Mars az Oroszlánban: a jó katona nem mindig jó uralkodó

Július 20-án az Oroszlánba lépett a Mars és szeptember 5-ig tartózkodik ott. Bár hagyományosan jól érzi magát a királyi jegyben, a történelem folyamán már többször  bebizonyosodott: a jó katona nem feltétlenül jó uralkodó. 

A tüzes planéta többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, aktív erotikumot, becsvágyat, önérvényesítő – és küzdőkészséget jelképez az egyéni horoszkópban, a mundán (azaz a világ eseményeivel foglalkozó) asztrológiában pedig az ő uralma alatt állnak a konfliktusok, lázadások, háborúk, tűzesetek, ill. a katonaság, és más fegyveres testületek , sebészek, tűzoltók, mérnökök, gépészek.

A jó katona rossz uralkodó

Bár hagyományosan jól érzi magát a királyi jegyben, a történelem folyamán már többször bebizonyosodott: a jó katona nem feltétlenül jó uralkodó. A túltengő tűz elem rossz hatással a világ eseményeire, az általa érintett életterületeken veszteségeket, szerencsétlenséget, hirtelen katasztrófákat jelezhet.

Ezek az analógiák most különösen megszívlelendők, hiszen a Mars együtt áll a július 23-i Oroszlán újholddal is, az azt követő augusztus 7-i telihold pedig egy holdfogyatkozás. Az augusztus 21-i újhold-és napfogyatkozás – idején még mindig az Oroszlánban halad a Mars. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla – bővebben Eklipszek menüpont, a nap-és holdfogyatkozások a tradicionális nyugati és a védikus asztrológia szerint is baljós események, nagy erőpróbák előhírnökei. Bár a Tarot és az asztrológia elemei nem feleltethetők meg automatikusan egymásnak, a klasszikus irányzatok szerint a Torony lapja a Mars uralma alatt áll.

A Torony, Marseilles – Tarot

Egészséges arányban azonban, épp ellenkezőleg, reformok, nagy energiával, kreativitással, maximális hatásfokkal végrehajtott építő munka jellemzi ezt az időszakot. (Utóbbi, szerencsésebb esetben az Oroszlán jegyhez tartozó Erő lap analógiái érvényesülnek, valamint a Napé, amely az Oroszlán ura.)

Az elkövetkező hat hét alatt mindkét végletet, és az ezek közötti átmenetet is megtapasztalhatjuk. Az események alakulásában augusztus második felétől fontos szerepet játszik a nagy tűztrigon is. A Nap-és a Szaturnusz közötti trigon augusztus 15-én, a Nap Uránusz trigon augusztus 21-én pontosul be, augusztus utolsó 8 és szeptember első 5 napja pedig a Mars – Szaturnusz – Uránusz közötti nagy tűztrigon hatása alatt állnak. A túltengő tüzes energia jelezhet kreatív, eseménydús nyarat, sikeres önmegvalósítást, forró szerelmi kalandokat, de a konkrét és átvitt értelemben vett puskaropogás, tűzvészek, a pusztító aszály is az analógialáncába tartoznak.Szeptember 5-én aztán a Mars átlép a praktikus Szűz jegyébe, számon kérve rajtunk azoknak a felismeréseinknek, kreatív ötleteinknek a gyakorlatba ültetését, melyek Oroszlánon való áthaladása során kristályosodtak ki bennünk. Ebben az időszakban mutatkoznak meg a könnyelműen elpazarolt tartalékok, az ütőképes arzenál nélkül indított háborúk, a felégetett hidak következményei is. Ezeket jó darabig kell majd elviselnünk, személyes és kollektív szinten egyaránt. Míg a kollektív eseményekre sok befolyásunk nincs, a tudatosság, önismeret sokat javíthat az individuális megélési módokon.

A nagy kihívás

Vendégeskedése alatt a Mars az Oroszlán jegy hatása alatt álló életterületeinket (házak) tüzesíti fel egyéni horoszkópjainkban. Ezek az erőterek teljes figyelmünket és tettvágyunkat megkövetelik, egyszersmind, minél nagyobb odaadással fordulunk feléjük, annál több lelki elevenséggel, életerővel, örömmel és rugalmassággal töltenek fel. Még ha egyébként visszahúzódó típusok vagyunk is, most arra törekszünk, hogy teljesítményünket a külvilág is elismerje, kifejezésre juttassuk egyéniségünket, kreativitásunkat. Bármiről legyen is szó, alaposan megadjuk a módját, akár a leghétköznapibb helyzetekbe is némi pompát, teatrális elemeket csempészve. Nagy kedvvel éljük az életet, szórakozunk és szórakoztatunk, különböző rendezvényeken veszünk részt – akár egész nagyszabásúakon is, ösztönzünk, bátorítunk másokat, ha pedig adott életterületeket veszély fenyegetné, egy oroszlán elszántságával kelünk védelmükre.

Stratégiáink is Oroszlán – karakterűek, azaz lojálisak vagyunk elveinkhez, értékeinkhez, szeretteinkhez, stabilitásunkat, magabiztosságunkat még nagy kihívások esetén is megőrizzük, ha vereséget kell szenvednünk, méltósággal elvonulunk. Őszintén képviseljük szándékainkat, módszereink nyíltak, egyenesek, nagyszabású projekteket is képesek vagyunk sikerre vinni (szeptember  3-4– én például, a Mars – Uránusz trigon hatására egy kedvező “véletlen”, egy szerencsés ötlet, egy csapásra elvághatja akár a hosszan tartó problémák gordiuszi csomóját is.) . A legkomorabb külső körülmények közepette is egy biztatóbb perspektíva látomása tüzel bennünket, lelkesedésünket pedig másokra is képesek vagyunk átragasztani.
A lehetséges buktatók

Tudnunk kell azonban, hogy az Oroszlán árnyékosabb tulajdonságai sem lesznek idegenek tőlünk, sem azoktól a személyektől, helyzetektől, akikkel – amikkel a tranzit hatása alatt, a jegyhez tartozó életterületeinken kapcsolatba kerülünk. Elképzelhető pl. hogy csak szerepeket játszunk, egy operett hadsereg katonáihoz válunk hasonlatossá olyan helyzetekben, amelyekben pedig valóságos konfrontációra lenne szükség. Aranyozott fakarddal, pompás mezben vagdalkozunk, utolsó percig hárítva, hogy szembenézzünk a komor tényekkel. Aztán, amikor végleg valóságelhárításunk csapdájába esünk, elveszítjük fejünket, saját magunkat is ámulatba ejtő dührohamokkal tiltakozunk az egónkon esett sérelmek miatt. Rendszerint hiába, hiszen a lovagias jegy eszköztelen mindenfajta ármánnyal, intrikával szemben, sőt, fel sem tételezi, hogy ilyesmi létezik.

A jegy másik gyarlósága, a zsarnoki önkény nem csak egyéni, hanem kollektív szinten is megmutathatja magát (különösen az augusztusi eklipszek folyamán, de ezeknek a hatásai sokkal hosszabb távúak, nem csupán arra a néhány hétre korlátozódnak.) A kétségtelenül imponáló vezetői adottságok torzult változataikban egyre tovább és tovább terjeszkednek, mindaddig, amíg túl nem lépik hatáskörüket. Abbéli igyekezetükben, hogy mindennek a középpontjává váljanak, akár a világmindenséget is bekebeleznék.

Apollón megöli Marszüaszt, Giordano Luca 1695

Ezeket a hatásokat az augusztus 23-ig az otthonában, az Oroszlánban tartózkodó Nap is felerősítheti, amely jelen esetben a Mars házigazdája. (Ne feledjük: jóllehet a Napot az ókori világ kultúrái nagy részében életadó princípiumként tisztelték, pusztító heve miatt is félték. Az egyébként joviális, kreatív Apollón napisten pl. nagyon – nagyon kegyetlen is tudott lenni. „Egy alkalommal pl. megsértette egy auloszon (görög fúvós hangszer) játszó szatír, aki elkövette azt a hibát, hogy hangszer-versenyre hívta ki az istent. Apollón volt egy személyben a zsűri is, a bíró is, és önmagát kiáltotta ki győztesnek, mivel ő képes volt úgy játszani a lanton, hogy fordítva tartotta a hangszert, Marszüasz viszont ezt nem tudta megtenni az aulosszal. Az egyezség szerint a győztesnek jogában állt bármit megtenni a vesztessel. Apollón elevenen megnyúzta Marszüaszt, ami nemcsak kegyetlen, de embertelen is.” Jean Shinoda Bolen – Bennünk élő istenek, Apollón archetípusa, 178.o.)

A túlzások a legkülönbözőbb életterületeken, enyhébb vagy súlyosabb változatokban is megtapasztalhatók, az anyagi lehetőségeinket meghaladó partyktól, zűrös szerelmi ügyektől (különösen, hogy augusztus 27-én a Vénusz is belép ebbe a jegybe)  kezdve korábbi, egészségtelen viselkedésmintáink újra éledéséig, melyekkel akár több év fáradozását is tönkre tehetjük, vagy a hübrisz ( a görögök szerint az istenek akaratát semmibe vevő emberi elbizakodottság, a belőle fakadó túlkapások az istenek azonnali büntetését vonták maguk után) legsúlyosabb formáiig – pl. életfeladatunk megtagadása egónk pillanatnyi vágyainak, örömeinek kielégítése kedvéért.

A Zöld Oroszlán, 2008-ban festettem egy középkori alkímiai ábrázolás hatására

Az élet tüze

A lehetséges diszharmonikus hatások ellenére azonban az Oroszlán Mars által kölcsönzött életerő felbecsülhetetlen szövetségesünk lehet azokban a helyzetekben, amelyekben, az eklipszek egyéni és közösségi szinteken egyaránt jelentős felfordulást jelző időszakában lehet részünk. A Zöld Oroszlán  már az alkímiában, ebben az annyira komplex, önismereti, világnézeti rendszerben is az természetben rejlő elpusztíthatatlan életerőt jelképezi. Ez hatja át a materia primát is, azt az értéktelen alapanyagot, melyből a filozófusok aranya nyerhető ki. A cseppet sem veszélytelen, egy sor pszichés és kémiai átalakulást magába foglaló folyamatok végére az alkimista a lelki- szellemi fejlődés legmagasabb fokára, egy fajta, a világmindenséggel egységbe olvadt, megvilágosodott állapotba, az unio mentalis majd unus mundus fokozataiba lép. 

Az idei Oroszlán Mars tranzit fontosabb fényszögei:

július 27: Nap – Mars együttállás

augusztus 10: Mars – Neptun kvikunx

augusztus 16: Mars – Plútó kvinkunx

augusztus 23 : Mars – Szaturnusz trigon

augusztus 27: Mars – Felszálló holdcsomópont együttállás

szeptember 1 : Mars – Chiron kvinkunx

szeptember 3 : Mars – Uránusz trigon

szeptember 3 : Mars – Merkúr együttállás

bár nem egzakt, augusztus utolsó hete és szeptember első napjai a Mars – Szaturnusz – Uránusz közötti nagy tűztrigon hatása alatt állnak.

 

Kapcsolódó:

Júliusi előrejelzés

Az éltető konfliktus: a tüzes jegyek és az agresszió (Dívány)

Az Oroszlán és az agresszió

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!