Szaturnusz – Neptun tranzitok | Bil Tierney

Bil Tierney, a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című, magyarra is lefordított könyvei miatt idehaza is népszerű szerző Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet( A Szaturnusz tizenkét arca. Őrangyal-bolygód ) című művében a Szaturnusznak a személyi horoszkóp Neptunjával képezett tranzit -fényszögeit tárgyalja.Sajnálatos módon Tierneynek ez az 1997-ben megjelent és világszerte népszerű munkája sem érhető el magyarul.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ford megj: A Szaturnusz sokkal gyorsabb a Neptunnál, de még így is 29 év és 167 nap alatt tesz meg egy kört az ekliptikán. Kb két és fél évet tartózkodik egy-egy jegyben, retrográd időszakai miatt a horoszkóp bolygóival képezett fényszögei nagyjából egy évet ölelnek fel. Valójában azonban hosszabb időszakról van szó: az aktuális témák már a jegyváltáskor megmutatkozhatnak, és jóval a horoszkópelemekkel való bepontosulás előtt és azt követően is foglalkozni kell velük. Az ilyenkor szerzett tapasztalatok hosszú távra, gyakran életre szólnak, így megélési szintjeik sem közömbösek.  Aspektusai háromszor pontosulnak be: amikor direktben halad, amikor retrográd és amikor újra direktbe vált. A hatás ilyenkor is bepontosuláskor a legerősebb. A Szaturnusz -tranzitok, az ún. harmonikusakat is beleértve, gyakran jeleznek sorsszerű változásokat azzal a bolygóval és életterülettel (házzal) kapcsolatos témákban, amelyekkel kapcsolatba kerülnek. Ezek jellege egyénenként változó, megvitatásuk kizárólag horoszkópelemzés keretei között lehetséges. Ami általánosságban elmondható, hogy harmonikus fényszögeknél – szextilekkel és trigonoknál rendszerint könnyebb együttműködni a sorssal, mint erőpróbálók esetén (együttállás, félkvadrát, kvadrát, kvinkunx, szembenállás). 
A radix Neptununkkal kapcsolatba kerülő tranzit Szaturnuszt talán könnyebb kezelni, mint amikor a tranzit Neptun képez fényszögeket horoszkópunk Szaturnuszával. Persze minden attól függ, mihez kezdünk a kihívásokkal. Hogyan használtuk eddig Neptununkat ? Az emberiség szolgálatáról szőtt fennkölt álmok gyönyörűen hangzanak, de mi van, ha gyakorlatba ültetésük helyett naphosszat szunyókáltunk, olcsó lőrét ittunk ahelyett, hogy egészségesen táplálkoztunk volna, vagy improduktív, félvegetatív állapotban lézengtünk ? Netán parazita életmódot folytattunk, túl sok emberre támaszkodtunk különféle szívességeket kérve tőlük ? Élettel szembeni hozzáállásunkat, irányában támasztott elvárásainkat függőség, önbecsapás jellemzi ? Ha a felsoroltak valamelyike igaz, a Szaturnusznak hozzá kell látnia a nyesegetéshez, és nekünk is követnünk kell példáját. Emlékezzetek vissza: a Szaturnusz imádja kidobni a szemetet. Szóval mennyi szemetet hagytunk felhalmozódni az utóbbi időben?

A Neptun esztelenül ismétlődő, önromboló magatartásminták foglyává válhat. Talán tehetetlennek érezzük magunkat eme ismétlődő függőségi ciklusokkal szemben, de a Szaturnusz szerint ez egyáltalán nem így van. A kontroll már úton van, még ha külső forrásokból érkezik is. Az élet olyan személyeket és helyzeteket vezérelhet utunkba, akik/amelyek alaposan fejbe kólinthatnak – ha kizárólag csak ily módon tudnak felébreszteni kábulatunkból és rávenni, hogy odafigyeljünk arra, amit teszünk vagy nem teszünk. Akik túl gyakran és túl könnyen szegik meg a szabályokat, a törvénnyel is összeütközésbe kerülhetnek. Azoknak is tisztes adag realitásra van szükségük, akiknek nagy látomásai vannak, de semmi említésre méltót nem tettek annak érdekében, hogy álmaik gyökeret verjenek a realitások talaján. Most vagy földközelbe hozzuk őket, vagy pedig szárnyalás közben lelik halálukat. Éhesek vagyunk a szellemi táplálékra, de nem vagyunk biztosak az irányokban ? A Szaturnusz most segíthet összeilleszteni a részeket és olyan irányba terelni energiáinkat, hogy világosabbá váljon számunkra, miben hiszünk valójában, melyek azok a mélyebb értékek, amelyek a legtöbbet jelentik számunkra.

A közös nevező az arra való hajlandóság, hogy elkötelezzük magunkat – bármi legyen is az ára – önmagunkba vetett hitünk visszaállítása mellett. Néhányunknak még az is segíthet, ha egy időre börtönbe kell vonulni ahhoz, hogy tetteink megtisztuljanak és felhagyjunk lelkünk kizsákmányolásával.. A hosszabb távú jótékony hatásokat szem előtt tartó Szaturnusz így próbál megakadályozni bennünket abban, hogy további negatív cselekedeteket hajtsunk végre. A melodrámákra hajlamos Neptunusz ezt adott pillanatban egész másképp gondolhatja, mert öncélú büntetésekként vagy karmikus gyötrelmekként érzékeli, de amint visszavonulunk mindattól, ami holtvágányon vagy bénultságban tartott bennünket, elkezdhetjük őket a bölcsesség szikrája megnyilvánulásaként értelmezni. Így tehát, jelenlegi életünk valamelyik területén ( hogy képben légy, nézd meg, melyik házban áll a Neptun a születési képletedben) formát adunk azoknak a dolgoknak, amelyek már túl hosszú ideje voltak homályosak vagy híján voltak a világos definícióknak. Készek vagyunk felépíteni valamit, amire titokban vágytunk. Felelősséget vállalunk azért, hogy visszaköveteljük magunknak krónikusan megtagadott részeinket, például a jóságot, ami valójában bennünk van, belső énünk szépségét vagy fizikai testünket. Vicces, amikor egyes megfoghatatlan neptuni alkatok a világ összes vízilóbébiéért rajonganak, de mélységesen megvetik saját csüngő pocakjukat. Főleg azt kell felismernünk, mennyire értékesek vagyunk és hogy a világegyetem minden szeretetével és belső békéjével táplálni akar bennünket. Itt az ideje hát, hogy megnyíljunk és magunkhoz vegyünk néhány falatot.A való életben persze nem minden ilyen tranzit hoz megvilágosodást számunkra. Ez talán annak tudható be, hogy kevesen figyeltünk oda tudatosan nepuni igényeinkre, és rendszerint ügyetlenül használjuk a neptuni energiát. E problémát talán az okozza, hogy materialista kultúrában élünk ( az egész könyvet amerikai nézőpontból írtam), ahol az üzlet és a profit fontosabbak az embereknél és a kreativitásnál. A Neptun meglehetős otthonossággal mozog a kreatív látomások tartományaiban, de túlságosan sokunknak mondogatták fiatal korunkban, hogy ne vegyük túl komolyan művészi adottságainkat, mert valószínűleg nem leszünk képesek „valódi” megélhetésforrást csinálni belőlük. Ironikus módon azonban jelenleg éppen a rockzenekarok és a topmodellek (neptuni alkatok) azok, akik dollármilliókat gereblyéznek össze, a tanárok meg a többi közalkalmazott (szaturnuszi alkatok) pedig továbbra is alulfizetettek. Az igazság az, hogy a neptuni látomások igen kifizetődők, ha értünk hozzá, hogy azzal etessük a közönséget, amire adott pillanatban szüksége van. De gyors üzleti profitszerzésre használni a Neptunt – a hóbortok bolygóját – csak arra jelenthet garanciát, hogy az ingatag tömegek érdeklődése gyorsan elpárolog. A transz elmúltával a közönség elpártolhat tőlünk.

Mint azt néhány leírhatatlanul gyönyörű művészeti alkotás és zenei mű esetén láthattuk, e bolygó sokkal többet adhat az örök értékek tekintetében. Ilyenkor a spiritualitás valamely dimenzióját sikerül fizikai érzékszerveink számára is felfogható módon földi formába önteni. A szüleink tévedtek. Azok, akik maradéktalanul megbíztak neptuni látomásaikban, évszázadok óta képesek megélni Neptunuszukból. Michelangelo Szaturnusz – Neptun trigonnal született, és nem csak jeleskedett a különböző művészeti irányzatokban ( a márványfaragás volt a kedvence – ami tökéletes szaturnuszi közeg), hanem kora egyik legtehetősebb művészévé is vált. Maradéktalanul hitt Neptunjában (és az Istenben), miközben a Szaturnusz és a Jupiter evilági követelményeinek is eleget tett. A művészeknek nem kell éhezniük és szegénységben élniük (ezek a torzult Neptun tünetei) ahhoz, hogy megőrizzék belső látomásaik tisztaságát.
De mi a helyzet velünk, többiekkel, akik nem vagyunk a világ új michelangeloi? Egész biztos, hogy fel tudjuk használni ezt az időszakot rejtett kreatív adottságaink feltárására. Az erőpróbáló aspektusok talán együttérzően arra buzdítanak, hogy világból való kiábrándultságunkat vizuális művészetek, zene, tánc, vagy más fajta művészi önkifejezés révén enyhítsük. Mit szólnánk a fényképezéshez vagy akár a műbútorkészítéshez ? A szaturnuszi hatás arra ösztökél, hogy szakértőtől tanuljunk, talán strukturált tanórák vagy workshopok keretei között. Valóságos formát adunk neptuni inspirációinknak, de arra törekszünk, hogy megbízható technikákat sajátítsunk el olyanoktól, akik művészetük tökéletesítésének szentelték magukat. Fontos, hogy ebben az időszakban ne lépjük túl kereteinket, ha pénzszűkében vagyunk ( legjobban tesszük, ha elfelejtjük azt a három hetes ékszerkészítői tanfolyamot ha tudjuk, hogy a hó végén valószínűleg meg kell javíttatnunk autónk vízszivattyúját). A showt most a Szaturnusznak kell vezetnie, és ő nem támogatja a nyakló nélküli költekezést – ami önmagában is a valóság elöli menekülés egyik formájává válhat – de ebbeli igényünk tökéletesen kielégülhet, ha veszünk egy – két inspiráló könyvet, amely bevezet a csodálatos ékszerek készítésének művészetébe . Először nézz körül a helyi könyvtárban – tanácsolja a gyakorlatias Szaturnusz.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Azok az időszakok, amikor a tranzit – Szaturnusz kapcsolatba kerül Neptununkkal, olyan életszakaszokként ismeretesek, amikor elveszítjük a kapcsolatot hétköznapi világunkkal, becsavarodunk, nagyon csapdában érezzük magunkat vagy valamilyen értelemben fuldoklunk. (Több : Szaturnusz – Neptun tranzitok, Leslie Hale – ford megj). Lelki életünk zűrössé válhat. Ilyenkor valószínűleg az törénik, hogy a Szaturnusz konkrétabb formát és fókuszt adott azoknak a rejtett érzelmeknek és félelmeknek, amelyek mindeddig félrevezetően ködösek voltak. Úgy tűnik, kezeletlen neptuni részeink felszínre bukkannak a mélyből és gyökeret vernek való világunkban. De valószínű, hogy a dolgok nem olyan rosszak ilyenkor, mint amilyeneknek tűnnek, a Szaturnusz ugyanis igyekszik megóvni a struktúrákat a totális széteséstől és az ezzel járó teljes tehetetlenségérzettől ( noha néhányan nagyon közel kerülünk a tátongó mélység pereméhez). Sem a nyugtatók feliratása nem fog javítani ezen a helyzeten sem az, ha csalóka románcokba menekülünk olyan emberekkel, akiknek még csak szándékukban sem áll abban a formában megismerni vagy szeretni bennünket, ahogy ezt igényelnénk. Miközben végigvonszoljuk magunkat azon a szürreális, sötét gótikus regényen, amellyé életünk vált, egyszerűen meg kell őrizni egy szerető isteni erőbe és a világegyetembe vetett hitünket.

A Szaturnusz azt is megengedi a Neptunnak, hogy realisztikus legyen titkos sérelmeit és sebeit illetően. Az élet azt mondja, rendben van, ha egy teljes hétvégére bevackoljuk magunkat othhonunkba, hogy csak aludjunk és sírjunk, ha ez esik a legjobban – ahelyett hogy megpróbálnánk kötelességtudóan eleget tenni a praktikus háztartási teendők magas követelményeket támasztó listájának. Mivel maradéktalanul átadni magunkat a kétségbeesésnek és félelmeinknek meglehetősen kimerítő foglalatosság ( a bölcs Szaturnusz gondoskodik róla, hogy az legyen), megpróbálhatunk felváltva kombinálni egy kis munkát egy kis sírdogálással. Néhányan úgy találhatjuk, hogy jelentős enyhülést hoz, ha olyan tevékenységekkel foglaljuk el magunkat, amelyek azonnal visznek némi rendet életünkbe – pl rendet csinálunk a szekrényünkben. A szervezettség visszaállítására irányuló külső erőfeszítéseknek köszönhetően kevésbé fogjuk magunkat szétesettnek és kaotikusnak érezni. Ha e tranzitot megelőzően túl hosszú időn keresztül éltük meg negatív módon Neptununkat, valószínűleg külső környezetünkben is engedtük eluralkodni a zűrzavart és a rendetlenséget, így bizonyára jó sok rámolnivalónk akad. Önmagában véve a nagytakarítás nem fogja begyógyítani sebeinket, de elvégezve az orrunk előtt levő feladatokat, produktív módon foglalhatjuk el magunkat (eközben egy időre félretesszük azokat a „lehetetlen álmokat”), egyszersmind úgy érezhetjük, képesek vagyunk kontroll alatt tartani valami olyasmit, amivel itt és most is képesek vagyunk boldogulni. Így ez belső világunk megerősítésére irányuló hajlandóságunk szimbolikus gesztusává válik.

 

 Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet, 1997, Llewellyn Worldwide   299 – 303 old

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Illusztráció :  Erik Johansson
Kapcsolódó

Szaturnusz – és Neptunusz : a Nagy Ismeretlen feltérképezése

Szaturnusz – Neptun tranzitok

A Neptunusz szövevényes ösvényein (tematikus oldal)

A tranzitáló Szaturnusz jelentősége

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Könyvajánló

Liz Greene : The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Bil Tierney : Alive and Well with Neptune

Bil Tierney : The Twelve Faces of Saturn

Howard Sasportas : The Gods of Change, Crisis and Pain

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!