A nagy kereszt – bevezető | Bil Tierney

“Az ilyen konfigurációval rendelkező szülöttek gyakran találják nehezen kezelhetőnek. Különösen az olyan személy érzi tőle korlátozva és behatárolva magát, akinek nem erőssége az önfegyelem és az önmérséklet. Neki valamilyen szempontból frusztráló körülményekkel kell megbirkóznia, melyek mindegyikét ő maga teremtette. Ez arra kényszerítheti, hogy megtanulja a megfelelő mederbe terelni életenergiáit, ellenkező esetben ugyanis élete merő felfordulás lesz és energiája elszivárog” Bil Tierney : A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Technikai szempontból nagy kereszt akkor jön létre, amikor a két szembenállásban részt vevő [horoszkópelemek] egyszersmind kvadrátot is képeznek egymással, és így egy, az egész képleten átfutó nagy kvadrát konfiguráció alakul ki. Ideális esetben mind a négy bolygó ugyanahhoz a minőséghez tartozik. Nem szokványos formációja a képleteknek, noha korántsem annyira ritka, mint a nagy szextil. Az ilyen konfigurációval rendelkező szülöttek gyakran találják nehezen kezelhetőnek. Különösen az olyan személy érzi tőle korlátozva és behatárolva magát, akinek nem erőssége az önfegyelem és az önmérséklet. Neki valamilyen szempontból frusztráló körülményekkel kell megbirkóznia, melyek mindegyikét ő maga teremtette. Ez arra kényszerítheti, hogy megtanulja a megfelelő mederbe terelni életenergiáit, ellenkező esetben ugyanis élete merő felfordulás lesz és energiája elszivárog (ez különösen a változó nagy kereszt esetén igaz). Amint elkezd arra összpontosítani, hogyan használhatná fel jobban ezt a rendkívül erős energiamezőt, a szülött belső erőforrásra találhat.Rosszul kezelve ezt az alakzatot, életünk azt a benyomást kelti, hogy majd szétcvetik a belső diszharmóniák és feszültségek, amelyek stresszes, megterhelő helyzeteket vonzanak be külső környezetünkből. Mivel az átfutó kvadrát négy kvadrátból áll, belső súrlódások, feszültség és nyomás sajátos kombinációjának érzetét kelti. A generált erők dinamikus konvergenciája azonban éppenséggel azt a pszichológiai üzemanyag – többletet is szolgáltathatja, ami szükséges ahhoz, hogy az illető szívvel lélekkel elkötelezze magát egy kiemelkedően céltudatos életstílus mellett.

Mivel a nagy keresztnek egyszersmind két szembenállás is részét képezi, lehetővé teszi, hogy az illető nagyobb fokú társadalmi tudatosságot fejlesszen ki magában. E szembenállások kölcsönzik azt a perspektívát és egyensúlyt , amely szükséges ahhoz, hogy e konfigurációt a belső harmóniához vezető út kellékévé tegyék. De kapcsolati konfliktusok formájában is megnyilvánulhatnak, amelyek ellentéteket és viszályokat szítanak, még több negatív energiát vonzva hozzánk mások cselekedetein keresztül. A [ nagy kereszt] megnyilvánulási módja sok szempontból az egyén szabad akaratán múlik, egyszersmind attól is függ, mennyire hatékonyan képes kezelni az illető ezt a komplex dilemmát. A nagy kereszt ilyen vagy olyan módon nagyon szembetűnő hatást gyakorol a képlet tulajdonosára. Olyan, bonyolult és kulcsfontosságú karmikus leckék létezésére utal, melyeket a formáció komponenseinek minősége, és azon házak természetének megfelelően kell megoldani, amelyekben a nagy keresztet képező bolygólk találhatók. (Ford. megj: Karmikus összefüggések tényleg vannak, de vizsgálatukkor nagyfokú józanság és kriztikai érzék ajánlott. Bővebben : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata, Glenn Perry )
Megjegyzés

Bil Tierney A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis) című könyvének a nagy kereszt különböző típusairól szóló fejezetet azért fordítottam le, mert elég sokan jelentkeznek be konzultációra ezzel a formációval. Gyakorlatilag valamennyi típus képviseli magát praxisomban 🙂 A személyes foglalkozásokon túl ezzel a segédlettel is szeretném megkönnyíteni közös munkánkat. Magyar nyelven tudtommal egyelőre ez a legrészletesebb elérhető összefoglaló erről a formációról. Rajtuk kívül elsősorban asztrológiát tanuló olvasók számára ajánlott, de természetesen mások számára is hasznos lehet. Egyébként egy magyarul sajnos szintén nem elérhető alaptankönyvről van szó. Tierneyről az asztrológia iránt komolyabban érdeklődő magyar olvasónak a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című kötetek juthatnak eszébe. A fényszögekről írt könyve egyike első, fiatalkori írásainak. Saját, a másik két magyarul is elérhető könyvből ismerős könnyed, humoros stílusát e munka keletkezésekor még nem találta meg, ezért a szöveg, modorosságai miatt itt-ott nehézkesen fordítható. További probléma az időnkénti naivitás – amit az érett korú szerző már szerencsére kinőtt. Azonban így is egyike a legátfogóbb és legigényesebb bolygókapcsolatokról írt tanulmányoknak – beszerzését nagyon ajánlom angolul értőknek. (Scribd -tagok a havi 10 dolláros előfizetési díj ellenében pdf -formátumban is letölthetik a könyvet)

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó

A nagy kereszt a horoszkópban | Bil Tierney (teljes szöveg)

A kardinális nagy kereszt

A fix nagy kereszt

A változó nagy kereszt

A disszociált nagy kereszt

A horoszkóp tengelyeit magukba foglaló nagy keresztek

T kvadrát a horoszkópban (Bil Tierney)

Az oppozíció és a kvadrát

Bil Tierney további, a blogon elérhető írásai

Uránusz tranzitok

Szaturnusz – Plútó tranzitok

Szaturnusz – Neptunusz tranzitok

Kép : C.G. Jung egyik mandalája a Vörös Könyvből

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!