A horoszkóp tengelyeit magukba foglaló nagy keresztek | Bil Tierney

Az a  nagy kereszt, amely három bolygó és egy horoszkóptengely között jön létre, talán könnyebben kezelhető, mert van valami olyan fókuszáltság, amely a többi esetben nem jellemző erre a formációra. A szülött ráadásul könnyebben képes a külvilág irányába kifejezni ezt az energiát, így az nem befele robban. Persze, általánosítani ebben az esetben sem lehet, pontos kép csak a teljes horoszkóp alapján alkotható.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egy, a horoszkóp három különböző pontja és az aszcendens között kialakuló nagy kereszt olyan személyre utalhat, akinek az átlagosnál nagyobb nehézségekkel kell megküzdenie ahhoz, hogy személyes identitását kifejezésre juttassa tágabb környezetében. A formáció által jelzett súlyos krízisek erőteljes nyomást gyakorolva kényszerítik a szülöttet az énképével való konfrontációra és ennek megváltoztatására. A nagy kereszt e típusa és szabványos változata között az a legnagyobb különbség, hogy a formáció egyik komponensét egy tengely, nem pedig egy bolygó képezi. Jóllehet az Asc és az MC ugyanolyan fontos hatást képviselhet, mint bármely bolygó, ezek nem képviselnek olyan dinamikus késztetéseket, amelyek arra ösztönöznek, hogy kifejezzük őket. Ehelyett, annak a jegynek a hatásától átszínezve, amelyben állnak, e tengelyek inkább azt írják le pontosan, milyen hozzáállást tanúsítunk azokkal a külső körülményekkel szemben, amelyekkel személyesen kell konfrontálódnunk. Más szavakkal, a tengelyek valójában nem bocsátanak ki energiát magukból, hanem inkább a tudatosságunk mezején kívül keletkezett erőkre fogékonyak. Ebben az esetben a három bolygó által jelképezett késztetések óriási feszültségeket gerjesztenek, és az aszcendens szűrőjén keresztül, a felkelő jegyre jellemző magatartás -formákban kifejeződve csapódnak le.
Ugyanez érvényes abban az esetben, amikor az MC képezi részét a nagy keresztnek. Ebből kifolyólag a nagy keresztnek ez a típusa bizonyos szintű fókuszt és irányt ad, ami általában teljesen hiányzik a szabványos változatból. Ennek a külső megnyilvánulásokra irányuló fókuszáltságnak köszönhetően tehát az ilyen típusú konfiguráció által gerjesztett feszültségek sokkal könnyebben vezethetők le külső, a körülményeknek megfelelő tevékenységek révén. Ezek általában jellemzők lesznek az aszcendens jegyére. Ez korántsem azt jelenti, hogy sokkal jobban kezelhetők lennének, csupán azt, hogy kisebb a hajlam a bezáródásra. [ Vagyis az energia egy nem zárt rendszerben kering, így  feszültség kevésbé hajlamos befelé irányulni és ott rombolni – ford megj ]. Jó vagy rossz értelemben a nagy kereszt hatalmas energiái arra utalnak, hogy az illető személye erőteljes hatással van azokra, akikkel konfrontációba kerül. A nagy keresztnek ez a típusa több területet is az érdeklődés középpontjába állíthat, mint egy kizárólag bolygók között létrejövő. (Hiszen az Aszcendens valójában az ASC – DESC tengely, vagyis egy oppozíció része, amely a külvilágra irányuló tudatosságot is sugall).Amikor az MC a nagy keresztet képező alapelemek egyike, olyan személyt jelezhet, akinek hatalmas potenciáljai vannak szakmai területeken, társadalmi státuszát, közéletbeli ambícióit, a világi hatalom gyakorlását és a vezetői ambíciókat illetően. Ez lehetővé teheti számára, hogy dinamikusan dolgozzon előmenetelén, de stílusa időnként túlságosan agresszívnek és akaratosnak ( kardinális nagy kereszt), hataloméhesnek, manipulatívnek, dominanciára törekvőnek (fix nagy kereszt), vagy szeszélyesnek, következetlennek, rossz hatásfokúnak (változó nagy kereszt) tűnik. Mindazonáltal a nagy kereszt fókuszpontját képező MC lehetővé teszi az egyén számára, hogy a társadalmi kihívásokkal való konfrontáció révén vezesse le a benne feszülő késztetéseket. Pozitív módon kifejeződve ez a konfiguráció figyelemreméltó eredmények elérésére is lehetőségeket adhat, amennyiben a szülött  képes felülkerekedni a hatalmas nehézségeken. [ Ford megj: lehetséges negatív megnyilvánulási módjai – akadályozott társadalmi érvényesülés, korlátozott szakmai sikerek, amennyiben a szülött el is éri őket, ezek nem tartósak, erőszakos, diktatórikus viszonyulás a hatalomhoz- amit hatalmas bukás követ, stb ]

Általános értelemben e módosult nagy keresztek mindkét formája arra utal, hogy a szülött jobban képes exteriorizálni a formáció által jelzett heves feszültségeket, és ezt összeszedettebben, kevésbé szétszórt, kapkodó módon teszi. Számomra úgy tűnik, – és ez a nagy kereszt valamennyi típusára érvényes – hogy ha a szülött jól akarja kezelni ezt az óriási energiatöbbletet, fontos találnia magának egy olyan magasabb célt vagy nemes ügyet (bármi olyan társadalmi projekt, ami lehetővé teszi az egyén számára, hogy teljes mértékben kívül helyezkedjen magán), amelynek szolgálatába állíthatja. A konfigurációk nagysága csak megfelelő tevékenységek révén hozható felszínre.
Megjegyzés

Bil Tierney A fényszögelemzés dinamikája (The Dynamics of Aspect Analysis) című könyvének a nagy kereszt különböző típusairól szóló fejezetet azért fordítottam le, mert elég sokan jelentkeznek be konzultációra ezzel a formációval. Gyakorlatilag valamennyi típus képviseli magát praxisomban 🙂 A személyes foglalkozásokon túl ezzel a segédlettel is szeretném megkönnyíteni közös munkánkat. Magyar nyelven tudtommal egyelőre ez a legrészletesebb elérhető összefoglaló erről a formációról. Rajtuk kívül elsősorban asztrológiát tanuló olvasók számára ajánlott, de természetesen mások számára is hasznos lehet. Egyébként egy magyarul sajnos szintén nem elérhető alaptankönyvről van szó. Tierneyről az asztrológia iránt komolyabban érdeklődő magyar olvasónak a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című kötetek juthatnak eszébe. A fényszögekről írt könyve egyike első, fiatalkori írásainak. Saját, a másik két magyarul is elérhető könyvből ismerős könnyed, humoros stílusát e munka keletkezésekor még nem találta meg, ezért a szöveg, modorosságai miatt itt-ott nehézkesen fordítható. További probléma az időnkénti naivitás – amit az érett korú szerző már szerencsére kinőtt. Azonban így is egyike a legátfogóbb és legigényesebb bolygókapcsolatokról írt tanulmányoknak – beszerzését nagyon ajánlom angolul értőknek.

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó

A nagy kereszt a horoszkópban | Bil Tierney (teljes szöveg)

A nagy kereszt a horoszkópban – bevezető

A kardinális nagy kereszt

A fix nagy kereszt

T kvadrát a horoszkópban (Bil Tierney)

Az oppozíció és a kvadrát

Bil Tierney további, a blogon elérhető írásai

Uránusz tranzitok

Szaturnusz – Plútó tranzitok

Szaturnusz – Neptunusz tranzitok

 

Illusztráció : C. G. Jung egyik mandalája a Vörös Könyvből

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!