Átvitt értelemben is fagyosan kezdődik a tavasz

Több blogbejegyzésben is szó volt arról, hogy március vége, április első tíz napja átvitt értelemben is fagyosnak ígérkezik.Természetesen a cikkben bemutatott erőpróbáló bolygókapcsolatok nem jeleznek szükségszerűen negatív eseményeket. Annyi azonban bizonyos, hogy kimozdítanak a komfortzónából, cselekvésre sarkallnak és a korábban bemerevedett helyzetek újszerű megközelítését teszik szükségessé, hogy azok kezelhetők legyenek. 

A februári Halak stellium (a január 31-i teljes holdfogyatkozással és a február 15-i, Magyarországról nem látható, de azért befolyást gyakorló részleges napfogyatkozással/Vízöntő újholddal kombinálódva) jó másfél hónapon keresztül tompította valóságérzékelésünket. Hatásairól nagyon sok szó esett a korábbi bejegyzésekben. Lekerekítette a szögleteket, összezavart, egyeseknél kémiai értelemben is károsítva a józan ítélőképességet. A március 17-i Halak újholddal kezdődő időszakban azonban rohamosan oszladozni kezd a köd.

Hogy ez kellemes vagy kellemetlen formában történik, a képlet adottságaitól, a horoszkópból nem kideríthető tudatossági szinttől és az eddigi döntésektől is függ. Összehasonlíthatatlanul kellemesebb például, amikor egy kezdődő náthától bedugult orr egy, a csípős –friss levegőn végzett meditációs gyakorlat során tisztul ki, kocogás közben rendeződnek gondolataink, sőt, akár megvilágosító erejű felismeréseink támadnak, mint az fajta hirtelen kijózanodás, ami akkor tapasztalható, ha valaki illuminált állapotban nekivezeti autóját egy villanyoszlopnak. Nos, nem csupán erre az időszakra érvényes, hogy ilyen villanyoszlopok átvitt értelemben is léteznek, mint ahogy a valóságérzékelés sem csupán drog, alkohol és egyéb tudatmódosító szerek hatására torzulhat.

A fentebbiekhez hasonló tapasztalatok még intenzívebbek lehetnek március 23- tól, amikor a Kos Merkúr elkezdi április 16 -ig tartó tolatását, a Vénusz pedig kvadrátba kerül a Plútóval. A Nap és a Mars március 24-én bepontosuló kvadrátja még puskaporosabbá teszi a hét végi légkört.  A hónap utolsó hetében a Vénusz és az Uránusz március 28-i találkozása, majd a Nap és a Szaturnusz 29-i kvadrátja fokozza tovább a feszültséget. Fontos tudnivaló, hogy e fényszögek nem csupán a szócsatáknak, hatalmi harcoknak, pénzügyi és érzelmi bonyodalmaknak kedveznek, hanem nagyon balesetveszélyesek is, ezért közlekedés, utazások során nem árt az óvatosság. Ezek a hatások nem elszigetelten, hanem összeadódva érvényesülnek és egy hosszabb időszakot színeznek át, garantálva, hogy a húsvéti hét vége, a Mérleg teliholddal a szokásosnál is eseménydúsabbra sikerüljön.

A Nap – Mars kvadrát mintegy 9 napon át, március 20-tól 29-ig érezteti a hatását. A két bolygó közötti erőpróbáló fényszögek jókora energetikai löketet adnak (főleg jelen esetben, amikor mindkét bolygó erőben van, a Nap a Kosban, a Mars a Bakban) – és akaratunk vehemens, impulzív kinyilvánítására ösztönöznek. A szokásosnál ingerlékenyebbekké, követelődzőbbekké válhatunk, illetve ugyanezt tapasztalhatjuk környezetünk részéről is. Ez a fényszög megfázásos, lázas, gyulladásos betegségeket, baleseteket is jelezhet. (Utóbbiak veszélyét tovább növelik a diszharmonikus Szaturnusz, Plútó, Uránusz – hatások)

A zűrzavart fokozza az is, hogy a Merkúr március 23-án kezdi meg tolatását a Kosban (17°-on). A kommunikáció, gondolkodási folyamatok, utazások princípiuma a Mars uralma alatt forrófejűvé válik, tovább növelve a meggondolatlan kijelentések, kapkodás, szócsaták valószínűségét. Mindez önmagában is nagyfokú óvatosságra int, de figyelembe véve, hogy április 2-án a Mars együttállásba kerül a Szaturnusszal, 4-én és 5-én pedig a már tolató Merkúr mindkettőjükkel erőpróbáló kapcsolatot, kvadrátot képez, az elhamarkodottságnak legkésőbb akkor komoly következményei lehetnek. A Nap és a Szaturnusz március 29-i kvadrátja már az azt megelőző napokban is azt jelzi: minél távolabb húzódunk a felelőtlen hőzöngőktől, annál jobban járunk. Nem jó ötlet tehát semmibe sem felelőtlenül beleugorni, provokálni és provokációkra reagálni, a lemaradástól való félelmünkben siettetni a folyamatokat. Akkor sem, ha a késlekedés behozatala ésszerűnek tűnik. Bármilyen élethelyzetbe kerülünk is ebben az időszakban, ne feledjük: míg a Mars és a Nap csupán erőben jelenlegi jegyhelyzetükben, a Szaturnusz otthonában van a Bakban, így a most aktuálissá vált ügyekben a végső szót ő mondja ki. És még valami: még jó darabig, 2020 végéig ott is marad – így jelenlegi fényszögei természetéből adódó  jó és rossz megélési lehetőségek következményei is hosszú távra szólnak….A kardinális jegyekben (Bak, Kos) levő bolygók között létrejövő kvadrátok egyszersmind azt is jelzik, hogy a félrevonulás, tétlenség önmagában nem garancia a problémák elkerülésére. Jóllehet az excentrikus ötletek, a szüntelen cselekvésinger, kapkodás, vitatkozásra, revans-vételre való kényszer ellen mindenkinek ajánlatos küzdeni, a lassú reakciók, passzivitás, a fizikai erőkifejtés hiánya ugyanannyira káros lehet. ( A Mars a Bakban nagyon erőteljesen hat és konkrét, fizikai szinten is megnyilvánuló erőkifejtést követel. Más módon, de ugyanerre sarkall a Kos Nap is. ) A két bolygó későbbi, Plútóval és Uránusszal képezett erőpróbáló fényszögei április folyamán is erőteljes impulzusokkal bombáznak. A gyakorlatban ez olyan helyzeteket idézhet elő, amikor az akadályok, lassító tényezők ellenére is mozgásba kell lendülnünk, ill. folytatni kell az eddigi tevékenységeket.

Az egészséges arányokat eltalálni azonban nehéz. A túl nagy – és megfelelő előkészítés nélkül vett lendület ugyanis az erők szétforgácsolódásához, túlerőltetésből vagy lassú reakciókészségből fakadó balesetekhez vezethet. Olyan helyzetek is adódhatnak, amikor nem egészen önszántunkból lendülünk cselekvésbe, hanem valami még rosszabbat megelőzendő kell hatékonyan és nagyon gyorsan közbeavatkozni. A nem megfelelő, vagy a helyzethez nem illő, rosszul időzített reakciók azonban tovább fokozhatják a bajt.

Amennyiben csökkenteni akarjuk a balesetek, impulzivitásból fakadó kellemetlenségek, veszteségek, olyan konfliktusok veszélyét, amiket később megbánunk, ezeknek a feszültségeknek egészséges, „ellenőrzött” formában kell kisülniük. Az álmokkal való munka, a testi – lelki állóképesség megőrzésének és növelésének, elnyelt életerő visszaszerzésének különböző módszerei (bővebben Hogy bírod a gyűrődést ?, Növeljük állóképességünket !, Az elnyelt vitalitás visszaszerzése) ebben kulcsszerepet játszik, akárcsak a testedzés. Az intenzív fizikai igénybevételnek azonban lazító gyakorlatokkal kell kombinálódnia. A tai chi, jóga és a chi kung statikusabb gyakorlatai, az úszás, a lazítás, a meditáció, a tánc bizonyos formái ugyanannyira fontos, mint a dinamikusabb, nagyobb fizikai igénybevétellel járó mozgástípusok.

Természetesen ezek az erőpróbáló bolygókapcsolatok nem jeleznek szükségszerűen negatív eseményeket. Annyi azonban bizonyos, hogy kimozdítanak a komfortzónából, cselekvésre sarkallnak és a korábban bemerevedett helyzetek újszerű megközelítését teszik szükségessé, hogy azok kezelhetők legyenek. A drasztikus elvágás, elválás lehet nagyon jó is, ha egy káros szenvedéllyel szakítunk, kilépünk egy romboló szerelmi, szakmai, üzleti kapcsolatból, baráti társaságból, felhagyunk egy kontraproduktív munkamódszerrel, üzleti stratégiával, kommunikációs technikával . Ez történhet látszólag hirtelen is (ami nem jelenti, hogy ne előzte volna meg hosszas mérlegelés, vívódás, felkészülés, erőgyűjtés) vagy többszöri nekifutásra. Az ilyen, szabad akarattal hozott döntések akár súlyosabb sorseseményeket is megelőzhetnek.
 

Kapcsolódó

Márciusi előrejelzés

A Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén

Retrográd Merkúr

Hogy bírod a gyűrődést ?

Növeljük állóképességünket !

Az elnyelt vitalitás visszaszerzése

Mars a Bakban 2018

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Mars – Szaturnusz együttállás: áttörés vagy összeomlás?

Nap – Szaturnusz kvadrát: a felelősség súlya

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!