Szaturnusz direktben – 2018

2018 szeptember 6-án, a Bak 2°32′-en direkt stacionáriusba vált a Szaturnusz. Ez az a szakasz, amikor át kell ültetnünk a gyakorlatba a retrográd időszak alatt tanultakat. A feltételek most kedvezőbbek, mint tavasszal, amikor hátraarcot vágott. Érdemes kihasználni a lehetőségeket, nemsokára ugyanis ismét göröngyösebbé válik a terep.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Szaturnusz irányváltása energetikai szinten, akárcsak külső események formájában is érzékelhető. (Október elején indul előre, a retrográd árnyékból december 13-án lép ki). A megrekedt ügyek kimozdulnak a holtpontról, a késéseket, elmaradásokat apránként sikerül behozni.(A Mars augusztus 27 -én, a Merkúr augusztus 19 -én hagyta abba tolatását, ami tovább javít a tempón. E két bolygó tolatása igen vontatottá tette a nyarat). A mozgásba lendülés természetesen nem mindig jelenti azt, hogy a dolgok automatikusan jobbra fordulnak, egónk szájíze szerint alakulnak, de a folyamatok iránya érzékelhetőbbé válik. A jobb rálátás pedig a ráhatás lehetőségét is növeli.

A retrográd Szaturnusz témájával részletesen foglalkozó bejegyzések:

A Mester visszatekint és értékel

Retrorgrád Szaturnusz tranzitként és a radixban

A Bak Szaturnusz tranzit általános hatásaival egy teljes tematikus oldal foglalkozik: Szaturnusz a Bakban

Mint már többször szó volt róla, a bolygók retrográd mozgásának, különösen a Szaturnuszénak karmikus jelentősége van. A retrográd stacionáriusba váltás napjaiban szinte fizikailag érzékelhetően nehezedik ránk a nyomás, megrekedtnek, szomorúnak érezhetjük magunkat. Az üzenet olyan helyzetek és emberek révén érkezhet hozzánk, amelyek valami módon struktúrákkal, szabályokkal, autoritás-személyekkel, elvárásokkal és felelősséggel állnak kapcsolatban. A következő, általában négy hónap folyamán jobban tesszük, ha új célkitűzések helyett azon gondolkozunk, hogyan lehetne valóra váltani a régieket, hogyan tökéletesíthetjük módszereinket, illetve megvizsgálnunk: helyes célokat követünk-e. A részletek kidolgozásának is nagy figyelmet kell szentelnünk. Jelentős találkozásokat, jelzés-értékű „véletlen” eseményeket (szinkronicitások) természetesen a direkt stacionáriusba váltás napjai is tartogathatnak.A Szaturnusz 2018-as retrográd szakasza

A Szaturnusz idén április 17 -án, a Bak 9°08′-en, újhold előtt egy nappal kezdte meg tolatását. Az akkor érvényesülő hatásokat az áprilisi előrejelzés mutatja be; most erre nem térek ki részletesebben. Az időszak nem volt kimondottan kellemes: a Szaturnusz együtt állt a rossz hírű Facies állócsillaggal, Marssal képezett együttállása éppen csak felbomlott, a direktbe váltó Merkúrral képezett kvadrátja már fellazult, de még mindig meghatározó eleme maradt a képletnek. Ez a fényszög egyébként március közepétől április végéig borzolta a kedélyeket (bepontosulásai: március 11, április 4, április 25), hatását így foglaltam össze az áprilisi előrejelzésben:

“Kedvezőtlen esetben az erőpróbáló fényszög hozadékai: terméketlen viták, álláspontjukhoz dogmatikusan ragaszkodó beszélgetőpartnerek, az információcsere különféle típusú megrekedései (kommunikációs zsákutcáktól a kommunikációt szolgáló műszaki cikkekben keletkező zavarokat, rendszerhibákat), késések. Kedvezőbb esetben arra használjuk ki a kényszerszünetet, hogy felülvizsgáljuk gondolatainkat, eszméinket, keressük a pontosabb önkifejezés lehetőségeit. Végiggondoljuk, hogy az álláspontok további ütköztetése vagy közelítése, netán az adott kommunikációs csatorna ideiglenes vagy végleges lezárása szolgálja-e jobban a javunkat.

A tavasz elei kvadrát hosszabb ideje tartó, lezáratlan konfliktusra utalt: a Merkúr és a Szaturnusz először március 11-én, aztán április 4-én keveredett összetűzésbe. „Most itt az ideje rálátni az elmúlt másfél hónap folyamataira, levonni a következtetéseket és előrukkolni a megoldással. Ha nem akarjuk erőnek-erejével a másik félre kényszeríteni álláspontunkat, az egyetértés vagy egyet nem-értés kierőszakolása helyett éberen, kívülállóként figyeljük kommunikációnk mintázatait, megállapodásra is van esély.”

A fentebbiek jelentéstartalma természetesen a képlet egyéni adottságaitól függően mindenkinél mást és mást jelentett.A direkt stacionárius szakasz

Retrográdba váltásával ellentétben, a jelenlegi irányváltás igen kedvező fényszögek mellett zajlik.

Direkt stacionáriusba váltásakor a Szaturnusz egy Mars – Jupiter természetű állócsillaggal, a Polissal ( Bak 3°08) képez együttállást. Ennek a Nyilas íján levő hármas csillagnak a hatása némiképp a Reguluséra emlékeztet. A Polis szerencsét, ambíciót, őszinteséget, irányításra való képességet, tiszta érzékelést, mély spirituális megértést ad. A Szaturnusszal együtt állva ez az állócsillag kitűnő munkamorállal ruház fel.

További jó hír, hogy a direkt stacionáriusba váltás egy újabb, a Szűz Merkúr, Bak Szaturnusz, Bika Uránusz közötti nagy földtrigon létrejöttével is egybeesik. Július folyamán a Szűz Vénusz, augusztus végén pedig a Szűz Nap részvételével már kialakult egy – egy ilyen formáció, ami nagy segítséget jelentett a nagy nyári felfordulásban. Hármuk közül a jelenlegi a leghatékonyabb (Merkúr is, Szaturnusz a saját jegyében áll, direktben mozognak), jóllehet a gyors Merkúr miatt a legrövidebb életű is. Nagyjából szeptember 10-ig érvényesül a hatása, de a 9-i újholdképletben még hatékony összetartó-erőt képvisel. A Szaturnusz – Uránusz föld-trigon, a másik alkotóelem befolyása október folyamán is érződik valamelyest.Merkúr a Szűzben

A Merkúr otthonában van a Szűz jegyében. A Szűz föld jegy, a Merkúr által közvetített információknak tehát praktikusaknak és a gyakorlatban azonnal alkalmazhatóknak kell lenniük. Míg levegős otthonában, az Ikrekben a Merkúr hajlamos lehet összecsapni a dolgokat és elsiklani a részletek felett, itt nagy figyelmet fordít az árnyalatok megkülönböztetésére. Elnagyolt megoldások helyett aprólékosan (olykor idegesítő aprólékossággal) dolgozza ki az adott témákat. Gondos elemzéseket végez, felderíti a terepet, rámutat a hiányosságokra. Kritikája építő általában célú – de ha túlzásba viszi, szőrszálhasogatássá is fajulhat. Szerencsére azonban nem csak a hibákat képes beazonosítani -és felhívni rájuk a figyelmet, hanem megoldásokat is kínál. Ezekből mindig a legjobbakra, leghatékonyabbakra, leggazdaságosabbakra törekszik.

Merkúr – Szaturnusz trigon

A szeptember 7-én egzakttá váló Merkúr – Szaturnusz trigon a nagy földtrigon része. Egyszersmind arra is utal, hogy a Szaturnusz tolatása idején feladott leckéket sikerült elsajátítani. Hosszú, fáradságos út vezetett a Merkúr – Szaturnusz kvadráttól idáig. Egy ilyen tranzit hatása idején a szokásosnál könnyebb logikusan, gyakorlatias módon, megoldás – orientáltan kezelni ügyeinket. Az információk feldolgozása higgadtan, tényszerűen, megalapozottan történik. A fényszög jó koncentrációs készséget ad, emellett hatására a részletekre is gondosan odafigyelünk. Így kisebb a tévedés veszélye.

Úgy érezhetjük, itt az ideje elvarrni a szálakat, rendszerezni az eddig elsajátítottakat, kiszűrni a lényeget, az elsajátítottakat a gyakorlatban is alkalmazni. A kép spontánul is összeállhat: rájövünk hány és hányféleképpen segítik az eddigi eredményeink jövőbeli terveinket és céljainkat, hogyan épülnek egymásra a régi és az új információk. Gondolataink összeszedettebbé, strukturáltabbá válnak, így szóban és írásban pontosabban fejezhetjük ki magunkat. A tényeken nyugvó, világos, megalapozott érvelés, releváns tudás, határozottság, fegyelmezettség segít érvényesíteni nézeteinket.

Jó időszak ez a tervezésre, stratégiák kidolgozására, tanulmányok és általában, mindenfajta szellemi igénybevétel számára. A tranzit kiváló alkalom komoly beszélgetésekre, tárgyalásokra, beleértve az üzleti, szakmai jellegűeket is. Döntéshozatalkor a megvalósíthatóság, gyakorlati haszon szempontjai is komoly szerepet kapnak. (Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a nagy trigonnal egyidejűleg egy Vénusz – Mars kvadrát is érvényesül, a Mars rövidesen belép a nem kimondottan gyakorlatias Vízöntőbe, a Vénusz retrográd árnyékban van és 9-én jegyet vált. A Skorpióban száműzetésben van, a kvadrát témái így fix jelekben folytatódnak. Ez a kombináció sem érzelmi sem anyagi ügyekre nincs valami jótékony hatással – így a gyors meggazdagodás receptjei helyett a szűkös viszonyok között is életképes stratégiák kimunkálását ajánlott előnyben részesíteni. Ebben a nagy földtrigon hatékony segítséget nyújt.)

Merkúr – Uránusz trigon

A Merkúr – Uránusz trigon hatására nyitottabbá válhatunk az új lehetőségekre. A szélesebb perspektíva, szempontváltás (vagy új szempontok megjelenése), intuitív bevillanások, ötletdömping szintén részei e tranzitnak. (Utóbbiak illékonyak, ezért ajánlott őket lejegyezni, hogy később részletesen ki lehessen dolgozni őket.

Fontos felismerésekben nemcsak ébrenlétünkben, hanem álmainkban is részünk lehet. Ezek vagy élénk, „fényes” (luminózus) álomképek, amelyek jól megmaradnak emlékezetünkben, vagy pedig villámcsapásszerűen összeálló összefüggések, sugallatok. Esetleg ébredéskor támad egy ötlet, egy felismerés, amelyről úgy érezzük, a gyakorlatban is le kell tesztelnünk. Érkezhetnek a külvilágból is izgalmas hírek, véletlen, szokatlan, egyszersmind ösztönző erejű találkozásokban is részünk lehet.

Az új szempontok, a figyelmünket eddig elkerült részletek új megoldások felé terelhetnek. Ez akár régi problémákat is orvosolhat vagy merőben új utakra irányíthat. Ez a fényszög is kedvez a tanulásnak, akár olyan határterületekkel ismerkedünk, mint az asztrológia, akár műszaki, technikai jellegűekről van szó. (pl. számítógépek, programozás, online felületek, stb). Természetesen a meglévő tudásanyag is eredményesen bővíthető.

A föld elem és a Szaturnusz stabilizáló jelenléte ellensúlyozza a Merkúr – Uránusz fényszög árnyoldalait (nyugtalanság, izgágaság, szétszórtság, kapkodás, felelőtlenség, felületesség). Növeli a kitartást, koncentrációt, így valószínűleg lesz kitartás végigvinni a most elkezdett projekteket, a folyamatban levőket pedig befejezni. (Adott esetben új elemekkel gazdagítva őket, vagy a monotonná – így unalmassá váló folyamatokat valamivel feldobni). Az Uránusz és a Merkúr könnyedsége, rugalmassága másfelől megakadályozza, hogy a szaturnuszi struktúrák túlságosan bemerevedjenek. A besavanyodásnak ezúttal is a humor a legjobb ellenszere.

Szaturnusz – Uránusz trigon

A Szaturnusz – Uránusz trigonnal külön bejegyzés foglalkozik a blogon, ugyanis ez a fényszög hosszabb távon, 2016 végétől 2018 őszéig érezteti hatását. Emlékeztetőül:

„Míg a Szaturnusz a régit, a hagyományosat uralja, az Uránusz az új, a forradalmi dolgokat. Kettőjük harmonikus kapcsolata, trigonja tehát állandóságot teremthet a változásban és anélkül is hozhat megújulást, az elavult elemek korszerűbbre cserélését, hogy ezt az ilyenkor szokásos traumák és felfordulás kísérné. Ez remélhetőleg személyes és kollektív szinten is igaz lesz.”

Ugyanez a bejegyzés a tüzes jegyek (Kos Uránusz – Nyilas Szaturnusz) és a föld jegyek (Bak Szaturnusz – Bika Uránusz) közötti trigon által jelképezett különbségeket, lehetőségeket és megoldandó feladatokat is taglalja. A föld elem és a szellemi utak című bejegyzés a föld elem által képviselt fejlődési lehetőségekkel foglalkozik részletesen.

 

Kép : Tekin Türe fotómontázsa

Kapcsolódó

Szeptemberi előrejelzés

A Mester visszatekint és értékel

Retrográd Szaturnusz a horoszkópban és tranzitként

A föld elem és a földes típus

A föld elem és a szellemi utak

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szaturnusz tranzitok

Szaturnusz – Uránusz trigon

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!