Cukor és ostor: nagy trigonok, T – kvadrátok

Mint a júliusi előrejelzésben már szó volt róla, e hónap folyamán két erőteljes hatás érvényesül. A július elei nagy víztrigon (Rák Nap, Skorpió Jupiter, Halak Neptun) és a hónap közepi nagy földtrigon (Szűz Vénusz, Bak Szaturnusz, Bika Uránusz) stabilizál, lehetőségeket teremt, állandóságot visz a változásba. A hónap elején és végén összeálló fix T kvadrát (először az Oroszlán Merkúr, tolató Vízöntő Mars, Skorpió Jupiter között majd a 27-i teljes holdfogyatkozáskor az Oroszlán Nap, Vízöntő Mars/Hold, Bika Uránusz részvételével) pedig kizökkent a komfortzónából, felborítja az egyensúlyt. Míg a nagy trigonok esetén a lehetőségek szinte tálcán kínálták magukat, a T kvadráttal kombinálódó formációiknál a cukor és az ostor hatásai nagyjából egyenlő arányban érvényesülnek, arra ösztökélve, hogy a sült galambra való várakozás helyett megragadjuk, vagy megteremtsük a lehetőségeket.

A mostani benyomások valamelyest ismerősek lehetnek: 2013 nyarán egyszer már létrejött a nagy trigonok, T- kvadrátok és nagy keresztek kombinációja. Bár az akkori lehetőségek és kockázatok, megélési módok különböztek a jelenlegiektől, a két időszak közötti összefüggések felismerhetők. A nagy trigonok akkoriban – akárcsak idén júniusban és július elején az intuícióval, képzelőerővel, tudattalan tartományokkal, érzelmekkel, vágyakkal – tehát a fizikai valóságot formáló tényezőkkel kapcsolatban levő víz elemben álltak össze. Akkoriban a T kvadrátok, majd nagy keresztek (2013 nyár végétől 2014 június végéig érvényesülő hatások) a kezdetekkel, indulással kapcsolatban álló kardinális jegyekben jöttek létre (Kos –Uránusz, Rák – Jupiter, Mérleg Nap, Merkúr, Vénusz, majd 2013 decemberétől 2014 nyaráig a Mérlegben, száműzetése jelében tolató Mars).

2016 májusában a Bikában haladó bolygók, a Szűz Jupiter és Bak Plútó között alakult ki egy olyan nagy földtrigon, amely valamelyes stabilitást, fogódzókat nyújtott az egyébként igencsak kusza időszakban. Az akkori, egyidejűleg ható T kvadrát változó jegyekben álló bolygók (Nyilas Szaturnusz, Szűz Jupiter, Halak Neptun) között jött létre. A kardinálisakkal ellentétben a változó jelek (Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak) az egyik szakaszból a másikba való átmenettel (pl. egyik évszakból a másikba) függnek össze.

2018 nyarának nagy víztrigonja sokkal rövidebb ideig hat mint a 2013-as; a benne rejlő lehetőségeket az előző bejegyzések tárgyalták (június elei, június közepi, július elei hatások).

A nagy földtrigon által érvényesülő jótékony föld- energiáiknak köszönhetően, ha elég kitartóan dolgozunk rajta, még a változékony terepviszonyok között is szilárd talajt teremthetünk, a nagy víztrigon által inspirált látomásokat átültetjük a gyakorlatba, intuícióinkat és fantáziáinkat a realitás próbájának alávetve érhetünk el eredményeket. Ily módon összeszedhetjük azokat a tartalékokat, amelyek révén a viszontagságos időszakokat is átvészeljük.

Meglehetősen ellentmondásos, hogy a destabilizáló hatás éppenséggel az állandóságot, szilárdságot jelképező fix jegyekben levő bolygók között összeálló T-kvadrátok jelképezik. Ebben az esetben arról van szó, hogy az előző évekre jellemző instabilitás, a korábban megszokott erőviszonyok, értékrendek átrendeződése immár állandó tényezőjévé válik életünknek. Bizonyos értelemben kikristályosodik a 2013-ban elindult folyamatok eredménye is, egy fejlődési szakasz lezárul.Lehetőségek és buktatók

Az alábbi analógiák általános jellegűek, személyi horoszkópokban a házhelyzet által jelzett életterület egyéni jelentéstartalmával is kiegészülnek. Ily módon gyakorlatilag végtelen számú megélési lehetőség adódik, amelyek boncolgatása egy blogbejegyzés keretei között lehetetlen. Ilyen jellegű kommentekre sem áll módomban válaszolni. Akik ezt nem értik meg és rámenősen követelődznek a bejegyzés alatt, tiltásra kerülnek.

Jelen esetben a nagy trigon a víz elemben álló bolygók között jön létre, ez pedig hagyományosan az emóciók, intuíció, spiritualitás, metafizika, látomások, megérzések, belső vezetés tartománya az asztrológiában.

Amikor több bolygó is áll vizes jegyekben álmaink élénkebbekké, intenzívebbekké válnak. Ez a retrográd bolygók (Mars, július 10-ig a Jupiter, Szaturnusz, Neptun, Plútó) miatt vontatottnak, eseménytelennek tűnő időszak belső fejlődésünk számára meghatározó fontosságú lehet. A megélénkülő álmok arra utalnak, hogy tudattalanunk a szokásosnál is több impulzussal bombáz bennünket. Ilyenkor jó okunk van feltételezni, hogy álmaink valami fontosat akarnak tanítani nekünk. Profétikus vagy előrejelző álmokban éppúgy részünk lehet, mint önismereti jellegűekben, olyanokban, amelyek a bennünk lévő potenciálokra és kibontakoztatási lehetőségeikre hívják fel a figyelmet, valamilyen külső/ belső vészhelyzetre figyelmeztetnek. Persze könnyen előfordulhat, hogy ezek az álmok különös, képes nyelvén érkező üzenetek csak később válnak számunkra értelmezhetőkké, amikor események formájában megtörténnek.

Ilyen kozmikus feltételek mellett álmodás közben intenzívebben, aktívabban dolgozunk azon, hogy megoldást találjunk problémáinkra vagy begyógyítsuk régi sebeinket. Mindez nagyszerű impulzust adhat ahhoz, hogy érdemben foglalkozni kezdjünk belső világunkkal. Bár rohanós, haszonelvű hétköznapjainkban ez túlságosan időigényes hóbortnak tűnhet, az álommunka könnyebben kezelhetőbbé teszi jelenlegi-és a jövőbeliekhez hasonló, erőpróbáló bolygóhatások által terhelt időszakokat is. Ha eddig nem kerítettünk sort rá, most itt az ideje megismerkednünk álmaink nyelvezetével.

A lehetőségekben rejlő kockázatok is jellemzőek a víz elemre: az elmúlt időszak megpróbáltatásai után egyszerűen csak élvezzük a nyarat, a jól megérdemelt pihenés punnyadásba fullad, túl kényelmesekké, álmodozókká válunk s emiatt nem váltjuk tettre elképzeléseinket, ha ügyeink végre mozgásba lendülnek azt hisszük, visszajönnek a régi szép idők s nekünk már kisujjunkat sem kell mozdítani, vágyteljesítő fantáziák, irreális képzelgések rabjaivá válunk.

A föld elem a tárgyi világot, az érzékelhető, megfogható valóságot, fizikai testünket, az anyag nyújtotta lehetőségeket és korlátokat jelképezi az asztrológiában. Átvitt értelemben mutatja a realitásérzéket, türelmet, kitartást, a lassú növekedésnek, tartós értékek létrehozásának kedvező feltételek megteremtését, a térben való tájékozódás képességét, gyakorlati, esetleg műszaki érzéket, azt az adottságot, melynek révén megkülönböztetjük, mi a megvalósítható és mi tartozik a fantázia birodalmába, ill. annak finom érzékelését, hogy a kívánatos változásokat csak elképzeltük vagy már saját magunk és mások számára is érzékelhető, tapasztalati valósággá formáltuk. A jelenlegi nagy földtrigon esetében a szokásosnál is több kitartás, teherbírás, következetesség szükséges a pozitív változások eléréséhez és tartósításához, hiszen a Szaturnusz saját jegyében, Bakban igen magasra állítja a mércét, míg a Vénusz esésben van a Szűzben, az Uránusz a Bikában pedig szintén nem túl jól pozicionált. Ennek ellenére, jól sáfárkodva a nagy földtrigon által jelképezett lehetőségekkel, hosszú távon is jelentős eredmények érhetők el.

Föld trigon esetén a lehetséges csapdák: kényelmesség, lustaság, halogatás, kishitűség, a megszokott rosszhoz való ragaszkodás az ismeretlen jó helyett, félelem a kockázatoktól, fantáziahiány, tehetetlenség.

Ebben az időszakban, a fix T kvadrát jelenléte miatt folyamatosan olyan benyomások érnek, melyek arra sarkallnak, hogy azonnal éljünk is a nagy trigonok jótéteményeivel. Pl. azonnal ki kell használni a felkínált lehetőségeket, ellenőriznünk kell,mennyire állják meg helyüket megérzéseink a gyakorlatban és ha igen, követnünk kell őket, mernünk kell valóra váltani lélek teli elképzeléseinket. Arra kell törekednünk, hogy ne csupán felszínre hozzuk, hanem tőkét is kovácsoljunk szunnyadó képességeinkből. Optimális esetben egyenlő arányban részesülünk majd a segítő, támogató erőkből és a leküzdendő akadályokból, kihívásokból: így aztán fejlődésünknek üteme, ritmusa lesz, jó tempóban, motiváltan haladhatunk. (A retrográd bolygók miatt ez a haladás inkább belső építkezés, erőgyűjtés formájában nyilvánul meg, a látványosabb külső eredmények majd a direktbe váltás időszakát követően vagy még később mutatkoznak meg.)A lehetséges forgatókönyvek

Hogy kinél milyen formában nyilvánulnak majd meg az említett segítő és akadályozó hatások, a személyi horoszkóp adottságai és a tudatossági szint szerint változik. Nagyjából az alábbi forgatókönyvek képzelhetők el:

  • Elejétől fogva tisztán látjuk az aktuális helyzetünkre szabott esélyeket és veszélyeket.
  • A feszültség riadókészültségben tart bennünket: talán már jó ideje próbálunk megbirkózni egy élethelyzettel. Mint ahogy már nagyon sok korábbi cikkben szó volt róla, az utóbbi években érvényesülő bolygóhatások sokunk esetében gondoskodnak arról, hogy akár a puszta, fizikai létünket, pl. lakhatásunkat, az életünk fenntartásához nélkülözhetetlen körülményeket fenyegető krónikus problémáról legyen szó. Ilyenkor állandó és jogos a veszélyérzet akkor is, ha épp támadt egy életképes ötletünk, sikerült elindítani valamit, segítőket, támogatókat találtunk a külvilágból vagy bensőnkben fedeztük fel a gyógyulás és regeneráció új útjait. Érezzük ugyanis – és jól érezzük, hogy egy pillanatig sem ülhetünk a babérjainkon: mai eredményeink nem holnapra, hanem akár néhány órán belül is széteshetnek.
  • Bármennyire fájdalmas is, megszüntetünk bizonyos, működésképtelen élethelyzeteket, kapcsolatokat, hogy más, egészségesebb, táplálóbb irányokba indulhassunk el.
  • Sokak számára ezek a formációk nyújtanak fogódzót és hajtóerőt ahhoz, hogy kiszabaduljanak kémiai vagy lelki függőségeink csapdájából s egy “megváltottabb” analógiasíkon folytassák keresésüket. (A holisztikus világkép értelmében ugyanis a szenvedélybetegségek egyik lehetséges háttere a kudarcba fúlt keresés. A valódi spirituális élmények, lelki, érzelmi intimitás, élettelibb élet után sóvárgó lélek gyakran elfárad vagy rossz helyen kutat, s így köt ki a szintén neptuni, vénuszi analógialáncba tartozó kábítószerek, alkohol,nikotin, mérgező viszonyok mellett).
  • Úgy érezzük, játszadozik velünk a sors. Nagy szerencse ér bennünket az egyik életterületen és nagyon komoly megpróbáltatásokat, veszteségeket kell átélnünk egy másikon.
  • Valami nagyszerűnek tűnik, de nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Helyzete, embere válogatja, hogy miért. Mert nem sikerül kihozni belőle azt, amit ígért? Nem az lett belőle, aminek indult? Eltékozoltuk a lehetőségeket: azt hittük, majd holnap is a rendelkezésünkre állnak majd, nem dolgoztunk elég komolyan azon, hogy a valóság talajára hozzuk álmainkat?
  • Rosszul választottunk, már az elejétől fogva? Erre is nagyon nagy az esély, hiszen ezekben a hónapok szinte állandóan valamilyen döntés, megkülönböztetés elé állítanak bennünket. Eszünkre vagy a szívünkre hallgassunk? A rideg, számító, steril agyalás vagy a józan ész, a magunk és szeretteink érdekeit, esetleg túlélését szolgáló józan ész beszél belőlünk? Megérzéseinket vagy vágyfantáziáinkat követjük -e? Szívünk igazságai mellett szóló érzelmi döntést hozunk, vagy egy önpusztító kapcsolat fenntartásához keresünk ideológiákat? Ami itt és most jól hangzik, megfelel-e majd hosszú távon is? A dilemmák még oldalakon át sorolhatók – a döntések eredményei csak később mutatkoznak meg.

 
Kapcsolódó:

Júliusi előrejelzés

A víz elem és a vizes típus

A föld elem és a szellemi utak

Nehezen összehangolható ellentétek: fix T kvadrát 2018 nyár

Mars Uránusz kvadrát – 2018 nyár

Mars tolatása a Vízöntőben – 2018 nyár

Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár

Vontatott, lassú nyár

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból!

Mélységeink kincsei : Jupiter – Neptun trigon

Szaturnusz a Bakban

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!