Plútó a Vízöntőben: történelmi visszatekintés

A Plútó Vízöntőn való áthaladása a társadalmi és technológiai forradalmak időszaka lesz. Ez persze nagyon durva általánosítás, de egy, kb húsz évet felölelő tranzitról rettentő nehéz konkrét előrejelzéseket készíteni. Ahogy a Bakon való áthaladását megelőzően, és annak legelső szakaszában készült prognózisoknál is láthattuk, az asztrológusok jó esetben képesek voltak beazonosítani az analógiákat, a konkrét események azonban más kombinációkban következtek be. Hasonló a helyzet a hamarosan bekövetkező Vízöntő tranzitnál is, de a történelmi előzmények felidézése így is hasznos lehet. Az alábbi összefoglaló Jessica Davidson egyik, Vízöntő Plútó tranzittal foglalkozó cikkének részlete. A felsorolt időszakokban volt, mikor a Neptun tartózkodott a Kosban, máskor pedig az Uránusz az Ikrekben.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A Plútó körülbelül 248 év alatt halad át az egész állatövön, és 2008 óta a Bakban vendégeskedik. A Plútó 2023 és 2044 között halad át a Vízöntőn, és összesen körülbelül 18 és fél évet tölt ott, miközben, a tranzit elején és végén néhányszor bekukkant-kikukkant. A társadalmat felforgató, kihívásokkal teli és forradalmi időszak előtt állunk. Az alábbi dátumokat érdemes feljegyezni a naptáradba:

 • március 23-án lép be a Vízöntőbe
 • június 11-én visszatolat a Bakba.
 • Újra belép a Vízöntőbe 2024. január 21-én.
 • Utolsó látogatása a Bakban 2024. szeptember 1-jén.
 • november 19-től lép be a Vízöntőbe, hogy aztán ott is maradjon.
 • március 9-én merül a Halakba.
 • Utolsó látogatása a Vízöntőbe 2043. augusztus 31.
 • január 19-én újra átlép a Halakba, hogy ott is maradjon.

A Plútó az ősi ösztönökön és a Kundalini-energián keresztül kifejeződő élet és halál evolúciós erőit, az átalakulás elvét képviseli. A kollektív árnyékkal és a tömegmozgalmakkal, a hatalmi törekvésekkel és az alvilággal hozható összefüggésbe, legyenek azok geológiai, politikai, társadalmi vagy spirituális jellegűek. Tisztító tevékenysége az elavult formák elpusztítása révén hoz tisztulást. A folyamatnak egyaránt vannak pozitív és negatív következményei.

(…)

Boudica harcba indul a rómaiak ellen
Először is, nagyon visszamenve a múltba, a rómaiak i.sz 43-ban, amikor a Plútó a Bakban járt, megszállták Rómát és megalapították London városát. Amikor, i.sz. 60-ban a Plútó a Vízöntőbe lépett, lázadás tört ki a megszállók ellen Boudica  és az iceni törzs vezetésével. Sajnos kudarcot vallott, és Boudicát megölték. Érdekes módon a Neptunusz is a Kosban tartózkodott akkoriban, a Szaturnusz pedig oppozíciót képezett az Uránusszal.

A következő tranzitra 305 és 329 között került sor, Konstantin   római császár uralkodása idején. Ő 312-ben tért át a kereszténységre, és szerepet játszott a 313-as milánói ediktumban, amely vallási toleranciát hozott a keresztények számára a birodalomban. 325-ben pedig a nikaiai zsinat  elfogadta az ortodox keresztény tanítás saját verzióját, és számos evangéliumot elvetett.

A Vízöntőben állt a Plútó 795 és 819 között, amikor Nagy Károly   uralkodása idején Alcuin , egy angol teológus egyetemet alapított a szabad művészetek tanulmányozására, elősegítve a tudás és a tanulás elterjedését, amely megteremtette a karoling reneszánszot művészetben, a zenében és az építészetben. Nagy Károlyt 800-ban szent római császárrá koronázták, és számos germán törzsi törvényt is egységesített.
1041 és 1063 között a Plútó a Vízöntőben állt, miközben a Neptunusz a Kosban tartózkodott. Ebben a korszakban vált véglegessé a keleti ortodox és a római katolikus egyházak közötti szakadás, és Angliában számos templom épült, például Westminsterben és Winchesterben. A kor újításai közé tartozik az 1045-ben Kínában feltalált mozgatható betűs nyomtatás,  valamint az asztrolábium  használata, amely az iszlám országokból és Indiából terjedt el Európában.

A következő tranzit 1286-tól 1308-ig tartott, és, akárcsak most, közvetlenül a Jupiter-Szaturnusz konjunkció legutóbbi, levegős ciklusba váltása után következett be. Ebben a korszakban épültek ki az Eurázsián átívelő és Európába vezető kulturális kereskedelmi útvonalak. A kor újításai közé tartozik a Kínából Európába behozott dúcnyomtatás, valamint a szemüveg feltalálása 1290-ben.

Nagy-Britanniában megalakult a Lordok Háza és az Alsóház, és a parlament megszerezte az adóztatás jogát. I. Edward  1293-ban egységesítette az angol szokásjogot, de uralkodását a Skóciával folytatott állandó harcok jellemezték. 1305-ben egységesítette a birodalmi súlyokat és mértékegységeket is, bár később folyamatosan finomítottak rajtuk.
1532 és 1553 között a Plútó akkor időzött a Vízöntőben, amikor a Neptunusz a Kosban tartózkodott. Ebben az időben mondta VIII. Henrik  a pápának, hogy húzzon el, majd létrehozta az anglikán egyházat, hogy 1533-ban feleségül vehesse Boleyn Annát  . A kolostorok 1536-os feloszlatása során lefoglalta az egyház vagyonát, és ez a Rómával való szakítás végtelen harcokat robbantott ki a protestánsok és a katolikusok között.

Franciaországban Kálvin János  1532-ben kezdte meg protestáns reformációját. Rómában pedig III. Pál pápa   1542-ben újabb inkvizíciót hozott létre, hogy megbirkózzon a protestantizmus növekvő áradatával. Az egyház azonban hamarosan visszakozni kényszerült, mert Kopernikusz  1543-ban közzétette a Naprendszerről szóló heliocentrikus elméletét Az égi pályák körforgásairól című művében.

További figyelemreméltó írások közé tartozik Machiavelli  1532-ben megjelent A fejedelem című műve, amely arról szól, hogyan úszható meg a hatalom gyakorlása során tanúsított etikátlan magatartás. És Nostradamus  jóslatai és látomásai, amelyeket ebben az időszakban dolgozhatott ki, de csak a Plútó Halakba lépését követően jelentek meg.

Az első afrikai rabszolgákat 1525-ben hozták az “Újvilágba”, amikor a Plútó a Bakban állt. Ez fémjelezte a transzatlanti rabszolga-kereskedelem kezdetét, amely a Plútó Vízöntőben való tranzitja folyamán lendült fel. Eközben a spanyolok az 1530-as évek elején megszállták az inka birodalmat Dél-Amerikában, kifosztották aranykészleteiket és elpusztították kultúrájukat.Nagy Katalin portréja Fedor Rokotovtól, 1763. Wikimedia Commons

Végül, a legutóbbi Vízöntő Plútó-tranzit 1777 és 1797 között zajlott, amikor az Uránusz az Ikrekben állt. Ekkor élte fénykorát a felvilágosodás, és terjedtek el az individualizmus és a racionalizmus eszméi. Oroszországban Nagy Katalin   1762-ben lépett trónra a Plútó Bakban való tartózkodása idején, és 1796-ig uralkodott. A Plútó  Vízöntőbe lépését követően, számos, a felvilágosodás eszméit támogató reformot hajtott végre, és nagy pártfogója volt a művészeteknek és a tudományoknak.

A forradalom máshová is kiterjedt. Amerika 1776-ban, a Plútó Bakban való tranzitja alatt kiáltotta ki Angliától való függetlenségét, de a forradalmi háború  1783-ig tartott, és a versailles-i békeszerződéssel ért véget. Az USA alkotmánya 1787-ben született meg, majd 1789-ben a Jognyilatkozat  (Bill of Rights.)

Eközben 1789-ben a monarchia megdöntésével, a feudális rendszer eltörlésével és az “emberi jogok” kinyilvánításával kezdetét vette a   francia forradalom. Az első államilag támogatott ateista vallást 1794-ben nyilvánították az “ész kultuszává”. A forradalom 1799-ig tartott, majd a terror uralma alatt gyorsan vérfürdőbe torkollott.

XVI Lajos kivégzése, 1793 jan 21, Georg Heinrich Sieveking, Wikimedia Commons

Az ipari forradalom  is felgyorsult, és a gőzgépek forradalmasították a közlekedést és a textilipart. Túl sok újítás és felfedezés származik ebből az időszakból ahhoz, semhogy mindet felsorolhassuk, de íme néhány:

 • az első szövetkezeti műhely, amelyet szabók alapítottak 1777-ben az angliai Birminghamben.
 •  Lavoisier  , a kémia atyja, 1778-ban fedezte fel a levegő összetételét.
 • Herschel 1781-ben felfedezte az Uránuszt.
 • 1782-ben a Montgolfier fivérek  első hőlégballon-repülése.
 • John Michell 1784-ben publikálta fekete lyukakról szóló elméletét.
 • a francia forradalom idején kifejlesztett és 1795-ben hivatalosan meghatározott metrikus rendszer.
 • 1795-ben az angliai Hullban a munkások szövetkezetként építettek fel és működtettek egy lisztüzemet.
 • 1796-ban fejlesztették ki az első hatékony himlő elleni vakcinát.

A vállalatok és a globális kereskedelem, köztük a  rabszolga-kereskedelem óriási növekedésnek indult, bár az ellenállás is kezdett kialakulni. Virginia volt az első amerikai állam, amely 1778-ban betiltotta a rabszolgák behozatalát. Sierra Leonéban 1787-ben települést alapítottak a felszabadított rabszolgák számára. Dánia volt azonban az első nemzet, amely 1792-ben eltörölte a rabszolgakereskedelmet. Az Egyesült Államokban az 1794-es rabszolgakereskedelmi törvény megtiltotta az amerikai hajóknak, hogy részt vegyenek a rabszolga-kereskedelemben, de csak akkor szüntették meg teljesen, amikor a Plútó a Halakban járt. A rabszolgaság azonban még ma is létezik.
A filozófia témakörében 1781-ben jelent meg  Kant A tiszta ész kritikája című műve, az amerikai és franciaországi forradalmak által inspirált Thomas Paine  pedig 1791-ben kiadta Az ember jogai című művét, 1794-ben pedig Az ész korát. Szárnyra kaptak  az utilitarista eszmék, és a jólétről, valamint a többség boldogságának maximalizálhatóságáról folytatott vitákba is beépültek. Jeremy Bentham  1789-ben adta ki Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe című művét.

William Blake  , aki erősen kritikusan viszonyult az ipari forradalomhoz és a felvilágosodás  észközpontúságához, 1790-93-ban megírta A menny és a pokol házasságát, majd 1794-ben kiadta Az ártatlanság és a tapasztalás dalai című művét. Mary Wollstonecraft  1792-ben adta ki A Vindication of the Rights of Women (A nők jogainak követelése) című művét. Ő volt az édesanyja Mary Shelley -nek is, akinek horoszkópjában a Vízöntőben áll a Plútó, és aki később megírta a Frankensteint.

Végül a klasszikus zenei stílus Mozart , valamint Haydn és Beethoven  zsenialitásában csúcsosodott ki. A klasszikus zene kevésbé volt bonyolult, mint a korábbi barokk stílusok, és világos dallamvonalat használt. A zenekarok nagyobbak lettek, és a zongorák gyártása során bevezetett újításoknak köszönhetően a zongorák robosztusabbak lettek, így valóban lehetett kalapálni rajtuk – Beethoven imádta ezt! – és ez hatással volt a kompozíciós stílusokra is.

Az eredeti cikk:  Pluto in Aquarius: the Evolution of Society and Technology

 

A szerzőről

Jessica Davidson az Egyesült Királyságban élő író, zenész, misztikus
Blogja: Jessica Davidson (Writer – Storyteller – Mystic)
Változatos témákban publikál: önismeret, közélet, kultúra, zen buddhizmus, asztrológia.
Látásmódjával sok szempontból egyetértek, de vannak kérdések, amelyeket teljesen másképp látunk. Lefordításra azokból a munkáiból válogattam, ahol nagyjából közös a hullámhossz. Angolul értők sok érdekes cikket találhatnak oldalán, amelyek kisebb -nagyobb szemléletbeli különbségek esetén is gondolkodóba ejtenek.

Kapcsolódó

2023 asztrológiai mérföldkövei

A Plútó archetípusa

A Vízöntő (Liz Greene)Jessica Davidson blogomon elérhető írásai

Közelgő asztrológiai ciklusok és tranzitok 2022 – 2032

Szaturnusz a Vízöntőben : társadalmi reform és identitáspolitika

Szaturnusz – Uránusz ciklusok : archetípusok és történelem

A Jupiter- Szaturnusz ciklus és a levegős jegyekbe való átmenet

Jupiter – Szaturnusz együttállás: a New Age kezdete?

Szaturnusz a Halakban: kiábrándulás és spirituális fegyelem
Más blogokról

Top 10 Horrific Atrocities Of The French Revolution (Listverse.com)

Why Revolutions devour their own children … (History of the West)

7 Reasons Catherine the Great Was So Great (How Stuff Works)

Pluto in Aquarius: Down with People! (ElsaElsa)

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!