Szájzár vagy mélyenszántó gondolatok ?

A Merkúr és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai személyi horoszkópban

A Szaturnusz hajlamos lehet megbénítani azt a bolygót, amellyel kapcsolatba kerül . A hatása alatt álló területeken (jegy, ház) döcögősnek érezhetjük életünket , folyamatos késedelmeket szenvedhetünk, lelassulást, elmaradást tapasztalhatunk. A Merkúr – Szaturnusz erőpróbáló fényszögei (együttállás, félkvadrát, kvadrát, szembenállás, kvinkunx) a radixban nagy kihívást jelentenek. Ez a különböző mentális folyamatok, a kommunikáció, mozgás témáit illetően nyilvánul meg. 

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Általános tudnivalók

A Szaturnusz a személyi horoszkópban gyakran jelöli azokat a területeket, ahol ügyetlennek, alkalmatlannak érezzük magunkat, ill. amelyeken biztonságra vágyunk. A biztonság iránti igény természetes, ösztönös késztetés, ám ha túlzott szerepet kap, megakadályozhatja a növekedést. Így aztán, ahelyett hogy biztonságban éreznénk magunkat a belső Szaturnuszunk által emelt falak mögött, egy szép napon ráébredhetünk, hogy egy, a saját félelmeinkből épült börtön fogságában sínylődünk. Egy Merkúr – Szaturnusz kvadrát tulajdonosa pl. merevnek és rugalmatlannak tűnhet időnként, fél, hogy rosszkor rosszat mond, hibázik és mindent elront.

Ha azonban az egyén legyőzte ezeket a gúzsba kötő félelmeket, felszabadíthatja ezt az energiát, így pedig akár kiemelkedő szellemi teljesítményekre is képessé válhat. Ilyen jellegű próbatételek folyamatosan jelen vannak életében, arra kényszerítve, hogy tökéletesítse a hiányosságokat, amelyekkel világra jött. Mint számos, ilyen kombinációval rendelkező híresség, pl. Kevin Kline, Woody Allen, Judy Garland, Sir Isaac Newton példája bizonyítja, ezek az erőfeszítések busásan megtérülnek.

A képlet tulajdonosa hajlamos lehet másokat hibáztatni az esetleges visszautasításokért és neheztelni rájuk amiatt, hogy látszólag magabiztosabbak nála. Pedig a megoldást magában kellene keresnie. Mindaddig ugyanis, amíg meg nem tanulja kezelni ezt a fényszöget, bizonytalanságot, szorongást fog sugározni, amit környezete megérez és ennek megfelelően reagál.
Kedvező esetben az erőpróbáló Merkúr – Szaturnusz fényszögek nagyfokú hajlandóságot jeleznek a felelősségvállalásra. Gyakorlatiasságra, fejlett valóságérzékre, kritikai hajlamra utalnak. A szülött ambiciózus, erős késztetést érez felsőfokú végzettség ill. valamilyen tudományos fokozat megszerzésére. Esetenként trófeaként gyűjti a diplomákat és doktorátusokat.

Kommunikációs készsége azonban még ebben az esetben is kívánnivalót hagyhat maga után; tudatos erőfeszítéseket kell tennie, hogy e területen való jártasságát kifejlessze. (Előfordulhat azonban, hogy még így sem sikerül olvasnia azokat a metakommunikációs jeleket, amelyekkel nála sokkal kevésbé iskolázott társai könnyűszerrel boldogulnak, így aztán magánjellegű és szakmai társas kapcsolataiban hatalmas baklövéseket követhet el.)

Kedvezőtlen esetben a gondolkodási és kommunikációs folyamatokat (Merkúr) teljesen lebénítja félelem (Szaturnusz), a szülöttet szellemi kisebbrendűségi érzés gyötri. A gondolkodásmód rendkívül óvatossá, ellenőrzötté válik. Ez ellenőrzési, túlbiztosítási kényszerré, szőrszálhasogatássá fajulhat. A fényszög korlátoltságra, negatív gondolkodásmódra is utalhat. A szülött depresszióra hajlamos, folyamatos szorongások kínozzák, magatartását valamilyen fajta kényszeresség is jellemezheti. Más, kártékony bolygó-és állócsillag hatásokkal kombinálódva jelezhet olyan beszédrendellenességeket, mint a dadogás, hebegés, ill. kapcsolatban állhat hallásproblémákkal, légzőszervi betegségekkel, koordinációs zavarral, baleseti hajlammal (pl. végtagtörések) is.A gyerekkor hatása

 

Liz Greene így foglalja össze azokat a tudnivalókat, amelyekkel valamennyi, az asztrológia iránt érdeklődő szülőnek és nevelőnek tanácsos tisztában lenni:

„A Merkúr- Szaturnusz kapcsolattal rendelkező gyermek általában rosszul teljesít az iskolában, de nem azért, mert tényleg buta, hanem mert azt hiszi magáról, hogy buta, és ezért lassabban halad, mivel fél, hogy hibázni fog. Az ilyen gyermek intelligenciáját gyakran alábecsüli a környezete. Ugyanakkor ez a pozíció megnyilvánulhat abban is, hogy az egyén nagyon pedáns, nagy hangsúlyt fektet az intellektuális teljesítményekre, ezeket az eredményeket viszont többnyire fáradságos munkával éri el, és nem jellemző rá a természetes merkúri könnyedség és báj. Elképzelhető, hogy a szülöttnek gyerekkorában a félénksége miatt nehézségei vannak a beszéddel, amit mások úgy értelmeznek, hogy kevés dolog érdekli. Lehet, hogy jellemző rá a tipikus szaturnuszi szűkszavúság, mert ezzel álcázza érzékenységét és mélyreható gondolkodását. Nehéz szaturnuszi aspektus esetében az egyik tipikus megnyilvánulás az állandó okoskodás, mivel az egyén félelme növeli benne a kisebbségi érzést és a csalódottságot, ami – ördögi körként – szintén fokozza a félelmét.

A Merkúr – Szaturnusz kapcsolat összefüggésben áll a félbehagyott vagy megszakított tanulmányokkal, és a legmagasabb szintű tudományos karrierrel is. A mindennapi élet gyakorlati feladatai, melyek során nem kell versenyeznie gyorsabb észjárású és gördülékenyebb beszédstílusú emberekkel , még vonzóbb egy ilyen pozíciójú szülött számára. Kompenzálásként a gyakorlatias dolgokban való különös jártasságot fejleszthet ki az egyén. Néha túl pragmatikus és fantáziaszegény egyénekkel találkozhatunk, akik főképp azért ilyenek, mert az elvont gondolatok világa ijesztő a számukra és esetlennek érzik magukat, amikor egy intellektuálisabb beállítottságú emberrel kell beszélgetniük. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a szülött cinikus és gúnyos humorral próbálja leplezni a műveltebb emberektől való tudat alatti félelmét.

Egy Merkúr – Szaturnusz kapcsolattal rendelkező szülött általában csak saját erőfeszítései árán tud bármit is megtanulni, és ritkán bízik olyan információkban, amiket még nem tapasztalt meg és nem győződött meg afelől, hogy maximálisan megértette. Ez a tendencia napjainkban nagyon elfogadott, mert összhangban van a tudományos módszerrel, bár a Merkúr – Szaturnusz kapcsolat hajlamos lehet arra, hogy elveszítse egy élmény értelmét, mert ragaszkodik ahhoz, hogy a tapasztalatot hangsúlyozza benne. Az a vékony híd, amely az intellektust és egy gondolat értelmének az ösztönös megértését összeköti, le van zárva az ilyen szülöttben, és gyakran az okozza számára a legtöbb nehézséget, hogy nem tudja megérteni a dolgok valódi lényegét. A tényeket hibátlanul képes megtanulni, de az összefüggések mögötti értelem elvész a számára.

Hangsúlyos Merkúr – Szaturnusz kapcsolat hatásaként az egyénnek lehetősége nyílik arra, hogy a gyakorlati ismeretek egyszerű megszerzése helyett egészen komoly önképzést folytasson. A Szaturnusz jelképezi azt a motivációt, amely az embert arra készteti, hogy a felszínes formák mögötti értelmet keresse. Az alapvető igazságnak ez a kutató ösztöne Merkúr – Szaturnusz kapcsolat esetén a tudás birodalmára irányul.” Liz Greene: Szaturnusz, egy régi démon új köntösben , 126 – 127. old. Bioenergetic, 2004A családi minta

Az AstrologyMembership oldal szerzője az alábbiakkal egészíti ki Liz Greene észrevételeit:

„A Merkúr – Szaturnusz kvadrát jelezhet túlzottan kritikus szülőket, akik folyamatosan bírálják gyereküket, így a képlet tulajdonosában is kifejlődik egy olyan belső szülő, aki folyamatosan negatív sugallatokkal bombázza. A szülőt talán krónikus szorongás gyötri vagy depressziós és a gyermek átitatódik a belőle sugárzó negativitással.

Egy ilyen felmenőkkel rendelkező egyén gyakran oly mértékben bénul le, hogy képtelennek, alkalmatlannak érzi magát szellemi teljesítményre. Ez a fényszög jelezhet kényszeres szükségletet is a kommunikáció, a tanulmányi környezet ellenőrzésére. Az igazat megvallva a negatív benyomások könnyebben megmaradnak az emlékezetben, mint a pozitívak, így az első, tanulással kapcsolatos nehézségek emléke, vagy az az élmény, hogy a szülött sohasem tudott elég jó teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy kivívja a szülők, tanárok elismerését, egyszer és mindenkorra tudatába éghet.

A legnagyobb kihívás, amivel egy ilyen egyénnek szembesülnie kell az, hogy dűlőre jusson kíméletlen belő kritikusával, és a negatív háttérzaj ellenére is kezelni tudja kommunikációját, ne engedje magán elhatalmasodni baljós gondolatait.”

A nehéz Merkúr – Szaturnusz kapcsolat kezelése olyan vállalások révén tanulható meg, mint egy hosszú távú projekt sikeres teljesítése, idegen nyelv megtanulása ( a meglehetősen ritka, „született” nyelvérzék hiányát itt a szorgalom, kitartás, rengeteg gyakorlás, a megszólalástól való félelem leküzdése pótolja), nagyobb terjedelmű publikáció megírása, koordinációs készséget fejlesztő mozgásformák – pl. taichi – elsajátítása.
 

Kapcsolódó

Nem mindig az ér célba, aki gyorsabban fut. A Merkúr és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai tranzitként

A Merkúr áthaladása és tolatása a Kos jegyén (2018 tavasz)

Vigyázat, balesetveszély !

A Szaturnusz  princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz  tanításai az akarattalan kihívásról

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!