Június – 2018

Oldott hangulatban köszönt be június; az elmúlt hónapok viszontagságai után jól is jön egy kis lazulás. A kora nyár bűvöletében azonban hajlamosak lehetünk felületes véleményeket alkotni, rózsaszín szemüvegen keresztül nézni a világot, elbagatellizálni a kockázatokat és csak a lehetőségekre figyelni, stb. Ez június második felétől komolyabb koppanásokat, hosszú hónapokon át tartó megrekedést eredményezhet.

Június első öt – hat napját a Vénusz – Jupiter – Neptun közötti nagy víztrigon teszi varázslatossá. (A Vénusz – Jupiter trigon június 1-jén, a Vénusz – Neptun trigon június 2-án pontosult be, a Jupiter – Neptun trigon pedig május 25-én vált újra egzakttá.) Mint az előző bejegyzésben már szó volt róla, ez a fényszög kedvező hatással van a párkapcsolatokra: romantikus találkozásokban lehet részünk, a meglévő kapcsolatban pedig szeretetteljes, békülékeny légkör uralkodik. Fantáziánk is lendületet kap, álmaink felélénkülhetnek, fogékonyabbakká válhatunk belső világunk üzeneteire, jobban ráhangolódunk környezetünkre, intuíciónk, empátiás készségünk is nagyobb szerepet kaphat, mint általában.

A tudattalan vágyak és késztetések most a szokásosnál erősebb befolyást gyakorolnak, ami egyszerre ad lehetőséget arra, hogy tisztába jöjjünk tényleges motivációinkkal, de jelentősen el is torzíthatják valóságérzékelésünket. Ennek hatására hajlamosak lehetünk felületes véleményeket alkotni, rózsaszín szemüvegen keresztül nézni a világot, elbagatellizálni a kockázatokat és csak a lehetőségekre figyelni, stb. Ez később komolyabb koppanásokat is eredményezhet. Nem árt szem előtt tartani azt sem, hogy a szervezet most érzékenyebben reagál az alkohol és más tudatmódosító szerek hatásaira.

A június 1-jén bepontosult Merkúr – Mars tirgon (05°21′ Ikrek – Vízöntő) még több életet visz június első napjaiba. Vitapartnereinket szellemesen, hatékonyan (bár lehet, kissé pimaszul, tabusértegető módon) fegyverezzük le, meggyőzően, lendületesen, eredeti módon érvelünk, intézzük ügyeinket – különösen, ha ehhez leveleznünk is kell. Nagyszerű alkalom ez arra, hogy régóta halogatott teendőink végére érjünk, vizsgázzunk, felvételizzünk, cikkeket, pályázatokat, beadványokat fogalmazzunk, kisebb-nagyobb utazásokat tegyünk. Ezek a befolyások azonban arra is hajlamosíthatnak, hogy a pillanatnyi könnyebbségek eltereljék figyelmünket a hosszabb távú céloktól, különféle pótcselekvésekkel forgácsoljuk szét energiáinkat.

A valóság és az álomvilág közötti rés később egyre szembetűnőbbé és egyre zavaróbbá válik. A június 6-án egzakttá váló Vénusz – Plútó szembenállás (20°50 Rák – Bak), mint már többször szó volt róla (Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétek, Vénusz – Plútó fényszögek, Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt), nagyon fájdalmas tapasztalásokat tartogathat. A legnagyobb nyomást a társas viszonyok, azokon belül is a párkapcsolat, a pénzügyek, értékek, befektetések területein tapasztalhatjuk meg. ( Illetve azokon a speciális életterületeken, amelyekre a születési képletben hat. Ez személyenként változó). Általánosságban véve elmondható, hogy ez a tranzit kíméletlenül felszínre hozza a szőnyeg alá söpört témákat, és ez valamilyen értelemben vett átalakulásokhoz vezet.A hibaüzeneteket azonban nem könnyű helyesen értelmezni, ugyanis a szintén ugyanaznap bepontosuló Merkúr – Neptun kvadrát (16°27 Ikrek – Halak ), majd a Nap és a Neptun másnap egzakttá váló erőpróbáló fényszöge tompítja a valóságérzékelést. Ezek a hatások összeadódnak.

Nap- Neptun kvadrát hatására a tisztánlátás jelentősen elhomályosul. A fényszöget kísérő kiábrándulás, csalódás legtöbbször annak tudható be, hogy elvárásaink, álmaink túlságosan elrugaszkodtak a valóságtól. A Merkúr és a Neptun kvadrátja tovább növeli a zavart. A két bolygó közötti diszharmonikus a bolygókapcsolatot hagyományosan a megtévesztés, ködösítés, hazugságok, csalások, csalódások egyik klasszikus formációjának tartja az asztrológia. Az okmányokkal elkövetett szélhámosságok, trükkös lopások kétes szerződések, eltűnt iratok, pletykák, rágalmak, félreértések, csúsztatások sok bonyodalmat okozhatnak. Banki tranzakciók során sem árt a körültekintés, az illetéktelen kezekbe került hitelkártyák, adatok, levelek, üzenetek is sok kellemetlenséget idézhetnek elő. Szétszórtság, figyelmetlenség, hangulati hullámzás miatt is érhetnek kisebb – nagyobb károk. A szervezet a szokásosnál érzékenyebben reagál alkoholra és más tudatmódosító szerekre, és ezek a balesetekben, különféle bűncselekmények (főleg lopások, csalások) esetén is komoly szerepet játszanak.

Fentebbiek ellenére természetesen arról szó sincs, hogy remete módra kéne visszavonulunk. A most érvényesülő hatások igen kedvezőek a társas kapcsolatok ápolására, bulikra, kulturális rendezvényekre, ismerkedésre, utazásra, tanulmányok elkezdésére. Egy jól sikerült hét vége, néhány nap szabadság alatt nem csupán feltöltődhetünk, hanem a hasznosat is összeköthetjük a kellemessel – csupán a túlzások kerülendők. A Neptun erőpróbáló fényszögei miatt rendezvényeken, szórakozóhelyeken, kisebb -nagyobb utazások folyamán nem árt jobban figyelni értékeinkre is.

Június 12 -én a Merkúr a Rákba lép, ahol június 29-ig időzik. Ez idő alatt új, szavakkal talán nehezebben kifejezhető felismerések birtokába is juthatunk: a meditáció, naplóírás, a múlt felelevenítése a kommunikáció mélyebb csatornáit nyithatja meg. Nem baj, ha nem praktikus, szenteljünk most figyelmet mindannak, ami a lelkünket táplálja. Fogalmunk sincs, mi lenne az? Legfőbb ideje, hogy kiderítsük. Zsigeri reakciónk megbízható útmutatást adnak, milyen kapukat kell kinyitnunk és melyek azok, amiket be kell csuknunk magunk mögött.

Újhold az Ikrekben

A június 13 -i újhold az Ikrek 22°44′ -án születik meg, helyi idő szerint 21 h 43′ – kor.

Az Ikrek egyebek mellett a tanulás, tájékozódás, információcsere, a kommunikáció különböző formáinak a jegye. A benne uralkodó bolygóhoz, a Merkúrhoz hasonlóan kapcsolatban állhat utazásokkal, kereskedelemmel, az ismeretszerzés különböző típusaival, a társas érintkezés formáival is. Egy Ikrekben létrejövő újhold új kezdeteket jelezhet ezeken a területeken, témákat illetően (akár valamilyen nyomás, traumatikus élmény hatására is)

A princípium levegős mivoltából adódik a könnyedség, rugalmasság képessége. A rálátás, érzelmi távolságtartás, az öniróniát sem nélkülöző humorérzék, az ésszerű felismerések kezelhetőbbé teszik a váltást. Az újhold ugyanakkor erőpróbáló fényszöget, kvadrátot képez a Neptunnal is. Fentebbiekben részletesen szó volt arról, milyen kihívások elé állít ez az Ikrekben és Halakban levő bolygók közötti erőpróbáló fényszög, így okkal feltételezhető, hogy a tisztánlátásért a következő 28 nap folyamán is keményen meg kell küzdeni.

Ugyancsak június 13 – án lép a Vénusz is az Oroszlán jegyébe, ahol július 10-ig időzik.

E tranzit során, jó esetben kapcsolataink, társasági életünk, hobbiink, alkotó -és művészi tevékenységek révén, szórakozás, a bennünk élő gyermek táplálása, belső tüzünknek megfelelő kifejeződési formákat találva mélyíthetjük önismeretünket és táplálhatjuk önbecsülésünket, szívünk igazságainak megfelelően alakítjuk át életünket. Kevésbé szerencsés, ha mások színjátékának statisztájává válunk, felesleges érzelmi tűzijátékokkal aprózzuk el kreatív energiáinkat (az Oroszlán túl is dramatizálhatja a dolgokat és rögeszmésen egocentrikussá is válhat), elfecséreljük tartalékainkat. A Vénusz Bika Uránusszal, Vízöntő Marssal, Skorpió Jupiterrel képezett erőpróbáló fényszögei ilyen forgatókönyveket is lehetővé tesznek.

A június 15 -én bepontosuló Vénusz – Uránusz kvadrát (1°26′ Oroszlán – Bika) szív-és pénzügyek területén is kihívások elé állíthat. Hatását a leválások célirányossá tételével lehet tompítani. Pl. impulzív költekezés, a stabil, elkötelezett kapcsolatok kényszeres megszakítása helyett a javunknak nem szolgálóknak véget vetni, káros szenvedélyek abbahagyása (újabb kitűnő bolygóállás ahhoz, hogy a feszültséget ne evéssel- ivással, hanem sporttal vezessük le), stb.

A másnap, június 16 -án bepontosuló Merkúr – Szaturnusz szembenállás (06°41 Rák – Bak ) az előző és a következő 2 napban tovább fokozza a feszültséget. Az erőpróbáló fényszög hatására megsokasodhatnak az értelmetlen, sokszor tekintélyelvű viták. A józan ész, a meggyőző érvek harcot vívnak a demagógiával, érzelmi manipulációkkal, játszmákkal, az emocionális szempontok felülírják a gyakorlat kritériumait.

Június 19-én a Neptun retrográd stacionáriusba vált, hogy megkezdje idén november 26-ig tartó tolatását. Ennek hatására nehezen megfogalmazható lelki mizériák uralkodhatnak el rajtunk. Ez a tendencia személyes és kollektív szinten egyaránt tetten érhető. Nagy álmainkat pl. egészen hétköznapiaknak érezhetjük, s ha sikerül is megvalósítani őket, kiábrándultan biggyesztjük ajkainkat. Csak ennyi? Az elért eredmények közelében sincsenek nagyra törő vízióinknak. Nehezen szánjuk magunkat a cselekvésre, egyszerre több irányba is haladnánk, a kreatív introspekció, belső képekkel, álmokkal való munka és a sehova sem vezető légvárépítés között nem mindig egyértelmű a különbség. A búfelejtő iddogálás, bánatevés, vásárlási láz, az időnket szétforgácsoló látszat – találkozások szintén jellemző pótcselekvései lehetnek ennek az időszaknak.

Az ugyanaznap bepontosuló Merkúr – Jupiter trigon ( 13°59 Rák – Skorpió, Jupiter R) sokat enyhíthet a légkörön. A július 21-én egzakttá váló Merkúr – Neptun trigonnal részét képezi az idei nyár második nagy víztrigonjának. Ez a segítő fényszög rávezethet, mi módon profitálhatunk megérzéseinkből, konkrét és átvitt értelemben vett látomásainkból, hogyan formálhatjuk a valóságot az álmainkban, fantáziáinkban felbukkanó lelki képekkel anélkül, hogy elvesznénk az illúziók labirintusában, milyen interakciókba kell belemennünk és melyeket inkább kihagynunk. A nagy víztrigon a nyári napforduló képletében is fontos szerepet játszik, enyhítve a nehezebben kezelhető hatásokat.

Június 21-én, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (Budapest de.12 h 23′) asztrológiai értelemben is elkezdődik a nyár. Mint már többször szó volt róla, a napéjegyenlőség-és napfordulóképletek különös jelentőséggel bírnak az asztrológiában, mert az elkövetkező három hónap történéseiről is felvilágosítást adnak.

Ugyanezen a napon pontosul be a Vénusz – Mars szembenállás (9°03 Oroszlán – Vízöntő ) Ez az erőpróbáló fényszög felkorbácsolhatja a kedélyeket: könnyűszerrel bonyolódhatunk olyan harcokba, melyek egyik felet sem kecsegtetik valódi győzelemmel, a már jó ideje holtponton veszteglő, se veled sem nélküled kapcsolatokban újra felizzik a feszültség, elhamarkodott döntések, kisebb- nagyobb anyagi veszteségek, érzelmi hullámvasutazás jellemezhetik ezeket a napokat. Jóllehet a Vénusz – Jupiter kvadrátja csak június 25-én válik egzakttá, a három bolygó között már így is hat egy fix T kvadrát nevű formáció, ami szintén hajlamossá tehet arra, hogy alaposan elvessük a sulykot. A túlzott költekezés (pl. bánat űző vásárlás), az edzésprogramot borító nagy zabálás és az ennek hatására felszaladó kilók, az ésszerű szakítást követő békülés Mr. vagy Ms Alkalmatlannal, esetleg egy, még náluk is alkalmatlanabb új partner begyűjtése a legtipikusabb példák e bolygók feszült kapcsolatára. A T – kvadrát által aktuálissá vált témák a következő hónapokban is azok maradnak.

A június 23 -án egzakttá váló Nap – Uránusz szextil (1°44′ Rák – Bika) hozzájárulhat a konfliktusok feloldásához. A humorérzék, az eredeti megközelítésmód segíthet kitörni a megcsontosodott és javunkat már nem szolgáló beidegződések fogságából (vagy legalábbis felismertük, mi mindenen kell változtatni). A hétköznapok taposómalmával való elégedetlenség új utakra terelhet, kitűnő alkalmakat teremthet az új, kreatív ötletek kipróbálására. de izgágává is tehet bennünket. Utóbbi esetben, ha jobban tudjuk mi az, amit nem akarunk mint azt, hogy milyen irányban és milyen módon keressük a beteljesülést, öncélú polgárpukkasztássá is fajulhat. Felesleges hangsúlyozni, hogy ebből sokkal több probléma származik, mint haszon.

Az utóbbi magatartással járó kockázatokra figyelmeztet a szintén június 23 -án egzakttá váló Merkúr – Plútó szembenállás is (20°28′ Rák – Bak). E fényszögnek „köszönhetően” mások Achilles-pontjait is telibe találhatjuk, ami olyan konfliktushelyzeteket, hatalmi játszmákat generálhat, amelyekből mi jövünk ki rosszul, hiszen érzelmileg, lelkileg (szélsőséges esetben fizikailag sem) vagyunk felkészülve az ellenféllel való összecsapásra. Sok felesleges szenvedést lehet megspórolni, ha impulzusok ide vagy oda, nem hozunk olyan döntéseket – bármennyire hasznosak legyenek is, amelyekre még nem állunk készen érzelmileg.

Június 25 -én válik egzakttá a Vénusz – Jupiter kvadrát (13°40 Oroszlán – Skorpió; Jupiter R) . A fényszögről, amely hajlamossá tehet többet ígérni, mint amennyit be tudunk tartani, túllépni anyagi kereteinket, mértéktelenül kirúgni a hámból fentebb már volt szó.

Június 26-án retrográd stacionáriusba vált a Mars ( 9°13 Vízöntő), hogy megkezdje szeptember 6-ig tartó tolatását. Ezzel egy meglehetősen nehezen kezelhető időszak veszi kezdetét, amikor egyfelől lelassulnak ügyeink, másfelől azonban – az egyidejűleg érvényesülő bolygóhatásoknak, elsősorban az Uránusszal képezett kvadrátjának tulajdoníthatóan – egy sor váratlan esemény, saját magunk és környezetünk különös viselkedése megnehezíthet mindenfajta, hosszabb távú tervezést.

Telihold a Bakban

A június 28 -i telihold a Bak 06°28′ -án teljesedik ki, helyi idő szerint 6h 52′ -kor. Amennyiben az előző hetekben túlságosan messze kalandoztunk a valóságtól, vagy túlságosan önfeledten ejtőztünk, a Nap/Hold – Szaturnusz erőpróbáló fényszögek igen kellemetlen vizsgahelyzeteket tartogathatnak. A nyomás fokozódik, különféle autoritásszemélyek indokolt vagy irreális követelésekkel bombáznak, melyekre, alkatunktól függően vagy oly módon reagálunk, hogy 24 órából 48-at hajtunk, vagy pedig megpróbálunk cseles megoldásokat találva kibújni a felelősség alól. Természetesen egyik véglet sem szerencsés. Kötelességeinknek, különösen ezekben a kritikus napokban legjobb, ha maradéktalanul eleget teszünk, ugyanakkor határainkat is tanácsos megvonnunk. És végül de nem utolsó sorban: a türelem, kivárás talán a most kilátástalannak tűnő patthelyzeteket is megoldja.

A visszafogottság, önfegyelem azonban egyre komolyabb kihívást jelent. A június 29 -én Oroszlánba lépő Merkúr ugyanis feltüzesíti a kommunikációt. Míg ebben a jegyben halad, kreatívan, inspiráltan, fantáziadúsan, szenvedélyesen fejezzük ki gondolatainkat, stílusunk merészebbé, lendületesebbé és közvetlenebbé válik. Az információcsere nem nevezhető kimondottan tárgyilagosnak ; a mondanivalót pátosz, drámaiság hatja át. A teatrális elemek célja, hogy hatást keltsenek, felhívják a figyelmet a beszélő kiválóságára és/vagy a helyzet/ téma különleges mivoltára . Rosszabb esetben a tényszerűséget teljes mértékben háttérbe szoríthatja a hatáskeltés, a hangerő, a megalapozott ellenérveket pedig tekintélyelvű visszavágás, a vitapartner durva ledorongolása váltja fel.

Ennek veszélyére figyelmeztet a hónap utolsó napján bepontosuló Uránusz – Merkúr kvadrát (1°58′ Oroszlán – Bika) is. A forró fejű, elhirtelenkedett döntések, a váratlanul kipattanó veszekedések melyekre szépséghibáik ellenére is értékes ismeretségek is rámehetnek, a közlekedési balesetek, meghibásodó műszaki (főleg a kommunikáció célját szolgáló) eszközök, az interneten, telefon – összeköttetésben adódó üzemzavarok szintén kellemetlen hozadékai lehetnek ennek az erőpróbáló fényszögnek. A mostanában kirobbanó perpatvarok július folyamán állóháborúvá fajulhatnak, amikor a Merkúr erőpróbáló kapcsolatba kerül a Marssal és a Jupiterrel; nyári, az Oroszlán jegyében zajló tolatása miatt pedig augusztusra is rányomhatják bélyegüket.
Fontosabb bolygóállások

Június 1 Merkúr – Mars tirgon 05°21′ Ikrek – Vízöntő

június 1 Vénusz – Jupiter trigon 15°31 Rák – skorpió; Jupiter R

június 2 Vénusz – Neptun trigon 16°25 Rák – Halak

június 6 Nap – Merkúr együttállás 15°20 Ikrek

június 6 Vénusz – Plútó szembenállás 20°50 Rák – Bak

június 6 Merkúr – Neptun kvadrát 16°27 Ikrek – Halak

június 7 Nap – Neptun kvadrát 16 °27 Ikrek – Halak

június 12 a Merkúr a Rákba lép

június 13 Merkúr – Uránusz szextil 1°22′ Rák – Bika

június 13 újhold az Ikrekben 22°44′

június 13 Vénusz az Oroszlánba lép

június 15 Vénusz – Uránusz kvadrát 1°26′ Oroszlán – Bika

június 16 Merkúr – Szaturnusz szembenállás 06°41 Rák – Bak

június 16 Uránusz – Neptun fél kvadrát 01°29′ Bika – Halak 16°29

június 19 Neptun retrográd stacionárius

június 19 Vénusz együtt áll Északi Csomóponttal Oroszlán 6°31

június 19 Merkúr – Jupiter trigon ( 13°59 Rák – Skorpió, Jupiter R)

nyári napforduló : a Nap a Rákba lép – 12 h 23′ Bp

június 21 Merkúr – Neptun trigon 16°29 Rák – Halak

június 21 Vénusz – Mars szembenállás 9°03 Oroszlán – Vízöntő

június 23 Nap – Uránusz szextil 1°44′ Rák – Bika

június 23 Merkúr – Plútó szembenállás 20°28′ Rák – Bak

június 25 Vénusz – Jupiter kvadrát 13°40 Oroszlán – Skorpió; Jupiter R

június 26/27 Mars retrográd stacionárius 9°13 Vízöntő

június 28 telihold a Bakban 06°28′ Bak

június 29 Merkúr az Oroszlánba lép

június 30 Merkúr – Uránusz kvadrát 1°58′ Oroszlán – Bika
Kapcsolódó

Mélységeink kincsei: Jupiter – Neptun trigon

Nagy víztrigon: Vénusz – Jupiter – Neptun

Nagy víztrigon : Merkúr, Jupiter, Neptun

Mars – Uránusz kvadrát – 2018

Vénusz  az Oroszlánban

Vénusz – Uránusz kvadrát tranzitként

Vénusz – Mars szembenállás

Vénusz – Plútó tranzitok

Álom és valóság összehangolása

A Mars tolatása a Vízöntő jegyében – 2018 nyár

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!