Telihold és teljes holdfogyatkozás az Oroszlánban

A szív igazságai

A január 31-i telihold (Bp. 14:26) egyszerre szuperhold, „kék hold”és teljes holdfogyatkozás (vérhold). Meglehetősen ritka jelenségről van szó: utoljára több mint 150 éve, 1866 márciusában fordult elő, hogy ez a három kritérium egybeesett volna. Mielőtt belemennénk a részletekbe, ismerkedjünk meg e fogalmak jelentéstartalmával.

A szuperholdak olyan a teliholdak, amelyek akkor jönnek létre, amikor a Hold pályáján haladva a leginkább megközelíti a Földet – szakkifejezéssel földközelben van. Ilyenkor a holdkorong akár 14%-kal nagyobbnak és 30%-kal fényesebbnek is tűnhet, mint amikor a pályája legtávolabbi szakaszán jár. Egyes asztrológusok kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a szuperholdaknak, földrengésekkel, árvizekkel, vulkánkitörésekkel és más természeti katasztrófákkal hozva kapcsolatba őket.

A kék hold tulajdonképpen egyáltalán nem kék: a magyarul elég furcsán csengő kifejezést az angolszász kultúrkörből kölcsönöztük és egy különleges asztrológiai jelenséget takar. Nagyjából 33 havonként ugyanis egy holdciklus, azaz 29, 5 nap – alatt két telihold jön létre. Vannak, amikor ezek különböző állatövi jegybe kerülnek (mint pl. most januárban, amikor a 2.-i telihold a Rákban, a 31.-i pedig az Oroszlánban jön létre), máskor azonos állatövi jegyben. Ezt a második teliholdat nevezik angolul “blue moon”-nak, azaz kék holdnak, a nyelvet beszélők pedig azt is tudják, hogy az “once in a blue moon” annyit jelent, mint nagyon, nagyon ritkán.

A vérhold teljes holdfogyatkozás. A hátborzongató elnevezés onnan származik, hogy ilyenkor a holdkorong vörös fényben világít, a Föld takarásába került égitest látványát ugyanis elszínezik a bolygónk légkörében található porszemcsék és egyéb szennyeződések. Mint a Sorsfordulók hírnökei c. bejegyzésben már szó volt róla, a holdfogyatkozások nagy energiatöltetű teliholdak, míg a napfogyatkozások erősen energetizált újholdak.

Az asztrológia nagy jelentőséget tulajdonít az eklipszeknek. Ezeket a nagy energiatöltetű újholdakat és teliholdakat olyan transzformációs pontoknak tekinti, melyek életünk azon területeire és témáira irányítják figyelmünket, amelyeken átalakításokat kell eszközölnünk. A hagyományos asztrológia ( a nyugatit és a védikusat is ideértve), több évezredes, könyvtárnyi ténnyel alátámasztott tapasztalatból kiindulva igen negatívan ítéli meg őket, ugyanis olyan, megrázkódtatás-szerű változásokat jeleznek, amelyekre nincs befolyásunk, akaratunk, szándékunk ellenére következnek be.

A mundánasztrológia háborúkat, járványokat, természeti katasztrófákat társít hozzájuk. Egyéni szinten lezárásokkal, kisebb – nagyobb veszteségekkel hozhatók összefüggésbe. Természetesen, tudatossági szinttől és szabad akarattal hozott döntésektől függően a nem túl sok jót ígérő kezdeteknek is lehet happy end a végük. Magától értetődő, hogy a mindent cukormázba öltöztető, valós önismeret helyett inkább az önbecsapás és valóságelhárítás technikáit tökélyre fejlesztett new ages asztrológia olvasatában az eklipszek csupa jó, bőség, siker, szerencse forrásai – de ez egy másik bejegyzés témája. (Bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömege elbutulás ?)

A holdfogyatkozások érzelmi átértékelések időszakai (Bővebben: Érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók) Hatásukra váratlanul tudatára ébredhetünk valaminek, ami azelőtt a vakfolt tartományában volt. További kulcsszavaik: megvilágosodás, csúcsélmény, beérés, lezárás. A Nap és Hold közötti oppozíciós fényszög miatt a gyakran érintik párkapcsolatainkat és más társulásainkat is. 

A jelenlegi holdfogyatkozás az Oroszlán 11°37′ – en jön létre, „félúton” a tavaly február 11-én kezdődött (Oroszlán 22°7′) és 2019 január 21-ig (Oroszlán 0°52′) tartó, Oroszlán – Vízöntő tengely eklipszei között. A többi: 2017 augusztus 7 (teljes holdfogyatkozás a Vízöntőben, 15°25), 2017. augusztus 21 (teljes napfogyatkozás az Oroszlánban, 28°53′ ), 2018 február 15 (napfogyatkozás a Vízöntőben 27°08), 2018 július 27 (holdfogyatkozás a Vízöntőben 04°45′), 2018 augusztus 11 (napfogyatkozás az Orszlánban 18°42′)

Az ugyanazon jegyekben létrejövő eklipszek szoros kapcsolatban állnak egymással – hosszú időn át tartó változások és átalakulások sorozatát jelezve azokon az életterületeken, amelyek a születési képletekben hatásuk alá esnek. A konkrétabb, személyes példák kedvéért érdemes felidézni :

  • Mi történt a tavaly, az eklipszek előtti és őket követő hetekben?
  • Milyen folyamatok kezdődtek el – és tartanak azóta is?
  • Mi zárult le? Mi módon ?

E szempontból különösen a tavaly augusztus 7-i, a Vízöntő 15°25′-én, a jelenlegi szomszédságában létrejött holdfogyatkozás eseményei mérvadók. Ezek az átalakulások idén is folytatódnak, különösen nyáron, amikor a Mars hosszabb időt tölt a Vízöntőben . A Mars október 11-én éri el a jelenlegi eklipsz fokát – további, markáns mérföldkövet jelezve. Az események természete, az érintett életterületek a képletek egyéni adottságaitól függnek)

Láthatóság: A tradicionális asztrológia álláspontja szerint az eklipszeknek azokon a helyeken van a legnagyobb befolyásuk, ahonnan láthatók. A jelenlegi holdfogyatkozás az egyesült Államok egyes részeiből, észak-kelet Európából (sajnos Magyarországról is), Oroszországból, Ázsiából, az Indiai -és a Csendes óceán fölött valamint Ausztráliából is látható lesz.

Kiket érint ? Láthatóságtól függetlenül természetesen mindenkire hatással lesz kisebb – nagyobb mértékben azokon a területeken, amelyekkel kapcsolatba kerül a születési képletekben. Legnagyobb befolyással azokra lesz, akik születési képletében jelentős szerepet kap az Oroszlán és a Vízöntő princípium (Nap és más személyi bolygók, tengelyek, stb). Erőteljesen hat a másik két jegy, a Skorpió és a Bika képviselőire is. (Természetesen „ránézésre” most sem mondható meg, kit milyen módon fog érinteni. Ez csak egy teljes körű képletelemzésből derülhet ki.)
Nagyon- nagyon általánosan fogalmazva, a jelenlegi eklipszhez köthető események valamilyen módon az Oroszlán és a Vízöntő analógiáira irányítják figyelmünket. Ez két egymást kiegészítő, egyszersmind egymással ellentétes archetípus. Az Oroszlán az individuum, az egó szükségletei, az önkifejezés, a kreativitás, a szenvedély, a szív, a szórakozás, hobbik, örömök. Vállalkozással, gyerekekkel, gyerekkorral, tanulással, tanítással, sporttal is kapcsolatban van. A Vízöntő a kollektívum, az eszmények, a barátok, a támogatók, a közösségi tevékenységek, társadalmi célok.

A telehold oppozíciós fényszöge önmagában is feszültséget jelez, amely felszínre hozza az addig lappangó ellentéteket, felkorbácsolja az érzelmeket, megmutatva társulásaink rejtett aspektusait éppen úgy, mint a különböző, eltérő irányultságú személyiségrészek közötti konfliktust. Ez utóbbi szerelmi háromszögek formájában is megjelenhet a külvilágban. A holdfogyatkozás ténye erre most még tesz néhány lapáttal. Ezúttal több jel is utal rá, hogy szívünk (Oroszlán) és eszünk (Vízöntő) szempontjait nem lesz könnyű összehangolni.

Jelen helyzetben egyebek mellett olyan kérdések tevődhetnek fel mint: hogyan is állunk a hatalom, az autoritás (természetesen a sajátunkat is beleértve), a függetlenség, szabadság, hitelesség témáival. Mint Joseph Campbell  , a világhírű mítoszkutató leszögezte, testi, lelki, érzelmi, szellemi egészségünk múlik azon, hogy olyasmikkel foglalkozunk -e, ami örömet, beteljesülést nyújt. („Follow your bliss”- kb. „kövesd az örömöd”, „tedd azt, ami boldoggá tesz” ,„kövesd a szívedet”- mottóját ímmár világszerte ismerik.)

Ez azonban nem jelent egyszersmind könnyed, felelőtlen ejtőzést. A hiteles önkifejezés, a minőségi kreatív tevékenység – ezek az Oroszlán által oly nagyra becsült tulajdonságok – nagyon- nagyon sok áldozatot, lemondást, energiabefektetést is követelhetnek, és közben az egot is alaposan háttérbe kell szorítani. Utóbbi nem kimondottan könnyű egy Oroszlán – karakternek, az „éntelenség” inkább Vízöntő -sajátosság. (Nem véletlenül van a Nap száműzetésben ebben a jegyben). Senki sem fogalmazta ezt meg világosabban a szintén Oroszlán – Vízöntő karakterű C.G. Jungnál 

Másfelől, ha felismerjük, hogy a közösségben, amelynek tagjai vagyunk, nem lehetünk önmagunk, nem élhetünk szívünk vágyainak, hajlamainknak megfelelően, blokkolódnak kreatív impulzusaink, nem értékelnek bennünket, nincs más hátra, mint kiválni a mérgező környezetből, és más, táplálóbb kapcsolatokat kialakítani. Ez egyaránt vonatkozik a virtuális -pl. közösségi médiabeli barátok, ismerősök, csoportok kontaktusokra és a személyesekre is : barátok, kollégák, családtagok, stb. Ez nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik.

Az eklipsz önmagában is arra figyelmeztet, hogy a továbblépés érdekében nagyon komoly áldozatot kell hozni és/vagy ez „spontánul megtörténik” valamilyen külső esemény – pl. szakítás, elbocsátás, kiközösítettség valamilyen társaságból – formájában. Fennállhat annak a lehetősége is, hogy nem mindig arra sóvárgunk, mint amire valóban szükségünk van. Ilyenkor a talán évek óta dédelgetett vágyálomról, utópiáról való lemondás az, amely közelebb visz egy kreatívabb, boldogabb, több beteljesülést nyújtó élethez.

Tekintve, hogy a Hold egyebek mellett a belső gyermeket is jelképezi, és most éppen a spontán, játékos, kreatív, gyermeklelkű oroszlán jegyében szenved fogyatkozást, a fájdalmas gyerekkorral – „mérgező szülőkkel” való szembesülés, a trauma feldolgozása, a belső gyermek kiszabadítása különösen fontos téma lehet. Az eklipsz egyik sokatmondó szinkronicitása – a nap-és holdfogyatkozások környékén megsokasodnak az ún. értelmes féletlenek – egy Anyám segíts! című album. „Anna Radchenko fotósként sokatmondóan tárja elénk a hibás anyai viselkedésformák széles tárházát. Egyértelmű szimbólumokkal dolgozik. Szembe találkozunk a saját elhibázott életét a gyermekében javítani szándékozó anyával, a túlóvó anyával, az óvó, így mindenkit elmaró anyával, a fiát élete párjának tekintő anyával és olyannal is, aki csak azért anya, mert volt olyan férfi, aki nem volt eléggé óvatos. Lényeg a határtalan önzés, amit a biológia adta joggal anyai szeretetnek hívnak.” (A Hold az anya, anyaság jelölője egyszersmind, a belső anyát is beleértve

Ugyanennyire lényeges azt is felismerni, mikor jobb elsősorban csapatjátékosnak lenni, és mikor fontosabb saját céljainkat előtérbe helyezni. Az egyensúly megtalálása szintén igen lényeges, hiszen az Oroszlán túlcsorduló egoizmusa szűkebb – tágabb környezetünkben egyaránt vacak kis zsarnokokat termel, a Vízöntő kollektív szemléletének engedve azonban feladjuk holmi elvont eszmék kedvéért feladjuk egyéni céljainkat. Ez szélsőséges esetben odáig is fajulhat, hogy a legdespotább Oroszlánt megszégyenítő intoleranciával harcolunk a saját olvasatunk szerinti társadalmi igazságokért. A különcködés, antiszociális magatartás szintén torzult Vízöntő sajátosságok. Arról már nem is beszélve, hogy az ilyen magatartásformák – eredményezte káosz, ahol senkinek nincs egyéni felelőssége, az individuum mint olyan nem létezik, hosszú távon a hatékonyságot is aláássa.

Jó esetben a Vízöntő megújulást hoz és segít kitörni azok közül a korlátok közül, amelyek megakadályoznak abban, hogy önmagunkká váljunk, az Oroszlán a személyes autonómia, a szív igazságai követésének kérdéseit feszegeti, a vele harmonikus fényszögben álló Mars pedig arra ösztönöz, hogy mutassuk meg, kik vagyunk és mit tudunk valójában.
 

Kapcsolódó

Eklipszek tematikus oldala

Sorsfordulók hírnökei: nap-és holdfogyatkozások

Érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók

Szülő – gyerek kapcsolatok, nevelés

Anyám segíts !

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!