Nyerni mindenáron : Nap – Jupiter kvadrát

Február 10-én bepontosul a Nap – Jupiter kvadrát. Mint a februári előrejelzésben már szó volt róla, a Nagy Jótevő erőpróbáló fényszögei meghatározó szerepet játszanak a hónap első felében. A Jupiter hónap közepéig Vénusszal, Nappal, Merkúrral képezett kvadrátjai vagy a lehetőségek túlértékeléséből, pazarlásból, rosszul felmért erőviszonyokból, túlvállalásból fakadó veszteségekre vagy pedig a terjeszkedés különböző típusú korlátaira hívják fel a figyelmet. Mivel ezek a hatások a január 31-i teljes holdfogyatkozás és az azt követő február 15 -i újhold és részleges napfogyatkozás -képletben is érvényesülnek bizonyos mértékben, egy hosszabb távú időszak témáit illetően is jelzésértékűek lehetnek.

A Nappal, a tudatosság jelölőjével képezett kvadrát jó alkalom lehet elgondolkozni ezeknek az aspektusoknak az általános üzenetén. Egy ilyen, egymástól 90°-ra levő bolygókat összekötő fényszög nagyfokú feszültségről tanúskodik. A kvadrátok, szaturnikus jellegüktől fogva egyszerre akadályoznak és jelentenek erőteljes motivációt. Miközben megnehezítik a célok elérését, arra ösztökélnek, hogy mindent megtegyünk a siker érdekében. Ez gyakran meghozza a kívánt áttörést, de csak akkor, ha a vélt vagy valós külső akadályok elleni harccal párhuzamosan felismerjük és kezeljük azt a belső problémát is, amely életre hívta őket a külvilágban. Ellenkező esetben az erők szétforgácsolása és sorozatos kudarc lehet az eredmény.

A Nap egyebek mellett az identitás, az életerő, az öntudat, a tudatosság, a kreativitás, a szellemiség jelölője. A Nagy Jótevőként számon tartott Jupitert a szerencsével, bőséggel, terjeszkedéssel hozzák összefüggésbe. Általánosságban el is mondható, hogy alapvetően jóindulatú, nagyvonalú és filantróp. De, mint Erin Sullivan a Szaturnusz tanításaiban rámutat, „valójában a Jupiter legalább akkora zsarnok, mint a Szaturnusz , csak jóval több fenséges és pompázatos tulajdonsággal rendelkezik. Jupiter karizmatikus, a Szaturnusz nem az.”

Ebből kifolyólag, jóllehet a Jupiter erőpróbáló fényszögeit általában kevésbé tartják problémásnak, mint a Szaturnuszéit, nagyon kellemetlen meglepetéseket tartogathatnak. Jelen esetben pl. az okozhat gondot, hogy az egyén túl sokat akar, túl gyorsan, túl gátlástalanul. Meggondolatlan kockázatokat vállal, nem törődve azzal, milyen következményeik lehetnek ezeknek magára vagy másokra nézve. A felelősségvállalás sem tartozik az erősségei közé. E bolygókombinációnak témája az is lehetne: nyerni mindenáron.A Nap – Jupiter kvadrát vagy szembenállás a radixban dagályosságra, opportunizmusra, merész látomásokra hajlamosíthat. Annak ellenére azonban, hogy nehéz aspektusként tartják számon, komoly sikereket is hozhat. A nagyképűség, blöffölés, nagyzási mánia és az, hogy a szülött hajlamos magát istennek tekinteni, ebben az esetben is komoly problémákat okozhat. Akárcsak a mítoszok hírhedt nimfacsábásza, a Nap – Jupiter kvadrátok vagy szembenállások tulajdonosai számára is a “nem” fél igent jelent. Ez a tulajdonságuk különösen versenyhelyzetekben is szembetűnő, legyen szó akár szívügyekről, akár üzleti akár sport-teljesítményről. Legrosszabb esetben ezek az emberek annyira nyomulósak, hogy folyton elárasztanak másokat, nem tartják tiszteletben azok határait. Ez hozhat komoly üzleti sikereket, de a túláradó önbizalom, képességeik és lehetőségeik folyamatos túlbecslése, a túl merész kockázatok látványos bukást is eredményezhetnek.

A Nap és Jupiter nehéz aspektusai tranzitban – radixban egyaránt mértéktelen terjeszkedésre ösztönöznek. A mindenhatóság érzete legtöbbször kéz a kézben jár a vakmerőséggel és az arányok eltévesztésével. Az aspektust erős szabadságvágy jellemzi, amely sok esetben a felelősségérzet teljes hiányával kombinálódik. Gyakori, hogy a képlet tulajdonosa annyira híján van az önkritikának, hogy még saját kárán sem tanul. Az ő olvasatában viselkedésének olyan lehetséges folyományai (ilyenkor rendszerint egy erős Szaturnusz és/vagy Plútó – hatás is közrejátszik), mint a komolyabb anyagi veszteségek, baleset, betegség, stb. természetesen mindig a külvilág hibájából és/ vagy a körülmények szerencsétlen összjátékából kifolyólag következnek be. Arra, hogy a történtekből okuljanak, ezeknek az embereknek ugyanolyan kevés esélyük van, mint az önreflexióra. Lehet, hogy időnként úgy tesznek, mintha utóbbira igényük lenne, de jaj annak az asztrológusnak/más típusú életvezetési tanácsadónak vagy terapeutának, aki valóban megpróbálja szembesíteni őket árnyékukkal.

Természetesen ezt másoktól (barátok, családtagok, kollégák, stb) is rossz néven veszik és ha környezetük több visszafogottságra inti őket, válnak csak igazán nyughatatlanná és bombasztikussá. Mondani sem kell, hogy a tanácsokat is készségesebben osztogatják semmint hajlandók lennének magukra alkalmazni őket. Önbecsülésük társadalmi státusukból és ezek szimbólumainak felhalmozásából táplálkozik, hírhedt arroganciájuk azonban sok esetben a valós tudás, ténylegesen meglévő képességek, az érdemleges, kézzelfogható teljesítmény, az önbizalom hiányát kompenzálja. Hasonlóképpen, dogmatizmusuk, fanatizmusuk éppenséggel a hit hiányáról tanúskodik.

Persze, hogy mennyire tisztán érvényesülnek a Nap – Jupiter kvadrát fentebbi jellegzetességei, nagymértékben függ a horoszkóp egyéni sajátosságaitól. Ha a képletben több más indikáció utal visszafogottságra, reflexióra nyilván sokkal kedvezőbb a helyzet, mint ha a többi alkotóelemek is a kritikátlan, zabolátlan terjeszkedés irányában mutatnak.Tranzithatásként egy olyan, múló időszakról van szó, amikor vagy mi válhatunk hajlamossá arra, hogy túlságosan elbízzuk magunkat, túlságosan nagy és át nem gondolt kockázatokat vállaljunk (beleértve az anyagiakat és érzelmieket is), túlértékeljük lehetőségeinket, képességeinket és elbagatellizáljuk a korlátokat, vagy környezetünk részéről tapasztalhatunk hasonló hozzáállást.(Utóbbiból is sokszor származhat kisebb – nagyobb kárunk, veszteségünk. ) Jelezhet mértéktelenséget evésben, ivásban, vásárlásban is. Ilyenkor általában véve egy hétig – tíz napig terjedő ereszd-el a hajamat – időszakról van szó, most azonban hosszabb távú következményekkel is számolni kell, mert mint a februári előrejelzésben szó volt róla, egymás után több személyi bolygó is kvadrátokat képezett a Jupiterrel, és ezeknek az erőpróbáló fényszögeknek a január 31-i teljes holdfogyatkozás- és február 15-i részleges (Magyarországról nem látható) napfogyatkozás képletben is szerepük van.

A január 31-i holdfogyatkozáskor még nem volt pontos (február 4-én vált egzakttá) a Vénusz és Jupiter közötti kvadrát. Ez az egyik olyan, tipikus fényszög amelynek hatására hajlamosak lehetünk irreális elvárásokat támasztani a partnerrel szemben. (Nem mindig sikerül megkülönböztetni egymástól a kapcsolatról szőtt vágyálmainkat, a tudatos és a tudattalan kapcsolati igényeket sem.) További lehetséges hozadékai: túlköltekezés, elhamarkodott befektetések, túlzásba vitt dínom – dánom.

A február 15 -i újhold és részleges napfogyatkozás – képletben a Nap és a Merkúr képez kvadrátot a Jupiterrel, folytatva az elmúlt két hét folyamán aktuálissá vált témákat. (A Vénusz – Jupiter kvadrát ekkorra már felbomlott, a Vénusz február 10-től a Halakban jár). Az újholdak 28 napos ciklusok kezdetét jelzik – így elmondható, hogy a fentebb, valamint az előző bejegyzésekben vázolt jupiteri túlkapások a teljes időszakra jellemzők lehetnek. A március 17 – i újhold egybeesik a Mars jegyváltásának a napjával is, amikor a Jupiter uralma alatt álló Nyilasból átlép a Szaturnusz uralma alatt álló Bakba. Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, a jupiteri túlzásoknak általában egy erős Szaturnusz – tranzit vet véget: minél nagyobb volt a kilengés, annál komolyabb következményekkel kell számolni. A már Bakban haladó Mars és Szaturnusz március végi találkozása éppenséggel egy ilyen időszak kezdetét jelzi. Mivel ezt követően 2018 november 15-ig egy hosszabb retrográd időszak miatt a cselekvés, önérvényesítés, harc princípiuma csak ebben a jegyben és a Vízöntőben fog haladni (ott az eklipszek pontjait is megérintve), érdemes ezeket a szempontokat már most komolyan venni.

Magyarul: a kevesebb ezúttal is több. Komolyabb pénzügyi, érzelmi döntések meghozatalára, nagyobb lélegzetű projektek indítására ez az időszak nem kimondottan alkalmas. Hiteleket, kölcsönöket felvenni végképp nem ajánlatos.  (A Skorpió Jupiter tranzit általános pénzügyi vonatkozásait illetően ld. a Kidurrannak a lufik vagy most már dőlni fog a lé ?című, régebbi bejegyzést.) Bármennyire jó is lenne gyorsabban, könnyebben eredményeket elérni, még nagyobbra nőni, még látványosabb sikereket produkálni, még szabadabbá válni, csak lépésről – lépésre haladjunk. Ami most jó megoldásnak tűnik, később kelepcének bizonyulhat, a most eltapsolt vagy nem megfelelő célokra fordított tartalékok később hiányozni fognak. Fentebbiekkel nyilván nem a fejlesztési folyamatok teljes leállítására akarok buzdítani, csupán arra hívom fel a figyelmet, hogy ezúttal is hasznos, ha a lelkesedés realitásérzékkel párosul. 

Kapcsolódó

Február

Kidurrannak a lufik vagy most már dőlni fog a lé ? (A Skorpió Jupiter tranzit és az anyagiak)

A Jupiter általános jelentéstartalma

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Nap, Vénusz a Vízöntőben: a szabadság perspektívái

Kezdődhet a vágta ? (Mars tranzitja a Nyilasban)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!