Szaturnusz – Plútó tranzitok | Bil Tierney

Bil Tierney, a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című, magyarra is lefordított könyvei miatt idehaza is népszerű szerző Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet ( A Szaturnusz tizenkét arca. Őrangyal-bolygód ) című művében a Szaturnusznak a személyi horoszkóp Plútójával képezett tranzit -fényszögeit tárgyalja. Plútóról írt könyve után, amelyben a tranzit Plútó radix Szaturnuszra gyakorolt hatásait boncolgatja, tanulságos lehet ez a perspektívaváltás. Sajnálatos módon Tierneynek ez az 1997-ben megjelent és világszerte népszerű munkája sem érhető el magyarul.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Hogy mi módon érzékeljük a Plútónkkal tranzit – fényszögeket képező Szaturnusz hatását, nagymértékben függ attól, mit tettünk eddig erőnk és hatalmi igényeink kifejlesztése érdekében. E két bolygó bárminemű tranzit – fényszöge olyan időszakot jelezhet életünkben, amikor néhány hűvös, súlyos pillantást kell vetnünk életünk azon elemeire, ahol úgy érezzük, valakinek vagy valaminek az elnyomása alatt sínylődünk. Ha nem egy konkrét személy tipor el, akkor a társadalmi rendszernek valamely olyan aspektusa, amely már hosszú ideje kényszerít arra, hogy ellentétesen viselkedjünk legbelsőbb lényegünkkel. A Szaturnusz és a Plútó ugyanis egyaránt jelképezhet olyan régi, megrögzött mintákat, amelyek valami módon kontrollálnak vagy elnyomnak bennünket. A Szaturnusz most – külső körülményeken keresztül – figyelmünk középpontjába hozza mindezt.

Amennyiben a múltból terjedelmes lajstromunk halmozódott fel a hatóság elleni dacos, plútói kitörésekből (és, következményként velük arányos slamasztikákba is keveredtünk ), a Szaturnusz most arra int bennünket, hogy kezeljük nagyobb önuralommal és fegyelmezetteben a hatalmon lévő társadalmi erőkre adott szenvedélyes válaszainkat. Amennyiben technikailag nem mi vagyunk a „főnökök”, fel kell hagynunk vele, hogy folyamatosan ráborítsuk az asztalt azokra, akik ellenőriznek bennünket, vagy meg kell próbálnunk jobban együttműködni a törvénnyel. Ez az az időszak, amikor jobb betartanunk a szabályokat, semmint büntetéseket, bírságokat, olyan pereket, amelyek anyagilag a padlóra küldenek bennünket kockáztatnunk ( e témák mindegyike rímel a nyolcas házra). Időnként komolyabb bűncselekményekre – még gyilkosságra – is sor kerülhet, de ezek szerencsére a tranzit ritkább megnyilvánulásai közé tartoznak. Ennek ellenére néhányunknak vigyáznunk kell, nehogy jelentéktelen hatalmi harcokba bonyolódva ellenségeket szerezzünk magunknak. Miért harcolnánk olyan elkeseredetten, amikor esélyünk sincs a győzelemre ? A Plútó ennek ellenére bele akarna bocsátkozni egy ilyen harcba, de a Szaturnusz nem (és most történetesen a Szaturnusz szabja meg a határokat.)Életünk során legtöbbünk nem nyilvánította ki túl agresszíven plútói késztetéseit. Ehelyett inkább hagytuk, hogy a plútói folyamatok a pszichénk legmélyén, alaposan a felszín alá temetve, ébredező tudatunk elől elrejtve maradjanak. A Plútó ereje csendesen lappang bennünk. Nem annyira közvetlenül hpzzáférhető, mint mondjuk a Mars energiája (és egyeseknek még ezt a bolygót is nehezükre esik kezükre álló és asszertív módon megélniük). Ebben az esetben a dac és a düh nem képezte részét a hatalomhoz és az autoritáshoz való viszonyulásunk repertoárjának. Így ez a Szaturnusz – tranzit lehetőségeket adhat arra, hogy bizonyos transzormációkat követően többet hozzunk felszínre konkrét, kezelhető módon plútói potenciálunkból, hogy – bizonyos esetekben most első ízben formát adjunk neki. Manifesztáhatunk valamit abból, amit rendszerint rejtett félelmeinkből, belső tabuinkból, szégyenünkből, megfélemlítettségünkből kifolyólag, vagy a bennünk levő lehetőségek figyelmen kívül hagyása miatt mélyen elfojtottunk. Ez tehát bizonyos értelemben a „színvallás” folyamata lehet, amikor is megmutatjuk, elég erősek vagyunk ahhoz, hogy önmagunk legyünk, oly módon adjuk önmagunkat, ahogy ezt jónak látjuk, és megragadjuk a lehetőséget arra, hogy hitelesebb életet éljünk.

Természetesen gondosan tanulmányoznunk kell annak a háznak a dinamikáit, amelyben a Plútó áll képletünkben. Meg kell kérdeznünk magunktól, mi módon akar a Szaturnusz rávenni bennünket azokon a külső helyzeteken keresztül, amelyekkel szembetaláljuk magunkat arra, hogy olyan pozitív módon éljök meg a Plútót, ami egyaránt összhangban van a Szaturnusz és a Plútó által képviselt feladatokkal. E bolygók erőssége a kőkemény valóságérzék, így olyan fajta, lézersugárszerű egyértelműséget követelnek meg, amelyek segítenek megszabadulni a ködös érzékeléstől. Ilyformán tehát azt találjuk, hogy fokozott tudatossággal kezeljük olyan, e házzal kapcsolatos problémáinkat, amelyekkel már régóta küszködtünk. Szemléletmódunk általában plútói jellegű lesz. Jellemző lehet, hogy ezeken a területen éreztük magunkat gyengének, és az erőtlenség eme érzései arra sarkallhatnak, hogy önszabotáló módon támadjuk magunkat. Egy frusztrált Plútó vak késztetést érezhet a negsemmisítésre.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A Szaturnusz oly módon próbálja meg visszaállítani a rendet, hogy segít összehangoltabbá tenni hatalmi törekvéseinket.Jól kezelve ez a megújulás érzetével tölthet el bennünket. Felpezsdülünk, készen állunk új kereteket adni létfontosságú életterületeinknek. Ezt megelőzően talán már túlságosan hosszú ideje vonszoltuk magunkat „élőhalottakként”; alig voltunk kapcsolatban legmélyebb spirituális lényegünk energiáival vagy  tüzes, szenvedélyes önkifejezésre való képességünkkel. Bizonyos határok között a Szaturnusz megpróbál hozzásegíteni bennünket ahhoz, hogy újra valóban élettelinek érezzük magunkat és újra legyenek céljaink. Ezt néhányan közülük „különleges küldetésként” élhetik meg. Tranzit – kvadrátok vagy szembenállások esetén mindent meg kell tennünk azért, hogy a bizonyosság és a cselekedeteink abszolút helyességébe vetett hitünk ne torzuljon fanatizmussá és az erős kéz etikátlan taktikáivá. Nem szabad emberszabású úthengerekké vagy nagy teljesítményű tankokká válva törekednünk céljaink megvalósítására, amelyek ízzé-porrá zúznak mindent, aki vagy ami utunkat merészeli keresztezni.

Ha megengedtük, hogy valaki visszaéljen Plútói erőnkkel, visszaszerzésének talán egyetlen módja, ha keresztül megyünk egy válási procedúrán (Plútó a VII. házban, vagy annak csúcsa a Skorpióban), vagy annak érdekében, hogy elvágva a köldökzsinórt valóban önállókká váljunk, le kell válnunk egyik szülőnkről (Plútó a IV-es házban vagy az IC ura). De még az ilyen feszült forgatókönyvek esetén sem engedhetjük meg magunknak, hogy alattomosan manipulatívek legyünk, árulókként viselkedjünk vagy szándékosan kegyetlenkedjünk. A Szaturnusz nem kiváltani próbálja ezeket a reakciókat, hanem azon fáradozik, hogy megzabolázza és megfontoltabban irányítsa a plútói energiát, de a Plútó esetén sosem tudhatod, milyen szemét fog kilövellni a személyes tudattalan bélrendszeréből. A Plútó általában előbb kiadja dühét és csak az után bánja meg (ha egyáltalán megbánja). A Szaturnusz megpróbálja megakadályozni, hogy olyan szégyenletes taktikákat vessünk be, amelyeket később megbánhatunk.
Kevésbé drámai esetekben a horoszkóp Plútójával tranzit- fényszögeket képező Szaturnusz a kemény munka és a fontos célok felé való folyamatos haladás időszakát jelzi. Utóbbiakat most már általában nem lehet túl sokáig félretolni. Mindkét bolygó gyűlöli a halogatást és a lustaságot. Trigon és szextil esetén úgy tűnik, nem csupán kezelni tudunk valami számunkra fontos témát, hanem be is fejezzük. A Szaturnusz arra buzdítja a Plútót, hogy befejezzen valamit, ami hosszú távon megtérül ( nem feltétlenül anyagi értelemben). Gondoskodik arról, hogy tudatában legyünk a tapasztalás gazdagító mivoltának. Az elégedettség, amely egy jól végzett nagy munkát követően eltölt bennünket, lehet itt a legnagyobb jutalom. Ahelyett, hogy krónikusan terhesek maradnánk a célunkban rejlő potenciállal, végre sikerül világra hoznunk ezt a csodálatos kisdedet. Az idő megérett egy plútói újjászületésre, amely révén egy merűben új, vitalizáló tapasztalati tartományba léphetünk.

Mi, túlteljesítők komoly, forradalmi átalakításokat eszközölhetünk e Szaturnusz- tranzitok idején, hiszen már így is elég lélekjelenlét és erő van bennünk ahhoz, hogy sok elsöprő változást vigyünk véghez. De nagyon oda kell figyelnünk, nehogy halálra hajszoljuk magunkat. Mi, önblokkolók vagyunk azok, akiknek vennünk kell egy mély lélegzetet és alá kell szállnunk, hogy legmélyebb tartalékainkból erőt merítsünk az eltökélt cselekvéshez. Meg kell barátkoznunk azzal a ténnyel, hogy amikor kapcsolatot létesítünk plútói energiánkkal, nincsenek hatékony biztonsági garanciák. De továbbra is stagnálással próbálkozni és semmit sem tenni olyasmi, ami mélységesen sérti mindkét bolygót, és olyan belső komplikációkat eredményez, ami még inkább aláaknázza szükségleteinket. E tranzit leginkább egy súlyos székrekedéshez hasonlítható, ami nem csupán igen kényelmetlen, hanem testünket is mérgezéssel fenyegeti. Egy jól kezelt Szaturnusz – Plútó tranzitot akár kozmikus hashajtóként vagy beöntésként is tekinthetünk ( Egy colon-hidroterápiás béltisztítás különösen hatékony, szimbolikus módja lehet a Szaturnusz – Plútó tranzithoz társított purgálási folyamatoknak).

Végül de nem utolsó sorban az is igaz, hogy [e tranzitok során] a halállal is foglalkoznunk kell. Ugyanis mindkét bolygó az életciklusok lezárását képviseli, amikor is a ciklus lényege letisztulhat, de ez nem vonatkozik a külső csomagolásra a formák és struktúrák értelmében. Ezek a kevésbé állandó részek elhalnak. Talán egy idősebb személy ( az öregek a Szaturnusz uralma alá tartoznak) – talán hosszas betegeskedést követően – felkészült a túlvilágra való nagy átkelésre. Amennyiben ilyen helyzet merül fel, el kell engednünk és át kell adnunk a terepet az egyetemes folyamatoknak. Arra kényszerülhetünk, hogy elváljunk azoktól, akiket kinőttünk ugyan, de még mindig nem vagyunk hajlandók elengedni – így az élet olyan helyzeteket teremthet, amikor az ilyen kapcsolatok eltűvolíttatnak mintázatainkból. Jobban tesszük, ha meglátjuk a helyzetben levő bölcsességet semmint rögeszmésen hadakoznánk ellene. Rendelkeznünk kell a továbblépéshez szükséges hittel és új fejlődési irányokba kell nyitnunk. Mindent egybevéve ez a tranzit igen gondolatébresztő lehet és sok elmélkedésre adhat alkalmat.

 

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

 

Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet, 1997, Llewellyn Worldwide, 203 – 207 old

Illusztráció : Tekin Türe
Megjegyzés

2019 szeptember 24-én a Szaturnusz, október 3-án pedig a Plútó is abbahagyta tolatását. Most már mindketten direktben haladnak, így egyre erőteljesebb 2020 januárjában bepontosuló együttállásuk hatása. Ez a konjunkció nem csupán 2019-2020-ra, hanem sokkal hosszabb távon is elementáris hatással lesz a társadalomra és a gazdaságra. Természetesen egyéni szinteken is jelentős befolyást gyakorol. E hatások közül külön figyelmet érdemel, amikor a tranzit Szaturnusz és Plútó a személyi horoszkópok Szaturnuszával és Plútójával képez fényszögeket. Az Asztropresszen a közeljövőben magyarul nem elérhető világhírű szerzők könyveiből lefordított részletek lesznek olvashatók a tájékozódást és a felkészülést megkönnyítendő.(Az egyéni szint ezúttal is a horoszkóp sajátosságaitól függ, erre nincsenek receptek. Ilyen jellegű kérdéseket kizárólag konzultáció keretén belül áll módomban megvizsgálni)

Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

A Szaturnusz tematikus oldala (készül)

Szaturnusz és Plútó – nem csak 2020 (tematikus oldal)

Szaturnusz – Plútó fényszögek a horoszkópban (Donna Cunningham)

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó aspektusok a horoszkópban

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem (Marjorie Orr)

Szaturnusz – Plútó együttállás, 2019 -2020, beharangozó (Leslie Hale)

Szaturnusz – Plútó tranzitok (túlélési útmutató)

Szaturnusz – Plútó, Plútó – Szaturnusz együttállás tranzitként (Robert Hand)

Plútó – Szaturnusz tranzitok, Howard Sasportas

Szaturnusz és Plútó: az ember árnyéka

 

Könyvajánló

Bil Tierney : Békességben a Plútóval

Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet, 1997, Llewellyn Worldwide (A Szaturnusz tizenkét arca – Őrangyal-bolygód)

Liz Greene: A Szaturnusz -egy régi démon új megvilágításban

Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai

Liz Greene : The Astrology of Fate

Howard Sasportas : The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!