Váratlan, nagy erejű változások

A következő napokban sokféle változás kezdődhet el. Hirtelen, nagy erővel érkezhetnek, gyökeres átalakulásokat jelezve nem csak a külső környezetben, hanem intellektuális, érzelmi és szellemi szinteken is. A születési képlet adottságától függően ezek a változások egyénenként különböznek. Egyesek számára akár rendkívül pozitívak is lehetnek, mások irritálóként vagy kimondottan destruktívként élhetik meg őket. A nagyvilágban folytatódik a felfordulás.

 

Ananda Taro, a Bolond

  Az Uránusz hátraarcot vág : változások a felszín alatt, szabadságvágy, önmegvalósítás, pszichotikus epizódok

2017 augusztus 3-án a Kos 28°-án retrográd stacionáriusba váltott, hogy aztán megkezdje tolatását az Uránusz. Az ébredések, szabadságvágy, forradalmak, zseniális ötletek, találmányok és az öncélú felforgatás princípiuma 2018 január 2-án, a Kos 24°-on indul újra előre.

Egy retrográd Uránusz sokkal erősebben és „uránikusabban” hat, mint általában.

Direkt Uránusz születési képletben arra utal, hogy a bolygó analógialáncába tartozó témák (kreativitás, intuíció, találékonyság, erős függetlenségi vágy, önállóság, öntörvényűség, lázongás a konvenciók ellen) folyamatosan jelen vannak a szülött életében. Retrográd Uránusz radixban akaratosabbá, dogmatikusabbá tesz, az általa jelzett robbanások erőteljesebbek. Egy ilyen bolygó arra is utalhat, hogy az energiák egy ideig a felszín alatt működnek, aztán váratlanul kirobbannak. Jó esetben aha-élmény, zseniális alkotás formájában. Kevésbé szerencsés esetben ok nélküli lázongásként, a szabályok és kötöttségek indokolatlan felrúgásában, álláspont, a másokhoz való viszonyulás váratlan megváltoztatásában vagy akár pszichotikus intervallum formájában nyilvánulnak meg. (Ez mint mindig, most is attól függ, hogyan kapcsolódik a képlet többi bolygójához és így egyénenként változik.) Akár pozitív akár negatív változásokról van szó, úgy tűnik, mintha ezek egyik napról a másikra történnének meg, holott az előkészületek már jó ideje folytak a felszín alatt, hogy aztán egyszer csak összeálljon a kép.

Az Uránusz hat hónapot tölt hátrálással egy év alatt. Ezeknek az időszakoknak személyes szinten akkor van nagyobb jelentősége, ha a bolygó egyébként is fontos szerepet játszik a születési képletben. Emellett azokat a területeket is érinti, amelyek felett áthalad. Ez egyénenként változó: az aktuális feladatokkal kapcsolatban horoszkópelemzés adhat útmutatást.

Akárcsak a tolató radix- Uránusz esetén, a retrográd Uránusz tranzitjáról is elmondható, hogy különféle változásokkal van kapcsolatban. Egyéni szinten ezek annak az életterületnek a témáival kapcsolatosak , amelyik házban a bolygó tartózkodik. Jellemző módon azonban a változások nem túl látványosak: belülről történnének, saját szemléletmódunk az, ami először  megváltozik, ezt pedig aztán később, amikor a bolygó direktbe váltott, követi változás a külvilágban is, vagy válik érzékelhetővé egy külső szemlélő számára.

Az egyik ilyen – szerencsés – változás abban állhat, hogy szabadabb életvitel, nagyobb önállóság kialakítására törekszünk. A tolató Uránusz ebben az esetben hozzásegíthet megtervezni az ehhez szükséges lépéseket, így a hidak felégetése helyett egészségesebb, fokozatosabb alternatívákat is kimunkálhatunk. Ha korábban pl. egyik tűzijátékot a másik után rendeztük, anélkül rúgtuk fel a szabályokat és a konvenciókat, hogy megvizsgáltuk volna: valóban feleslegesek-e vagy mégis van némi jogosultságuk, hozzáállásunk józanabbá válik. Rálátunk a korábbi hibákra és kijavítjuk őket, tudatosabban kezeljük képletünk uránikus témáit.

Hozzá kell tenni azonban, hogy nem csupán jó hatásokról lehet szó. A viselkedés kifejezetten neurotikussá vagy pszichotikussá is válhat. Ez egyéni és kollektív szinten is érvényes. A jelen tranzit szempontjából pl. nem sok jót ígér, hogy az Uránusz éppen a Kos 28°05 -án levő Vertex állócsillagon vág hátraarcot. Ez az Androméda galaxisban levő, Mars – Hold karakterű égitest neurózisokkal, pszichózisokkal, rögeszmés magatartással is kapcsolatban állhat.

Az Uránusz lázadásokkal, anarchista mozgalmakkal, a szélsőballal, terrorakciókkal, robbanásokkal is kapcsolatban van, így jelezheti azt is, hogy a felszín alatt olyan folyamatok kezdődnek el, amelyek fél év elteltével látszólag egyik napról a másikra előtörve, még jobban felkavarják majd eddig sem túl békés világunkat. Az uránuszi hatások összeadódnak az augusztus 4-én újra bepontosuló jupiter – Plútó kvadrátéval.

 

Jupiter – Plútó kvadrát: gátlástalanság, hatalmi harcok, pénzügyi összeomlás

Augusztus 4-én újra, utoljára pontosul be a Plútó – Jupiter kvadrát.  (Először 2016 november 24-én, aztán 2017 március 30-án vált egzakttá – gondoljunk vissza hogyan alakult életünk ezekben a hónapokban. Az akkori témák valamilyen szinten most újra felbukkannak életünkben. Ezúttal azonban fellélegezhetünk: a fényszög legközelebb 2023-ban áll össze.)

Az erőpróbáló Jupiter – Plútó kapcsolatok kollektív szinten olyan hatalmi harcokra utalhatnak, melyekben kulcsszerepet játszanak a vallási, erkölcsi/etikai nézetek, politikai, társadalmi ideológiák. A fanatizmus, türelmetlenséggel, gőggel és arroganciával párosul, eközben azonban az érintett felek megfeledkeznek apró, de annál lényegesebb részletekről.

Egyesek megpróbálják megreformálni a környezetükben élőket, eközben azonban nem fordítanak figyelmet személyes fejlődésükre. (Vagy, ami valószínűbb magukat tekintik példaképnek és szentül meg vannak győződve igazukról). Mivel jelen esetben a Plútó a Bakban, a Jupiter pedig a Mérlegben  áll, a fényszög üzleti ügyeket, hatalmi struktúrákat, a társulások minden formáját (tehát nem csak a párkapcsolatokat) érinti. Két bolygó kvadrátja terrorakciókkal, hadműveletekkel, az erődemonstráció különböző formáival is kapcsolatba hozható.

Ez a tranzit igen becsvágyóvá tehet, és esélyt is ad az érvényesülésre. Azonban ha az ambíciók – mint ez oly sokszor megtörténik – telhetetlenséggel, gátlástalansággal párosulnak, le akarjuk vágni a kanyarokat, törvénytelen üzelmekbe bonyolódunk, az ár is nagyon magas lehet. Az egzisztenciális, anyagi sikerek hajszolására rámehetnek legértékesebb kapcsolataink. A hatalmi harcok, megszállott – rögeszmés magatartás komoly károkat okozhat kapcsolatainkban. Ily módon hatalmas, veszélyes ellenfeleket is szerezhetünk.

A pénzáramlás is kiszámíthatatlan lehet: a bőség időszakait a nélkülözésé követheti (különösen, ha esztelen költekezéssel, fenn az ernyő – nincsen kas hozzáállással magunk is tetéztük a bajt). A korrupció, kapzsiság szintén látványos bukást eredményezhet. Anyagi gyarapodás persze lehetséges, de ha túlértékeljük lehetőségeinket és tartalékainkat, túl mohók vagyunk, túl nagy kockázatokat vállalunk, a veszteségek is hatalmasak lesznek.

A két bolygó erőpróbáló kapcsolatát a világgazdaság, pénzpiacok is megérzik. A hónap közepén ráadásul a Vénusz mindkét bolygóval erőpróbáló kapcsolatot képez, így újabb T- kvadrát formáció áll össze A Vénusz, Jupiter, Plútó egyaránt pénzjelölők, így tranzitnak komoly anyagi vonzatai is vannak. Összeomlások valószínűsíthetők, vagy legalábbis nagyon kockázatos üzleti tranzakciók. Látványos/ nagyszabású korrupciós botrányok pattanhatnak ki, befektetésekkel, bankokkal, pénzpiacokkal kapcsolatos fejlemények várhatók.

A hullámvölgyek, esetleges padlót fogások ellenére személyes szinten ez a tranzit segíthet tisztáznunk/ tudatosítanunk kapcsolatunkat a pénzzel. Ez főleg akkor igaz, ha kényszeres költekezők vagyunk. A személyes tapasztalatok természetesen a születési képlet adottságaitól függnek. Nem minden esetben van szó pénzügyi hullámvasutazásról: a kockázatos ügyletek akár sikeresek is lehetnek, esetleg valamilyen komolyabb áldozat révén valósul meg az áttörés. Mindemellett, az augusztus 7-i holdfogyatkozás és az augusztus 21-i napfogyatkozás közelsége indokolttá teszi, hogy fokozott óvatossággal kezeljük pénzügyeinket, és a szokásosnál tudatosabban legyünk jelen életünk más területein is.

 

Kapcsolódó

Augusztusi előrejelzés

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!