Újhold és teljes napfogyatkozás a Rákban – 2019

Az újhold július 2-án, magyarországi idő szerint este 21: 16-kor – kor született meg a Rák 10°37′ -en. Egyszersmind teljes napfogyatkozás is, amely Euróbából, így Magyarországról nem volt látható, csak Új- Zélandból, Dél Amerika bizonyos részeiből, pl. Chiléből. Hatása mégis intenzívebb, mint egy átlagos újholdé.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az eklipszek 19 évente ismétlődnek; legutóbb 2000 július 1-jén ment végbe napfogyatkozás a Rák 10°-án. Érdemes felidézni annak az időszaknak a történéseit és témáit. Ha nem is pont ugyanolyan formában, de valamilyen módon újra megjelenhetnek. Általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról : Sorsfordulók hírnökei

Általánosságban elmondható, hogy egy Rák jegyében bekövetkező eklipsz családdal, otthonnal, gyökerekkel, múlttal, emlékekkel, anyával, anyasággal, nőiséggel kapcsolatos témákat állít fókuszba. A családi minták, ösztönösen adott reakcióink kérdéskörével is foglalkoznunk kell. (Természetesen ez nagyon durva általánosítás, az újhold által jelzett változások mindenkinél más és más életterületen következnek be a horoszkóp adottságai szerint.)
További fontos adalék, amire a júliusi előrejelzésben is felhívtam a figyelmet, hogy az eklipszképletben a Szaturnusz együttállást képez a Déli holdcsomóponttal. Találkozójuk július 4-én pontosul be. Mint az idei retrográd ciklusáról írt bejegyzésben már szó volt róla, a Szaturnusz április 30-án itt kezdte meg szeptember 18-ig tartó tolatását, a következőre pedig szeptember 28-án kerül sor. Az a tény, hogy az együttállás közvetlenül a július 2-i teljes napfogyatkozás után és a július 16-i részleges holdfogyatkozás előtt jön létre, lényeges fordulópontokat jelez.

Arról hogy pontosan milyeneket is, számos meglátás kering a világhálón. Vannak, akik a momentum karmikus mivoltát hangsúlyozzák, amiben kétségtelenül igazuk is van – csak hát ez így túlságosan általánosító. Hiszen az életben minden karmikus, a Szaturnusszal kapcsolatos témák pedig kiemelten azok. A déli holdcsomópont általános értelemben a múlttal, azokkal a magatartásformákkal is kapcsolatban van, amelyek már nem szolgálják javunkat, magunk mögött kell hagynunk őket.

Nézőpontom szerint -és ebben sok más asztrológussal egyetértek – ez a találkozás egy szakasz végére figyelmeztet. Valamit vagy valakit el kell engedni, egy fejezet lezárul. A múltbeli tettek következménye, az eddig elért eredmények, döntések, felelősségvállalás – vagy éppenséggel ezek hiánya most visszaköszön. Egyes befejezések egy pillanat alatt lezajlanak, másoké időigényes, de feltartóztathatatlan folyamat. Néhányuk maguktól megesik, néhány esetben nekünk kell rájuk sort keríteni (pontosabban: együttműködni a sorssal, hiszen az ellenállással csak a saját dolgunkat nehezítjük.)

Újhold és teljes napfogyatkozás a Rákban, 2019 július 2, Bp 21:16:05

Az újholdnak nincsenek szoros fényszögei. Ahogy majd a következő két hét folyamán apránként bepontosulnak az eklipsz- képlet fényszögei, úgy körvonalazódik majd egyre jobban a kép az irányváltások és lezárások természetéről.

Az újhold laza szembenállást képez a Szaturnusszal, ami önmagában is nyomásra, befejezésekre, terhekre utal. A Hold csak szerda reggel kerül pontosan szembe a Szaturnusszal: érdemes odafigyelni a nap szinkronicitásaira. Nem csak a külső események jelzésértékűek, hanem az álmok, belső képek, emlékek, az ezek által kiváltott hangulatok (és ingadozásaik), érzelmi állapotok, stb. Július 4-én, amikor a Szaturnusz eléri a Déli holdcsomópontot, további üzenetek érkezhetnek, július 9-én, a Nap – Szaturnusz szembenállás bepontosulásakor ezek még egyértelműbbekké válnak. A július 16-i telihold és holdfogyatkozás idején ( ami ráadásul Magyarországról is látszik), a lehetőségek és a korlátok, alakuló irányváltások és sorsfordulók még egyértelműbbekké válnak. Abban a képletben már a Hold – Plútó együttállás, Nap – Plútó szembenállás a domináns elem, de a Szaturnusz – Plútó együttállást, mint 2019 – 2020 egyik leglényegesebb tényezőjét (bővebben: Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem, Szaturnusz – Plútó együttállás a Bakban, Szaturnusz – Plútó tranzitok) most is figyelembe kell venni. Ez az aspektus az összes, Rák- Bak tengely mentén létrejött nap-és holdfogyatkozás esetén meghatározó.
Addig is néhány általános szempont:

Egyebek mellett a Hold képviseli lelki – érzelmi igényeinket, ösztönös, zsigeri reakcióinkat. Szoros kapcsolatban van az anyával, anyasággal, kisgyerekkorral, belső gyermekkel. A Rákban saját jegyében áll, így hatása igen erős. (A Rák archetípusáról, annak pozitív, segítő, tápláló és negatív, elnyelő oldaláról ld Liz Greene A végzet asztrológiája című könyvének e témával foglalkozó fejezetét.)

A Szaturnusz szintén otthonában van a Bakban. A Hold – Szaturnusz erőpróbáló fényszögei, akár tranzitként akár egy radixban fordulnak elő, nem valami kellemesek. A receptkönyvek listáin érzelmi távolságtartás, magány, megkeseredettség, szorongás, önértékelési problémák, szeretetlenség szerepel. Jellemzők lehetnek a szélsőséges, csillapíthatatlan biztonsági igények is, az elengedni nem tudás pedig kilátástalan, elviselhetetlen és önpusztító helyzetekben maraszthat. Erin Sullivan A Szaturnusz tanításai című könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy a Hold – Szaturnusz ciklusoknak nagy szerepük van az érzelmi minták rögzülésében. A teljesség igénye nélkül néhány idézet:

„Hold – Szaturnusz fázis – 3 és fél éves korig: a biztonságérzet kifejlődése

A horoszkóp a gyermeknek az anyjától való különválását ábrázolja, de az nem olyan esemény, amelyet fel tudunk idézni. A test mindazonáltal emlékezik és a psziché is megörökítette a pillanatot.(…) A kisgyerek első pár éve jórészt lunáris, azaz a Hold által uralt világban zajlik, egy érzelmileg fogékony, az anyához kötött világban. A Hold mint a Nap fényének a visszatükrözője nő és fogy s ciklikusan osztja szét azt az információt, amely a tudattalanban fészkel. Erőteljesen összetett kölcsönhatást eredményez a személynek bizonyos élmények iránti hajlama és maguk az élmények között. Nagyon nehéz különválasztani azt, ami valóban megtörténik és azt, ahogyan a történetet megéljük. (…)

Az asztrológia a Holdat a szokások és a tudattalan válaszreakciók bolygójának tekinti. Az élet első éve alatt a Hold tranzitja tizenháromszor járja körbe a horoszkópot, a Nap és a belső bolygók egyszer, a Mars a kör feléig jut, míg a külső bolygók alig haladnak előre pár fokot. Nem csoda, hogy ennyire rabjai vagyunk a szokásainknak, és hogy érzelmi pillanataink ennyire zsigeriek és gyakran egészen infantilisek. Mindez annak a következménye, hogy a Hold születési képletünk minden pontját tizenháromszor aktivizálja életünk első évében, ami egyenértékű érzelmi mintázatunk kőbe vésésével. Még egyetlen szót sem tudunk kiejteni, segítség és gondoskodás nélkül elvesznénk, de a Hold már megalapozta minden egyéb tranzitra adott érzelmi válaszunkat. Mire a Szaturnusz egyetlenegyszer körbejárja az állatövet és visszatér születési helyére, a Nap már 29-szer fordult, a Mars tizennégyszer, a Jupiter másfél kört írt le, ám a Hold háromszáznyolcvanhármat! (…) Jóllehet a horoszkóp önmagában teljes alakzat, vannak bizonyos elemek, amelyekre, ha elkülönítve vizsgáljuk őket, életünk speciális témáiról vagy időszakairól beszélnek. A Hold Szaturnusszal való kapcsolata az első két- három évben különösen fontos szerepet játszik a biztonsági igények, illetve az azokat követő érzelmi mintázatok kialakulásában.” A Szaturnusz tanításai, 36 – 37 old, Édesvíz, 2002

A Hold- Szaturnusz szembenállás tehát, különösen ha egy Rák eklipsz képletében fordul elő, ilyen vagy olyan formában felszínre hozhatja az érzelmi minták, családdinamikák témáit. Az általa jelképezett nyomás, frusztráció oly módon élhető meg egészséges formában, hogy górcső alá vesszük és felszámoljuk a javunkat már nem szolgáló, sőt egyenesen kártékony szokásainkat. A Nap a tudatosság jelölőjeként annak felismerésében segíthet: összhangban vannak-e zsigerből adott reakcióink a valós helyzettel vagy sem. Amennyiben jelenlegi környezetünkben, kapcsolatainkban nem elégülnek ki érzelmi, biztonsági igényeink, szintén eljött a döntés ideje. A leválás magában foglalhatja akár a legközelebbi hozzátartozóktól való búcsú konkrét és átvitt értelemben vett formáit is. Van, amikor a családi környezet annyira toxikus, hogy ez az egyetlen lehetőség egy új, egészséges, a bennünk levő potenciálok kibontakoztatását támogató életforma kialakítására.
A fővilágítók Uránusszal képezett tág szextilje az irányváltásban segíthet. Ahelyett tehát, hogy a már ismert, de a maga nyomorúságos formájában biztonságos régi rosszhoz ragaszkodnánk, olyan új területekre merészkedünk, ahol jobban kielégülhetnek alapvető igényeink. Az önállóság, függetlenség, egészséges kockázatvállalás, újra való nyitottság uránuszi erények. Mint a szextilekkel kapcsolatban már sokszor elmondtam, az általuk jelzett lehetőségek nem maguktól pottyannak ölünkbe, hanem fel kell ismerni, meg kell ragadni és gondosan ki kell munkálni őket. Jelen helyzetben, mivel harmonikus kapcsolatról van szó, anem mindig kel hirtelen és túl drasztikus változásokat kellene eszközölni. (Ezek persze, az eklipszek természetéből adódó váratlan fordulatok, a Szaturnusz levágás, elválás analógiái és az újholdképletben is meglévő Merkúr/Mars – Uránusz kvadrát miatt be is következhetnek. A szextil azonban még ilyen szélsőséges forgatókönyvek esetén is lehetővé teszi az alkalmazkodást.) Enyhébb változatoknál csupán arról van szó, hogy önként kell kimozdulni a komfortzónából, új utakra kellene lépni, mielőtt még drasztikusabb módszerekkel kényszerítene erre a sors. Az eklipszekkel foglalkozó tematikus oldalon arról is sokszor volt szó, hogy a napfogyatkozással egybekötött újholdak az esetek döntő többségében nem derűs és azonnali, könnyű sikerrel kecsegtető kezdeteket jeleznek, hanem olyanokat, amelyeket a szükségszerűség kényszerít ki.

Az újhold laza együttállást képez a Rák 9°06′-en levő Alhena állócsillaggal (Ikrek csillagképben a Gamma Geminorum, 1.9 es nagyságrendű fehér csillag Pollux, a déli Iker bal lábán. Hatóköre 2°40′) Az Alhena alapvetően jótékony hatású, Ptolemaios szerint Merkúr és Vénusz, Alvidas szerint Hold és Vénusz karakterű, mások szerint Hold – Jupiter jellegű állócsillag. A hagyományok szerint jó egészséget, megbecsülést, gazdagságot, művészi hajlamot és sikereket, társadalmi megbecsültséget, családi boldogságot ad. Egyszersmind azonban balesetekre is hajlamosíthat. (Főleg a lábon; Bullinger szerint ez a seb Achilles ínján). Az Alhena befolyása növelheti a jótékony irányváltások esélyét, az általa jelzett balesetveszély indikációkra pedig a Merkúr/Mars – Uránusz kvadrát rímel.

2019 nyarának másik két fontos fényszöge, a Jupiter – Neptunusz kvadrát (ld I. rész, II. rész) és a Szaturnusz – Neptunusz szextil is képviseli magát. A Jupiter és Neptun erőpróbáló fényszöge a valóságelhárításból, tények megszépítéséből, a könnyebbik út előnyben részesítéséből fakadó buktatókra figyelmeztet. Jó esetben éppenséggel egy hozzá társítható, valemely eszmében, ideológiában, hamis guruban, már nem tápláló közösségben való csalódás terel saját, hiteles utunkra. A Szaturnusz – Neptun szextil az álmok gyakorlatban való megvalósításához ad lehetőségeket.
Kapcsolódó

Júliusi előrejelzés

Eklipszek tematikus oldala

Nap – Szaturnusz szembenállás tranzitként

Erőpróbáló Hold – Szaturnusz tranzitok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!