Újhold a Vízöntőben: a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai a február 15-i Vízöntő újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, március 17-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, március 2-án tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (február 23) hátralevő napok.

Mivel a jelenlegi újhold egyszersmind részleges napfogyatkozás is volt, amelynek akkor is van bizonyos mértékű hatása, ha Magyarországról nem volt látható, az új projekteket a nap-és holdfogyatkozások általános sajátosságait taglaló cikkekben (Sorsfordulók hírnökei, Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt? Eklipszek tematikus oldala) írtakat figyelembe véve tanácsos elkezdeni.

Kiindulópont: Kelyhek Ásza

Most lehetőség van arra, hogy beteljesülést találjunk. Ez alkattól függően bármi lehet: szerelem, hivatással, elhivatottsággal kapcsolatos témák. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy az Ászok szunnyadó lehetőségeket, potenciált jeleznek – tehát kimunkálásukhoz tudatos erőfeszítések szükségesek.

Mi nem javallott most : Botok Apródja

Az induláshoz nem érdemes a külvilágból érkező kezdeményezésekre, izgalmas javaslatokra várni. Motivációinkat saját magunkban kell megtalálni. Figyelmeztethet arra is, hogy óvakodjunk a nagyon kalandos ötletektől, vakmerő kockázatvállalásoktól. Ez az üzenet egybecseng az újholdképletben fellelhető bolygóállásokról (Mars a Nyilasban: kezdődhet a vágta ?, Nap – Jupiter kvadrát: nyerni mindenáron…, Merkúr – Jupiter kvadrát, Nap – Jupiter szextil: üres szavak, világkép-féltés, hitviták, Mars – Neptun kvadrát: elszivárgó energia, intrikák, titkok, botrányok) és a februári előrejelzésekben írtakkal is.Ehelyett ez a fontos : A Bolond

Nulladik kártyaként Tarot iskoláktól függően lehet a Nagy Arkánum első és utolsó lapja is. Szerepe ugyanannyira különleges, mint a középkori udvari bolondoké, akikre nem vonatkoztak az udvari etika merev szabályai, hanem szabad volt különcként, formabontóan viselkedniük. Némelyek, egyéni képességeiktől függően ostobaságuk, testi-lelki fogyatékosságaik miatt lógtak ki a sorból, mások viszont, a bölcs bolondok és a szent őrültek okos, megdöbbentően szokatlan magatartásukkal őrizték belső függetlenségüket, jó esetben a király egyetlen őszinte tanácsadójaként.

A bennünk levő Bolond a kezdetek spontaneitását, a gondtalan útnak indulást, játékosságot jelképezi. Teljesen a jelenben él, előítélet mentes, nyitott, mindig kész új tapasztalatok szerzésére. Az isteni humor, a természet bölcsessége is rajta keresztül jut kifejezésre, de jelölhet ostobaságot, felelőtlenséget, éretlen, gyermeteg viselkedést, naivitást is. Jelen helyzetben, tekintettel a most ható bolygóállásokra és a végkimenetel- kártyára, ezt az eshetőséget is fontos figyelembe venni.

Általánosságban azt sugallja, hogy hagyatkozzunk ösztöneinkre. Nyitottan, spontán, előítéletektől mentesen kövessük késztetéseinket. A kártya spontán kezdeteket, irányváltást, kiszámíthatatlanságot, a pillanat lehetőségeit is jelenthet.Ide vezet : A Remete

Diogenészhez, a görög bölcshöz hasonlóan, aki lámpással kereste az igazságot, a Remete is belső világossága fényénél találja meg a válaszokat és mutat utat a keresőknek. A lap azokat az élethelyzeteket jelképezi, amikor kisebb vagy nagyobb mértékben visszavonulunk a fogyasztói társadalom nyüzsgésétől. Ilyenkor tisztába akarunk jönni magunkkal, valódi céljainkkal, motivációinkkal, kérdéseinkre pedig csakis saját magunkban, a külső befolyásoktól elhatárolódva találhatjuk meg a választ.

A folyamat eredményeképp szinte biztos, hogy anyagi kereteink szerényebbek lesznek, de nagyobb összhangban élünk majd valóságos igényeinkkel, igazi elhivatottságunkkal. A szó klasszikus értelmében vett remeték puritán körülmények között élnek – ezekben az életszakaszokban talán mi is csak a legszükségesebb dolgokkal rendelkezünk, és bizonyos fizikai tehertételeket, pl. nehéz munkát is vállalnunk kell céljaink érdekében.

Akár egy hét végét akár több évet szánunk belső igazságaink kifürkészésére, vállalásunk mindig bizonyos mértékű magányt is feltételez. Ez azonban nem a rettegett, sivár egyedüllét, hanem a minden fajta koncentrált erőfeszítéshez, komoly munkához, felismeréshez szükséges tápláló csend. Ilyenkor megrázkódtatás nélkül barátkozunk meg azzal a ténnyel is, hogy valójában mindig egyedül vagyunk, és megtanuljuk értékelni önmagunk társaságát.

A kártyalap utalhat a március 17-i váltásra, amikor is, a Mars Bakba lépésével a szaturnikus energiák veszik át a terepet. (A jegy ura, a Szaturnusz immár tavaly december 20 óta itt tartózkodik, a Remete lapja pedig a Bak és a Szaturnusz uralma alatt áll.)

Bár a fogyasztói szemléletű társadalom nem értékeli túl sokra a Remete által nyújtott fejlődési lehetőségeket, problémákat csak abban az esetben jelez a lap, ha a március 17-i újholdat megelőző időszakban a másik három kártya árnyoldala jutott túlsúlyba. (Kelyhek Ásza: vágyteljesítő fantáziák, a lehetőségek elfecsérlése ahelyett, hogy konkrétan, a valóságban is kezdeni akartunk volna velük valamit, Botok Apródja, Bolond: túl nagy, túl felelőtlen kockázatok, pazarlás, egyik napról a másikra élés, stb. Ebben az esetben a Remete a Bak és a Szaturnusz kedvezőtlenebb tulajdonságait jeleníti meg: szegénység, nélkülözés, nyomasztó magány, elszigeteltség.)
 

Kapcsolódó:

 

Februári előrejelzés

Újhold a Vízöntőben: gondolatok – nemcsak Valentin nap alkalmából

Mars a Nyilasban: kezdődhet a vágta ?

Nap – Jupiter kvadrát: nyerni mindenáron…

Merkúr – Jupiter kvadrát, Nap – Jupiter szextil: üres szavak, világkép-féltés, hitviták

Mars – Neptun kvadrát: elszivárgó energia, intrikák, titkok, botrányok

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!