssel és megértőn elfogadja az életet olyannak, amilyen, másoknak is szilárd támaszává válhat. (Mao Ce Tung – Albert Schweitzer)

 Megjegyzés

Bil Tierney A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis) című könyvének a nagy kereszt különböző típusairól szóló fejezetet azért fordítottam le, mert elég sokan jelentkeznek be konzultációra ezzel a formációval. Gyakorlatilag valamennyi típus képviseli magát praxisomban 🙂 A személyes foglalkozásokon túl ezzel a segédlettel is szeretném megkönnyíteni közös munkánkat. Magyar nyelven tudtommal egyelőre ez a legrészletesebb elérhető összefoglaló erről a formációról. Rajtuk kívül elsősorban asztrológiát tanuló olvasók számára ajánlott, de természetesen mások számára is hasznos lehet. Egyébként egy magyarul sajnos szintén nem elérhető alaptankönyvről van szó. Tierneyről az asztrológia iránt komolyabban érdeklődő magyar olvasónak a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című kötetek juthatnak eszébe. A fényszögekről írt könyve egyike első, fiatalkori írásainak. Saját, a másik két magyarul is elérhető könyvből ismerős könnyed, humoros stílusát e munka keletkezésekor még nem találta meg, ezért a szöveg, modorosságai miatt itt-ott nehézkesen fordítható. További probléma az időnkénti naivitás – amit az érett korú szerző már szerencsére kinőtt. Azonban így is egyike a legátfogóbb és legigényesebb bolygókapcsolatokról írt tanulmányoknak – beszerzését nagyon ajánlom angolul értőknek. (Scribd -tagok a havi 10 dolláros előfizetési díj ellenében pdf -formátumban is letölthetik a könyvet)

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó

A nagy kereszt a horoszkópban | Bil Tierney (teljes szöveg)

A nagy kereszt - bevezető

A kardinális nagy kereszt

A változó nagy kereszt

A disszociált nagy kereszt

A horoszkóp tengelyeit magukba foglaló nagy keresztek

T kvadrát a horoszkópban (Bil Tierney)

Az oppozíció és a kvadrát

A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata, Glenn Perry

Bil Tierney további, a blogon elérhető írásai

Uránusz tranzitok

Szaturnusz – Plútó tranzitok

Szaturnusz – Neptunusz tranzitok

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!