Mars az Oroszlánban tranzitként

A hagyományok szerint a Mars  jól érzi magát e kreatív, individualista, játékos és mégis méltóságteljes királyi jegyben. A történelem folyamán azonban már többször bebizonyosodott: a jó katona nem feltétlenül jó uralkodó. Így e tranzit idején némi óvatosság is ajánlott.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem ! 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Vendégeskedése alatt a Mars (általános jelentéstartalmát ld itt)  az Oroszlán jegy hatása alatt álló életterületeinket (házak) tüzesíti fel egyéni horoszkópjainkban. Ezek az erőterek teljes figyelmünket és tettvágyunkat megkövetelik, egyszersmind, minél nagyobb odaadással fordulunk feléjük, annál több lelki elevenséggel, életerővel, örömmel és rugalmassággal töltenek fel. Még ha egyébként visszahúzódó típusok vagyunk is, most arra törekszünk, hogy teljesítményünket a külvilág is elismerje, kifejezésre juttassuk egyéniségünket, kreativitásunkat. Bármiről legyen is szó, alaposan megadjuk a módját, akár a leghétköznapibb helyzetekbe is némi pompát, teatrális elemeket csempészve. Nagy kedvvel éljük az életet, szórakozunk és szórakoztatunk, különböző rendezvényeken veszünk részt – akár egész nagyszabásúakon is, ösztönzünk, bátorítunk másokat, ha pedig adott életterületeket veszély fenyegetné, egy oroszlán elszántságával kelünk védelmükre.

Stratégiáink is Oroszlán – karakterűek, azaz lojálisak vagyunk elveinkhez, értékeinkhez, szeretteinkhez, stabilitásunkat, magabiztosságunkat még nagy kihívások esetén is megőrizzük, ha vereséget kell szenvednünk, méltósággal elvonulunk. Őszintén képviseljük szándékainkat, módszereink nyíltak, egyenesek, nagyszabású projekteket is képesek vagyunk sikerre vinni . A legkomorabb külső körülmények közepette is egy biztatóbb perspektíva látomása tüzel bennünket, lelkesedésünket pedig másokra is képesek vagyunk átragasztani.
A lehetséges buktatók
Tudnunk kell azonban, hogy az Oroszlán árnyékosabb tulajdonságai sem lesznek idegenek tőlünk, sem azoktól a személyektől, helyzetektől, akikkel – amikkel a tranzit hatása alatt, a jegyhez tartozó életterületeinken kapcsolatba kerülünk. Elképzelhető pl. hogy csak szerepeket játszunk, egy operett hadsereg katonáihoz válunk hasonlatossá olyan helyzetekben, amelyekben pedig valóságos konfrontációra lenne szükség. Aranyozott fakarddal, pompás mezben vagdalkozunk, utolsó percig hárítva, hogy szembenézzünk a komor tényekkel. Aztán, amikor végleg valóságelhárításunk csapdájába esünk, elveszítjük fejünket, saját magunkat is ámulatba ejtő dührohamokkal tiltakozunk az egónkon esett sérelmek miatt. Rendszerint hiába, hiszen a lovagias jegy eszköztelen mindenfajta ármánnyal, intrikával szemben, sőt, fel sem tételezi, hogy ilyesmi létezik.

A jegy másik gyarlósága, a zsarnoki önkény nem csak egyéni, hanem kollektív szinten is megmutathatja magát  A kétségtelenül imponáló vezetői adottságok torzult változataikban egyre tovább és tovább terjeszkednek, mindaddig, amíg túl nem lépik hatáskörüket. Abbéli igyekezetükben, hogy mindennek a középpontjává váljanak, akár a világmindenséget is bekebeleznék.

Az Oroszlánban a Mars a Nap uralma alatt áll. Érdemes szem előtt tartani, hogy jóllehet a Napot az ókori világ kultúrái nagy részében életadó princípiumként tisztelték, pusztító heve miatt is félték. Az egyébként joviális, kreatív Apollón napisten pl. nagyon – nagyon kegyetlen is tudott lenni.

„Egy alkalommal pl. megsértette egy auloszon (görög fúvós hangszer) játszó szatír, aki elkövette azt a hibát, hogy hangszer-versenyre hívta ki az istent. Apollón volt egy személyben a zsűri is, a bíró is, és önmagát kiáltotta ki győztesnek, mivel ő képes volt úgy játszani a lanton, hogy fordítva tartotta a hangszert, Marszüasz viszont ezt nem tudta megtenni az aulosszal. Az egyezség szerint a győztesnek jogában állt bármit megtenni a vesztessel. Apollón elevenen megnyúzta Marszüaszt, ami nemcsak kegyetlen, de embertelen is.” Jean Shinoda Bolen – Bennünk élő istenek, Apollón archetípusa, 178.o.)

Apollón megöli Marszüaszt, Giordano Luca 1695

A túlzások a legkülönbözőbb életterületeken, enyhébb vagy súlyosabb változatokban is megtapasztalhatók, az anyagi lehetőségeinket meghaladó partyktól, zűrös szerelmi ügyektől kezdve korábbi, egészségtelen viselkedésmintáink újra éledéséig, melyekkel akár több év fáradozását is tönkre tehetjük, vagy a hübrisz ( a görögök szerint az istenek akaratát semmibe vevő emberi elbizakodottság, a belőle fakadó túlkapások az istenek azonnali büntetését vonták maguk után) legsúlyosabb formáiig – pl. életfeladatunk megtagadása egónk pillanatnyi vágyainak, örömeinek kielégítése kedvéért.

Az élet tüze

A zöld oroszlán egyik alkimiai ábrázolása

A lehetséges diszharmonikus hatások ellenére azonban az Oroszlán Mars által kölcsönzött életerő felbecsülhetetlen szövetségesünk lehet, különösen ha egyidejűleg, más, jelentős felfordulást jelző hatások is érvényesülnek. A Zöld Oroszlán  már az alkímiában, ebben az annyira komplex, önismereti, világnézeti rendszerben is az természetben rejlő elpusztíthatatlan életerőt jelképezi. Ez hatja át a materia primát is, azt az értéktelen alapanyagot, melyből a filozófusok aranya nyerhető ki. A cseppet sem veszélytelen, egy sor pszichés és kémiai átalakulást magába foglaló folyamatok végére az alkimista a lelki- szellemi fejlődés legmagasabb fokára, egy fajta, a világmindenséggel egységbe olvadt, megvilágosodott állapotba, az unio mentalis majd unus mundus fokozataiba lép.

Kapcsolódó

A tűz elem és a tüzes típus

A tüzes jegyek és az agresszió

A Mars princípiuma az asztrológiában

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!