Újhold a Vízöntőben – 2020

Az újhold január 24-án este (Bp. 22h 41′) születetett meg a Vízöntő 4°21′-en. Az újholdak új ciklusok kezdeteit jelzik: jó ötlet ilyenkor új projekteket kezdeni, górcső alá venni a régi, megcsontosodott szokásokat, viselkedésmintákat, hiedelmeket, a fejlődés új útjait keresni. Most különösen így van ez, hiszen a szabad szellemű Vízöntő többek között az újítók, forradalmárok jegye. A 11. mundánház uraként többek között a kollektívet, a barátokat és támogatókat, különböző csoportosulásokat, ügyeket, reményeket, kívánságokat, vezérlő eszméket (…és rögeszméket) uralja.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A zárójelre most különösen ajánlatos odafigyelni, hiszen a két fővilágító egyszersmind az Uránusszal is kvadrátot képez. Az újholdképlet – és így az általa fémjelzett 28 napos ciklus is- ingatag helyzeteket, kiszámíthatatlanságot sugall. Egyéni és kollektív szinten egyaránt rengeteg kellemetlenség származhat a kapkodásból, az elhirtelenkedett döntésekből, a dolgok túlpörgetéséből.  A két fővilágító Uránusszal képezett erőpróbáló fényszöge változásokra, bizonytalanságra, hangulati hullámzásra utal. Egyéni szinten saját magunk és környezetünk kiszámíthatatlansága, a nagyvilágban az egyik pillanatról a másikra bekövetkező események növelik a zavart.

Bár az uránikus hatáspk kellemes meglepetéseket is jelezhetnének, erre most kevesebb az esély, mint általában. Az újhold egy meglehetősen kártékony állócsillaggal, a Vízöntő 4°19′-en levő Dabih-al is együttállást képez.Ez a Bak csillagkép bal szemén levő kettős csillag Ptolemaios szerint Szaturnusz-és Vénusz természetű, Alvidas szerint hatása egy Merkúrral kvadrátot képező Szaturnusz -Uránusz együttállásra emlékeztet. Hozadékai: visszafogottság, bizalmatlanság, veszteségek barátok révén, problémák a másik nemmel, rosszindulat, nagyfokú érzelmi instabilitás. Kedvező pozíciókban jelezhet üzleti sikereket, de az ambíciók nagy nehézségek árán teljesülnek.

Jóllehet a Mars és a Neptun kvadrátja csak 28-án pontosul be, az újholdképletben is erőteljesen érvényesül. Ez tovább növeli a zavart. A helyesnek vélt cselekedetek eredetiséggel, hittel, lendülettel és nem kevés lázadó szellemmel kombinálódhatnak (Merkúr – Mars) szextil, de a gyakorlatban valahogy félremegy a dolog. A Mars – Neptun kvadrát káoszt, fókuszálatlanságot, pontatlan valóságérzékelést sugall. Ennek egyaránt lehetnek anyagi és érzelmi veszteségek, szerelmi csalódások, megtévesztések (Vénusz – Neptun együttállás kvadrátban a Marssal) következményei. Bármennyire csábít is a lehetőség, új projektekhez, kezdeményezésekhez nem a legmegfelelőbb ez az  időszak, ugyanis könnyű a lehetőségeket túlértékelni, összezavarni a prioritásokat. Az intrikák, titkok, botrányok elterelhetik a figyelmet a valós problémákról és feladatokról. Mint a januári előrejelzésben és a Neptun tematikus oldalán részletesen szó van róla, ezek az aspektusok a szerelmi perpatvarok klasszikus formációi közé tartoznak. A menjek vagy maradjak kérdése ebben az időszakban különösen aktuálissá válhat,  a képletek összeillőségének vizsgálata segíthet tisztább képet kapni az összeillőségről, de szívügyekben döntést hozni akkor sem jó ötlet ezekben a hetekben.2020 január 24, újhold a Vízöntőben, Bp 22h41

A közlekedési balesetek, meghibásodó műszaki (főleg a kommunikáció célját szolgáló) eszközök, az interneten, telefon-összeköttetésben adódó üzemzavarok szintén kellemetlen hozadékai lehetnek ezeknek az erőpróbáló fényszögeknek. (Mondani sem kell, hogy a legádázabb ideológiai, világnézeti csaták, propaganda – háborúk, generációk közötti összetűzések, párkapcsolati drámák ezúttal is közösségi média felületein zajlanak.) A közvetlen környezetben és a nagyvilágban általános a zűrzavar: az Egyesült Királyság január 31-én esedékes kiválása az EU- ból akkor is kaotikus állapotokat teremt, ha a tényleges folyamat sokkal hosszabb időt vesz igénybe. Egyéni szinten a veszteségek és melléfogások józan ésszel, valóságérzékkel, visszafogottsággal, kivárásra való hajlandósággal, a neptuni energiák kreatív mederbe terelésével kerülhetők el vagy mérsékelhetők. (Vénusz/Neptun szextilje a Jupiterrel, majd a Szaturnusszal és a Plútóval).Holdújév és koronavírus – járvány Kínában

( Videó: a Mirror által közzétett videófelvétel a zombi-apokalipszist idézi : Vuhan utcáin koronavírus- fertőzött betegek esnek össze; a kórházban védőöltözéket viselő  orvosok látják el őket.)

Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy a januári előrejelzésben a Mars- Neptun kvadrát kapcsán futólag megemlítettem, hogy járványok kitörését is jelezheti. Természetesen ahhoz, hogy komoly járvány üsse fel a fejét más hatások is kellenek; a – mondjuk- influenzára való nagyobb fogékonyság a kisebb, egyéni szintű bosszúságok közé tartozik. Jelen esetben azonban Kínában éppen ezekben a napokban szabadul(t) el a koronavírus – járvány.

Ilyen jellegű megbetegedések természetesen korábban is voltak, emlékszünk a 2002 -2003-as SARS tüdőgyulladásra; a jelenlegi járvány pedig már tavaly december közepén is veszélyes mértéket öltött Kínában . Amerikai kutatók pl három hónappal ezelőtt tették közzé egy szimulációs kutatás eredményét, mely szerint a veszélyes korona vírus (2019-nCoV) gyors terjedésével akár 65 millió ember halálát is okozhatja- ld Business Insider.  Szokás szerint azonban Peking a tények kozmetikázására törekedett , de a legfrissebb fejlemények hatására a hivatalos kommunikáció gyökeresen megváltozott.  A helyi pártkáderek figyelmeztetést kaptak a fővárosból, hogy senki ne próbálja eltussolni az újfajta vírus-okozta megbetegedéseket.

A helyzet Európában is egyre nagyobb nyugtalanságot kelt. A január 24, pénteki hírek szerint a betegségnek  hivatalosan 24 halálos áldozata van, ez másnap délelőttre 40-re nőtt, a fertőzöttek száma 880 fölött, a ragály terjedését megakadályozandó pedig 13 várost lezártak,  40 millió (!) ember mozgását korlátozzák.Vuhanban jelenleg apokaliptikus a hangulat: az utcák kihaltak, helyenként holttestek hevernek, a bevásárlóközpontokat kifosztották, a kórházakban pedig mára már kaotikus körülmények uralkodnak. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is észleltek eseteket.

Természetesen ehhez nem elég egy Mars – Neptun kvadrát, hanem egyidejűleg más, nagyobb formátumú hatásoknak is érvényesülniük kell. Ezek is adottak:  a Szaturnusz – Plútó együttállás hatása gyakorlatilag egész évben érvényesül , ahogy 2019 folyamán is számolnunk kellett vele. Nem nagyon értek a mundánasztrológiához, de az azért szembetűnő, hogy az együttállás éppen Kína 12 házas Bak Jupiterét érinti ( a tranzithoz társítható , jelenleg még többé-kevésbé sikeresen titokban tartott válságok majd 2021-től kezdhetnek napfényre kerülni,  amikor a Jupiter  és a Szaturnusz is a Vízöntőben lesz, kvadrátban a Bika Uránusszal. A látványosabb borulások is ekkortájt kezdődhetnek, eszkalálódni a helyzet akkor fog, amikor a tranzit Jupiter és a Szaturnusz szembekerül az ország VII. házas Oroszlán – Mars Plútójával, a Bika Uránusz meg kvadrátot vet rájuk , a 2024-ben Vízöntőbe lépő Plútó még komolyabb válságot és átalakulási folyamatokat jelezhet, de ez már egy másik poszt. ) A 12 ház betegségekkel, zárt intézményekkel is kapcsolatban van, a január 10-i penumrális holdfogyatkozáskor pedig  a Hold az ország egészségügyi helyzetével is összeföggő 6 házban állt, míg a Nap a 12-ben; az eklipszek általában is kapcsolatba hozhatók járványokkal.

Kínai Népköztársaság, 1949 október 1, Peking, 15:15, forr Astrotheme

A járvány akkor is komoly zavart és veszteséget hoz, ha bizonyos szempontból jól meglovagolható az ország vezetősége számára (pl ürügy a nagyobb fokú bezárkózásra,  számukra kellemetlen politikai és etnikai kisebbségi csoportokat kevésbé feltűnően lehet ritkítani, stb). A gazdaság azonban megérzi, a helyzet pedig tovább súlyosbodhat. A kínai holdújévet jelző január 24-i újhold épp az ország Holdja és aszcendense közelében, de még a 12-házban született meg : nem sok jót ígérő kezdet – legalábbis az előttünk álló holdhónapra nézve.  A káosz, zavar, pánik, dezinformáció valószínűleg hosszabb távon is jellemző lehet; a holdújévi nagyszabású, több napos rendezvények, utazások szintén hozzájárulhatnak a betegség terjedéséhez.  ( A kínai asztrológiai számítások más elvek alapján történnek, mint a nyugatiak, a két módszer nem kombinálható. A nyugati asztrológiában az újév a tavaszi napéjegyenlőségkor kezdődik és a világ más tájainak “asztrológiai éghajlatát” is ennek alapján értelmezzük. )

Mint fentebb már szó volt róla, a Távol – Kelet számos országában (Kína, Japán, Korea, Tibet,stb.) ezen újholddal kezdődik a hold-újév : most a fém -Patkány évébe léptünk. Azonban, bár mindkettő évezredes tapasztalatok bölcsességén nyugvó, hiteles hagyomány, jó ha tisztában vagyunk azzal, hogy a nyugati és a kínai asztrológia gyökeresen különbözik egymástól, egész más számításokon alapulnak. Jóllehet mindkét rendszernek köszönhetően pontos képet kaphatunk az emberi természetről és a világ jelenségeiről, módszereik nem keverhetők.

Mivel e blog szerzője a nyugati asztrológiát műveli, továbbra is maradunk ennek a keretei között.
Kapcsolódó

A Vízöntő (Liz Greene)

Januári előrejelzés

Penumbrális holdfogyatkozás a Rákban – 2020 január 10

Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!