Stellium a Halakban: az önismeret és az önámítás útjain

Február 18-án a Halak jegyébe lépett a Nap, ahol a tavaszi napéjegyenlőség napjáig, március 20-ig időzik. Mivel a Merkúr, a Vénusz, a Neptun, a Chiron szintén ebben a jegyben tartózkodik, az elmúlt hetekéhez képest jelentős energiaváltozást tapasztalhatunk. Azaz a szokásosnál fogékonyabbak lehetünk belső világunk üzeneteire, vallásos, spirituális tapasztalatokra. Erős késztetést érezhetünk, hogy a karakterünknek megfelelő önismereti utakra lépjünk, szellemi útmutatást kérjünk, valamilyen terápiába, tisztító kúrába kezdjünk. Egyszersmind, nem szabad egy pillanatra sem megfeledkeznünk arról, hogy a jegy ura, a 2011  óta otthonában tartózkodó Neptun nem csupán a transzcendens élmények, magas szintű spirituális tapasztalatok, az istenséggel való eggyé válás, hanem a szemfényvesztés, illúziók, csalódás, csalás, önbecsapás princípiuma is.

Aktuális bolygóhatások

A Neptun a Halak jegy és a 12. mundánház ura az asztrológiában, vagyis a titokzatos, rejtett dolgoké, a kollektív tudattalan, az álmok tartományáé. Ide tartoznak azonban a titkos ellenségek, zárt intézmények (kórházak, börtönök), a szenvedélybetegségek -pl. alkohol -, drogfüggőség, valamint az élet nagy megpróbáltatásai, az áldozatvállalás vagy az áldozattá válás témái is.

A Neptun erőpróbáló kapcsolatai (Mars – Neptun kvadrát február 17, Vénusz – Neptun együttállás február 21, Merkúr – Neptun együttállás február 27) hatására a princípium árnyoldalai kerülhetnek előtérbe, ill. ezt elkerülendő fokozott erőfeszítéseket kell tennünk a tiszta felismerésekért. Az egyidejűleg érvényesülő diszharmonikus Mars- hatások (Mars – Vénusz kvadrát február 25, Mars – Merkúr kvadrát február 27) tovább fokozzák a feszültséget.

Az elmúlt 2- 3 évhez képest jó hír, hogy a 2015 elejétől 2016 őszéig oly sok téves irányt, elakadást, csalódást, bizonytalanságot jelző Szaturnusz – Neptun kvadrát már csak tanulságos emlék, és 2017 december 20- án a Szaturnusz is elhagyta a Nyilas jegyét. Így a fentebbi hatások sokkal rövidebb ideig és sokkal enyhébben érvényesülnek.

További pozitívum, hogy a Bakban haladó Szaturnusz stabilizálóan hat a Halakban levő bolygók csoportosulására ( február 16: Vénusz – Szaturnusz szextil, február 21: Szaturnusz – Merkúr – szextil, február 25: Nap – Szaturnusz szextil) amelyek később a Plútóval is szextilt képeznek.(Vénusszal február 27, Merkúrral március 1, Nappal március 11). Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, a szextileket, ezeket az egymástól 60°távolságra levő bolygókat összekötő fényszögeket jótékonyaknak tekinti az asztrológia. Ahhoz azonban, hogy e segítő energiákból profitálni tudjunk, nekünk magunknak is aktívan közre kell működnünk, tudatos és kézzelfogható erőfeszítéseket kell tennünk.

Bónuszpontként március elején bepontosul a Jupiter és a Vénusz ( március 2-án) illetve a Merkúr (március 3) trigonja, március 13-án pedig a Nap képez ugyanilyen, jótékony hatású fényszöget a Nagy Jótevővel. Ha eddig kitartóan építkeztünk, döcögős ügyeink végre olajozottan kezdenek működni.Jó esetben az alábbi forgatókönyvek valószínűsíthetők:

 

Ezt az időszakot kihasználva egészséges kapcsolatba kerülhetünk tudattalanunk mélyebb rétegeivel. A vizes jegyekben – különösen a Halakban haladó bolygók hatására pl. felélénkülhetnek, felidézhetőbbekké válhatnak az álmok – a tudattalan „legkézzelfoghatóbb” megnyilvánulási módjai. A szimbolikus –vagy egészen konkrét formában érkező üzeneteknek mindennapjaink szempontjából is nagy jelentőségük lehet. Segíthetnek megérteni egy helyzetet, aktuális feladatainkat, életünk fontos szereplőivel való kapcsolatunkat, lehetőségeinket és az esetleges buktatókat. Használjuk ki, hogy ezekben a napokban intenzívebbekké válnak álmaink. Jegyezzük le és próbáljuk értelmezni őket, vagy, ha ez nem sikerül, csak hagyjuk, hogy hassanak ránk (az ébredéskori fizikai érzeteknek, hangulatoknak, késztetéseknek is üzenetértékük van.) Engedjük felszínre jutni belső képeinket, jelenítsük meg őket (pl. rajzoljunk, fessünk, agyagozzunk, faragjunk,szabjunk-varrjunk). Tegyünk sétákat a természetben, jógázzunk, meditáljunk.

Természetesen mindez nem hoz azonnali, magától értetődő eredményeket, különösen a február végi zűrös napokban nem. Ezt az időszakot egy fajta kuszaság, energiátlanság jellemezheti, álom és a valóság, a múlt, a jelen és a jövő határai összemosódhatnak. Egyik pillanatban ólomlábakon vánszorog az idő, belső mozink vetítővásznán tündérmesét vagy horrorfilmet játszanak, a következőben azonban felpörögnek az események. A tisztánlátás pillanatai reményekből és félelmekből táplálkozó képekkel keverednek, így szinte lehetetlen megállapítani, hogy megérzéseinket követve rátaláltunk a helyes irányra vagy vágyfantáziáinknak engedve, életünkre hosszú távon ható melléfogásokat készülünk elkövetni.

Azonban az események felgyorsítására, a bizonyosság megszerzésére irányuló erőfeszítések csak még nagyobb káoszt és elakadást eredményezhetnek. Egyelőre ne akarjunk tehát mindenáron „kezdeni valamit” benyomásainkkal, kierőszakolni a megoldást. Jobb ötlet tehát arra használni az átmeneti elakadás időszakát, hogy a fentebbi módszerek révén töltődjünk. Igyekezzünk rendet teremteni külső – belső környezetünkben, megtenni néhány régóta időszerű, praktikus lépést. Így spontánul is ráhangolódhatunk feladatainkra.

Ez a magatartás sokat enyhíthet a párhuzamosan érvényesülő erőpróbáló fényszögek – jelezte kilengések amplitúdóján. Persze így is elképzelhető, hogy ezek kirobbantanak a komfortzónából. A változások szélsőségessége, váratlansága pedig akár ijesztő is lehet. Ennek ellenére megérzéseink továbbra is mutathatják az irányt, az új célok, az új értékek pedig a legnagyobb hullámvasutazásban is elég vonzók ahhoz, hogy középen tartsanak. Így a Bak Szaturnusz és Plútó szextiljei arra is lehetőséget teremthetnek, hogy frusztrációinkat ne (csak) sebeink nyalogatására, és további sérülések begyűjtésére, hanem egészségesebb irányok keresésére is felhasználjuk, amikor eljön az ideje.

Felesleges hangsúlyozni, hogy az álmok, fantáziák, látomások lejegyzésével, kreatív feldolgozásával (pl az ajánlott kézműves tevékenységek) párhuzamosan aktív, kézzelfogható, mérhető külső erőfeszítésekre is szükség van. Míg az előbbiek a Halak /Neptun – energiákat terelik értékes mederbe, utóbbiak a Bak/Szaturnusz/Plútó -princípium egészséges megélési formáinak kedveznek.

Így tehát, ha kitartóan dolgozunk terveink gyakorlatba ültetésén, aktívan keressük a megoldást a felmerülő kihívásokra, minden tőlünk telhetőt megteszünk a problémás helyzetek tisztázása érdekében, a külvilágból is segítség érkezik. Azonban ismét hangsúlyoznom kell, hogy mindehhez sok aprómunka szükséges, eközben pedig akár úgy is érezhetjük, hogy az erőfeszítések nem állnak arányban az eredményekkel. Jóllehet elképzelhető, hogy fáradozásaink eredményei csak később mutatkoznak meg, sikereinket ne becsüljük le. A későbbi hónapok folyamán ugyanis sokkal nehezebb lesz új lehetőségeket teremteni.
Neptuni tévutak

Ilyen erőteljes neptuni hatások mellett azonban fejlett ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy a remények, félelmek, vágyteljesítő fantáziák által keltett képeket szétválasszuk a valós helyzettel kapcsolatos intuícióktól. Bár a telepatikus kommunikáció, környezetünkre hangolódás bámulatos példáinak is tanúi lehetünk, bőségesen adódhatnak félreértések, belemagyarázások is. A szórakozottság, szétszórtság, hiszékenység, pletykálkodás, manipuláció komoly károkat okozhat.

Nagyon rossz ötlet most kémiai segédeszközökkel vagy a szellemi utak valóságelhárító változataival enyhíteni a nyomást. A valósággal való konfrontáció anyagi veszteségek, csalódások, megcsalatások, kapcsolati problémák, betegségek, balesetek formájában érkezhet. (Ezeknek köze lehet a tudatmódosító szerekhez is) A múlt sebei újra felszakadnak, egyszersmind gyógyításukra is lehetőség adódik.

E bolygóhatások a Halak kevésbé kedvező tulajdonságait is felszínre hozhatják. pl. a Megmentő/ Áldozat- játszmák különböző típusait. (Ebben az esetben a Megmentő épp annyira destruktív, mint az Áldozat, hiszen a látszat ellenére nem nyújt valódi segítséget, hanem mindketten megmaradnak egy gyermeteg állapotban, amelyben nem kell vállalniuk a saját életük terhét. A Megmentőnek azért, mert ahelyett hogy saját megoldatlan problémáival szembesülne, a másokéval foglalkozik, az Áldozatnak pedig azért, mert ha „garantálja”, hogy soha nem fog a saját lábára állni, hanem folyamatos munkát ad a Megmentőnek, az leveszi a gondokat a válláról. Csakhogy az életben semmit nem adnak ingyen, így az ilyesfajta „segítséget” később jó drágán meg kell fizetni).

A spiritualitás szintén ürügyül szolgálhat a valóságtól való elmenekülésre, így többé már nem az önismeret eszköze, hanem minden alapot nélkülöző idealizmussá torzul. (Ld. Vízöntőkori újjászülteés vagy tömeges elbutulás? ) Ebben az időszakban az anyagi világból érkező visszajelzések a tényleges szellemi megvalósítási szint lakmuszpapírjává válhatnak. Jóllehet a dolgok zavarosak, haladni pedig csak milliméterenként lehet, a túl sok akadály, zavaró tényező, „véletlen” malőr (beleértve a „váratlan” betegségeket, kapcsolati gubancokat is), arra utalhat: irányváltásra lenne szükség. A vakhit és a „pozitív gondolkozás” agymosó sztereotípiái helyett most inkább következő a mantrát ismételgessük.”Segítek magamon és az Isten is megsegít”, Persze, ennek is csak akkor van értelme, ha azonnal alkalmazzuk a gyakorlatban is. A módszerek a személyi horoszkóp adottságaitól és a tudatossági szinttől függnek.

Természetesen álmokon, látomásokon, ima, meditáció révén, „véletlen egybeesések” formájában rengeteg útmutatást kaphatunk, csakhogy ezeket alá kell vetnünk a valóság próbájának is. Egy böjtkúra, valamilyen rossz szokás, káros szenvedély felszámolására, egy korábbi mulasztás ellensúlyozására irányuló tényleges, érzékelhető eredményekkel járó erőfeszítések pedig sokkal többet segítenek, mint egy méregdrága „megvilágosodás- gyorstalpaló.” 

Kapcsolódó

 

Februári előrejelzés

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Hogyan szoktam le a dohányzásról

Párbeszéd álmainkkal

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Mars – Neptun kvadrát: elszivárgó energia, intrikák, titkok, botrányok

Vigyázat, balesetveszély!

A Neptunusz szövevényes ösvényein (tematikus oldal)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!