A változó nagy kereszt | Bil Tierney

Változó nagy kereszt az Ikrekben, Szűzben, Nyilasban, Halakban levő bolygók között jön létre. “A változó nagy kereszt -okozta frusztrációk a követhetetlen változékonyságnak, a rossz koncentrációs képességnek, határozatlanságnak, rossz értelemben vett szuggerálhatóságnak és annak a hajlamnak tudhatók be, hogy a szülött inkább megadja magát a külső nyomásnak, semhogy ellenállna neki. (..). Jóllehet igyekszik értelmes célt és jelentést találni életének, ritkán képes magát annyira fegyelmezni, hogy a gyakorlatban is alkalmazza innen – onnan összemazsolázott tudását(…) Ez a nagy kereszt engem leginkább egy szélmalomra emlékeztet a szélviharban “Bil Tierney : A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Úgy tűnik, hogy e nyughatatlan konfiguráció természetéhez a mentális önkifejezésmód valamennyi fajtája illik a legjobban. Jóllehet fokozzák a szülött éberségét és szellemi élénkségét, a négy kvadrát keltette feszültség gyakran nyilvánul meg idegesség, izgágaság és szélsőséges nyughatatlanság formájában is. E nagy kereszt legfőbb problémája abban áll, hogy a szülött érdeklődési köre túlságosan szerteágazó, semhogy az illető sikeresen tudná fegyelmezni és kontrollálni. Noha az illető nagyon izgalmas és jól informált, tervei kivitelezését illetően valószínűleg nagyon következetlen és a módszerességnek is híján van. A változó nagy kereszt -okozta frusztrációk a követhetetlen változékonyságnak, a rossz koncentrációs képességnek, határozatlanságnak, rossz értelemben vett szuggerálhatóságnak és annak a hajlamnak tudhatók be, hogy a szülött inkább megadja magát a külső nyomásnak, semhogy ellenállna neki. Ez a személy hajlamos lehet a túlzott alkalmazkodásra, akár a számára előnytelen helyzetekhez is. Jóllehet igyekszik értelmes célt és jelentést találni életének, ritkán képes magát annyira fegyelmezni, hogy a gyakorlatban is alkalmazza innen – onnan összemazsolázott tudását.
A két szembenállás arra utal, hogy ahhoz, hogy sikeresen fejezze ki a benne levő potenciált, a szülöttnek még jobban össze kell hangolnia logikus analízis iránti érzékét és tudatos ítélőképességét (a konkrétumokban való gondolkozást) hitre való képességével és teoretikus koncepcióival vagy hiedelmeivel (absztrakt gondolkodásmód). Társas kapcsolatait illetően hajlamos a tétovázásra, ingatagságra, és nem biztos társulásaival kapcsolatos igényeiben sem. Ez végül még ingatagabbá és megbízhatatlanabbá teszi kapcsolatait, ami konfliktusokhoz vezet. A változó nagy keresztnél nincs olyan formájú közvetlen, vezérlő erejű késztetés az energiák aktiválására, mint az egyenes, dinamikus stílusú kardinális nagy keresztnél. Nem tanúsít olyan fajta állhatatos, konszolidációra törekvő hozzáállást sem a hatalomhoz és a kontrollhoz, mint a szervezett fix nagy kereszt. Azonban fokozhatja az egyén érzékenységét, így az kifinomultabb tudatossági szinten reagálhat, bár ezt gyakran oly módon teszi, ami jobban kiszolgáltatja azoknak a konfliktusoknak, amelyek mély aggodalommal töltik el, vagy túlságosan fogékonnyá válik valamennyi aspektusukra, azokra is, amelyeket nem képes mentálisan megoldani. Ez olyan fokú, zavaró idegrendszeri feszültséget eredményez, ami kimeríti a szülöttet és elszivárogtatja életerejét ( főleg ha a Merkúr, a Mars, a Szaturnusz vagy az összes transzperszonális bolygó az Ikrekben és a Halakban áll, a levegő-és a vízjegyeknek ugyanis nem könnyű stabilizálniuk magukat és megtalálni középpontjukat.)

Ha csak nem tesz folyamatos erőfeszítéseket elméje lecsendesítésére és koncentrációs képessége javítására, a legkevesebb, ami e formációról elmondható, hogy az általa gerjesztett feszültségek csökkenteni fogják a szülött esélyét, hogy maradéktalanul kiaknázhassa intellektuális adottságait. A nagy keresztet alkotó planéták témái tekintetében a szülöttnek nagyobb fokú megkülönböztető – és ítélőképességet kell tanúsítania. A mentális mókuskerekeket vagy az irányérzék elvesztését elkerülendő az illetőnek talán azt is meg kell tanulnia, hogyan kerülheti el elméje túlpörgetését. Mivel a tudatot nehéz lecsendesíteni, a meditáció, kontempláció, reflektív önelemzés sokat segíthet. Ez a nagy kereszt engem leginkább egy szélmalomra emlékeztet a szélviharban. Noha nagyon tehetséges és sokoldalú ( gyakran túlságosan is sok készsége van és túl sokmindenhez ért), ez a személy csak ritkán képes elég intenzíven fókuszálni szerteágazó érdeklődési köre valamely elemére ahhoz, hogy tökéletesen uraljon egy technikát vagy egy jól meghatározott önkifejezési stílust fejlesszen ki.

A nagy kereszt e típusának legnagyobb visszahúzó ereje talán abban rejlik, hogy hiányzik belőle a külső akadályok leküzdéséhez szükséges lelkesedés, meggyőzőerő, lendület és önérvényesítő képesség. Ehelyett hajlamos abba az irányba hajolni, amerre a szél fúj, függetlenül attól, mennyire improduktív az adott helyzet vagy mennyire híján van a kihívásoknak. E konfigurációval kapcsolatos egészségi problémák a légzőszervekben (amelyek szoros kapcsolatban állnak a gondolkodási folyamatokkal), az idegrendszerben és az elmében jelentkezhetnek. A fix nagy keresztre jellemző krónikus, hosszadalmas, vagy a kardinális nagy keresztre jellemző akut, krízis-szerű tünetekkel ellentétben a változó nagy kereszttel kapcsolatba hozható tünetek időről -időre megjelennek, aztán eltűnnek. E nagy kereszt feszültségei mindenfajta, oktatással vagy kommunikációval kapcsolatos kreatív erőfeszítések révén terelhetők egészséges mederbe. (Nathaniel West – Evelyn Waugh)
Megjegyzés

Bil Tierney A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis) című könyvének a nagy kereszt különböző típusairól szóló fejezetet azért fordítottam le, mert elég sokan jelentkeznek be konzultációra ezzel a formációval. Gyakorlatilag valamennyi típus képviseli magát praxisomban 🙂 A személyes foglalkozásokon túl ezzel a segédlettel is szeretném megkönnyíteni közös munkánkat. Magyar nyelven tudtommal egyelőre ez a legrészletesebb elérhető összefoglaló erről a formációról. Rajtuk kívül elsősorban asztrológiát tanuló olvasók számára ajánlott, de természetesen mások számára is hasznos lehet. Egyébként egy magyarul sajnos szintén nem elérhető alaptankönyvről van szó. Tierneyről az asztrológia iránt komolyabban érdeklődő magyar olvasónak a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című kötetek juthatnak eszébe. A fényszögekről írt könyve egyike első, fiatalkori írásainak. Saját, a másik két magyarul is elérhető könyvből ismerős könnyed, humoros stílusát e munka keletkezésekor még nem találta meg, ezért a szöveg, modorosságai miatt itt-ott nehézkesen fordítható. További probléma az időnkénti naivitás – amit az érett korú szerző már szerencsére kinőtt. Azonban így is egyike a legátfogóbb és legigényesebb bolygókapcsolatokról írt tanulmányoknak – beszerzését nagyon ajánlom angolul értőknek. (Scribd -tagok a havi 10 dolláros előfizetési díj ellenében pdf -formátumban is letölthetik a könyvet)

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.
Kapcsolódó

A nagy kereszt a horoszkópban | Bil Tierney (teljes szöveg)

A kardinális nagy kereszt

A fix nagy kereszt

A disszociált nagy kereszt

A horoszkóp tengelyeit magukba foglaló nagy keresztek

T kvadrát a horoszkópban (Bil Tierney)

Az oppozíció és a kvadrát

Bil Tierney további, a blogon elérhető írásai

Uránusz tranzitok

Szaturnusz – Plútó tranzitok

Szaturnusz – Neptunusz tranzitok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!