Holdfogyatkozás a Vízöntőben: 2017 augusztus 7

A 2017. augusztus 7-i telihold a Vízöntő 15°25′ -án jön létre és egyszersmind részleges holdfogyatkozás is. Az égi jelenség Európa nagy részéről (így Magyarországról is), valamint Ázsia nagy részéről, Ausztráliából, Afrikából, Dél-Amerika keleti részéről, a Csendes-, az Atlanti és az Indiai Óceánról és az Antarktiszról is látható. A penumbrális fázisokkal együttvéve budapesti idő szerint 17:50-től 22:50-ig tart, Magyarországról azonban csak a fogyatkozás egy része tekinthető meg, a teljesség fázisától (20:10) kezdődően.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla ( Általános tudnivalók a holdfogyatkozásokról, Nap-és holdfogyatkozások c. tematikus oldal ) valamennyi holdfogyatkozás a befejezésekről és az elengedésekről szól. Az augusztus 7-i holdfogyatkozás (és az azt követő, 21-i újhold és teljes napfogyatkozás) tematikája kapcsolódik az idén február 11 -i holdfogyatkozáshoz. (Bővebben: Telihold és holdfogyatkozás az Oroszlánban ) Személyes – és kollektív szinten egyaránt fellelhetők az összefüggések: ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk, idézzük fel az elmúlt hónapok eseményeit, varrjuk el az elvarratlan szálakat.

Az elmúlt 46 év folyamán a Vízöntő közepe táján az alábbi időpontokban került sor eklipszekre: 1971. augusztus 6 (holdfogyatkozás), 1981. február 4 (napfogyatkozás), 1990. augusztus 6 (holdfogyatkozás), 1998. augusztus 8 (holdfogyatkozás), 2000. február 5 (napfogyatkozás), 2008. február 7 (napfogyatkozás), 2009. augusztus 6 (holdfogyatkozás). Ezeknek az időszakoknak a külső és belső történései segíthetnek ráhangolódni: milyen jellegű folyamatok zajlanak most, milyen életterületeken és milyen típusú változásokat követel a sors.

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
A mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni. Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak. Tehát amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

Kollektív szint

A holdfogyatkozás – képletben erőteljesen érvényesül az augusztus 4-én egzakttá vált Plútó – Jupiter kvadrát hatása. (Ezt a fényszöget a Váratlan, nagy erejű változások című bejegyzés mutatta be részletesebben. A cikk egyszersmind a retrográdba váltó Uránusz témáját is taglalja: ennek a bolygónak, mint a képlet és a Hold urának szintén kiemelkedő jelentősége van egy Vízöntő -eklipsz esetén). Jóllehet már nem egzakt, a Mars még mindig együttállást képez a Nappal és oppozíciót a Holddal. (Ez a formáció, más jegyeket összekötve a július 9-i teliholdképletben is befolyást gyakorolt). Ez a fényszög puskaporossá teszi a levegőt, olyan konfliktusokat sugall, amelyekben mindkét fél sérül. Az agresszió elveszti a mértéket, könnyen csap át kegyetlenkedésbe, öncélú rombolásba és hatalmi túlkapásokba. Az elmúlt hetek egyébként sem nyugodt légkörét most ráadásul egy eklipsz is hevíti, így a diszharmonikus Mars-hatások még destruktívabban nyilvánulhatnak meg.

Mint már szó volt róla, a tűz energia túlsúlya a fizikai világban is kapcsolatban állhat tűzesetekkel, Franciaországban és Spanyolországban pl. komoly tűzvészek pusztítottak a közelmúltban. Terrorcselekményekben sem volt sajnos hiány (a tűz elem az iszlámmal is kapcsolatba hozható). Mivel ez a hatás egy holdfogyatkozás- képletben érvényesül, a rombolás hosszabb távú és a szokásosnál nagyobb intenzitású. Közvetlen környezetünkben nem mindennapi kegyetlenkedéseknek lehettünk tanúi a július 24-i újhold óta eltelt időszakban : az elevenen megnyúzott kismacska, a lelőtt vadmalac szívszorító példái a pszichotikus agresszióra. (Állatainkra – különösen ha azok szabadon járkálhatnak a kertben, utcán, nagyon-nagyon vigyázzunk a jövőben is. Járjunk nyitott szemmel, hogy hasonló eseteknél időben közbeavatkozhassunk. És, ha csupán csak az a gyanúnk támad, hogy környezetünkben kiszolgáltatott lényeket bántalmaznak, ha nem lenne biztonságos személyesen közbelépnünk, haladéktalanul értesítsük az illetékes hatóságokat és szervezeteket. Így számos tragédiát előzhetünk meg. Szerencsére eredményes mentőakciókra is volt példa az elmúlt hetekben, amikor bajban levő állatokat szinte az utolsó percben sikerült biztonságba juttatni.)Egy Vízöntőben létrejött eklipsz esetén a jegy olyan, egyébként rokonszenves vonásai is, mint a szabadságvágy, újító szellem, a megszokott, a normák ellen való lázadás, a minden iránt való nyitottság is megmutathatják árnyoldalaikat. Napjaink magukat progresszívnek nevező baloldali mozgalmai például, jóllehet a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméit hirdetik, elementárisan destruktívak. Ahelyett, hogy a demokrácia és a jó értelemben vett liberalizmus értékeit képviselnék, a legsötétebb iszlamista diktatúrákat, szervezeteket, csoportosulásokat támogatják, az ő értékrendjüket akarják normává tenni a civilizált nyugati világban is, a másságot pedig csak akkor tolerálják, ha ez beteges különcködés formájában jut kifejezésre. (Bővebben: Liberálisok, akik ellentmondásba keverednek magukkal,  Miért rajonganak a baloldaliak a külföldi, jobboldali vallási szélsőségesekért?    ) Az életképesre, a valóban individuálisra, a jó értelemben vett haladó szelleműre, mindarra, ami tényleges értékeket produkál, véleményterror, polkorrekt cenzúra formájában sújtanak le, az aktivistáik által kezdeményezett anarchista zavargások pedig a nagy francia forradalom tömegpszichózisát idézik. Ez a trend felerősödhet a következő hónapokban.

A diszharmonikus Plútó, Uránusz, Mars hatások nukleáris veszélyt is jelezhetnek (Gondoljunk csak Észak – Koreára és Iránra), a Jupiter, Plútó és Vénusz hamarosan bepontosuló kardinális T -kvadrátja érzelmi – pénzügyi hullámvasutazást sejtet. A Hold- Jupiter trigon, Nap – Jupiter szextil remélhetőleg kollektív és személyes szinteken is megóv a legrosszabb forgatókönyvektől, vagy ha azok mégis bekövetkeznének, lehetővé teszi, hogy szükségből erényt faragva a legjobbat hozzuk ki belőlük.
Személyes szint

Hogy kire milyen módon hat a holdfogyatkozás, az a személyes képlet adottságaitól függ – és ezt persze, mint mindig, a tudatossági szint, szabad akarattal hozott döntések is befolyásolják. Intenzívebben azok fogják megérezni, akiknek Napjuk és/vagy Holdjuk, más személyi bolygóik, horoszkóptengelyeik az Oroszlán/Vízöntő közepe táján helyezkednek el.

Egy személyi horoszkópban a Vízöntővel analóg 11. ház mutatja hosszabb távú terveinket, ideáljainkat, a barátokat, támogatókat, egy nagyobb közösségen/ csoporton belül elfoglalt helyünket, stb. Mivel a 11. ház pozíciója radixonként változik, és a Vízöntő princípium nagyon gyakran más életterületeken fejti ki hatását, ezúttal sincsenek általános receptek azt illetően, kire hogyan hat. E kérdést kizárólag a személyi horoszkóp ismeretében lehet tisztázni.

Mégis, azoknak az éveknek a tapasztalatai alapján, amikor a Vízöntőben mentek végbe holdfogyatkozások, az alábbi mintázatok rajzolódnak ki: baráti kör, vezérlő eszmék, tervek átalakulása, átértékelődése, önkéntes eltávolodás egy közösségtől vagy az abból való kiközösítettség, elidegenedés barátoktól, kollégáktól, szakítás az addigi nézetekkel, szellemi közeggel, csoporttal, stb.

Az ilyen váltásokat kísérő, hosszabb -rövidebb ideig tartó elszigeteltség azonban a kreativitás új útjaira vezethet. Hozzásegíthet, hogy felismerjük saját erőforrásainkat, tényleges feladatainkat, így végül önmagunk bátrabb és hitelesebb kiadásaként térünk vissza „száműzetésünkből”.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az eklipsz alkalmából ok nélkül is meg kell szabadulnunk barátainktól. Néhány nap elvonulás, mialatt távol tartjuk magunkat a közösségi médiától és kikapcsoljuk telefonunkat, nagyon hasznos lehet. Csak magunkra figyelve ugyanis egy olyan sor életképes ötletünk, felismerésünk támadhat, melyeknek eddig, a külső zaj miatt esélyük sem volt felszínre törni. Ezek akár hosszabb távú fejlődés alapjait is megteremthetik

Mivel a jelenlegi holdfogyatkozást augusztus 21-én egy rendkívül erőteljes napfogyatkozás követi, egész biztos, hogy az eklipszek által érintett életterületeken valami, számunkra nagyon értékes, fontos témát illetően tapasztalunk változást. Ha valami borotvaélen táncolt életünkben az adott területen, a jelenlegi holdfogyatkozás feketén-fehéren megmutatja a problémát.

Bármilyen értékes dolgot veszítsünk is azonban ebben az időszakban, hosszú távon csak profitálhatunk a közeljövőben szerzett tapasztalatainkból. Letisztult formájában ugyanis a Vízöntő princípium azt szabja feladatunkul, hogy tekintsünk ki skatulyáinkból, ahelyett, hogy másokra hagyatkoznánk, alakítsuk ki saját álláspontunkat, ne kopírozzuk környezetüket, hanem induljunk el a saját utunkon, bízzunk megérzéseinkben, kövessük saját inspirációnkat, ne törődjünk a társadalmi elvárásokkal, hanem alakítsunk ki egy olyan saját, önálló életvitelt, amely leginkább összhangban van személyiségünkkel, és szabaduljunk meg minden olyan (egészségtelen) kötöttségtől, ami korábban ezt megakadályozta.

A szabadság ára

Természetesen azt is tudni kell, hogy mindez idő-és energiaigényes. Míg az összeomlás (egy munkahely, bevételforrás elvesztése, egy vállalkozás csődje, egy szakítás, stb) akár egyetlen pillanat alatt is megtörténhet, a regeneráció/ újraépítés több évbe is beletelhet. ( Az eklipsz -képletben a Vénusz – Plútó – Jupiter T-kvadrátja azt sejteti, hogy az új irányok felkutatását nagyon komoly anyagi, érzelmi veszteségek kényszerítik ki, vagy pedig hogy az új utak kitaposása jelentős anyagi áldozattal, a korábbi érzelmi minták átalakításával jár. Utóbbi lassú és nem mindig kellemes folyamat, amely egyszersmind állandó tudatosság-gyakorlat is.)

Az eklipsz -képlet és a Hold urának, az Uránusznak a tolatása szintén utalhat arra, hogy a nagyobb fokú önállóság, érzelmi – egzisztenciális függetlenség elérése gondos alapozást igényel. Bármennyire terhesnek találjuk is kötöttségeinket, bármilyen világosan látjuk is, hogyan rombolja életünk minőségét egy nem megfelelő munka környezet, párkapcsolat, baráti kör, meglehet, nem törhetünk ki belőle azonnal. A hidak felégetéséből ugyanis olyan sok kellemetlenség fakadna rövid távon, ami megakadályozná a hosszabb távú építkezést. Ilyenkor éppenséggel nem az a feladat, hogy tabula rasat hozzunk létre, hanem hogy apró, de a gyakorlatban is mérhető lépésekben alakítsuk ki új életünket. Ezekben az esetekben az eklipsz – jelezte folyamatok nem látványosak, inkább a felszín alatt zajlanak, az eredmény pedig csak később válik a fizikai világban is érzékelhetővé.

 

Kapcsolódó:

 

Augusztusi előrejelzés

Újhold az Oroszlánban: a tápláló és a pusztító tűz

Újhold az Oroszlánban: a következő lépés a Tarot tükrében

Mars – Nap együttállás az Oroszlánban: ihletett alkotómunka vagy szétdurranó ego – lufik ?

Mars az Oroszlánban: a jó katona nem mindig jó uralkodó

Váratlan, nagy erejű változások: Jupiter – Plútó kvadrát, retrográd Uránusz

Általános tudnivalók a holdfogyatkozásokról : érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók

Nap-és holdfogyatkozások (eklipszek) tematikus oldala

Telihold és holdfogyatkozás az Oroszlánban: 2017. február 11

Lángoló karnevál Párizsban – reflexiók a 2017.február 11-i holdfogyatkozásra

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!