Szeptember – 2018

Szeptemberi bolygóhatások

A nagy nyári leállást követően szeptemberben újraindul az élet. Bár stabilizáló erők is érvényesülnek, az építkezés meglehetősen ingatag talajon zajlik. Nagyszabású projektek elkezdése helyett inkább az eddigi eredmények tartósítására, az egyensúly megtartására ajánlott törekedni.

Gátlástalan kommentelők figyelmébe 🙂

A hónap egy kedélyes Merkúr – Vénusz szextillel kezdődik: a 3-án bepontosuló fényszög legutóbb augusztus 18-án vált egztakttá, amikor még a Merkúr tolatott. Tudatos erőfeszítéseket téve ez a bolygókapcsolat akkoriban segíthetett enyhíteni a pattanásig feszült légkört. A diplomáciai érzék, tapintat, jóakarat, a közös pontok keresése most is nagyon jól jön, de meglehet a hajlam a kínos témák szőnyeg alá söprésére is.

Ez nem valami szerencsés ötlet, mert az ugyanaznap harmadszorra is bepontosuló Jupiter – Szaturnusz félkvadrát már nem is annyira vékony hajszálrepedésekre, törésvonalakra figyelmeztet. Ez az ún. „gyenge fényszög” először 2017 december 22-én, aztán idén március 3-án pontosult be, külön bejegyzés foglalkozik vele. Néhány részlet belőle: „A Jupiter – Szaturnusz félkvadrátjának témája szintén a fegyelem és a szabadság dilemmájának feloldása. (…) A Jupiter ebben az esetben is arra ösztönöz, hogy nagy léptékben gondolkozzunk, terjeszkedjünk, de ez csak akkor fog sikerülni, ha elgondolásainkat a realitásokhoz igazítjuk és legyőzzük az elénk kerülő akadályokat. Ezek némelyike olyan jelentéktelennek tűnik, hogy csak akkor vesszük észre, amikor elbotlunk benne.” Ez a hatás már augusztus folyamán is ott munkált a háttérben és szeptember első harmadában is részünk lesz benne.

Ugyanezekre a törésvonalakra figyelmeztet a szintén 3-án retrográd árnyékba kerülő Vénusz is. Jóllehet csak október 6-án, a Skorpió 10°-án kezdi meg hat hetes tolatását, már mostantól érzékelhető lesz valamilyen, nehezen megfogalmazható változás, megtorpanás a párkapcsolatokban és más jellegű társulásokban, pénzügyekben. Ezzel a témával is külön bejegyzés foglalkozik.Szeptember 6-án a Merkúr otthonába, a Szűzbe lép, ahol szeptember 22-ig tartózkodik. Akiknek elege volt az Oroszlánban való hosszas vendégeskedése idejéhez kapcsolható hőzöngésekből, szappanoperákból és drámákból, most nagy megkönnyebbüléssel tapasztalhatja, hogy időnként a józan észnek és a gyakorlati szempontoknak is jut szerep. Ez kimondottan üdítő hatású lehet, hiszen talán közvetlen környezetünkben, a politikában és a közéletben is csitul a hőzöngés. Jó esetben azért, hogy a kreatív ötletek, a lelkesedés gyakorlati szempontokkal is kombinálódjanak, nagyobb figyelmet szenteljünk a munkának, tanulásnak, kevésbé szerencsés, ha a túl szilajra sikerült buli romjait kell eltakarítani.

Ugyanezen a napon a Szaturnusz is abbahagyja április 17 óta tartó tolatását, és direkt stacionáriusba vált. A Szaturnusz retrográd időszakaival több cikk is foglalkozik: A mester visszatekint és értékel, Retrográd Szaturnusz a horoszkópban és tranzitként. Jóllehet ezek a folyamatok is részei a bolygó természetes ciklusainak, a princípium által jelzett terheket és próbatételeket súlyosabbaknak, az idő múlását lassúbbnak érezhetjük. A direktbe váltás valamilyen fajta kimozdulást jelezhet a megrekedt helyzetekből (ennek jellege személyenként változik, a kimenetel nem is mindig az ego kívánságainak megfelelően zajlik, de ilyenkor is pozitívum, hogy világosabban átlátható, mivel kell számolni a későbbiekben.)

Szeptember 7-én a Merkúr a Szaturnusszal és az Uránusszal is jótékony, 120°-os fényszöget képez, és ezzel újra összeáll egy ahhoz hasonló nagy földtrigon, amely augusztus végét is kezelhetőbbé tette. (Akkor a Szűz Nap, Bika Uránusz, Bak Szaturnusz között jött létre, bejegyzés is foglalkozott vele részletesen; a föld elem energiájának optimális kiaknázását pedig a Föld elem és a szellemi utak című írás tárgyalja.) A jelenlegi formációban nemcsak a Bak Szaturnusz, hanem a Szűz Merkúr is otthonában tartózkodik; a jótékony hatás igen jelentős.

Míg az előző nagy trigonnál a meglévő készségek, ismeretek, értékek áttekintése, a 2017 folyamán felcsillant lehetőségek (új elemek beiktatása a régi struktúrák közé) gyakorlatba ültetése volt a feladat, most már ezek révén lassan el is lehet és el is kell indulni. Hogy kinél milyen formában nyilvánul meg mindez, a képlet egyéni sajátosságaitól függ, de általánosságban elmondható, hogy egy jelentős, bár nem túl látványos stabilizáló hatásról van szó. Az újholdképletben is érvényesülni fog.

Már az is nagyon sokat segíthet, ha befolyásának köszönhetően képesek vagyunk megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, a ténylegesen fontos, időszerű teendőket a pótcselekvéstől, az érzelmi, hangulati szempontok mellett a praktikusoknak is teret engedünk, használjuk ítélőképességünket ( úgy is, mint józan paraszti ész ), betartjuk a határidőket, a gyakorlatban alkalmazzuk az eddig elsajátítottakat.
Hogy miért olyan fontos ezeket a látszólag triviális dolgokat hangsúlyozni? Mert, ahogy már lenni szokott, e hatásokkal egy időben igen erős destabilizáló jellegűek is érvényesülnek és a zűrzavarban könnyű szem elől téveszteni a prioritásokat.

Szeptember 7-én pontosul be a Nap és a Neptun közötti szembenállás is. Ez a hatás nagyon különbözik a fentebbiektől. A határok összemosódhatnak, az álmok és a valóság tartománya között nehéz, bár lehetséges hidat építeni. Ebben az esetben jó esélyünk van arra, hogy intenzív belső élményekben részesüljünk, pontos intuícióink támadjanak, de beleeshetünk az önáltatás csapdájába is, csalódást okozva másoknak és magunknak is.

A Bak Mars és a Mérleg Vénusz a jegyek 29°37′-en egzakttá váló kvadrátját részletesen tárgyalták a Mars direktbe válásával és a Vénusz retrográd árnyékba lépésével foglalkozó bejegyzések. Még lesz is szó róluk. Most csak annyit emelnék ki, hogy a komoly párkapcsolati, pénzügyi feszültségeket tartogató fényszög a szokásosnál hosszabb ideig, egész szeptember folyamán érződik, ugyanis mindkét bolygó nagyon lassan halad. A Mars azért, mert jóllehet augusztus 27-én befejezte tolatását, október elejéig még retrográd zónában tartózkodik, a Vénusz pedig azért, mert szintén a tolatás előtti retrográd árnyékban tartózkodik.

E fényszög által jelképezett témák némiképp átértékelődnek a két szexuálbolygó jegyváltása után. A kombinációnak akkor már az Uránusz is része lesz, egy igen robbanékony T – kvadrátot képezve, amely szeptember hátralevő részében és október első napjaiban is borogatni fogja az egyensúlyt. A fentebb említett két bejegyzés erre is kitért, a T- kvadráttal mint formációval Bill Tierney Aspektusok c. könyvének egyik fejezete foglakozik. A Mars – Uránusz – Vénusz T kvadrát hatása egyaránt érvényesülni fog a szeptember 9-i újhold-, a 25-i telihold – és a 23-i őszi napéjegyenlőség- képletben.

Újhold a Szűzben

Újhold a Szűzben, 2018 szept 9, Bp. 20:01

A szeptember 9-i újhold helyi idő szerint 20h 01′ – kor születik meg a Szűz 17°-án. Általánosságban véve a Szűz princípiuma az egészség, a betegség, a munka, a szolgálat, a napi szokások témáival áll összefüggésben. Egy Szűz újhold e témákkal kapcsolatos új fejezetek kezdésére, időszerű változtatások eszközlésére utalhat. Az esedékes átalakítások természetesen a horoszkóp adottságaitól függően egyénenként változnak. A feladatokat azokon az életterületeken kell keresgélni, amelyek a Szűz hatása alatt állnak képletünkben. Ezeken lehet és kell új folyamatokat is beindítani, illetve megtalálni a módját, hogyan használhatnánk fel a leghatékonyabban a Szűz újhold energiáit.

A Merkúr – Szaturnusz – Uránusz nagy földtrigonja ehhez igen kedvező feltételeket biztosít. Erőteljesen érződik a Jupiter – Plútó szextil – egy egész 2018 folyamán kapaszkodókat nyújtó fényszög (bővebben A saját szerencséd kovácsa) jótékony hatása is. Ez, akárcsak a Nap – Plútó trigon, majd néhány nap múlva, szeptember 12-én válik egzakttá, de már fontos része az újholdképletnek is. Hat még a Jupiter – Neptun trigon is. Ezek a fényszögek együttesen lehetővé teszik, hogy konkrét formát adjunk látomásainknak (kreatív tevékenységek, projektek valóra váltása formájában), a gyakorlatban is profitálhassunk megérzéseinkből. A lelki képekkel, fantáziákkal való munka, hobbik, természetjárás beiktatásával élettelivé tesszük hétköznapjainkat, így jó ütemben haladhatunk anélkül is, hogy elnyelne a hétköznapok taposómalma.

A Neptun Nappal és Holddal képezett erőpróbáló fényszögei, a Vénusz – Mars – Uránusz T- kvadrát azonban könnyen elterelheti a figyelmet a lényeges feladatokról. A Neptun által teremtett ködben el is lehet tévedni; erőpróbáló fényszögei gyakran jeleznek lopásokat, megtévesztést, csalást. Ez egyaránt öltheti az önbecsapás és a megcsalatás formáját ; a kettő általában kéz a kézben jár. Az alkohol -és más tudatmódosító szerek befolyása is erősebben érvényesül.

A Mars – Vénusz – Uránusz fényszög az érzelmi egyensúlyt borogatja, így megtörténhet, hogy a most életbevágóan fontos teendők helyett szerelmi drámákra forgácsolódik az idő. De „véletlenszerűen”, tevékeny hozzájárulásunktól független események is fejük tetejére állíthatják elgondolásainkat. Az előre tervezést, a föld elemre jellemző, kiszámítható tempóban, konkrét eredményekkel járó haladást váratlan fejlemények, pénzügyi változások (anyagi kár, váratlan költségek, bevételforrás elvesztése, időszakos és kiszámíthatatlanul ingadozó bevételek) bonyolíthatják. Ez a teljes holdciklus idejére igaz, tehát oly módon kell következetesen végezni a valóban fontos feladatokat, hogy közben mindig készek vagyunk rugalmasan alkalmazkodni a váratlan fordulatokhoz. Ez nem mindig kellemes és nem is mindig egyszerű.

A Vénusz ugyanezen a napon lép be a Skorpióba. A hagyományok szerint e jegyben száműzetésben van. Hogy ez mit is jelent pontosan, a pozíció előnyeit (mély érzések, ösztönösség, jó intuíció, magnetikus vonzerő, intenzív erotikus kisugárzás) és hátrányait (túlzott kötődés akár egy nem megfelelő partnerhez, érzelmi frusztráció hatására rögeszmés, önsorsrontó magatartás, elengedni nem tudás) A boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető című bejegyzés tárgyalta. Idén, mivel a retrográd mozgás miatt a Vénusz a szokásosnál hosszabb időt tölt a Plútó uralma alatt álló jegyben (először szeptember 9 – október 31, aztán december 2 – 2019 január 7 ) bőséges idő áll rendelkezésre a pozitívumok és negatívumok megtapasztalására.

A Mars szeptember 11-én tér vissza a Vízöntőbe és november 15-ig marad ott. Itt hatása sokkal kiszámíthatatlanabbul, szeszélyesebben érvényesül, mint a Bakban, a gyakorlat követelményeit nem mindig tartja szem előtt. Ekkortól kezdenek markánsabban megmutatkozni a nyári eklipszek hatásai is. A Mars idén nyári Vízöntőben tolatását az azonos című cikk, az előrehaladás eseményeit A Mars direktbe váltott című bejegyzés taglalja. A Vízöntő Mars prioritásai, „működési módja” gyökeresen különbözik a Skorpió Vénuszétól, ami menet közben számos probléma forrásává válhat. (Gondoljunk csak az olyan kapcsolati forgatókönyvekre, amelyikben az egyik fél túlságosan „akaszkodik”, 100%-os elkötelezettséget vár, legszívesebben eggyé válna a partnerével, a másiknak viszont nagyobb távolságra, térre lenne szüksége, emocionálisnak a legnagyobb jóindulattal sem mondható. A két fél közötti interakciók a képletek adottságaitól függően kisebb – nagyobb feszültségekkel járnak, a legrosszabb esetben olyan ördögi körök alakulhatnak ki, amikor is az egyik fél rögeszmés távolságtartása a másik rögeszmés kötődését erősíti és fordítva. E dinamikákkal nagyon sok cikk foglalkozott a blogon. Pl. Megszállott szerelem, Az örökifjú archetípusa)
Szeptember 12 ismét olyan dátum, amikor több jótékony hatás is érvényesül egyidejűleg. (Persze, ezek már az előző napokban is érzékelhetők voltak, különböző intenzitással. A Jupiter – Plútó szextil újra egzakttá válik, de már az előző hetekben is érzékelhető volt a hatás és október közepéig lehet támaszkodni segítő erejére. Ezzel a fényszöggel A saját szerencséd kovácsa című bejegyzés foglalkozott részletesen. Lényege éppenséggel az, hogy nem külső forrásokból, hanem belső tartalékainkból, saját találékonyságunkból merítve oldjuk meg a kihívásokat.

Ugyanaznap egy Nap – Jupiter szextil is bepontosul, melynek hatására a dolgok pillanatok alatt a helyükre kerülhetnek, egészséges önbizalom tölt el. Bár az időszak sokunk számára tartogat próbatételeket, most a lehetőségeket is észrevesszük. Ha nem kínálják őket tálcán, eléggé kreatívak vagyunk ahhoz, hogy a külső körülmények hibáztatása és az elszalasztott lehetőségek miatti önmarcangolás helyett magunk munkáljuk ki őket a „semmiből”. Az egészséges kockázatvállalás pedig új utak keresésére sarkall, ha úgy érezzük, mozgásterünk beszűkül.

A Nap és a Plútó szintén aznap bepontosuló trigonja gyakorlatiasabbá, összeszedettebbé tesz, egyszersmind megérzéseink is jobban működnek. Most remélhetőleg sokkal tudatosabban látjuk át, milyen irányú erőfeszítéseink térülnek meg, hogyan dolgozhatunk jobb hatásfokkal céljaink megvalósításán, mi módon növelhetnénk állóképességünket, életerőnket, hogyan élhetnénk egészségesebben vagy gyógyulhatnánk meg, mi veszélyezteti biztonságunkat és hogyan védhetnénk ki ezt.

E jótékony hatások a szintén aznap bepontosuló a Vénusz – Uránusz szembenállás amplitúdóját is enyhíthetik. (Mint már szó volt róla, ez annak a T- kvadrátnak a része, amelynek a Mars a gyújtópontja. A bepontosulások és egyéni szinten a fényszögek által érintett bolygók, házak más -és más szempontokra helyezik a hangsúlyt, de lényegében ugyanaz a folyamat. Ez sokféle szinten élődhet meg, a tudatosság és a szabad akarat nagyon fontos szempontot játszik a mikéntben.)

Hasonló mondható el a 13-án egzakttá váló Vénusz – Szaturnusz szextilről. A Szaturnusz már jó ideje trigont képez az Uránusszal, ez a jótékony fényszög tavaly is, idén is rengeteget segített abban, hogy a változások viszonylag kezelhető szinten maradjanak. Jelen helyzetben arról van szó, hogy tudatos odafigyeléssel, beavatkozással (szextil) a folyamatos változások ellenére is szinten lehet tartani pénzügyeket, a nagy veszteségeket elkerülve lehet alkalmazkodni a finoman szólva is képlékeny körülményekhez, fel lehet fedezni, hogy van élet egy destruktív kapcsolatból való kilépés után is, vannak fogódzók akkor is, ha még nem teljes a regeneráció; ill. egy bizonytalan lábakon álló társulást össze lehet tartani mindaddig, amíg még nem derült ki egyértelműen: érdemes – e javításokat eszközölni rajta vagy a lezárás a legjobb megoldás. (Ilyen kérdések eldöntésében a szinasztria sokat segíthet.)

Szeptember 14 – 16 között vegyes hatások érvényesülnek. A 14-én bepontosuló Merkúr – Neptun szembenállás befolyása összeadódik a 16-án egzakttá váló Merkúr – Plútó trigon, Merkúr – Jupiter szextilével. A Merkúr – Neptun szembenállás azt sejteti, hogy a vágyálmok és a realitás összehangolása ezúttal is hatalmas kihívást jelent. A sikernek a valóságba átültethető látomások, pontos megérzések, aprólékos finomsággal kidolgozott művészeti alkotások, hasznos és esztétikus holmik lehetnek a hozadékai, a tévedésé viszont keserves csalódások, nem a megfelelő célokra és alanyokra fordított energia, anyagi, érzelmi veszteségek. Ráadásul az is eltart egy darabig, míg kiderül: helyes irányba haladunk -e vagy zsákutcába tévedtünk.

Szerencsére a Merkúr – Plútó trigon intenzív energiái arra ösztönöznek, hogy a dolgok mélyére hatoljunk és módszeresen feltárjuk a rejtett részleteket is, kiderítve, hogy jutottunk el odáig, ahol most tartunk. Ily módon saját és környezetünk valódi motivációi is felszínre kerülhetnek, minőségi, mélyreható elemzések születnek és tabutémákról is őszintén, tárgyilagosan beszélgessünk. A Merkúr – Jupiter szextil szerencsésen ötvözi az intuíciót a gyakorlatiassággal, jókor vagyunk jó helyen, ösztönösen érezzük, hogy a szóba jöhető számos lehetőség közül melyik a nyerő, veszélyes kanyarokban hol kell fékezni, hol kell manőverezni – így jó esélyek vannak a kombináció kedvező megélésére is.

A Mars és az Uránusz következő kvadrátja szeptember 19-én pontosul be és kb. október elejéig érződik. Ebből a nagy destabilizáló erőt képviselő fényszögből jóformán egész nyáron részünk volt, a blogon számos írás foglalkozott vele, legrészletesebben a Mars – Uránusz kvadrát 2018. Először május 15 – 18, aztán augusztus 1 -4 között pontosult be, de a Mars tolatása miatt sokkal hosszabb időn keresztül érvényesült hatása. (Robbanékony helyzetek, váratlan változások, erőszak a szűkebb környezetben és a nagyvilágban – beleértve a terrorakciókat is, természeti katasztrófák, balesetek.) Az e havi, utolsó hullámot követően végre felbomlik a fényszög. Pezsgőt bontani azonban mégis korai, hiszen, mivel az őszi napéjegyenlőség – képletben is markánsan jelen van, a földindulás következményeivel és az azt követő utórengésekkel még hónapok múlva is együtt kell élnünk.

A Nap – Merkúr együttállás szeptember 21-én pontosul be a Szűz 28°-án. Általánosságban elmondható, hogy a két bolygó találkozásai a tudatosság, kommunikáció, információk felhasználása, eszmecserék tekintetében nyitnak új fejezeteket. Ezek annak a jegynek a témáit tükrözik, amelyben a konjunkció létrejött. A Merkúr másnap átlép a Mérlegbe, ahol október 10-ig tartózkodik.

Őszi napéjegyenlőség

Őszi napéjegyenlőség, 2018. szept 23, Bp. 03:54′

A Nap szeptember 23–án, budapesti idő szerint hajnali 03h 54′ – kor lép be a Mérleg jegyébe. Mint más bejegyzésekben szó volt róla, a napéjegyenlőségek és a napfordulók időpontja asztrológiai szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az őszi napéjegyenlőség időpontjára felállított képlet pl a következő hat hónapról ad jelzéseket – erről még lesz szó a későbbi bejegyzésekben.

Bár jelenlegi helyzetben a korlátok mellett a lehetőségek is adottak, a tiszta felismerésekért továbbra is meg kell küzdeni, megvalósításukhoz pedig igencsak ingatag talajon kell boldogulni.

Ugyanezen a napon a Merkúr kvadrátot képez a Szaturnusszal. Arról, hogy ez az erőpróbáló fényszög hogyan működik a radixban és tranzithatásként, már volt szó a blogon. Ilyen időszakokban szavainkat szabályok, megszorítások, félelmek vagy hagyományok kényszerítik korlátok közé és arra sarkallnak, hogy a valóban lényeges dolgokra összpontosítsunk. A hatást a másnap bepontosuló Merkúr – Mars trigon oldja: korántsem arról van tehát szó, hogy szájzárat kell tennünk magunkra. A beszédszünet arra szolgál, hogy rövidesen annál hatékonyabban, szellemesebben, eredetibben (egyszersmind a jó modor keretei között maradva) fogalmazzuk meg közlendőnket, s így megvalósíthassuk céljainkat.

Telihold a Kosban

Telihold a Kosban, 2018 szept. 25, Bp. 04:52′

A telihold szeptember 25 -én a Kos 1°59′-en teljesedik ki, helyi idő szerint 04h 52′ – kor. A teliholdképlet sok feszültséget hordoz, a meglévő, Vénusz – Mars – Uránusz fix T kvadrát között most egy kardinális T kvadrát (Mérleg Nap – Kos Hold – Bak Szaturnusz) is növeli a felfordulást. Bár jelen vannak a segítő erők is (Nap – Mars trigon, Jupiter – Plútó szextil, Jupiter – Neptun kvadrát, Szaturnusz – Uránusz trigon), ennyi, egymással ütköző erő között nem könnyű egyensúlyt teremteni. Azonnal nem is sikerül.

A telihold által összekötött kardinális T- kvadrát fókuszpontjában a Szaturnusz áll, otthonában, a Bakban. A T – kvadrát gyújtópontjaként a kozmikus feladatosztó a felelősségvállalás, teherbírás, teljesítmény, eredmények kérdéseire helyezi a hangsúlyt, így a teliholdat megelőző és követő néhány nap igencsak hajszolt lehet.

Ezt a tendenciát erősíti a Nap és a Szaturnusz 26-án bepontosuló kvadrátja, amely az őszi napéjegyenlőségképletben és a teliholdképletben is markánsan érződik. Ezzel a fényszöggel A felelősség súlya című bejegyzés foglalkozik részletesen. A Nap – Szaturnusz kvadrátok, az együttállásokkal, szembenállásokkal együtt az év fontos mérföldköveit képviselik, amikor is személyes életünkben és a nagyvilágban is a szabadság, önmegvalósítás és a társadalom, a család, a hagyományok vagy a saját személyiségünk – szabta korlátok témái kerülnek terítékre.

Jelen helyzetben , a szeptember 28-án egzakttá váló, de már a teliholdképletben is érvényesülő Mars – Nap trigon arra utal, hogy a korlátok mellett a lehetőségek kibontakoztatására, az egyéni elképzelések érvényesülésére is van mód.

Szeptember 27 abból a szempontból fontos dátum, hogy az immár direktben haladó Mars a Vízöntő 4°44 -én eléri a július 27-i teljes holdfogyatkozás fokát, amely egyszersmind saját pozíciója is volt. A Direktben a Mars című bejegyzésben már volt szó arról, hogy szeptember – október folyamán a Mars több olyan pontot is érint, amelynek jelentősége volt a nyári eklipszek (július 13 – újhold és részleges napfogyatkozás a Rákban, július 27 – telihold és teljes holdfogyatkozás a Vízöntőben, augusztus 11 – újhold és részleges napfogyatkozás az Oroszlánban) képleteiben. A retrográd bolygók miatt nem azonnal érzékelhető folyamatok e kölcsönhatás révén érzékelhetővé válnak. Ezek közül a legjelentősebbek a július 27-i eklipszhez kapcsolódnak, érdemes figyelni hát a következő néhány nap „véletlen egybeeséseire.”

Szeptember 30-án hagyja abba tolatását és fordul direkt stacionáriusba a Plútó. Az alvilág urának április vége óta tartó retrográd mozgását kísérő sűrű, sötét, fojtogató, “valami lóg a levegőben” – típusú életérzés, a véget nem érő, sokszor csak küszöb alatt ható irritációk, egy helyben toporgás időszaka főleg azok számára ismerős, akiknek a Skorpió vagy a Bak princípiuma fontos szerepet játszik képletükben (pl. személyi bolygók vagy aszcendens ezekben a jegyekben). Persze mások sem tudták kivonni magukat ezek alól a hatások alól. Sokak számára ismerős az a folyamatos bizonytalanság is, amikor hosszú hónapokon át is haladhatunk, komoly erőfeszítéseket téve egy irányba anélkül hogy tudnánk, a megfelelő helyre fektettünk-e be energiát. A tévedés- próbálkozás-. tévedés – próbálkozás lehetősége ugyanis folyamatosan benne van a pakliban. Nos, a 30-i direktbe váltás akkor is jelenthet megkönnyebbülést, ha a Plútó újjászületés, regeneráció helyett valaminek a radikális és végérvényes lezárását hozza.

 

Kép:  Michael Cheval – A csend zenéje
 

Kapcsolódó

 

Direktben a Mars : egyenesen előre?

A Vénusz retrográd árnyékban – 2018

Az Uránusz – Liz Greene

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

Vénusz a Skorpióban : a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

Mars – Uránusz kvadrát 2018

Szaturnusz – Jupiter félkvadrát: hajszálrepedések, törésvonalak

Jupiter – Plútó szextil : a saját szerencséd kovácsa

Jupiter – Neptun trigon : mélységeink kincsei

Szaturnusz – Uránusz trigon

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Jupiter a Skorpióban

Eklipszek (nap-és holdfogyatkozások) tematikus oldala

Nap – Szaturnusz kvadrát: a felelősség súlya

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!