Penumbrális holdfogyatkozás a Rákban – 2020

A január 10-i erőteljes telihold, egyszersmind penumbrális holdfogyatkozás a Rák 20°-án jött létre. A részleges holdfogyatkozás Magyarországról is látható volt, a teljesség fázisa 20:21-kor következett be. Időtartama 4h5perc, vagyis a klasszikus asztrológia szabályai szerint kb négy hónapig tart a hatása. Beizzítja a január 12-én egzakttá váló Szaturnusz – Plútó együttállást is, így az előző és következő napokban is tanúi lehetünk ezzel kapcsolatos eseményeknek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Maga a penumbrális holdfogyatkozás gyenge, nehéz is megkülönböztetni egy erős teliholdtól; ütős az eklipszképlet sajátosságai – nevezetesen a két fővilágító Szaturnusszal és Plútóval képezett szoros -és diszharmonikus kapcsolata, a bepontosuló Szaturnusz – Plútó konjunkció – miatt lesz. Természetesen ez az energiaforma már velünk van egy ideje: a Szaturnusz – Plútó együttállás hatása már 2019 folyamán is erőteljesen érvényesült; a tavalyi év nap-és holdfogyatkozásai pedig szintén a RákBak tengely mentén jöttek létre, így a két jegy, illetve a IV – X házas analógiákat helyezték fókuszba.  (A fővilágítók a baljóslatú bolygópárosnak is közelében voltak vagy majdnem hatókörön belüli szembenállásokat képeztek velük. ) A fogyatkozásokhoz, a Szaturnuszhoz és a Plútóhoz egyaránt társítható krízisek, lezárások, a mélyreható átalakulások ezekkel a témákkal állhatnak összefüggésben. (Ld : eklipszek tematikus oldalán : 2019 január 6 : újhold és részleges napfogyatkozás a Bakban, 2019 július 2 : újhold és teljes napfogyatkozás a Rákban, 2019 július 16 : telihold és részleges holdfogyatkozás a Bakban, 2019 december 26 : újhold és gyűrűs napfogyatkozás a Bakban )
Emlékeztetőül:

A RákBak analógiáikról a blogon ld Liz Greene The Astrology of Fate című, világhírű könyvéből fordított részleteket.

A IV – X- házak témáít illetően íme néhány kulcsszó Baktay Ervintől:

IV ház témái: Az eredethez és a múlthoz kapcsolódó viszonylatok: otthon, szülő, szülőház, a szülők általában, de elsősorban az apa, az átöröklött javak, hagyományok, kapcsolatok a szülőhelyhez és a hazához, belföldhöz, saját otthon és házias élet, visszatérés az eredethez, tehát életvég, öregkor, az élet utolsó szakasza, az ember anyagi helyzete ebben.

X ház témái: Az én világi érvényesítésének területe: elérhető célok és eredmények, hivatás, állás, pozíció, társadalmi helyzet, rang, emelkedés és előrejutás, elismerés, megbecsülés, hírnév, az elérhető társadalmi hatalom mértéke. Szereplés a nagy nyilvánosság előtt, népszerűség, sikerek, a törekvések beteljesülése. Ezeken kívül az anyára és a vele való kapcsolatra is utal, s összefüggésben áll az ember erkölcsi felfogásával és magatartásával, amennyiben ezek kihatnak az életben elérhető eredményekre.

Ez persze nagyon durva általánosítás, hiszen a folyamatok valódi természetéről kizárólag a horoszkóp egésze adhat érdemi felvilágosítást. Kollektív szinten  nagyon fontos, hogy az adott ország képletének mely területeit érinti az eklipsz.

Telihold és penumbrális holdfogyatkozás a Rákban, 2020 január 10, Bp 20:21
Csúcsra járatva

A jelenlegi penumbrális holdfogyatkozás egy fajta csúcspontot képvisel ebben a sorozatban. A teliholdak egyébként is az újholdnál kezdődött folyamatok tetőzését jelzik, de hosszabb távú ciklusok kulminációi is lehetnek. A felfokozottság, intenzitás, a nem csupán fizikai értelemben vett dagály szintén része karakterüknek. A Szaturnusz – Plútó együttállás két nappal a teliholdat követően, január 12-én pontosul be. Jóllehet hatásuk egész év folyamán markánsan érzékelhető, már nem jön létre többé egzakt konjunkció köztük. Ettől függetlenül a hozzájuk társítható gazdasági – társadalmi átalakulások tovább zajlanak, a közvetlen tapasztalatokat leszámítva teljesebb képet pedig csak évek múlva alkothatunk róluk. (Ld : Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala) A két fővilágító és a Merkúr e telihold idején képezi a legszorosabb kapcsolatokat a Szaturnusszal és a Plútóval.

Amit rendszeresen megteszek és ennél a bejegyzésnél is fontos hangsúlyoznom: a jelen Szaturnusz – Plútó együttállás egy új Szaturnusz – Plútó ciklus kezdete és idén egybeesik más nagyon fontos asztrológiai mérföldkövekkel is. Az egyik a Jupiter – Szaturnusz együttállás, amely ugyan csak idén decemberben pontosul be a Vízöntő legelején, de már tavasszal, a Bakban is közel lesznek egymáshoz. A tradicionális asztrológiában a két „kozmikus törvényalkotó” találkozása az egyik legfontosabb mérföldkő. (A Jupiter – Szaturnusz együttállásnak tematikus oldala is lesz, szokás szerint a magyarul nem elérhető szakirodalomból ) Aztán zárul/ indul egy újabb Jupiter – Plútó ciklus is a Jupiter/ Plútó együttállással. (Tematikus oldal ebből nem hiszem hogy lesz, csak cikkek.) Lesz márciusban három másik kisebb horderejű, de jelentős konjunkció is: a Mars együttállásai a Jupiterrel, a Szaturnusszal  és a Plútóval . Ezek a tavaszi napéjegyenlőség- képletben is jelen lesznek.  A lassú bolygók  három, felsorolt együttállása  nagyon jelentős , amelyek önmagukban is fontos változásokat jeleznek, hát még összeadódva és a Mars konjunkcióival kiegészülve.,,,,

Természetesen nem arról van szó, hogy itt lenne a világvége, az viszont tény, hogy e ciklusok összessége egy korszak lezárulását és egy új kezdetét jelzi.  (Ebben nincs semmi félelemkeltő szándék, vészmadárkodás, amelyik “kolléga” ennek bélyegzi, azt jelenti, hogy még az asztrológiai alapismeretek kategóriájába tartozó történelemformáló bolygóciklusok- ld I. rész, II. rész – természetével sincs tisztában. De ez legyen az ő problémája. ) És, ahogy ilyen kritikus átmeneteknél általában lenni szokott, az átalakulás folyamata válságos, nagyon megrázó események hozhatók vele kapcsolatba, amelyeknek hosszabb távú következményei beláthatatlanok.  De mind részei annak a nagyobb horderejű folyamatnak, amelyet asztrológiai szempontból próbálok már évek óta értelmezni ezen az oldalon.

A 2019 – 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállás ennek egy fontos mérföldköve, az eddig ismert világunkat alapjaiban átformáló változások társíthatók hozzá. Ezek egy része nem idén fog kibontakozni, ahogy az idáig vezető út sem tegnap, és nem is tegnapelőtt kezdődött. (Érdemes pl visszalapozni a 2010 – 2017 közötti időszak emblematikus aspektusához, az Uránusz- Plútó kvadráthoz, a 2009 – 2011-es Szaturnusz  – Plútó kvadráthoz, a 2010 – 2011 -es Jupiter – Szaturnusz szembenálláshoz, a 2008 – 2010/11 -es Szaturnusz – Uránusz szembenálláshoz. És ez csupán az elmúlt 12 év blogomon több – kevesebb részletességgel tárgyalt krónikája.)Az eklipsz – képlet néhány sajátossága

A Hold együttállást képez a Castor állócsillaggal ( Rák 20°31). A Ptolemaios szerint Merkúr-, Simmonite és Pearce szerint Mars, Vénusz és Szaturnusz, Alvidas szerint Hold, Vénusz, Uránusz természetű égitest meglehetősen vegyes hatású. Részben előkelőséget, éles elmét ad, sikert jogi vagy kiadói tevékenységekben, sok utazást, váratlan hírnevet, de ezt gyakran a boldogság elvesztése, szégyen, betegség, bajok, károk követik. Ha egyidejűleg más, kártékony hatások is érvényesülnek -és a jelenlegi eklipszképletben pontosan ez a helyzet- a túlérzékenység, túlterhelt idegrendszer, erőszak, végtagtörések, anyagi veszteségek, becsületvesztés, bebörtönöztetés még valószínűbb hozadékok.

Egy korábbi, az idei Szaturnusz – Plútó együttállásról szóló, Leslie Hale-től származó cikkben az amerikai szerző ezt írta a január 10-i teliholdról. Ennél többet én sem tudok hozzátenni:

A Rák a legérzelmesebb jegy, és Plútóval, Szaturnusszal, Merkúrral képezett szembenállása sokak számára jelezhet súlyos érzelmi próbatételeket. Sokminden lezárulhat vagy valamilyen módon átalakulhat ebben az időszakban. A Hold – Plútó tranzitok általában mélyen ülő félelmeket és szorongásokat hozhatnak a felszínre. Ez lelki felbolydulást, kapcsolati drámákat jelezhet. Ezek felszínre kerülő információk miatt is bekövetkezhetnek. Ebben az időszakban valami megváltozhat vagy átalakulhat. A Plútó rögeszmés bolygó, és oda kell figyelnünk, nehogy fixa ideáink, féltékenységünk vagy félelmeink játékszerévé váljunk. A Hold- Szaturnusz tranzitok komor gondolkodásra hajlamosítanak, így a dolgok rosszabbnak tűnhetnek, mint amilyenek valójában- Magányos, depresszív, fárasztó időszaknak tűnhet, amikor is túlterheltnek érezheted magad vagy képtelen vagy kifejezni mi nyomja a szívedet.

Az újévi célok kitűzésének is most van itt az ideje: ha javadra akarod fordítani ezt az energiát, most kizárólag ezekre szabad fókuszálnod. Ennek az eklipsznek az időszakában nagyfokú óvatosság ajánlott: figyelj oda viselkedésedre és környezetedre.

A Nappal együtt álló Merkúr vitákra, balesetveszélyre utal; a Szaturnusszal és Plútóval való kapcsolatuk pedig fagyos, rideg, elnyomó légkört sejtet. Legkedvezőbb formában akkor mehetsz elébe a változásnak, ha megszabadulsz káros szokásaidtól, azoktól a helyzetektől és kapcsolatoktól, amelyek nem szolgálják többé a javadat.

A Holddal szemben álló Merkúr szintén kommunikációval, fiatalokkal, utazásokkal és balesetekkel kapcsolatos témákra utal. Hatására a gondolkodás elfogulttá vagy kiegyensúlyozatlanná válhat, ami szintén viszályokhoz vezethet.

Az egyidejűleg érvényesülő oppozíciókhoz képest a Hold – Neptun trigon gyenge hatás, de némi reménnyel, optimizmussal, együttérzéssel és hittel tölthet el.

A nagyvilágban ez az eklipsz természetesen zsarnoki és gátlástalan vezetők, instabilitás és erőszak révén nyilvánulhat meg. Az Ausztráliában pusztító tűzvész, az Iránban eszkalálódó feszültség, az amerikai elnök elleni bizalmatlansági indítvány csak néhány példa a sok közül. Nukleáris fegyverekkel, nukleáris energiával kapcsolatos híreket is hallunk majd. A politika persze folyamatosan az érdeklődés központjában marad: az elektronikus és írott sajtó továbbra is teli lesz a hatalommal való visszaélésekkel, zsarnoksággal, erőszakkal, kőolajjal, háborúval, pénzpiacok instabilitásával, gazdasági válsággal kapcsolatos hírekkel. A környezetszennyezés, földben, épületekben esett károk, időjárási szélsőségek, földrengések, vulkánkitörések szintén ehhez az analógialánchoz tartoznak”.

Kapcsolódó:

Nap – és holdfogyatkozások tematikus oldala

Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala

Januári előrejelzés – 2020

Holdfogyatkozások : érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!